YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal aaneenschrijven samenstelling bijvoeglijk naamwoord getallen hoofdletter of kleine letter betekenis namen engels basisregels afleiding trema werkwoord voorzetsels afkortingen aardrijkskundige namen alternatieve spelling leestekens lastige woorden voegwoord uitdrukkingen en spreekwoorden apostrof etymologie buigings-n ontkenningen woordkeuze tussen-n oude naamvallen persoonsvorm lidwoord meewerkend voorwerp bezitsvorm accenten persoonlijk voornaamwoord woordgebruik symbolen titulatuur brief- en e-mailconventies literair koppelteken : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 167 voor - aaneenschrijven - in 0.0159060955047607 seconden.
Is adembenemend één woord?
Genootschap Onze Taal - Ja, adembenemend wordt aaneengeschreven; het is een samenstelling. Verder naar beneden op deze pagina staat een lijst van honderden woorden die op -(e)nd eindigen en die aaneen worden geschreven. ... komen niet aaneen voor in de woordenboeken, maar toch is aaneenschrijven

                                                                                                                                           
Schrijf je combinaties van een voorzetsel en elkaar, zoals aan( )elkaar, als één of als twee woorden?
Genootschap Onze Taal - Een combinatie van een voorzetsel en elkaar wordt vrijwel nooit aaneengeschreven: ... van een werkwoord, bijvoorbeeld ineenduiken, uiteentrekken, aaneenschrijven

                                                                                                                                           
Wat is goed: vanalles of van alles?
Genootschap Onze Taal - Van alles ('allerlei zaken') is juist; deze vaste combinatie wordt als twee woorden geschreven. ... blijven. het ontbreekt ze aan van alles en nog wat. voor het aaneenschrijven

                                                                                                                                           
Wat is juist: van tevoren, vantevoren of van te voren?
Genootschap Onze Taal - Van tevoren ('voor die tijd') is juist; deze vaste combinatie wordt als twee woorden geschreven. ... veel reizen worden al maanden van tevoren geboekt. voor het aaneenschrijven

                                                                                                                                           
Wat is de juiste schrijfwijze van de combinatie van zo en even?
Genootschap Onze Taal - In de betekenis 'zonet, zojuist' wordt zo-even met een koppelteken geschreven. ... combinatie, net als zojuist, zonet, zopas en zostraks. het aaneenschrijven

                                                                                                                                           
Schrijf je woorden met linker en rechter aan elkaar of los?
Genootschap Onze Taal - Linker en rechter worden aan het volgende woord vast geschreven als het links-zijn of rechts-zijn een vaste eigenschap is, zoals bij lichaamsdelen en kledingstukken: linkerarm, rechtervoet, linkerschoen, rechterbroekspijp. ... je: de bak- of de race-?' is geen normale nederlandse zin.) aaneenschrijven

                                                                                                                                           
Is Twitter altijd met een hoofdletter of kan het ook twitter zijn? En hoe schrijf je een samenstelling ermee, zoals twitter(-)account / Twitter(-)account?
Genootschap Onze Taal - In de meeste gevallen is Twitter een eigennaam en krijgt het om die reden een hoofdletter. ... is het zeker niet; in gangbare samenstellingen is helemaal aaneenschrijven

                                                                                                                                           
Is een persoon die of een team dat in een halve finale speelt een halve finalist of een halvefinalist?
Genootschap Onze Taal - De juiste spelling is halvefinalist. ... lijken op combinaties als nutteloze feitenkennis. je kunt ze aaneenschrijven

                                                                                                                                           
Schrijf je een combinatie als in company los of aan elkaar? En hoe zit het met in( )company( )training?
Genootschap Onze Taal - Woorden als incompany, inhouse, inline en instore worden aaneengeschreven. Van oorsprong gaat het hier natuurlijk om het voorzetsel in en een zelfstandig naamwoord, maar de combinaties daarvan hebben in hun geheel de functie van één bijwoord of bijvoeglijk naamwoord gekregen; daarom is de spatie verdwenen. ... op het eerste woorddeel. bij combinaties met inhouse is zowel aaneenschrijven

                                                                                                                                           
Wat wordt er bedoeld met de term samenstelling?
Genootschap Onze Taal - Een samenstelling is een combinatie van woorden die een eenheid vormt en aan elkaar wordt geschreven. In het Nederlands kun je ontelbaar veel samenstellingen maken. Zo kun je uit rug en zak rugzak vormen, en dan kun je verdergaan met rugzaktoerisme en rugzaktoerismebranche, en ook lichtgewichtrugzak, lichtgewichtrugzakbranche, enz. ... aaneen worden geschreven. bij korte samenstellingen gaat het aaneenschrijven

                                                                                                                                           
Hoe schrijf je in( )stand( )houden en tot( )stand( )komen?
Genootschap Onze Taal - In stand houden en tot stand komen worden los geschreven, net als onder meer in bedrijf nemen, in acht nemen, in beslag nemen, in bewaring stellen, in werking stellen, ten laste leggen en ter dood veroordelen. ... het in stand houden (van ...), het tot stand komen, enz. aaneenschrijven

                                                                                                                                           
Wat is de juiste schrijfwijze: kosten/batenanalyse, kosten-batenanalyse of nog iets anders?
Genootschap Onze Taal - Kosten-batenanalyse is juist. Samenstellingen met gelijkwaardige delen krijgen een streepje tussen die delen. Kosten en baten zijn gelijkwaardig, omdat het om een analyse gaat van zowel de kosten als de baten. ... walnoten-blauwekaas-bloemkoolquiche (zie voor het aaneenschrijven

                                                                                                                                           
Wat is juist: ' Hoelang blijf je nog?' of ' Hoe lang blijf je nog?'?
Genootschap Onze Taal - ' Hoelang blijf je nog?' heeft de voorkeur. ... in de vriezer? weet jij tot hoelang de voorstelling duurt? het aaneenschrijven

                                                                                                                                           
Wanneer is tenslotte juist en wanneer ten slotte?
Genootschap Onze Taal - Tenslotte is juist als 'welbeschouwd, per slot van rekening, immers' bedoeld is. ... / te veel zoveel mogelijk / zo veel mogelijk trefwoorden aaneenschrijven

                                                                                                                                           
Wat is juist: freelanceredacteur of freelance redacteur?
Genootschap Onze Taal - Zowel freelanceredacteur als freelance redacteur is correct. ... standaard doorlooptijd / standaarddoorlooptijd trefwoorden aaneenschrijven

                                                                                                                                           
Wanneer schrijf je openstaan en wanneer open staan?
Genootschap Onze Taal - Openstaan wordt in alle betekenissen aaneengeschreven: ... / verder gaan verlorengaan / verloren gaan trefwoorden aaneenschrijven

                                                                                                                                           
Hoe combineer je twee achternamen: Bakker-Smit of Bakker - Smit of Bakker Smit?
Genootschap Onze Taal - Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Het is het gebruikelijkst om een streepje te zetten tussen de twee namen, zonder spaties eromheen: Bakker-Smit, Smit-Bakker, De Jong-Vlietstra, Van Dijk-de Vries. ... namen: patsy van der meeren / patsy van der meeren trefwoorden aaneenschrijven

                                                                                                                                           
Staat het woord top los voor een zelfstandig naamwoord ( top avond, top dag, top locatie, top vakantie ) of komt het eraan vast ( topavond, topdag, toplocatie, topvakantie )?
Genootschap Onze Taal - Top hoort vast te staan aan het woord dat erop volgt: topavond, topdag, toplocatie, topvakantie. ... leuk / superleuk top-drie / topdrie / top drie trefwoorden aaneenschrijven

                                                                                                                                           
Wat is de juiste spelling: 'Uw klachten zijn werk gerelateerd ' of 'Uw klachten zijn werkgerelateerd '?
Genootschap Onze Taal - 'Uw klachten zijn werkgerelateerd ' is goed. Werkgerelateerd is één woord, net als veel andere samenstellingen met -gerelateerd, zoals stressgerelateerd, weergerelateerd, loongerelateerd en drugsgerelateerd. ... / adem benemend toekomstgericht eigengemaakt trefwoorden aaneenschrijven

                                                                                                                                           
Wat is juist: per se of persé?
Genootschap Onze Taal - Volgens de officiële spelling is alleen per se juist: in twee woorden en zonder accent aigu. In onze Spellingwijzer Onze Taal is ook de spelling persé als alternatief opgenomen. ... / begroeing client / client extranei / extranei trefwoorden aaneenschrijven

                                                                                                                                           
Wat is juist: buiten dienst of buitendienst?
Genootschap Onze Taal - Buiten dienst en buitendienst bestaan allebei, maar worden verschillend gebruikt. ... verwante adviezen inachtneming / in acht neming trefwoorden aaneenschrijven

                                                                                                                                           
Wat is juist: jaren-80-muziek of jaren 80-muziek?
Genootschap Onze Taal - Volgens de officiële spelling is jaren 80-muziek juist. In onze eigen Spellingwijzer Onze Taal is ook het alternatief jaren-80-muziek opgenomen, met twee streepjes. ( Jarentachtigmuziek, helemaal in letters, kan natuurlijk ook; dat moet volgens alle naslagwerken helemaal aaneen. ... / tweede-kamerlid vitamine-c / vitamine c trefwoorden aaneenschrijven

                                                                                                                                           
Wat is juist: non-stop vlucht, non-stopvlucht of nonstopvlucht?
Genootschap Onze Taal - Non-stopvlucht is juist, non-stop-vlucht mág ook. Na het voorvoegsel non volgt altijd een streepje: non-alcoholisch, non-fictie, non-profit, non-verbaal. Dat streepje na non blijft staan als non-... deel uitmaakt van een grotere samenstelling. ... / langeafstandsloper niet-lid / niet lid trefwoorden aaneenschrijven

                                                                                                                                           
Wat is juist: eigenbijdrageregeling of eigen bijdrageregeling?
Genootschap Onze Taal - Beide schrijfwijzen zijn mogelijk, maar er is een betekenisverschil. ... lange afstandsloper / langeafstandsloper trefwoorden aaneenschrijven

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 5