YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal aaneenschrijven samenstelling bijvoeglijk naamwoord getallen hoofdletter of kleine letter betekenis namen basisregels afleiding engels trema werkwoord voorzetsels afkortingen aardrijkskundige namen alternatieve spelling leestekens voegwoord lastige woorden persoonsvorm uitdrukkingen en spreekwoorden etymologie ontkenningen apostrof woordkeuze tussen-n oude naamvallen buigings-n lidwoord bezitsvorm persoonlijk voornaamwoord titulatuur symbolen meewerkend voorwerp brief- en e-mailconventies accenten woordgebruik literair koppelteken : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 167 voor - aaneenschrijven - in 0.0191121101379395 seconden.
Wat is goed: vanalles of van alles?
Genootschap Onze Taal - Van alles ('allerlei zaken') is juist; deze vaste combinatie wordt als twee woorden geschreven. ... blijven. het ontbreekt ze aan van alles en nog wat. voor het aaneenschrijven

                                                                                                                                           
Hoe schrijf je in( )stand( )houden en tot( )stand( )komen?
Genootschap Onze Taal - In stand houden en tot stand komen worden los geschreven, net als onder meer in bedrijf nemen, in acht nemen, in beslag nemen, in bewaring stellen, in werking stellen, ten laste leggen en ter dood veroordelen. ... het in stand houden (van ...), het tot stand komen, enz. aaneenschrijven

                                                                                                                                           
Wat is juist: van tevoren, vantevoren of van te voren?
Genootschap Onze Taal - Van tevoren ('voor die tijd') is juist; deze vaste combinatie wordt als twee woorden geschreven. ... veel reizen worden al maanden van tevoren geboekt. voor het aaneenschrijven

                                                                                                                                           
Wat is juist: ' Hoelang blijf je nog?' of ' Hoe lang blijf je nog?'?
Genootschap Onze Taal - ' Hoelang blijf je nog?' heeft de voorkeur. ... in de vriezer? weet jij tot hoelang de voorstelling duurt? het aaneenschrijven

                                                                                                                                           
Wat is de juiste schrijfwijze van de combinatie van zo en even?
Genootschap Onze Taal - In de betekenis 'zonet, zojuist' wordt zo-even met een koppelteken geschreven. ... combinatie, net als zojuist, zonet, zopas en zostraks. het aaneenschrijven

                                                                                                                                           
Schrijf je woorden met linker en rechter aan elkaar of los?
Genootschap Onze Taal - Linker en rechter worden aan het volgende woord vast geschreven als het links-zijn of rechts-zijn een vaste eigenschap is, zoals bij lichaamsdelen en kledingstukken: linkerarm, rechtervoet, linkerschoen, rechterbroekspijp. ... je: de bak- of de race-?' is geen normale nederlandse zin.) aaneenschrijven

                                                                                                                                           
Wat wordt er bedoeld met de term samenstelling?
Genootschap Onze Taal - Een samenstelling is een combinatie van woorden die een eenheid vormt en aan elkaar wordt geschreven. In het Nederlands kun je ontelbaar veel samenstellingen maken. Zo kun je uit rug en zak rugzak vormen, en dan kun je verdergaan met rugzaktoerisme en rugzaktoerismebranche, en ook lichtgewichtrugzak, lichtgewichtrugzakbranche, enz. ... aaneen worden geschreven. bij korte samenstellingen gaat het aaneenschrijven

                                                                                                                                           
Is adembenemend één woord?
Genootschap Onze Taal - Ja, adembenemend wordt aaneengeschreven; het is een samenstelling. Verder naar beneden op deze pagina staat een lijst van honderden woorden die op -(e)nd eindigen en die aaneen worden geschreven. ... komen niet aaneen voor in de woordenboeken, maar toch is aaneenschrijven

                                                                                                                                           
Is een persoon die of een team dat in een halve finale speelt een halve finalist of een halvefinalist?
Genootschap Onze Taal - De juiste spelling is halvefinalist. ... lijken op combinaties als nutteloze feitenkennis. je kunt ze aaneenschrijven

                                                                                                                                           
Schrijf je combinaties van een voorzetsel en elkaar, zoals aan( )elkaar, als één of als twee woorden?
Genootschap Onze Taal - Een combinatie van een voorzetsel en elkaar wordt vrijwel nooit aaneengeschreven: ... van een werkwoord, bijvoorbeeld ineenduiken, uiteentrekken, aaneenschrijven

                                                                                                                                           
Wat is de juiste schrijfwijze: kosten/batenanalyse, kosten-batenanalyse of nog iets anders?
Genootschap Onze Taal - Kosten-batenanalyse is juist. Samenstellingen met gelijkwaardige delen krijgen een streepje tussen die delen. Kosten en baten zijn gelijkwaardig, omdat het om een analyse gaat van zowel de kosten als de baten. ... walnoten-blauwekaas-bloemkoolquiche (zie voor het aaneenschrijven

                                                                                                                                           
Is Twitter altijd met een hoofdletter of kan het ook twitter zijn? En hoe schrijf je een samenstelling ermee, zoals twitter(-)account / Twitter(-)account?
Genootschap Onze Taal - In de meeste gevallen is Twitter een eigennaam en krijgt het om die reden een hoofdletter. ... is het zeker niet; in gangbare samenstellingen is helemaal aaneenschrijven

                                                                                                                                           
Schrijf je een combinatie als in company los of aan elkaar? En hoe zit het met in( )company( )training?
Genootschap Onze Taal - Woorden als incompany, inhouse, inline en instore worden aaneengeschreven. Van oorsprong gaat het hier natuurlijk om het voorzetsel in en een zelfstandig naamwoord, maar de combinaties daarvan hebben in hun geheel de functie van één bijwoord of bijvoeglijk naamwoord gekregen; daarom is de spatie verdwenen. ... op het eerste woorddeel. bij combinaties met inhouse is zowel aaneenschrijven

                                                                                                                                           
Wat is juist: in arren moede of van armoede?
Genootschap Onze Taal - In arren moede en van armoede hebben een verschillende betekenis. In arren moede betekent 'ten einde raad' en vaak ook 'nadat je tevergeefs bij anderen hebt aangeklopt'. Daarnaast bestaat van armoede of van armoe, dat iets als 'bij gebrek aan beter', 'omdat er niets anders te verzinnen was om de toestand te verbeteren' betekent. ... leven nog steeds veel te veel mensen in armoede.' trefwoorden aaneenschrijven

                                                                                                                                           
Wat is juist: bedrijfs onroerend goed, bedrijfsonroerend goed of bedrijfsonroerendgoed?
Genootschap Onze Taal - Bedrijfsonroerendgoed is één lang woord voor een bepaald soort onroerend goed. ... afstandsloper / langeafstandsloper samenstelling trefwoorden aaneenschrijven

                                                                                                                                           
Hoe schrijf je de samenstelling van Zwarte Piet (of zwarte( )piet ) en een woord als discussie of debat?
Genootschap Onze Taal - Er zijn verschillende mogelijkheden: ... zwarte piet / zwarte piet / zwartepiet trefwoorden aaneenschrijven

                                                                                                                                           
Waar komen de streepjes in twee(-)onder(-)een(-)kap(-)woning?
Genootschap Onze Taal - De juiste spelling is twee-onder-een-kapwoning; twee-onder-een-kap-woning mág ook. ... en verliesrekening / winst-en-verliesrekening trefwoorden aaneenschrijven

                                                                                                                                           
Wat is juist: onder meer of ondermeer?
Genootschap Onze Taal - Onder meer ('behalve andere zaken/personen') is juist; deze vaste combinatie wordt als twee woorden geschreven. ... tenminste / ten minste zonder meer / zondermeer trefwoorden aaneenschrijven

                                                                                                                                           
Wanneer schrijf je openstaan en wanneer open staan?
Genootschap Onze Taal - Openstaan wordt in alle betekenissen aaneengeschreven: ... / verder gaan verlorengaan / verloren gaan trefwoorden aaneenschrijven

                                                                                                                                           
Wat is juist: norme-en-waardeloos of normen-en-waardenloos?
Genootschap Onze Taal - Normen-en-waardenloos ('zonder normen en waarden') is juist. ... kosteloos / kostenloos tussen-n: algemene regels trefwoorden aaneenschrijven

                                                                                                                                           
Wat is juist: Tweede Kamerlid, Tweede Kamer-lid of Tweede-Kamerlid?
Genootschap Onze Taal - Tweede Kamerlid en Tweede Kamer-lid zijn juist. ... rekening lange afstandsloper / langeafstandsloper trefwoorden aaneenschrijven

                                                                                                                                           
Als je een deel van een woord tussen haakjes zet, moet je dan een streepje gebruiken? Is het (woorden-)boek, (woorden)-boek, (woorden)boek of (woorden) boek?
Genootschap Onze Taal - De juiste schrijfwijze is (woorden)boek, zonder spatie of streepje. Gebruik geen koppelteken, tenzij het woord zonder haakjes al een koppelteken bevat. ... haakjes: hoofdletter bij zinsbegin of niet trefwoorden aaneenschrijven

                                                                                                                                           
Wanneer schrijf je zelf aan een persoonlijk voornaamwoord vast ( ikzelf ) en wanneer niet ( ik zelf )?
Genootschap Onze Taal - Zelf wordt meestal aan het persoonlijk voornaamwoord vast geschreven: ikzelf, mezelf, mijzelf, jijzelf, jezelf, jouzelf, uzelf, hijzelf, hemzelf, zijzelf, haarzelf, zichzelf, wijzelf, onszelf, julliezelf, henzelf, hunzelf en gijzelf. ... dezelfde / hetzelfde tenminste / ten minste trefwoorden aaneenschrijven

                                                                                                                                           
Wat is juist: siliconenborsten, siliconen borsten, siliconeborsten of silicone borsten?
Genootschap Onze Taal - Siliconenborsten ligt het meest voor de hand. Siliconenborsten is een samenstelling van twee zelfstandige naamwoorden: silicone (een bepaalde kunststof) en borsten. De samenstelling betekent 'met behulp van siliconen vergrote borsten'. ... rubberboot / rubberen boot zijde / zijden bloemen trefwoorden aaneenschrijven

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 6