YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: pvda cultuur taal sdap hans spekman kvp vvd d66 ds'70 drees partij van de arbeid van agt paul tang woordkeuze eerste kamer cda ppr kabinet-den uyl kabinet-balkenende iv kabinet-rutte ii sp wouter bos kabinet-rutte i christenunie den uyl wim kok job cohen lodewijk asscher 2017 kabinet-lubbers ii kabinet-cals diederik samsom 2003 vrijzinnig-democratische bond p.j. oud tweede kamerverkiezingen van 15 maart 2017 marleen barth drees jr. lijst 2017 christelijk-democratische unie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 3852 voor - 70 jaar pvda - in 0.377576112747192 seconden.
Zoektermen 70 en jaar behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Partij van de Arbeid (PvdA)

De Partij van de Arbeid (PvdA) is een progressieve, sociaaldemocratische partij. Politiek leider is sinds 9 december 2016 vicepremier Lodewijk Asscher, die Diederik Samsom bij de verkiezing van lijsttrekker versloeg. ... de pvda heeft wortels in de socialistische beweging uit de jaren '70 en '80 van de 19e eeuw. ... er 8 zetels marleen barth europees parlement 3 zetels paul tang provinciale staten 63 zetels - pvda en tweede kamerverkiezingen jaar affiche lijsttrekker kandidaten programma (vp) zetels percentage regering of oppositie? 2017 lodewijk asscher lijst 2017 een ve - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

70 jaar PvdA

PDC, februari 2016 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetten 1945-heden
Nederland heeft sinds 1945 tientallen verschillende kabinetten gehad. Drees en Balkenende leidden de meeste kabinetten, terwijl Lubbers met twaalf jaar de langstzittende minister-president is. In onderstaand overzicht staan alle kabinetten sinds 1945. ... biesheuvel i en ii (1971-1973) dit kabinet, met nieuwkomer ds'70 als vijfde regeringspartij, zet het beleid van het kabinet-de jong voort. ... rutte ii (2012-2017) dit kabinet werd door vvd en pvda gevormd na de verkiezingen van 12 september 2012. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformaties sinds 1945
In de periode 1945 tot 2017 zijn er zo'n 30 formaties geweest. Een formatie vindt in de regel elke vier jaar plaats, maar soms worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven na een val van een kabinet. Dit was bijvoorbeeld het geval in 1982 na de val van het kabinet-Van Agt II. ... kabinetsformatie 1972 na de val van het kabinet-biesheuvel werd gepoogd om de breuk met ds'70 alsnog te lijmen. ... zo besloten cda, vvd en d66 in 2003 samen te werken, na een mislukte poging tot samenwerking tussen cda en pvda. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Het radicale rumoer van Nieuw Links
1966 was een sleuteljaar in de Nederlandse politiek. Het was het jaar van de val van het rooms-rode kabinet Cals in de Nacht van Schmelzer, die de verhouding tussen confessionelen en sociaaldemocraten voor jaren op scherp zette. ... eciteerd) de volgende programmapunten: de pvda neemt niet deel aan een regering, tenzij vaststaat dat de ontwikkelingshulp in 1970 2% van het nationale inkomen bedraagt. - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           
Het ongelukkige premierschap van Mooie Barend
Een minister-president hoeft in het Nederlandse bestel niet per se uit de grootste regeringspartij te komen, maar het is wel al bijna vijftig jaar geleden dat de lijsttrekker van een kleinere coalitiepartner voorzitter van de ministerraad werd. ... maar dat gebeurde niet in 1971, toen de arp samen met kvp, chu (ook beide voorlopers van het cda), vvd en ds'70 (een rechtse afsplitsing van de pvda) een coalitie vormde. - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           
Soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië in 1949
Op 27 december 1949 kwam er een einde aan het Nederlandse koloniale bewind in Nederlands-Indië. Daaraan waren ruim vier jaar voorafgegaan van militaire en politieke strijd. Nederland beschouwde de op 17 augustus 1945 uitgeroepen Indonesische onafhankelijkheid als een direct gevolg van de Japanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog en wilde deze daarom niet erkennen. ... 1950 hadden geweigerd onder indonesisch bewind te komen en door de regering naar nederland waren gehaald, zou tot in de jaren '70 diverse keren voor confrontaties in nederland zorgen. ... de pvda worstelde met de kwestie en kreeg te maken met veel interne oppositie. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Sluijser, Meijer (1901-1973)
... e er ten slotte toe dat hij voor deze partij bedankte en lid werd van de om dezelfde reden opgerichte democratisch socialisten '70 (ds'70). ... in 1926 werd hij lid van de pas opgerichte vereeniging van arbeiders-radioamateurs (vara) en een jaar later voorzitter van de afdeling amsterdam. ... enigheid met de hoofdredactie van het vrije volk, in 1951 chef van de afdeling actie en propaganda van de partij van de arbeid (pvda) geworden. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Macht & Pracht 1945 Herinneringen aan Jan Sterenberg
Als de eerste bezoekers op 16 februari 2018 de Kapittelzaal van Klooster Ter Apel binnenlopen, krijgt de bijeenkomst direct al het karakter van een reünie. Familieleden, oud-werknemers en collega’s, voormalige buren, vrienden en dorpsgenoten gaan hun herinneringen delen. ... dependances de meeste herinneringen van de aanwezigen stammen uit de tijd dat het bureau gevestigd was aan de vijverstraat, de 70er jaren. ... ing berlagehuis, medeorganisator van de tentoonstelling context en constructie over het leven en werken van jan sterenberg, voorjaar 2018 in galerie i van klooster ter apel. ... rstand vanuit de landbouw en avebe; het plan is uiteindelijk niet doorgegaan.' harm meijer (binnenhuisarchitect) was lid van de pvda. - (bron: De verhalen van Groningen)
                                                                                                                                           
De geschiedenis van Vlagtwedde
De geschiedenis van Vlagtwedde ... 81 met de oudste vermeldingen op 9 november 1670 en 10 mei 1687. ... wel is het zo, dat er nogal wat verloop is bij de niet-eigenerfden; verscheidene personen komen maar in een jaar voor in vlagtwedde. ... (leontien) kompier (pvda) geweest, van 2009 tot 1 januari 2018. - (bron: NazatenDeVries)
                                                                                                                                           

PvdA

PvdA ( Nederland) De Partij van de Arbeid is een sociaal-democratische partij, die zowel lokaal, provinciaal, landelijk als Europees is georganiseerd. Met andere socialistische delegaties uit de Europese landen vormt zij de socialistische fractie in het Europees Parlement. ... bij een andere splitsing kwam het tot de oprichting van ds'70. ... de grondwetswijziging van dat jaar bracht algemeen mannenkiesrecht, passief vrouwenkiesrecht en de mogelijkheid om bij wet het actief vrouwenkiesrecht in te voere - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Partijvoorzitters PvdA

Sinds januari 2012 is Hans Spekman voorzitter van de PvdA. De leden kozen hem in december 2011 met 81,8 procent van de stemmen. Spekman was eerder ruim vijf jaar Tweede Kamerlid en daarvoor vijf jaar wethouder in Utrecht. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Uitslagen Provinciale Statenverkiezingen vanaf 1946
In de periode 1946-2017 zijn er 18 keer Provinciale Statenverkiezingen gehouden. CDA, PvdA en VVD zijn hierbij door de jaren heen meestal als grootste uit de bus gekomen. Aangezien de Eerste Kamer door de Provinciale Staten wordt gekozen, werkt de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen door in de zetelverdeling van de Eerste Kamer. ... het cda ontstond in de jaren 70 uit de samenwerking tussen kvp, arp en chu. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1972
Het politieke beeld veranderde door de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen van 29 november 1972 drastisch. KVP en CHU verloren flink (resp. acht en vier zetels). PvdA en VVD wonnen resp. vier en zes zetels, terwijl ook de winst van de PPR fors was (van twee naar zeven zetels). ... ds'70 en d66 verloren resp. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Periode 1966-1982: Polarisatie
Deze periode wordt gekenmerkt door een scherpe tegenstelling tussen partijen. Met name de progressieve partijen (PvdA, D66 en PPR) vinden eind jaren zestig dat kiezers een duidelijker keuze moeten kunnen maken. ... meer informatie kabinet-biesheuvel i en ii (1971-1973) dit kabinet, met nieuwkomer ds'70 als vijfde regeringspartij, zet het beleid van het kabinet-de jong voort. ... inetscrises kabinetscrisis 1972: uittreden ds'70 op 20 juli 1972 viel nogal onverwacht - althans voor de buitenwereld - het een jaar eerder gevormde kabinet-biesheuvel. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1977
Grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen van 1977 was de PvdA, die tien zetels won, met de leuze "Kies de minister-president". Ook de VVD (van 22 naar 28 zetels) en D'66 (van zes naar acht) deden het goed. ... ter rechterzijde verloren ds'70 (van zes naar een zetel) en boerenpartij (van drie naar een). ... n 33,227 0,4 0 -1 nederlandse volksunie 33.434 0,4 0 sp 24.420 0,2 0 verbond tegen ambtelijke willekeur 4.110 0,0 0 federatie bejaardenpart. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

60 jaar VVD

PDC, januari 2008 ... tot 1994 was dit vooral in combinatie met de christendemocraten en daarna acht jaar samen met pvda en d66. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1981
Grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen van 1981 was D'66. Die partij ging onder aanvoering van Jan Terlouw van acht naar zeventien zetels. De 'grote drie' CDA, PvdA en VVD verloren respectievelijk vijf, negen en twee zetels. ... de boerenpartij (in 1981 deelnemend als rechtse volkspartij) en ds'70 verdwenen uit de kamer. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

70 jaar bevrijding

De bevrijding van Groningen vond 70 jaar geleden plaats. De periode rond de bevrijding is een verwarrende: nazi-aanhangers in de stad krijgen onverwacht versterking en rollen het verzet op, kunstenaar Hendrik Werkman wordt min of meer per toeval geëxecuteerd en de geallieerden stuiten op sterk verzet. - (bron: De verhalen van Groningen)
                                                                                                                                           
Opgeheven politieke jongerenorganisaties
Jongeren tussen 14 en 27 jaar met interesse in politiek kunnen lid worden van een politieke jongerenorganisatie. Deze zijn vrijwel altijd verbonden aan een politieke partij. Een politieke jongerenorganisatie heeft vier functies: scholing, rekrutering, het opkomen voor de belangen van jongeren en subsidie. ... na een moeizaam begin wist de organisatie ongeveer 1700 leden aan zich te binden. ... federatie van jongerengroepen in de pvda (fjg) deze organisatie is de onafhankelijke politieke jongerenorganisatie van de pvda. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verkiezingen Tweede Kamer 1918-2017
Van alle verkiezingen in de Tweede Kamer sinds 1918 is een beschrijving te vinden, waarbij tevens een aantal kerngegevens is opgenomen. Om enige structuur aan te brengen in de veelheid van verkiezingen is een onderverdeling gemaakt naar periode. ... tweede kamerverkiezingen 1971 grote winnaar van de tweede kamerverkiezingen van 1971 was ds'70 van drees jr. ... tweede kamerverkiezingen 2002 op 15 mei 2002 waren er reguliere (vierjaarlijkse) verkiezingen voor een nieuwe tweede kamer. ... de pvda wint flink, maar blijft drie zetels achter bij de vvd. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Democratisch-Socialisten 1970 (DS'70)

DS'70 was een centrumrechtse sociaaldemocratische partij. De partij werd opgericht in 1970 als afsplitsing van de Partij van de Arbeid, door leden die ontevreden waren over de koers van die partij, zowel op financieel-economisch gebied als bij het buitenlands beleid. ... in 1971 haalde de partij bij de tweede kamerverkiezingen acht zetels; anderhalf jaar later waren dat er nog zes. ... stapte uit de pvda en sympathiseerde met de partij. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 1983-2015
Tussen 1815 en nu zijn er dikwijls wijzigingen geweest in de manier waarop de Eerste Kamer gekozen werd en hoelang de zittingstermijn was. Zo ook bij de grondwetsherziening van 1983, waarna de zittingstermijn van Eerste Kamerleden van zes naar vier jaar veranderde. ... op basis van de statenverkiezingen was al duidelijk dat het kabinet-rutte ii ( vvd, pvda ) een nog kleinere minderheid zou krijgen dan de 30 zetels in 2012-2015. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

kabinetscrisis 1972: uittreden DS'70

Op 20 juli 1972 viel nogal onverwacht - althans voor de buitenwereld - het een jaar eerder gevormde kabinet-Biesheuvel. De ministers van DS'70 (Drees jr. en De Brauw ) konden zich niet verenigen met het voorgestelde financieel-economische beleid. ... alleen dankzij ds'70, een afsplitsing van de pvda, die direct acht zetels haalde, kon worden doorgeregeerd. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 144