YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: eerste kamer cda d66 vvd pvda provinciale staten groenlinks christenunie kabinet-balkenende iv kabinet-rutte i sp sgp eerste kamerverkiezingen partij voor de dieren pvv rutte elco brinkman 50plus loek hermans thom de graaf kabinet-balkenende ii niko koffeman kabinet-kok ii jan nagel kabinet-den uyl marleen barth peter schalk provinciale statenverkiezingen joop atsma tineke strik henk ten hoeve tiny kox ruud vreeman roel kuiper statenverkiezingen petra stienen ben knapen niek jan van kesteren eerste kamerverkiezingen 2015 martin van rooijen : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 566 voor - 2015 - in 0.0496129989624023 seconden.

Provinciale Statenverkiezingen 2015

De uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015 laten een verdere fragmentatie van de Nederlandse politiek en verlies voor regeringspartijen VVD en - vooral - PvdA zien. Er zijn veel winnaars: D66, SP, ChristenUnie, SGP, Partij voor de Dieren, 50PLUS en provinciale partijen. ... statenverkiezingen 2015 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerverkiezingen 2015

Op dinsdag 26 mei 2015 kozen de leden van Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. De Statenleden waren op hun beurt op woensdag 18 maart 2015 jl. direct door alle kiesgerechtigde Nederlanders gekozen. ... kamerverkiezingen 2015 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
ChristenUnie (CU)
De ChristenUnie is een christelijke partij, met op sociaal en ecologisch gebied progressieve en op ethisch gebied behoudender standpunten. Politiek leider van de ChristenUnie is sinds november 2015 Gert-Jan Segers. ... politiek leider van de christenunie is sinds november 2015 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Rutte II (2012 - )
Dit kabinet werd door VVD en PvdA gevormd na de verkiezingen van 12 september 2012. Het kabinet bestaat uit 7 ministers van de VVD en 6 ministers van d … ... minister: mr. i.w. opstelten (vvd) (5 november 2012 - 9 maart 2015 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Partij van de Arbeid (PvdA)
De Partij van de Arbeid (PvdA) is een progressieve, sociaaldemocratische partij. Politiek leider is sinds 9 december 2016 vicepremier Lodewijk Asscher, die Diederik Samsom bij de verkiezing van lijsttrekker versloeg. ... jaar lijsttrekker kandidaten zetels percentage 2015 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) is een rechtse liberale partij, maar met op onder meer ethisch gebied progressievere standpunten. Politiek leider is sinds 31 mei 2006 Mark Rutte. De partij werd opgericht in 1948 als opvolger van de Partij van de Vrijheid (PvdV), die weer een voortzetting was van de vooroorlogse Liberale Staatspartij (LSP). ... jaar lijsttrekker kandidaten zetels percentage 2015 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP)
Orgaan ... sinds 2003 jaar lijsttrekker kandidaten zetels percentage 2015 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wat is juist: Vinexwijk, Vinex-wijk of vinexwijk?
De officiële spelling van 2015 heeft een voorkeur voor Vinex-wijk, maar keurt Vinexwijk niet af. Wat ons betreft is vinexwijk nog beter; die spelling staat daarom ook in de Spellingwijzer Onze Taal. ... vinexwijk, vinex-wijk of vinexwijk? de officiele spelling van 2015 - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerverkiezingen 1983-2015

Tussen 1815 en nu zijn er dikwijls wijzigingen geweest in de manier waarop de Eerste Kamer gekozen werd en hoelang de zittingstermijn was. Zo ook bij de grondwetsherziening van 1983, waarna de zittingstermijn van Eerste Kamerleden van zes naar vier jaar veranderde. ... kamerverkiezingen 1983- 2015 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wat is het best: behartigenswaardig of behartenswaardig?
Officieel is het allebei juist. In onze eigen Spellingwijzer Onze Taal (2015) hebben we alleen behartigenswaardig opgenomen, omdat behartenswaardig nog steeds geldt als een (iets) minder juist vorm. ... is het allebei juist. in onze eigen spellingwijzer onze taal ( 2015 - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is het voltooid deelwoord van het werkwoord spuitgieten: gespuitgiet, gespuitgegoten of spuitgegoten?
Gespuitgiet en spuitgegoten zijn juist. In onze Spellingwijzer Onze Taal en op onze spellingwebsite Spellingsite.nu staan beide vormen, net als in Van Dale (2015). ... spellingsite.nu staan beide vormen, net als in van dale ( 2015 - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Is een taal die door allochtonen gesproken wordt, een allochtone of een allochtoonse taal?
Allochtone taal heeft de voorkeur. Allochtoons komt wel voor, maar is volgens Van Dale (2015) "spreektaal". ... voorkeur. allochtoons komt wel voor, maar is volgens van dale ( 2015 - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is het best: vergevingsgezind of vergevensgezind?
Volgens alle hedendaagse naslagwerken, waaronder onze eigen Spellingwijzer Onze Taal (2015), is het allebei juist. Vergevensgezind ('mild', 'ervoor open staand anderen te vergeven') is de oudste vorm; vergevingsgezind betekent precies hetzelfde en is in de praktijk inmiddels de gebruikelijkste vorm. ... naslagwerken, waaronder onze eigen spellingwijzer onze taal ( 2015 - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is het best: aanbevelenswaardig of aanbevelingswaardig?
Officieel is het allebei juist. In onze eigen Spellingwijzer Onze Taal (2015) hebben we alleen aanbevelenswaardig opgenomen. Dat is de oudste vorm; het eerste deel bestaat uit het hele werkwoord aanbevelen. ... is het allebei juist. in onze eigen spellingwijzer onze taal ( 2015 - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Waarom is akkoord met twee k 's en is accorderen met twee c 's?
Dat is een keuze geweest van de samenstellers van het officiële Groene Boekje van 1954. De samenstellers van de officiële woordenlijsten van 1995, 2005 en 2015 hebben deze keuze gevolgd. Ook de makers van andere woordenboeken en -lijsten hebben zich aan deze spelling gehouden. ... van de officiele woordenlijsten van 1995, 2005 en 2015 - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: verzint eer ge begint of bezint eer ge begint?
Bezint eer ge begint is veel gebruikelijker, maar verzint eer ge begint is het oudst. Van Dale (2015) neemt deze oudere variant nog steeds op ("verzint eer (voor) gij begint"), maar in de praktijk komt tegenwoordig alleen bezint eer/voor ge/gij begint voor. ... maar verzint eer ge begint is het oudst. van dale ( 2015 - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Komt IJsbrand vlak voor Ike of vlak voor Yvette in een opsomming op alfabet? En is het eigenlijk niet juister om Ijsbrand te schrijven?
De ij bestaat uit twee letters: de i en de j. Alle woordenboeken en spellinglijsten alfabetiseren woorden met een ij daarom onder de i; na ijzingwekkend gaat de Spellingwijzer Onze Taal (2015) bijvoorbeeld verder met ik. ... onder de i; na ijzingwekkend gaat de spellingwijzer onze taal ( 2015 - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Hoe spel je het werkwoord dat bij barbecue hoort?
Officieel is barbecueën juist. In onze eigen Spellingwijzer Onze Taal (2015) geven we ook barbecuen. ... is barbecueen juist. in onze eigen spellingwijzer onze taal ( 2015 - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: ons inziens of onzes inziens?
Onzes inziens wordt vanouds als de beste vorm beschouwd. Van de recente naslagwerken vermeldt alleen de Grote Van Dale (2015) ons inziens als variant. ... van de recente naslagwerken vermeldt alleen de grote van dale ( 2015 - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Locatie (stad) ... en modellen). met de inwerkingtreding van verordening 2015 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Is er verschil tussen de voorvoegsels ex- en oud- in ex-burgemeester en oud-burgemeester?
Ja, er lijkt zich een verschil te ontwikkelen. Ex- heeft voor sommige mensen een negatievere lading dan oud-: oud-burgemeester lijkt toch eerder betrekking te hebben op iemand die met pensioen is of minister is geworden, terwijl ex-burgemeester gedachten oproept aan iemand die na een conflict of misstap zijn ambt heeft moeten neerleggen. ... nemen de woordenboeken dit verschil echter niet op. van dale ( 2015 - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Moet overnieuw altijd vervangen worden door opnieuw of over?
Daar is niet iedereen het over eens. Overnieuw is ontstaan als contaminatie van over en opnieuw, maar het heeft zich een plaatsje weten te verwerven in de woordenboeken en zelfs (sinds 2005) in het officiële Groene Boekje. ... 2005) in het officiele groene boekje. de grote van dale ( 2015 - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Troonrede 2015 (volledige tekst)

In de integrale tekst van de troonrede 2015 is door de redactie structuur aangebracht, zodat u snel tussen de onderdelen kunt navigeren. ... 2015 - (bron: Parlement & Politiek)
                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking je knopen tellen vandaan en wat wordt ermee bedoeld?
Wie zijn knopen telt, is ergens onzeker over en probeert een besluit te nemen met de knopen van zijn vest, bloes of overhemd als hulpmiddel. Om de vraag 'Zal ik wel of niet gaan bungeejumpen?' te kunnen beantwoorden begin je dan bijvoorbeeld bij de onderste knoop met 'ik doe het niet', de knoop daarboven is 'ik doe het wel', en zo ga je afwisselend naar boven tot de laatste knoop. ... op je bloes hebt, kom je zo uit op 'ik doe het wel'. van dale ( 2015 - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 53