YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: europees parlement europese commissie europese unie raad eu-lidstaten lidstaten cda raad van europa cultuur europese investeringsbank regionaal beleid commissie-juncker europarlementarier erasmus milieubeleid leven lang leren horizon 2020 structuurfondsen europa 2020-strategie gemeenschappelijk landbouwbeleid comenius derde landen acs-landen leonardo da vinci zevende kaderprogramma voor onderzoek europees investeringsfonds erasmus mundus europees visserijfonds eu-criteria voor toetreding co cohesiefonds rapporteur euratom eib meerjarenbegroting 2014-2020 kandidaat-lidstaten en potentiele kandidaat-lidstaten media mundus life het asiel- en migratiefond (amif) subsidies van de europese unie 2014-2020 3. aanvragen : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 469 voor - 2014 - in 0.04721999168396 seconden.

Subsidies van de Europese Unie 2014-2020

Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleidsterreinen van de EU. ... van de europese unie 2014 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Rutte II (2012 - )
Dit kabinet werd door VVD en PvdA gevormd na de verkiezingen van 12 september 2012. Het kabinet bestaat uit 7 ministers van de VVD en 6 ministers van d … ... drs. f.c.g.m. timmermans (pvda) (5 november 2012 - 17 oktober 2014 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wat is de beste manier om een IBAN (een internationaal rekeningnummer) te noteren?
Vanaf 2014 is het gebruik van het IBAN ('international bank account number') verplicht. Dit nummer is lang en bevat geen spaties, althans als het bijvoorbeeld bij internetbankieren ingevuld moet worden: NL99BANK0123456789. ... een iban (een internationaal rekeningnummer) te noteren? vanaf 2014 - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Verkiezingen en zetelverdeling Europees Parlement 2014 (Nederland)

Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) in 2014 werd D66 de grootste Nederlandse partij in het EP met ruim vijftien procent. Het CDA behaalde minder stemmen, maar kreeg dankzij een lijstverbinding met CU/SGP een zetel meer dan D66. ... en zetelverdeling europees parlement 2014 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Troonrede 2014 (volledige tekst)

In de integrale tekst van de troonrede 2014 is door de redactie structuur aangebracht, zodat u snel tussen de onderdelen kunt navigeren. ... 2014 - (bron: Parlement & Politiek)
                                                                                                                                           

Commissie-Juncker (2014-2019)

Land ... ( 2014 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Samenstelling Europees Parlement 2014-heden

Het Europees Parlement (EP) bestaat sinds 2014 uit 751 leden (inclusief de voorzitter). 26 hiervan zijn in Nederland gekozen Europarlementariërs afkomstig uit tien Nederlandse partijen. De meeste van hen zijn aangesloten bij een Europese fractie. ... europees parlement 2014 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europa van Naties en Vrijheid (ENF)
De fractie van Europa van Naties en Vrijheid werd op 16 juni 2015 gevormd door zes rechts-populistische partijen en een onafhankelijke Europarlementariër. ... 2015 namen het front national, de fpo en lega nord in oktober 2014 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Zetelverdeling Nederlandse eurodelegaties 2014-heden

Het CDA is in de periode vanaf 2014 met vijf zetels de grootste eurodelegatie, gevolgd door D66 en de PVV met vier zetels. PvdA en VVD hebben elk drie zetels, GroenLinks en SP beide twee en Partij voor de Dieren, SGP en ChristenUnie elk één. ... nederlandse eurodelegaties 2014 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Commissie-Barroso II (2010-2014)

Deze Europese Commissie was in functie van 10 februari 2010 tot 1 november 2014. Voorzitter was de Portugees José Manuel Barroso, die op 16 september 2009 door het Europees Parlement werd gekozen. In de Commissie-Barosso II had Catharine Ashton de functie van Hoge Vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid. ... ii (2010- 2014 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
PvdD-delegatie Europees Parlement
De Partij voor de Dieren is in de periode vanaf 2014 met één lid vertegenwoordigd in het Europees Parlement (EP). ... - hoofdinhoud de partij voor de dieren is in de periode vanaf 2014 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europese Rekenkamer
De Europese Rekenkamer controleert of de financiële middelen van de Europese Unie correct worden gebruikt en op een efficiënte manier worden ingezet. De Rekenkamer onderzoekt de financiële verslagen van alle Europese instellingen. ... college vertegenwoordigd door: alex f.m. brenninkmeijer (lid, 2014 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Consumentenrechtenbeleid
In de Europese Unie leven op dit moment ongeveer 500 miljoen consumenten. De EU streeft naar het waarborgen van de rechten en de belangen van deze consumenten. Zij moeten de garantie hebben dat producten in supermarkten en andere winkels gezond en veilig zijn en dat zij bij klachten een redelijke schadevergoeding kunnen krijgen. ... productgroepen, zoals speelgoed, en hebben consumenten sinds 2014 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
SGP-delegatie Europees Parlement
De Staatkundig Gereformeerde Partij is met één lid, Bas Belder, vertegenwoordigd in het Europees Parlement (EP). Hij maakt samen met zijn ChristenUnie-collega deel uit van de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers (ECR). ... en hervormers (ecr). bij de ep-verkiezingen van 22 mei 2014 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Jaarlijks wetgevings- en werkprogramma Europese Commissie
Dit werkprogramma is een concreet actieplan voor wetgevings- en beleidsinitiatieven die de Europese Commissie het volgende jaar gerealiseerd wil hebben. Voor elk initiatief worden ook de beoogde resultaten opgesomd. ... 2017 werkprogramma 2016 werkprogramma 2015 werkprogramma 2014 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Verkiezingen en zetelverdeling Europees Parlement 1979-2014 (Nederland)

In Nederland vonden vanaf in 1979 iedere vijf jaar verkiezingen plaats voor de Nederlandse volksvertegenwoordigers in het Europees Parlement. De opkomst daalde van 58,1 procent van de kiesgerechtigden in 1979 naar een dieptepunt van onder de 30 procent in 1999. ... en zetelverdeling europees parlement 1979- 2014 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
M. (Margrethe) Vestager
De Deense Margrethe Vestager (1968) is sinds 1 november 2014 lid van de Europese Commissie. In de Commissie-Juncker is zij verantwoordelijk voor mededinging. Mevrouw Vestager was in 2011-2014 minister van Economische en Binnenlandse Zaken en vicepremier in het kabinet-Thorning-Schmidt. ... de deense margrethe vestager (1968) is sinds 1 november 2014 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ir. E.D. (Eric) Wiebes MBA
Eric Wiebes (1963) is sinds 4 februari 2014 staatssecretaris van Financiën in het kabinet-Rutte II. Hij was in 2010-2014 namens de VVD wethouder van onder meer verkeer en vervoer van Amsterdam. Eerder werkte hij in het bedrijfsleven en bij het ministerie van Economische Zaken. ... mba - hoofdinhoud eric wiebes (1963) is sinds 4 februari 2014 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. F.J.W.M. (Frank) van Dooren
Frank van Dooren (1949) was van januari 2014 tot april 2015 waarnemend Nationale ombudsman. In 2004 werd hij substituut Nationale ombudsman. Daarvoor was hij rechter in Rotterdam en Den Haag en ambtenaar op het ministerie van Binnenlandse Zaken. ... dooren - hoofdinhoud frank van dooren (1949) was van januari 2014 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. N. (Neelie) Kroes
Neelie Kroes, dochter van een Rotterdamse vervoersondernemer, was tussen 1971 en 2014 als VVD-politica in vele functies actief. Zij werd in 1971 Tweede Kamerlid en was toen woordvoerster vervoer en onderwijs. ... van een rotterdamse vervoersondernemer, was tussen 1971 en 2014 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. A.M. (Agnes) Jongerius
Agnes Jongerius (1960) is sinds 1 juli 2014 lid van het Europees Parlement voor de PvdA. Mevrouw Jongerius is ondervoorzitter van de commissie werkgelegenheid en sociale zaken. In de periode 2005-2012 was zij voorzitter van de FNV. ... jongerius - hoofdinhoud agnes jongerius (1960) is sinds 1 juli 2014 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Energie-unie: veiligstellen van de Europese energievoorziening
Een van de hoofddoelen van de Commissie-Juncker is het realiseren van een energie-unie. Daarmee moet heel Europa verzekerd worden van een betrouwbare energievoorziening. Bovendien moeten de EU-lidstaten een overgang maken van fossiele naar duurzame energie. ... werd vooral gekeken naar klimaatdoelstellingen. in 2014 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
C.M.F. (Carlos) Moedas
De Portugees Carlos Moedas (1970) is sinds 1 november 2014 lid van de Europese Commissie. In de Commissie-Juncker is hij belast met onderzoek, wetenschap en innovatie. Hij is lid van de christendemocratische partij PSD. ... de portugees carlos moedas (1970) is sinds 1 november 2014 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ir. W. (Wiebe) Draijer
Wiebe Draijer (1965) is sinds 1 juli 2014 in dienst van de Rabobank. Op 1 oktober zal hij aantreden als bestuursvoorzitter van de Rabobank. Tot die tijd zal hij zich voorbereiden op zijn nieuwe functie. ... draijer - hoofdinhoud wiebe draijer (1965) is sinds 1 juli 2014 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 8