YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: kabinet-balkenende iv kabinet-rutte i kabinet 2007 2010 kabinet balkenende iv (2007-2010) 2008 balkenende iv 2009 taal uitdrukkingen en spreekwoorden vvd pvda d66 arp liberale unie chu van der staaij rksp kvp rpf eerste kabinet-colijn koos van den berg ir. bas van der vlies bas belder gerrit holdijk kunst cultuur muziek europese unie europese commissie europees parlement fotografie raad van ministers eu-lidstaten eu-landen joegoslavie-tribunaal europarlementariers bosnie en herzegovina partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 655 voor - 2008 - in 0.0448939800262451 seconden.
Kabinet-Balkenende IV (2007-2010)
Het kabinet-Balkenende IV van CDA, PvdA en ChristenUnie, kwam tot stand nadat coalities van CDA en PvdA met SP en of met GroenLinks niet mogelijk waren gebleken. Het nieuwe kabinet trad op 22 februari 2007 aan na een relatief vlotte formatie van 89 dagen. ... en europese rol. tijdens kabinetsperiode ontstaat in 2008 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Waarom noemen we iemand die dom is of iets doms doet een uilskuiken?
De uil wordt in veel culturen als een wijs dier beschouwd, maar in andere culturen stond deze vogel juist slecht bekend. In het boek De Nederlandse vogelnamen en hun betekenis (2008) staat: "Uilen zijn roofvogels, die in het verleden wegens hun gekrijs in de nacht als onheilbrengers werden beschouwd. ... in het boek de nederlandse vogelnamen en hun betekenis ( 2008 - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
90 jaar Staatkundig-Gereformeerde Partij
PDC, april 2008 ... jaar staatkundig-gereformeerde partij - hoofdinhoud pdc, april 2008 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
60 jaar VVD
PDC, januari 2008 ... jaar vvd - hoofdinhoud pdc, januari 2008 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. E. (Emil) Boc
Emil Boc (1966) was in 2008-2012 minister-president van Roemeniÿ. Hij was leider van de PD-L, een partij die in 2007 ontstond na fusie van de centrumrechtse Democratische Partij (PD) en de Liberale Partij. ... e. (emil) boc - hoofdinhoud emil boc (1966) was in 2008 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Relatie EU-China
China is voor de Europese Unie een belangrijke partner. Niet alleen op het gebied van handel maar ook bij politieke aangelegenheden. Sinds China's openstelling richting de rest van de wereld in 1978 is het ook een politieke grootmacht waar rekening mee gehouden moet worden. ... ook van gedachten over samenwerkwerking op dit vlak. in 2008 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. M.I. (Mariëtte) Hamer
Mariëtte Hamer (1958) is vanaf 10 september 2014 voorzitter van de Sociaal Economische Raad. Van mei 1998 tot september 2014 was zij lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Van januari 2008 tot mei 2011 was zij fractievoorzitter en van oktober 2010 tot maart 2012 fractiesecretaris. ... zij lid van de tweede kamerfractie van de pvda. van januari 2008 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
F. (Franco) Frattini
Franco Frattini (1957) was in 2004-2008 lid van de Europese Commissie, belast met justitie, vrijheid en veiligheid. Stapte na een lange carrière als rechter over naar de politiek en sloot zich aan bij de Forza Italia partij van Silvio Berlusconi. ... frattini - hoofdinhoud franco frattini (1957) was in 2004- 2008 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Prof.Mr.Drs. B.P. (Ben) Vermeulen
Ben Vermeulen (1957) is sinds 1 februari 2008 lid van de Raad van State. Hij is hoogleraar aan de VU en is specialist in het Nederlandse en internationale onderwijsrecht. Daarnaast is de heer Vermeulen deskundig op het terrein van het vreemdelingenrecht, in het bijzonder het asielrecht, en op het terrein van de grondrechten/mensenrechten, zoals het gelijkheidsbeginsel, en de vrijheid van godsdienst en meningsuiting. ... - hoofdinhoud ben vermeulen (1957) is sinds 1 februari 2008 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dorian Leigh
Amerikaans fotomodel, 23 april 1917 - 7 juli 2008. ... leigh amerikaans fotomodel, 23 april 1917 - 7 juli 2008 - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Drs. J. (Jetta) Klijnsma
Jetta Klijnsma (1957) is sinds 5 november 2012 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Eerder was zij dat van 18 december 2008 tot 23 februari 2010 in het kabinet-Balkenende IV. Van 17 juni 2010 tot 5 november 2012 was zij Tweede Kamerlid voor de PvdA. ... zaken en werkgelegenheid. eerder was zij dat van 18 december 2008 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. J. (Joseph) Muscat
Joseph Muscat (1974) is sinds 11 maart 2013 premier van Malta. Hij is sinds 2008 leider van de sociaaldemocratische Labour Party. Muscat was eerder journalist bij de partijzender (radio en tv) en de partijwebsite. ... (1974) is sinds 11 maart 2013 premier van malta. hij is sinds 2008 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
ing. A. (Ahmed) Aboutaleb
Ahmed Aboutaleb (1961) is sinds 5 januari 2009 burgmeester van Rotterdam. Hij was van 22 februari 2007 tot 12 december 2008 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (onder andere voor arbeidsmarktbeleid en armoedebestrijding). ... van rotterdam. hij was van 22 februari 2007 tot 12 december 2008 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
B. (Borut) Pahor
De sociaaldemocraat Borut Pahor (1963) was van november 2008 tot februari 2012 minister-president van Slovenië. Na voltooiing van zijn studie werd Pahor lid van de Sloveense Communistische Partij. Na de onafhankelijkheid in 1990 werd hij lid van de Nationale Vergadering en daarna, als exponent van de 'derde weg', vicevoorzitter van de gezamenlijke lijst van communisten en sociaaldemocraten. ... de sociaaldemocraat borut pahor (1963) was van november 2008 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Jef Geys
Jef Geys ontvangt Prijs Beeldende Kunst 2008 van de Provincie Antwerpen Nog net voor het jaareinde kent de provincie Antwerpen de Prijs Beeldende Kunst 2008 toe aan de in Balen wonende kunstenaar Jef Geys. ... geys jef geys ontvangt prijs beeldende kunst 2008 - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Maasvlakte-2
Maasvlakte 2 (in volksmond ook: Tweede Maasvlakte) is de benaming voor het uitbreidingsproject van de Rotterdamse haven dat is gelegen ten westen van de Maasvlakte. Met deze uitbreiding van 2.000 hectare wordt de haven twintig procent groter. Bij de voltooiing zullen de havens in totaal 12.000 hectare beslaan. Op 1 september 2008 startte na jaren van plannen, discussies en protesten, de aanleg. Men verwacht in 2013 de uitbreiding in gebruik te kunnen nemen. ... de havens in totaal 12.000 hectare beslaan. op 1 september 2008 - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
L.I. (Isabelle) Diks
Isabelle Diks (1965) is sinds 23 maart 2017 lid van GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer. Eerder, in 2008, verving zij enkele weken Mariko Peters als Kamerlid. Mevrouw Diks was kledingontwerpster en ondernemer en vanaf december 2008 tot maart 2017 wethouder van Leeuwarden. ... 2017 lid van groenlinks-fractie in de tweede kamer. eerder, in 2008 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. J.A.M.J. (Joba) van den Berg
Joba van den Berg (1958) is sinds 23 maart 2017 lid van de CDA-fractie in de Tweede Kamer. Zij was sinds 2008 directeur sociale zaken bij Bouwend Nederland en daarvoor onder meer werkzaam in personeelsfuncties bij Unilever en advocatenkantoor NautaDutilh. ... 2017 lid van de cda-fractie in de tweede kamer. zij was sinds 2008 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. J.C.M. (Jolande) Sap
Jolande Sap (1963) was van 2 september 2008 tot 24 oktober 2012 Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Zij was van 16 december 2010 tot 5 oktober 2012 fractievoorzitter en politiek leider van GroenLinks. Mevrouw Sap werkte voor de emancipatieraad en bij het ministerie van Sociale Zaken. ... sap - hoofdinhoud jolande sap (1963) was van 2 september 2008 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
A.J.W. (Wijnand) Duyvendak
Wijnand Duyvendak (1957) was van 23 mei 2002 tot 3 september 2008 Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Hij was directeur van de Vereniging Milieudefensie en was onder meer campagneleider bij de actie tegen de uitbreiding van Schiphol. ... wijnand duyvendak (1957) was van 23 mei 2002 tot 3 september 2008 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. I.W. (Ivo) Opstelten
Ivo Opstelten (1944) was van 14 oktober 2010 tot en met 9 maart 2015 minister van Veiligheid en Justitie. Hij was in 2008-2010 voorzitter van de VVD en in 2010 als informateur 'architect' van het kabinet-Rutte I. ... 9 maart 2015 minister van veiligheid en justitie. hij was in 2008 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Toetreding Bosnië en Herzegovina tot de Europese Unie
Sinds het ondertekenen van de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst (SAO) in 2008, wordt Bosnië en Herzegovina gezien als een potentiële kandidaat voor een lidmaatschap van de Europese Unie. In de periode van onderhandelingen over die overeenkomst, van oktober 2005 tot juni 2008, werden grote politieke en justitiële hervormingen doorgevoerd in Bosnië en Herzegovina. ... van de stabilisatie- en associatieovereenkomst (sao) in 2008 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
M.R.J. (Michel) Rog
Michel Rog (1973) is sinds 20 september 2012 lid van de Tweede Kamer voor het CDA. Hij was in 2008-2012 voorzitter van CNV Onderwijs. Daarvoor was hij vakbondsbestuurder en teamleider burgerluchtvaart bij vakbond De Unie en leraar maatschappijleer in het voortgezet onderwijs. ... 2012 lid van de tweede kamer voor het cda. hij was in 2008 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
B. (Brian) Cowen TD
Brian Cowen (1960) was van 7 mei 2008 tot 9 maart 2011 minister-president van Ierland. Hij is opgeleid als jurist en heeft sinds 1984 zitting in het Ierse parlement. Cowen bekleedde diverse kabinetsposten, zoals minister van Volksgezondheid, financiën en Buitenlandse Zaken. ... cowen td - hoofdinhoud brian cowen (1960) was van 7 mei 2008 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 63