YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: eerste kamer grondwetsherziening van 1983 provinciale staten eerste kamerverkiezingen kabinet-balkenende ii pvda vvd eerste kamerleden provinciale statenleden lijstverbindingen johan stekelenburg grondwetsherziening was in 1983 zetelverdeling eerste kamer 1946-heden eerste kamerverkiezingen 1983-2015 statenverkiezingen lijsten verbonden kabinet-den uyl staatscommissie-cals/donner tweede kabinet-van agt kabinet-van agt i staatscommissie-van schaik hans van mierlo wiegel psp kabinet-de jong van thijn cpn cda egbert schuurman henk hoekstra rpf prof.dr. d. simons ppr molly geertsema den uyl sgp d66 nieuw links kabinetten-biesheuvel aad nuis : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1012 voor - 1983 - in 0.097538948059082 seconden.
Zoekterm 1983 is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Eerste Kamerverkiezingen 1983-2015

Tussen 1815 en nu zijn er dikwijls wijzigingen geweest in de manier waarop de Eerste Kamer gekozen werd en hoelang de zittingstermijn was. Zo ook bij de grondwetsherziening van 1983, waarna de zittingstermijn van Eerste Kamerleden van zes naar vier jaar veranderde. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Grondwetsherziening 1983

In 1983 werd de Grondwet ingrijpend herzien. De hoofdstukindeling werd gewijzigd, teksten werden gemoderniseerd, overbodig geachte artikelen werden geschrapt, en er kwamen bepalingen over sociale grondrechten en een algemene antidiscriminatiebepaling. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerverkiezingen 1983

Op 31 augustus 1983 kozen de Provinciale Statenleden voor het eerst tegelijk de nieuwe Eerste Kamer. Die Kamer werd ook voor het eerst voor vier jaar gekozen. Grote winnaar was de VVD en grote verliezer de PvdA. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
feil - (dweil)
feil 2 * [dweil] {1616} nederduits fail, foi(de)l [grove doek, dweil], hoogduits Fendel [poetslap], waarschijnlijk van vegen, hoewel ontlening aan frans faille denkbaar is → falie. ... een informant noemt dit nog in 1983. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Kabinet-Lubbers I (1982-1986)
Dit kabinet van CDA en VVD presenteert zich als een 'no nonsense-kabinet'. Het richt zich op sanering van de overheidsfinanciën door bezuinigingen en afstoting van overheidstaken, en op herstel van werkgelegenheid. ... parlementaire verhoudingen tweede kamer tot 5 november 1982 tweede kamer van 5 november 1982 tot 8 december 1983 tweede kamer van 8 december 1983 tot 3 juni 1986 tweede kamer vanaf 3 juni 1986 cda 45 45 43 54 vvd 36 36 36 27 totaal 81 (54%) - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kiesrecht
Een democratie wordt onder andere gekenmerkt door vrije, geheime en algemene verkiezingen waarbij het volk een volksvertegenwoordiging kiest. Volgens artikel 4 van onze Grondwet mogen dan ook alle Nederlanders kiezen en gekozen worden, behalve bij de wet gestelde beperkingen. ... de grondwetsherziening van 1983 bracht de minimumleeftijd op 18 jaar. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Parlementaire enquête RSV (Rijn-Schelde-Verolme) (1983-1984)

In 1983-1984 werd een parlementaire enquête gehouden naar de ondergang van het scheepsnieuwbouwbedrijf Rijn-Schelde-Verolme (RSV). Dat bedrijf was eind jaren '60 mede onder druk van de overheid door een fusie ontstaan. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Geschiedenis kiesstelsel Eerste Kamer
Sinds 1983 worden de 75 leden van de Eerste Kamer iedere vier jaar gekozen via 'getrapte verkiezingen'. Burgers kiezen de leden van de Provinciale Staten en zij kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Staatscommissie-Biesheuvel
De Staatscommissie-Biesheuvel werd op 17 mei 1982 ingesteld door het tweede kabinet-Van Agt en moest advies uitbrengen over vergroting van de kiezersinvloed op de beleidsvorming. ... voorgeschiedenis na het totstandkomen van de grondwetsherziening 1983 die nauwelijks had geleid tot staatkundige vernieuwing, werd de wens uitgesproken het debat daarover voort te zetten. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Muddy Waters (ca.1914-1983) – Fameuze blueszanger

Een van de beroemdste blueszangers uit de geschiedenis is Muddy Waters (ca.1914-1983). Hij werd de grondlegger van een nieuwe type stedelijke blues, de ‘Chicago Blues’. - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           

Het Star Wars-programma van Ronald Reagan (1983)

Op 23 maart 1983 lanceerde de Amerikaanse president Ronald Reagan (1911-2004) het Star Wars-programma. Officieel heette dit project het Strategic Defense Initiative (SDI). - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           
Het begrip 'zonder last en ruggespraak'
Soms duikt nog wel eens het begrip 'last en ruggespraak' op. Dat is een verouderd begrip, dat tot 1983 in de Grondwet stond. Waar kwam dat vandaan en wat staat er nu in de Grondwet? - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Scholte, Hijman (1902-1983)

- (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           

Roemers, Derk (1915-1983)

- (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           

Hofstra, Sjoerd (1898-1983)

- (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Leeftijd Tweede Kamerleden
Gemiddeld zijn Tweede Kamerleden steeds jonger geworden en ook het aantal oudere leden nam af. Dat kwam deels door verlaging van de leeftijd waarop iemand kon worden gekozen (vanaf 1963 25 jaar, vanaf 1983 18 jaar). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verkiezing voorzitter Tweede Kamer
Aan het begin van een nieuwe parlementaire periode of tussentijds na het ontstaan van een vacature, kiest de Tweede Kamer haar eigen voorzitter. Sinds de Grondwetsherziening van 1983 geldt de verkiezing voor vier jaar en niet meer slechts voor één zittingsjaar. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Querido, Arie (1901-1983)

- (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           

Domburg, Adrianus Johannes Petrus van (1895-1983)

- (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           

Ravesteijn, Sijbold van (1889-1983)

- (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           

Ingen Housz, Arnold Hugo (1888-1983)

- (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           

Brevet, Frederik Jacobus (1893-1983)

- (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           

Quint, Willem Henricus Maria (1911-1983)

- (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Staatscommissie-Cals/Donner
De Staatscommissie-Cals/Donner werd op 26 augustus 1967 ingesteld door het kabinet-De Jong en moest advies uitbrengen over een algehele herziening van de Grondwet en over daarmee in verband staande wijzigingen van de Kieswet. ... in 1983 kwam wel een algehele herziening van de grondwet tot stand, maar daarin was geen sprake van staatkundige vernieuwing. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 139