YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kabinet-balkenende ii staatscommissie-cals/donner commissie-de koning nationale conventie eerste kamer grondwetsherziening 1848 staatscommissie-ruijs de beerenbrouck kabinet-balkenende iv staatscommissie parlementair stelsel grondwetscommissie staatscommissie staatscommissie-de beaufort (1905-1906) staatscommissie voor de zaken van de erediensten staatscommissie-bos (pacificatiecommissie) j. van der hoeven p.j. oud commissie-kranenburg staatscommissie-thomassen koninklijk besluit kabinet-lubbers staatscommissie-van schaik staatscommissies grondwet(sherziening) staatscommissie-de wilde 1815 staatscommissie-oppenheim procedure grondwetsherziening staatscommissie-biesheuvel 1814 kwam de eerste grondwet staatscommissie-teulings/donner a.m. donner commissie-van eysinga staatscommissie-heemskerk staatscommissie grondwet j.v. rijpperda wierdsma staatscommissie-heemskerk (1910-1912) staatscommissie-beel kunst literair cultuur ljubow popowa : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 550 voor - 1912 - in 0.0354688167572021 seconden.
Grondwetscommissies
Parlement & Politiek - Vrijwel alle Grondwetsherzieningen tot 1983 - de belangrijkste uitzondering was de herziening van 1840 - werden voorafgegaan door een Staatscommissie. Ook de eerste Grondwet na de Bataafs-Franse Tijd (1795-1813) werd door een commissie voorbereid. ... staatscommissie-bos 1913 1920 staatscommissie-heemskerk (1910- 1912

                                                                                                                                           
Liubov Popova
Liubov Popova
Kunstbus - Russisch schilder en designer, geboren Ivanovskoje in 1889, gestorven Moskou 1924. Naamsvarianten: Lyubov Popova, Ljubow Popowa, Lioubov Popova, Ljoebov Popova. Ze verbleef in 1912/13 in Parijs en werkte later in Moskou met Tatlin samen. ... ljubow popowa, lioubov popova, ljoebov popova. ze verbleef in 1912

                                                                                                                                           
Nederlandse-Vereeniging-van-Huisvrouwen
Kunstbus - Nederlandse Vereeniging van Huisvrouwen (NVvH) Opgericht op 17 december 1912 op initiatief van Anna Polak en Marie Heinen, respectievelijk directrice en adjunct-directrice van het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid. ... vereeniging van huisvrouwen (nvvh) opgericht op 17 december 1912

                                                                                                                                           
marten+toonder
Kunstbus - Marten Toonder ( 1912 - 2005) Nederlandse schrijver en tekenaar van stripverhalen, geb. 2 mei 1912 te Rotterdam, overleden 27 juli 2005 te Laren. Marten Toonder is vooral beroemd geworden met de verhalen waarin Tom Poes en Olivier B. ... marten toonder ( 1912

                                                                                                                                           
August Macke
August Macke
Kunstbus - August Macke 1904 Duits expressionistisch schilder, geboren 03.01.1887 Meschede Sauerland - overleden (gesneuveld) 1914 26.09.1914 Perthes les Hurles Champagne, Frankrijk. Behoorde tot de oprichters van der Blaue Reiter, waarbij hij meewerkte aan de befaamde Almanak ( 1912) van deze groep. ... blaue reiter, waarbij hij meewerkte aan de befaamde almanak ( 1912

                                                                                                                                           
Der Blaue Reiter
Der Blaue Reiter
Kunstbus - Kunstlergemeinschaft ' Der Blaue Reiter' Omslag almanak van Der Blaue Reiter 1912 ' Der Blaue Reiter' gaf een almanak uit, die voor het eerst verscheen in 1912, gevolgd door een tweede druk in 1914. De omslag, ontworpen door Kandinsky, toonde een blauwe ruiter te paard. ... ' der blaue reiter' omslag almanak van der blaue reiter 1912

                                                                                                                                           
Piet van Boxel
Kunstbus - Pieter Jacobus ( Piet) van Boxel ( 1912-2001) Nederlands aquarellist, schilder, tekenaar; figuurvoorstellingen, landschappen, portretten, stadsgezichten, stillevens, strandgezichten, Naamsvariant: Piet van Boxel sr. ... van boxel pieter jacobus ( piet) van boxel ( 1912

                                                                                                                                           
Rayonisme
Kunstbus - Rayonisme (v. Fr. rayonner = stralen) Glass, Larionov, 1912 Het Rayonisme is een van de eerste avant-garde bewegingen in de Abstracte Kunst. Het was het werk 'Verre' ( glas) van Michail Larionov dat hij zoals hij zelf beweerde in 1909 tentoonstelde op het ' Salon de la libre Esthétique' te Moskou dat de aanzet gaf tot het Rayonisme (Loetsjizm). ... rayonisme (v. fr. rayonner = stralen) glass, larionov, 1912

                                                                                                                                           
Mr. P.J.M. (Piet) Aalberse
Parlement & Politiek - Katholieke voorman, die als minister een belangrijk aandeel had in de sociale wetgeving. Was advocaat en wethouder in Leiden en volgde in 1903 Schaepman op als Kamerlid. Steunde de sociale-wetgevingsvoorstellen van Talma en bracht zelf een wet tegen oneerlijke concurrentie tot stand. ... tot voorbereiding van de overgangsbepalingen van de auteurswet 1912

                                                                                                                                           
Fernand Léger
Fernand Léger
Kunstbus - Jules Fernand Henri Léger Ballet mecanique (1924) Fernand Leger - Part 1 Frans kunstschilder geboren 4 februari 1881 te Argentan (Normandië) - overleden 17 augustus 1955 in Parijs. Aanvankelijk was Léger werkzaam als bouwkundig tekenaar te Parijs. ... ook picasso en braque vertegenwoordigde. les toits de paris, 1912

                                                                                                                                           
Mr. P.J. (Pieter Jelles) Troelstra
Parlement & Politiek - De grote voorman van de sociaaldemocraten aan het einde van de negentiende en begin van de twintigste eeuw. Was advocaat in Leeuwarden en richtte in 1894 met 11 anderen de SDAP op. Kwam in 1897 met Van Kol in de Tweede Kamer en werd, ondanks de afkeer die anderen van zijn denkbeelden hadden, al snel erkend als goed politiek debater. ... over het algemeen kiesrecht, van oktober 1910 tot 1912

                                                                                                                                           
Franz Schreker
Muziekbus - eigenlijk Schrecker, Oostenrijks componist geboren 23 maart 1878 in Monaco, gestorven 21 maart 1934 in Berlijn Lange tijd vrijwel vergeten, heeft Schreker tussen 1912 en 1932 groot opzien gebaard door zijn opera's, waarin hij zich als een van de eigenaardigste verschijningen onder de moderne Duitse componisten deed kennen, die al snel vurige bewondering en felle tegenstand verwekte. ... in berlijn lange tijd vrijwel vergeten, heeft schreker tussen 1912

                                                                                                                                           
Lawrence Alma-Tadema
Lawrence Alma-Tadema
Kunstbus - Nederlands Belgisch Engels schilder, tekenaar, graficus van allegorie, klassiek genre, geschiedenis, landschappen en portretten. Alma Tadema werd een geliefd lid van de Britse Society en schilderde behalve scènes die zich afspelen in de Oudheid ook portretten en toneeldecors. ... en hadden een uitvoerige briefwisseling. londen 1870 - 1912

                                                                                                                                           
Rodos
Rodos
Kunstbus - Rodos (eiland), ook Rhodos en Rhodes, op drie na het grootste Grieks eiland. Rodos (stad), de hoofdstad van het eiland Rodos. Rhodos (mythologie), een Griekse godheid, zoon van Hermes and Aphrodite, niet te verwarren met Rhode. ... het eeuwenlang deel uitmaakte van het ottomaanse rijk. in 1912

                                                                                                                                           
Adolph de Meyer
Adolph de Meyer
Kunstbus - Geboren Parijs, Frankrijk 1868, gestorven Los Angeles, VS 1949 Amerikaanse fotograaf Dance Study, ca. 1912 Geboren als Adolph Edward Sigismund Meyer-Watson in Parijs uit een Joodse vader en een Schotse moeder. ... los angeles, vs 1949 amerikaanse fotograaf dance study, ca. 1912

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. J. Röell
Parlement & Politiek - Knap, evenwichtig liberaal jurist uit een vooraanstaande familie van bestuurders. Als oud-griffier van de Staten van Holland goed ingevoerd in het binnenlands bestuur en de waterhuishouding. In 1877 voor het district Utrecht tot Tweede Kamerlid gekozen en in de Kamer breed georiënteerd. ... kamer der staten-generaal, van 31 januari 1910 tot 2 februari 1912

                                                                                                                                           
Jan Gossaert
Jan Gossaert
Kunstbus - vermoedelijk zelfportret Zuid- Nederlandse kunstschilder, prentmaker en ontwerper, geboren ca. 1478/1479 Maubeuge - overleden 1 oktober 1532 Antwerpen? (Middelburg?/Utrecht?) Naamsvarianten: Jean, Iennin, Janin, Jennyn; Gossart, van Henegouwe, de Weale. ... in gossaerts vroege werken hebben auteurs zoals weisz ( 1912

                                                                                                                                           
leden Raad van State 1862-heden
Parlement & Politiek - ... w.f. van 1914-12-16 1928-04-18 54 jaar roell, jhr.mr. j. 1912

                                                                                                                                           
Hildo Krop
Hildo Krop
Kunstbus - Nederlands beeldhouwer, bouwbeeldhouwer, monumentaal kunstenaar, edelsmid, graficus, keramist, medailleur, meubelontwerper, sierkunstenaar, tekenaar, schilder van arbeiders, dieren, figuurvoorstellingen, paarden en portretten. ... van de rijksacademie op zak bracht hij de winter van 1911- 1912

                                                                                                                                           
Sonja Prins
Kunstbus - Nederlandse dichteres, geboren 14 augustus 1912 Haarlem - overleden 15 januari 2009 Baarle-Nassau/Breda, Prins heeft talloze dichtbundels en één roman, De Groene Jas, geschreven. Tot 1956 was Sonja Prins een actief communiste. ... prins nederlandse dichteres, geboren 14 augustus 1912

                                                                                                                                           
Theo van Doesburg
Theo van Doesburg
Kunstbus - Nederlands schilder, architect, typograaf, kunsthistoricus, vormgever, auteur, dichter, etc.. Geboren 30 augustus 1883 te Utrecht - overleden 7 maart 1931 in Davos ( Zwitserland). Theo van Doesburg, naar zijn stiefvader Theodorus Doesburg, is het pseudoniem van Christian Emil Marie Küpper. ... hebben gehad. hij overleed jong, op 48-jarige leeftijd, in 1912

                                                                                                                                           
Ivan Puni
Ivan Puni
Kunstbus - Jean Pougny, Franse schilder van Fins- Russische afkomst, geboren Kuokkala, Finland 20 februari 1892, gestorven Parijs 28 december 1956 Puni werd aanvankelijk beïnvloed door het kubisme, maar werd later een van de belangrijkste kunstenaars van het Suprematisme. ... salon des independents, tramway v, .10. en anderen. in 1912

                                                                                                                                           
Umberto Boccioni
Kunstbus - Italiaanse schilder en beeldhouwer, geboren 19 oktober 1882 te Reggio Calabria - overleden 16 augustus 1916 bij Verona. Umberto Boccioni was een belangrijke exponent van het Italiaanse Futurisme. Boccioni ontwikkelde zich tot de theoreticus en leidende figuur van het futurisme, en schreef talloze manifesten. ... straatrumoer dringt het huis binnen' (1911), 'elasticiteit' ( 1912

                                                                                                                                           
Mr. W.K.F.P. (Frederik) graaf van Bylandt
Parlement & Politiek - Diplomaat uit een Duitse militaire en adellijke familie, die in 1882 Tweede Kamerlid werd voor de antirevolutionairen. Koos in 1894 de zijde van Lohman. Sprak in de Tweede Kamer vooral over buitenlandse en koloniale zaken. ... raakte mede daardoor in ongenade bij de koningin en werd in 1912

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 27