YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: tak van poortvliet 1894 functie en positie tweede kamer kamerontbinding ontbinding kamer(s) 1866 en 1867 recht van ontbinding arbeidsenquete demissionair 1853 functie en positie regering/kabinet tweede kamer reglement van orde van de tweede kamer vertrouwenskwestie recht van amendement wetsvoorstel amendement hoe komt een wetsvoorstel tot stand? verenigde vergadering voorbeelden van onaanvaardbaar verklaarde amendementen (mede)wetgeving tweede kamer kunst design varvara stepanova rochussen charles rochussen muziek groningen architectuur pvda fotografie documentatiecentrum nederlandse politieke partijen liberale unie vrijzinnig-democratische bond sdap pieter jelles troelstra liberalen koos vorrink kabinet-pierson henri polak : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 406 voor - 1894 - in 0.0299179553985596 seconden.
Kamerontbinding
Als een kabinet gevallen is, wordt als regel de Tweede Kamer ontbonden. De regering heeft Grondwettelijk het recht hiertoe. Kamerontbinding maakt het mogelijk een politiek geschil aan de kiezers voor te leggen. ... stond dan geheel in het teken van het conflict, zoals in 1894 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Recht van amendement
De Tweede Kamer heeft sinds de Grondwetsherziening van 1848 het recht van amendement, dat wil zeggen de mogelijkheid wijzigingen (verbeteringen) aan te brengen in een voorliggend wetsvoorstel. Ieder Kamerlid heeft het recht amendementen in te dienen. ... kamerontbinding of een lijmpoging. eenmaal, in 1894 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Varvara Stepanova
Constructivistische kunstenares (1894-1958). LIUBOV SERGEYEVNA POPOVA / VARVARA STEPANOVA Lyubov Sergeyevna Popova (1889-1924) and Varvara Stepanova (1894-1958) zijn twee van de belangrijkste figuren uit de Russische avant-gardebeweging. ... stepanova constructivistische kunstenares ( 1894 - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Charles Rochussen
Charles Rochussen (1814-1894) Nederlands schilder, graficus, aquarellist, lithograaf, affiche- ontwerper, etser, illustrator van De Pleegzoon en van zeer vele romantische werken. ... rochussen charles rochussen (1814- 1894 - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Mr. P.J. (Pieter Jelles) Troelstra
De grote voorman van de sociaaldemocraten aan het einde van de negentiende en begin van de twintigste eeuw. Was advocaat in Leeuwarden en richtte in 1894 met 11 anderen de SDAP op. Kwam in 1897 met Van Kol in de Tweede Kamer en werd, ondanks de afkeer die anderen van zijn denkbeelden hadden, al snel erkend als goed politiek debater. ... de twintigste eeuw. was advocaat in leeuwarden en richtte in 1894 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Liberale Unie
De Liberale Unie werd in 1885 opgericht. In de unie werden de liberale kiesverenigingen verenigd. Zij gold als gematigd vooruitstrevend, zeker nadat de conservatieve vleugel zich rond 1894 had afgescheiden. ... zeker nadat de conservatieve vleugel zich rond 1894 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Saxofoon
De Saxofoon Altsaxofoon Een door de Belgische klarinettist, fluitist en instrumentmaker Adolphe Sax (1814-1894) in de jaren achttienveertig ontworpen metalen met een enkel riet aangeblazen blaasinstrument die er op 28 juni 1846 in Frankrijk een patent op verwierf. ... klarinettist, fluitist en instrumentmaker adolphe sax (1814- 1894 - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           
Jacques-Henri Lartigue
Jacques-Henri Lartigue (1894-1986) Zelfportret: "Renée-io", Album, 1930 Frans fotograaf en schilder, geboren 13 juni 1894 Courbevoie - overleden 12 september 1986. ... lartigue jacques-henri lartigue ( 1894 - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Dr. H. (Henri) Polak
Eerste SDAP-raadslid in Amsterdam en eerste SDAP-lid in de Eerste Kamer. In 1894 leider van een diamantbewerkersstaking. Drukte rond de wisseling van de negentiende en de twintigste eeuw nadrukkelijk zijn stempel op de Nederlandse sociaaldemocratie. ... in amsterdam en eerste sdap-lid in de eerste kamer. in 1894 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Brinkman en Van der Vlugt
J. A. Brinkman (1902- 1949) en Van der Vlugt (1894-1936) Johannes Andreas Brinkman (1902- 1949) en Leendert Cornelis van der Vlugt (1894-1936) waren prominente architecten van het Nieuwe Bouwen. ... en van der vlugt j. a. brinkman (1902- 1949) en van der vlugt ( 1894 - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
J.E.N. baron Schimmelpenninck van der Oye
Hoge genie-officier die Tweede en Eerste Kamerlid was. Koos bij het conflict over de uitbreiding van het kiesrecht in 1894 de zijde van De Savornin Lohman en werd één van de voormannen van de vrij-Antirevolutionairen. ... koos bij het conflict over de uitbreiding van het kiesrecht in 1894 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Partijvoorzitters SDAP
De grote SDAP -voorman Pieter Jelles Troelstra was van 1895-1897 ook voorzitter van deze partij. De eerste SDAP-voorzitter in 1894 was Henri Polak. Koos Vorrink was van 1934-1946 de laatste SDAP-voorzitter. ... ook voorzitter van deze partij. de eerste sdap-voorzitter in 1894 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Jan Ensing
Jan Ensing ( Groningen 1819 - Vlaardingen 1894) was schilder, tekenaar, lithograaf en onderwijzer. Als kunstenaar maakte hij landschappen, stads- en dorpsgezichten, figuurvoorstellingen, interieurs met figuren en portretten. ... ensing jan ensing ( groningen 1819 - vlaardingen 1894 - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Sape Talma Stheeman
Sape Talma Stheeman ( Zuidbroek, 29 mei 1854 − Helpman, 26 maart 1907) werd bij KB van 1 januari 1887 benoemd tot burgemeester van Zuidbroek. Stheeman woonde in een herenhuis met koetshuis aan het Winschoterdiep, voor 1840 gebouwd door Jhr. ... voor 1840 gebouwd door jhr. scato lewe van nijestein. in 1894 - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Les-Vingt
Eigenlijk 'Circle des XX' of Cercle des XX; een Belgische avant-gardistische kunstkring, opgericht in oktober 1883 te Brussel met als doel via tentoonstellingen (de eerste op 2 februari 1884, alle daaropvolgende ook telkens tijdens de maand februari), voordrachten en concerten de moderne kunstrichtingen van het 'Fin de siècle' te propageren. ... van het 'fin de siecle' te propageren. de vereniging werd in 1894 - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Mr. W.K.F.P. (Frederik) graaf van Bylandt
Diplomaat uit een Duitse militaire en adellijke familie, die in 1882 Tweede Kamerlid werd voor de antirevolutionairen. Koos in 1894 de zijde van Lohman. Sprak in de Tweede Kamer vooral over buitenlandse en koloniale zaken. ... 1882 tweede kamerlid werd voor de antirevolutionairen. koos in 1894 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Willy Sluiter
Jan Willem Sluiter, geboren te Amersfoort - 24 mei 1873, overleden te 's-Gravenhage - 22 mei 1949, signeerde zijn werk met 'Willy Sluiter' Jan Willem ( Willy) Sluiter groeide op als notariszoon in Zwijndrecht en ontwikkelde zich veelzijdig, waarbij hij de grote kunststromingen in zijn tijd gretig absorbeerde en in zijn werk toepaste. ... 'pulchri studio' te den haag. willy sluiter was van 1891 tot 1894 - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Jan Veth
Nederlands schilder, etser, lithograaf, tekenaar, boekdecoratie- ontwerper, auteur, prozaschrijver, kunsthistoricus, criticus, dichter. Leraar van Johan Cohen Gosschalk. ... die verscheen onder de titel kunst en samenleving ( amsterdam, 1894 - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Mr. Th. (Theo) Heemskerk
Antirevolutionair staatsman die bijna vijfenveertig jaar actief was als politicus. Zoon van de conservatieve staatsman J. Heemskerk Az en afkomstig uit een Amsterdams remonstrants koopmansgezin. Werd later gereformeerd. ... vanaf 1886 partij/stroming stroming(en) takkiaan, 1894 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Louis-Ferdinand Celine
Frans schrijver, geboren 27 mei 1894 Courbevoie - overleden 1 juli 1961 Meudon. Céline wordt tot de grootste romanschrijvers van de 20e eeuw gerekend. Zijn optreden leidde tot enorme vernieuwing in de Franse romankunst door een taalgebruik dat brak met alle gangbare regels. ... celine frans schrijver, geboren 27 mei 1894 - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Ben Nicholson
Geboren: 1894 Denham (Buckinghamshire) Gestorven: 1982 Londen Nicholson was een Engelse schilder en objectkunstenaar. Hij studeerde aan de Gresham School in Holt en de Slade School of Art in Londen. ... nicholson geboren: 1894 - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Mr. J.P.R. Tak van Poortvliet
Liberale Zeeuwse staatsman in de tweede helft van de negentiende eeuw. Begon als commies-griffier van de Tweede Kamer en was vanaf 1870 een actief Kamerlid, die onder andere de aanzet gaf tot twee enquêtes. ... kabinet-van tienhoven naar kiesrechtuitbreiding. ontbond in 1894 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Periode 1888-1918: Antithese
Deze periode wordt beheerst door de zogenaamde Antithese. Deze leer van Abraham Kuyper gaat ervan uit dat er een politieke scheiding bestaat tussen gelovigen en niet-gelovigen. De protestant-christelijken (antirevolutionairen en christelijk-historischen) en katholieken vormen de rechterzijde (ook wel Coalitie), en de liberalen de linkerzijde. ... kabinetten op van 'rechts' of 'links'. alleen in de periode 1894 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
muziekgeschiedenis
ca 8000 vC Eerste muzikale uitingen van de mens (ratels, rammelaars, bromhout, eentonige fluiten uit beenderen) ca 6000 vC Zang en slaginstrumenten. ca 3000 vC Gebruik van de pentatoniek in Egypte ca 2000 vC Gebruik van de pentatoniek in China ca 1900 vC Overgang van pentatoniek op modaal systeem ca 1200 vC Gebruik van bronzen lieren Noord Europa ca 1000 vC Overgang pentatoniek op modaal systeem Midden- Oosten ca 800 vC Uitvinding van het muziek-spijkerschrift in Babylon ca 700 vC Barden en Keltische dichters en zangers in Gallië, Wales, Schotland en Ierland ca 500 vC Toonsysteem met vierde tonen in Indië ca 400 vC Muziek geschreven voor Griekse toneelstukken Van de Oudgriekse muziek zijn geen partituren bewaard gebleven, wel kunnen er reconstructies gemaakt worden op basis van overgeleverde beschrijvingen. ... manuel de falla (1876-1946), alexis emmanuel chabrier (1841 - 1894 - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 35