YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst 1850 kunststromen+na+1850 d. () blankenheym graaf van bylandt blankenheym mr. e.j.a. () graaf van bylandt muziek cultuur design literair architectuur tweede kamer thorbecke evenredige vertegenwoordiging meerderheidsstelsel literatuur grondwetsherziening van 1848 tweede kabinet-thorbecke tak van poortvliet cuijk staatscommissie-cals/donner pvda hendrik conscience mr. g.i. () bruce boreel van hogelanden luyben prentkunst sam van houten minister heemskerk louis beerenbroek baron van goltstein kabinet-de meester kunststromingen dr.mr. j.r. () thorbecke e.w. () van dam van isselt aletta jacobs jhr.mr. d.th. () gevers van endegeest van reenen adolf le comte : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 244 voor - 1850 - in 0.0226550102233887 seconden.

1850

Kunstbus - Artikel over 1850, en . ... 1850

                                                                                                                                           

kunststromen+na+1850

Kunstbus - Artikel over kunststromen+na+1850, en . ... 1850

                                                                                                                                           
D. Blankenheym
Parlement & Politiek - Rotterdamse katholieke drankenhandelaar en wethouder, die in 1850-1851 Senaatsvoorzitter was. Steunde als liberaal lid van de Dubbele Kamer in 1848 de voorstellen tot Grondwetsherziening. Speelde na 1864 geen opvallende rol meer in de Senaat, maar was wel geregeld voorzitter van één van de Afdelingen van de Eerste Kamer. ... rotterdamse katholieke drankenhandelaar en wethouder, die in 1850

                                                                                                                                           
Mr. E.J.A. graaf van Bylandt
Parlement & Politiek - Medestander van Thorbecke die een veelzijdige staatkundige loopbaan doorliep. Werd door de liberale voorman in 1850 tot Commissaris van de Koning in Zuid-Holland benoemd en trad af toen in 1853 een einde kwam aan het liberale bewind. ... loopbaan doorliep. werd door de liberale voorman in 1850

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. J.C. Martens van Sevenhoven
Parlement & Politiek - Zeer conservatieve rechter uit Utrecht, die in 1849 voor de provincie Utrecht in de Eerste Kamer kwam. Zoon van een gematigde orangist. De familie Martens maakte van 1670 tot 1795 deel uit van de Utrechtse vroedschap. ... der staten-generaal, van 13 februari 1849 tot 20 augustus 1850

                                                                                                                                           
E.W. van Dam van Isselt
Parlement & Politiek - Markant en actief Gelders Tweede en Eerste Kamerlid. Landjonker, militair en lokale bestuurder in de West-Betuwe. Zoon van een Utrechtse patriot. Zelfstandig, onconventioneel en antipapist. Eén van de voornaamste opposanten van de politiek van Willem II. ... - lid tweede kamer der staten-generaal, van 12 februari 1850

                                                                                                                                           
grafiek
Kunstbus - Grafiek [van het Grieks 'graphein' = 'schrijven, tekenen, ritsen'] Aan de ene kant wordt met het begrip grafiek alle soorten tekeningen, van de met de hand gemaakte tekening tot de moderne industrieel vervaardigde tekening (de zogenaamde gebruiksgrafiek), aangeduid. ... laag waarin een voorstelling is gekrast. uitgevonden ca. 1850

                                                                                                                                           
Cuijk
Kunstbus - Cuijk is een gemeente en een dorp in het noordoosten van de provincie Noord- Brabant en ligt aan de west-oever van de Maas. Het ligt 15 kilometer ten zuiden van Nijmegen. De regio waar de gemeente Cuijk in ligt heet het Land van Cuijk. ... neem het postkantoor. waarschijnlijk had cuijk al in 1850

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. D.Th. Gevers van Endegeest
Parlement & Politiek - Conservatieve negentiende-eeuwse politicus uit een Rotterdams regentengeslacht. Advocaat en ambtenaar in Den Haag. In de jaren tot 1848 gematigd voorstander van hervormingen. Keerde zich in 1848 echter tegen de Grondwetsherziening, maar paste zich daarna weer snel aan de nieuwe omstandigheden aan. ... der staten-generaal, van 13 februari 1849 tot 20 augustus 1850

                                                                                                                                           
Robert Schumann
Robert Schumann
Muziekbus - Horowitz speelt Schumann's Traumerei in Moskou Robert Alexander Schumann geboren Zwickau 8-6-1810, overleden Endenich bij Bonn 29-7-1856 Duits componist Robert Schumann representeert zowel qua persoonlijkheid als zijnde componist het centrum van de Duitse romantiek op haar hoogtepunt. ... naar dresden ging. met zijn verhuizing naar dusseldorf in 1850

                                                                                                                                           
Sarolea
Kunstbus - Saroléa is een Belgisch historisch merk van motorfietsen en bromfietsen. De bedrijfsnaam was: Ets. Saroléa, Herstal, Luik. Er werden motorfietsen geproduceerd van 1900 tot 1960, Deze Belgische fabriek werd in 1850 als wapenfabriek opgericht door Joseph Saroléa. ... geproduceerd van 1900 tot 1960, deze belgische fabriek werd in 1850

                                                                                                                                           
G.H. Uhlenbeck
Parlement & Politiek - De nogal zwakke minister van Koloniën in het tweede kabinet-Thorbecke. Werd minister nadat A.J. Duymaer van Twist en J. Loudon daarvoor hadden bedankt. Slaagde er niet in een hervorming van het cultuurstelsel tot stand te brengen, maar wist wel de slavernij in Suriname en West-Indië af te schaffen. ... maart 1845 - kapitein der genie, van 15 maart 1845 tot oktober 1850

                                                                                                                                           
Mr.Dr. G. (Willem) Groen van Prinsterer
Parlement & Politiek - Belangrijk negentiende-eeuws staatsman en geschiedschrijver. Beschouwde zichzelf niet als staatsman, maar als evangeliebelijder. Formuleerde in het boek 'Ongeloof en revolutie' de antirevolutionaire staatsleer. ... grondslagen bestuurd protestants nederland. streefde in 1850

                                                                                                                                           
Franse-literatuur
Kunstbus - De Franse literatuur bestaat uit de literaire verhalende, lyrische en dramatische teksten in de Franse taal. Het gaat hierbij om teksten van auteurs uit Frankrijk en de (voormalige) Franse koloniën, uit Wallonië, Franstalig Zwitserland en Franstalig Canada. ... de beroemde formule "que sais-je?" de romantiek (circa 1800- 1850

                                                                                                                                           
P.J.H. Cuypers
P.J.H. Cuypers
Kunstbus - Architect, beeldhouwer, interieurontwerper, docent aan academie, ontwerper van boekbanden, boek- of stofomslagen, geboren 16 mei 1827 in Roermond - overleden 3 maart 1921 aldaar. Pierre ( Petrus) Josephus Hubertus Cuijpers, (bekend onder de naam Cuypers), zoon van schilder J. ... (1861- 1949), e.j. margry (1841-1891), nicolaas molenaar ( 1850

                                                                                                                                           
Mr. J.K. baron van Goltstein
Parlement & Politiek - Onafhankelijk politicus uit een Guliks adellijk geslacht. Was aanvankelijk werkzaam bij het Hoog Militair Gerechtshof en werd in 1840 Tweede Kamerlid. Was toen voorstander van staatkundige hervormingen. ... kamer der staten-generaal, van 20 oktober 1840 tot 20 augustus 1850

                                                                                                                                           
Adalbert Gyrowetz
Muziekbus - (ook: Jírovec)geboren Budweis, Bohemen, 19-2-1763, gestorven Wenen 19-3- 1850 Boheems dirigent en componist Adalbert Gyrowetz was de zoon van een koormeester, die hem zijn eerste lessen gaf in zijn studie op de viool, toetsenbord en in compositie. ... budweis, bohemen, 19-2-1763, gestorven wenen 19-3- 1850

                                                                                                                                           
Historische ontwikkeling kiesstelsels en kiesrecht
Parlement & Politiek - De Tweede Kamer wordt al sinds de verkiezingen van 1918 samengesteld op basis van evenredige vertegenwoordiging. Voor die tijd (vanaf de Grondwetsherziening van 1848) werd er gebruik gemaakt van een meerderheidsstelsel (districtenstelsel), waarbij degene die in een district de absolute meerderheid had, was gekozen. ... inwoners een afgevaardigde zou zijn. het land werd daartoe in 1850

                                                                                                                                           
Adolf le Comte
Adolf le Comte
Kunstbus - Nederlands kunstenaar en docent aan de Polytechnische school in Delft, 30 augustus 1850 Geestbrug (Rijswijk) – 3 januari 1921 Den Haag). Le Comte heeft een fundamentele rol gespeeld bij de herleving van de Delftse aardewerkindustrie. ... en docent aan de polytechnische school in delft, 30 augustus 1850

                                                                                                                                           
Kunststromingen<#>kunststromingen
Kunstbus - Richting, gevolgde stijl in de kunst. kunststromingen<#>60.000-30.000-15.000 vC Prehistorische kunst, paleolithische- kunst (ijstijdkunst): 'venusbeeldjes', Altamira, Lascaux. Oudheid: 4000 - 500 vC mesopotamische- kunst assyrische- kunst babylonische- kunst; Ur, Akkad, Babyloniërs, Assyriërs, Ninive, Perzen. ... jacques louis david, canova, thorwaldsen, houdon, suvee, 1780- 1850

                                                                                                                                           
Mr. F.A. baron van Hall
Parlement & Politiek - Belangrijk staatsman uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Als moderaat vertegenwoordiger van de Amsterdamse handels- en bankierswereld, die als behendig politicus zowel vóór als na 1848 een voorname rol speelde. ... der staten-generaal, van 13 februari 1849 tot 20 augustus 1850

                                                                                                                                           
Mr. J.L.A. Luyben
Parlement & Politiek - Katholiek rechter, provinciebestuurder en politicus uit een vooraanstaande Bossche familie, die aanvankelijk - onder Willem I en Willem II - als Tweede Kamerlid tot de oppositionele leden behoorde. In 1840 één van de elf leden die tegen alle voorstellen tot Grondwetsherziening stemden. ... der staten-generaal, van 13 februari 1849 tot 20 augustus 1850

                                                                                                                                           
Dr.Mr. J.R. Thorbecke
Parlement & Politiek - Liberale staatsman. Als voorzitter van de Grondwetscommissie in 1848 grondlegger van onze parlementaire democratie. Kwam al in 1844 met acht medeleden met een voorstel tot herziening van de Grondwet in democratische zin. ... vissering als zijn opvolger als hoogleraar in leiden - had in 1850

                                                                                                                                           
Hendrik Conscience
Kunstbus - Hendrik Conscience ( Antwerpen, 3 december 1812 - Brussel, 10 september 1883) was een Vlaams schrijver. Een bekende uitspraak over hem is "Hij leerde zijn volk lezen". Hendrik Conscience (1812-1883) is hét boegbeeld van de romantiek in Vlaanderen. ... serclaes (1874);hoe men schilder wordt (1843); houten clara ( 1850

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 9