YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: kabinet-schermerhorn/drees kabinet-beel i kabinet willem schermerhorn economisch herstel ir. w. (willem) schermerhorn meer over kabinetsformatie 1945 nood-parlement 1946 kabinet-schermerhorn/drees (1945-1946) 1945 schermerhorn/drees kvp arp chu drees schermerhorn kabinet-drees/van schaik kabinet-beel romme p.j. oud beel gerbrandy koningin wilhelmina welter soevereiniteitsoverdracht kwestie-indonesie 1945-1949 indonesie koningin juliana van mook sassen lovink furstner vonk winkelman schouten indische kwestie 1945-1949 soevereiniteitsoverdracht indonesie van maarseveen van deventer : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 39 voor - schermerhorn - in 0.0145139694213867 seconden.

Ir. W. (Willem) Schermerhorn

Medeinitiatiefnemer van de Nederlandse Volksbeweging en medeoprichter van de PvdA, die in opdracht van Wilhelmina in 1945 met Drees een kabinet formeerde waarvan hij minister-president werd. Na de verkiezingen van 1946 benoemd tot voorzitter van de Commissie-Generaal voor Nederlands-Indië om met de Indonesiërs te onderhandelen; een functie die hem veel smaad opleverde. ... w. (willem) schermerhorn - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Schermerhorn/Drees (1945-1946)

Ruim een maand na de bevrijding benoemt Koningin Wilhelmina dit eerste naoorlogse kabinet. Het is een 'koninklijk' kabinet en wordt ook wel een 'noodkabinet' genoemd, dat orde op zaken moet stellen na de Duitse bezetting, het economisch herstel ter hand moet nemen, en verkiezingen moet voorbereiden. ... schermerhorn - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië in 1949
Op 27 december 1949 kwam er een einde aan het Nederlandse koloniale bewind in Nederlands-Indië. Daaraan waren ruim vier jaar voorafgegaan van militaire en politieke strijd. Nederland beschouwde de op 17 augustus 1945 uitgeroepen Indonesische onafhankelijkheid als een direct gevolg van de Japanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog en wilde deze daarom niet erkennen. ... ingesteld onder leiding van oud-pvda-premier schermerhorn - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Regeringsverklaring en debat in Tweede Kamer
Nadat het regeerakkoord is gesloten en de nieuwe bewindslieden zijn aangetreden, legt de minister-president in de Tweede Kamer de regeringsverklaring af. Als regel gebeurt dat een dag of tien na beëindiging van de kabinetsformatie. ... pas in september en oktober dat jaar bijeen) leidde premier schermerhorn - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Parlementaire enquêtes 1851 - heden
De Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de Verenigde Vergadering hebben een grondwettelijk recht van enquête. Het recht komt er op neer dat de Kamers een onderzoek kunnen instellen naar een specifiek onderwerp om op die manier de regering te controleren. ... der kabinetten-de geer, -gerbrandy i en ii, -gerbrandy iii en - schermerhorn - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
In hoeverre heeft Nederland al een gekozen minister-president?
Naar aanleiding van de discussie over de gekozen minister-president zou men zich de vraag kunnen stellen of Nederland in de praktijk niet al lang een, zij het impliciet, gekozen minister-president heeft. ... was vlak voor hij dat werd. voor de volledigheid is ook willem schermerhorn - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Soorten kabinetten
Er zijn verschillende manieren om een kabinet te typeren. Kan een kabinet rekenen op de steun van een meerderheid van de Tweede Kamer dan spreken we van een meerderheidskabinet. Is dat niet het geval dan wordt het kabinet aangeduid als een minderheidskabinet. ... niet meer functioneerde. ook het eerste naoorlogse kabinet- schermerhorn - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformaties sinds 1945
In de periode 1945 tot 2017 zijn er zo'n 30 formaties geweest. Een formatie vindt in de regel elke vier jaar plaats, maar soms worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven na een val van een kabinet. Dit was bijvoorbeeld het geval in 1982 na de val van het kabinet-Van Agt II. ... ontslag aan en koningin wilhelmina benoemde later die maand schermerhorn - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
De 'doorbraak'
Na de Tweede Wereldoorlog streefden progressieven naar een zogenaamde 'doorbraak': niet langer moest het 'geloof' bepalend zijn voor de politieke keuze. Progressieve katholieken en protestanten dienden zich aan te sluiten bij sociaaldemocraten en vrijzinnig-democraten in één progressieve partij. ... maan sassen en frans wijffels, de vrijzinnig-democraat willem schermerhorn - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. S.L. (Sicco) Mansholt
Vooraanstaande sociaaldemocratische minister en Europeaan. Afkomstig uit een rijke, sociaal betrokken Groningse landbouwfamilie. Was - na een korte tijd in de Oost - boer en verzetsman in de Wieringermeer en werd op zijn 36ste minister van Landbouw in het kabinet-Schermerhorn/Drees. ... en werd op zijn 36ste minister van landbouw in het kabinet- schermerhorn - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ir. H. (Hein) Vos
Vooraanstaand sociaaldemocratisch politicus en ideoloog. Ontwierp in de jaren dertig samen met Tinbergen het Plan van de Arbeid, het alternatief van SDAP en NVV voor de bestrijding van de crisis. Werd in 1937 SDAP-Kamerlid en in 1945 minister van Handel en Nijverheid in kabinet-Schermerhorn/Drees. ... en in 1945 minister van handel en nijverheid in kabinet- schermerhorn - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Partij van de Arbeid (PvdA)
De Partij van de Arbeid (PvdA) is een progressieve, sociaaldemocratische partij. Politiek leider is sinds 9 december 2016 vicepremier Lodewijk Asscher, die Diederik Samsom bij de verkiezing van lijsttrekker versloeg. ... van naters, w. drees, a.m. joekes, p.j. oud, w. banning, w. schermerhorn - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Communistische Partij van Nederland (CPN)
De CPN was een communistische partij. Tot 1935 heette de partij Communistische Partij Holland (CPH). De partij kreeg die naam in 1918 na de Russische Oktoberrevolutie van 1917. Tot die tijd heette de partij Sociaal-Democratische Partij (SDP). ... deel uit van de oppositie. bij de formatie van het kabinet- schermerhorn - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. W. (Willem) Drees
'Vadertje Drees'. De belangrijkste naoorlogse politicus, onder wiens leiding zowel de dekolonisatie als de wederopbouw plaatsvonden. Overtuigd sociaaldemocraat, maar wel zeer pragmatisch ingesteld ('niet alles kan, en zeker niet alles tegelijk'). ... van 28 mei 1945 tot 24 juni 1945 (samen met w. schermerhorn - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. L.J.M. (Louis) Beel
Katholieke staatsman. Eén van de belangrijkste politici van na 1945. Begon zijn loopbaan als gemeenteambtenaar. In 1945 werd hij minister van Binnenlandse Zaken en als zodanig speelde hij een voorname rol bij de naoorlogse zuiveringen. ... houding'. - vaardigde in 1945 samen met minister-president schermerhorn - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. J.E. (Jan) de Quay
Katholieke hoogleraar psychologie, die tussen 1959 en 1963 het eerste naoorlogse kabinet zonder socialisten leidde. Kreeg in 1940 landelijke bekendheid als leider van de (omstreden) Nederlandse Unie. Werd aan het einde van de oorlog minister van Oorlog en daarna Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant. ... van de nederlandse unie werd in 1945 op voorstel van schermerhorn - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Gerardus van der Leeuw
theoloog, godsdiensthistoricus en minister, geboren 18 maart 1890 Den Haag - overleden 18 november 1950 Utrecht. ... 1946 lid van de pvda. hij stelde als minister in het kabinet- schermerhorn - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Mr.dr. A.M. (Dolf) Joekes
Vooraanstaande VDB- en later PvdA-politicus. Geboren in Nederlands-Indië waar hij bij een spoorwegmaatschappij werkte. Kwam in 1925 in de Kamer en was vanaf 1933 fractievoorzitter tijdens het de kabinetten-Colijn waaraan ook de VDB met Oud op financiën deelnam. ... (chu), w. banning en m. van der goes van naters (sdap), w. schermerhorn - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr.Dr. P. (Piet) Lieftinck
Minister van financiën tijdens de naoorlogse periode van wederopbouw met groot gezag. Werd al op vrij jonge leeftijd hoogleraar economie en monetair beleid in Rotterdam. Behoorde voor de oorlog tot de linkervleugel van de CHU en 'brak in 1946 door' naar de PvdA. ... en m. van der goes van naters (sdap), a.m. joekes en w. schermerhorn - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetten 1945-heden
Nederland heeft sinds 1945 tientallen verschillende kabinetten gehad. Drees en Balkenende leidden de meeste kabinetten, terwijl Lubbers met twaalf jaar de langstzittende minister-president is. In onderstaand overzicht staan alle kabinetten sinds 1945. ... en legt de basis voor een gematigd progressief beleid. schermerhorn - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1948
Bij deze Tweede Kamerverkiezingen, die nodig waren vanwege de aanstaande Soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië (en daarmee samenhangende grondwetsherziening), kwam de KVP als sterkste uit de bus. Net als in 1946 behaalde zij 32 zetels. ... tilburg pvda dolf joekes kieskring leeuwarden pvda willem schermerhorn - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. E.M.J.A. (Maan) Sassen
Katholiek politicus die vooral een belangrijke rol speelde in de Indonesische kwestie. Was advocaat en gedeputeerde. Behoorde tot de voorstanders van een personalistisch socialisme. Werd in 1946 als juridisch specialist Tweede Kamerlid voor de KVP. ... en m. van der goes van naters (sdap), a.m. joekes en w. schermerhorn - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1946
In deze eerste naoorlogse Tweede Kamerverkiezingen liep het tegenvallende resultaat van de PvdA het meest in het oog. De nieuwgevormde partij kreeg 29 zetels, twee minder dan haar vooroorlogse voorlopers SDAP, VDB en CDU. ... krijger jr. pvda dolf joekes kieskring leeuwarden pvda willem schermerhorn - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eenheidsvakcentrale
De Eenheids Vakcentrale (EVC) was een Nederlandse vakcentrale, gelieerd aan de Communistische Partij van Nederland (CPN), die bestond van 1944 tot 1964. Als centraal orgaan publiceerde de EVC het tijdschrift Werkend Nederland. ... dat de spelregels waren veranderd. de voorlopige regering schermerhorn - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 35