YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: kabinet chu arp kvp kabinet-drees iii beel gerbrandy kabinet-drees iv drees iii verkiezingen 1952 1956 1953 mandement 1955 meer over kabinetsformatie 1952 greet hofmans kabinet-drees iii (1952-1956) tjarda van starkenborch stachouwer crisis 1954 statuut voor het koninkrijk in 1954 cultuur drees oud romme schermerhorn tweede kabinet-de geer tilanus tweede kamer minister eerste kamer thorbecke ministeriele verantwoordelijkheid recht van enquete literair kabinet-balkenende ii kabinet-balkenende iv pvda kabinetscrisis : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 591 voor - gerbrandy iii - in 0.0522730350494385 seconden.

Kabinet-Drees III (1952-1956)

Drees (PvdA) krijgt de formatieopdracht. De VVD heeft voor de verkiezingen al aangegeven niet meer in te zijn voor een brede samenwerking. Drees laat dan zijn oog vallen op de ARP, en binnen korte tijd is een regeringsprogramma tussen PvdA, KVP, CHU en ARP gemaakt. ... van starkenborch stachouwer (oud-gouverneur-generaal) en gerbrandy - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformaties sinds 1945
In de periode 1945 tot 2017 zijn er zo'n 30 formaties geweest. Een formatie vindt in de regel elke vier jaar plaats, maar soms worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven na een val van een kabinet. Dit was bijvoorbeeld het geval in 1982 na de val van het kabinet-Van Agt II. ... vier partijlozen tot stand. kabinetsformatie 1945 het kabinet- gerbrandy - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Parlementaire enquêtes 1851 - heden
De Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de Verenigde Vergadering hebben een grondwettelijk recht van enquête. Het recht komt er op neer dat de Kamers een onderzoek kunnen instellen naar een specifiek onderwerp om op die manier de regering te controleren. ... richtte zich op het regeringsbeleid der kabinetten-de geer, - gerbrandy - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Soorten kabinetten
Er zijn verschillende manieren om een kabinet te typeren. Kan een kabinet rekenen op de steun van een meerderheid van de Tweede Kamer dan spreken we van een meerderheidskabinet. Is dat niet het geval dan wordt het kabinet aangeduid als een minderheidskabinet. ... is sinds 1939 overigens niet meer voorgekomen. in 1939 werd gerbrandy - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Ruijs de Beerenbrouck III (1929-1933)

Tijdens deze kabinetsperiode breekt, na de beurskrach van oktober 1929, een economische wereldcrisis uit. Ook Nederland krijgt hiermee in sterke mate te maken. Het kabinet is genoodzaakt een krachtig bezuinigingsbeleid te voeren en allerlei crisismaatregelen te nemen. ... net iets te lang. nadat de formateur een andere hoogleraar, gerbrandy - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië in 1949
Op 27 december 1949 kwam er een einde aan het Nederlandse koloniale bewind in Nederlands-Indië. Daaraan waren ruim vier jaar voorafgegaan van militaire en politieke strijd. Nederland beschouwde de op 17 augustus 1945 uitgeroepen Indonesische onafhankelijkheid als een direct gevolg van de Japanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog en wilde deze daarom niet erkennen. ... rijkseenheid opgericht onder voorzitterschap van oud-premier gerbrandy - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid fraudebestrijding
Het bestrijden van fraude staat hoog op de Europese agenda. Het Europees Bureau voor fraudebestrijding OLAF houdt zich al sinds 1999 actief bezig met het opsporen en voorkomen van fraude met Europese gelden. ... jong (sp) plaatsvervanger(s) wim van de camp (cda) gerben-jan gerbrandy - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. L.J.M. (Louis) Beel
Katholieke staatsman. Eén van de belangrijkste politici van na 1945. Begon zijn loopbaan als gemeenteambtenaar. In 1945 werd hij minister van Binnenlandse Zaken en als zodanig speelde hij een voorname rol bij de naoorlogse zuiveringen. ... over het hof, van 28 juni 1956 tot 24 augustus 1956 (samen met gerbrandy - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. F.J.F.M. (Frans-Joseph) van Thiel
Bekende en populaire katholieke Tweede Kamervoorzitter in de jaren zestig. Hij vervulde dat ambt op vaderlijke wijze met veel (Brabantse) humor, tact en soepelheid. Tijdens zijn voorzitterschap vonden de 'Nacht van Schmelzer' en de discussies over de 'Drie van Breda' plaats. ... minister-president cals hem had herinnerd aan de woorden van gerbrandy - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. D.J. (Dirk) de Geer
Belangrijk staatsman in de eerste helft van de twintigste eeuw. Diverse malen Tweede Kamerlid, en tevens raadslid in Rotterdam, gedeputeerde van Zuid-Holland en burgemeester van Arnhem. Stond in de CHU aanvankelijk als vooruitstrevend te boek. ... leidde tot verontwaardiging bij zijn collega-ministers ( gerbrandy - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Periode 1939-1945: Oorlogskabinetten
Deze periode wordt geheel beheerst door de internationale toestand. De herbewapening en annexatiedrift van Nazi-Duitsland mondt in 1939 uit in de Tweede Wereldoorlog. Na de val van het vijfde kabinet-Colijn is een kabinet-De Geer aangetreden waarin voor het eerst sociaaldemocraten zijn opgenomen. ... zij in september 1940 de vervanging van de geer door gerbrandy - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ordedienst
De Ordedienst (OD) was in Nederland een belangrijke gewapende illegale organisatie tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1941 fuseerde de OD met het Legioen van Oud-Frontstrijders (LOF) waarbij de naam OD bleef behouden. ... op 7 mei 1944 werden de zogenaamde negentien punten van gerbrandy - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
H.M. (koningin Juliana) koningin Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina, koningin der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, hertogin van Mecklenburg, prinses van Lippe-Biesterfeld etc.
Vorstin, die op menselijke ('gewone') manier inhoud wilde geven aan haar taak en weinig op had met 'protocol'. Stond daardoor veel dichter bij de bevolking dan haar moeder. Verklaarde bij haar inhuldiging het moederschap net zo belangrijk te vinden als haar rol als vorstin. ... formateur - op 7 juli 1956 werd een commissie van drie (beel, gerbrandy - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. J. (Jan) Schouten
Bijna veertig jaar lid van de Tweede Kamer voor de ARP en drieëntwintig jaar de zeer dominante fractie- en partijvoorzitter, wiens wil in de fractie wet was. Zoon van een haringvisser uit Maassluis die al op jonge leeftijd ging werken. ... volkspartij - behoorde in 1952 in de arp-fractie met gerbrandy - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Vlad-III

Vlad III ... gerbrandy - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
George III

George III

George III van het Verenigd Koninkrijk ... gerbrandy - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Napoleon III

Napoleon III

Karel Lodewijk Napoleon Bonaparte (Parijs, 20 april 1808 - Chislehurst bij Londen, 9 januari 1873) was van 1848 tot 1852 president en daarna tot 1870 als Napoleon III keizer van Frankrijk. ... gerbrandy - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Frederik III

Frederik III (Innsbruck 1415 - Linz 1493), uit het Huis Habsburg, was vanaf 1440 koning van Duitsland en vanaf 1452 tot 1493 keizer van het Heilige Roomse Rijk. ... gerbrandy - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Kabinet-Balkenende III (2006-2007)

Het kabinet-Balkenende III van CDA en VVD werd gevormd, nadat op 29 juni 2006 de D66-Tweede Kamerfractie het vertrouwen in uit het kabinet-Balkenende II had opgezegd en de D66-ministers zich daaruit hadden terugtrokken. ... gerbrandy - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Piet Gerbrandy

Nederlands dichter, essayist, classicus, vertaler, leraar en poëzie-recensent, geboren in Den Haag, 17 september 1958, woont en werkt te Winterswijk. Piet Gerbrandy, kleinzoon van premier Pieter Gerbrandy (1885-1961), studeerde in 1984 af als classicus op een scriptie over de Horatius-vertalingen van Willem Bilderdijk (1756-1831). ... gerbrandy - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Kabinet-Lubbers III (1989-1994)

De verkiezingsuitslag en de verslechterde sfeer tussen CDA en VVD maken de komst van nieuwe samenwerking tussen CDA en PvdA logisch. De belangrijkste vraag die bij deze formatie speelt, is of ook D66 gaat meeregeren. ... gerbrandy - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Commissie-Delors III (1993-1995)

Deze Europese Commissie trad aan op 6 januari 1993 en bleef in functie tot januari 1995. ... gerbrandy - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Van Agt III (1982)

Nadat CDA-senator Piet Steenkamp als informateur is opgetreden en geconcludeerd heeft dat de breuk niet te lijmen is, formeert Van Agt (CDA) zijn tussenkabinet. ... gerbrandy - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vrouwelijke bewindslieden
Anna de Waal was als staatssecretaris de eerste vrouw in het kabinet. Pas in 1956 kwam er een vrouwelijke minister, Marga Klompé, en lange tijd zat er meestal slechts één vrouw in het kabinet. Na 1980 nam het aantal toe. ... gerbrandy - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 44