YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur kabinet europese commissie kabinet-rutte ii kabinet-drees/van schaik pvda vvd arp chu minister oud europees parlement kabinet-rutte i henk kamp tweede kamer eerste kamer kabinet-balkenende iv kabinetscrisis ministeriele verantwoordelijkheid kvp regering ministers ppr recht van enquete romme schermerhorn cda kabinet-balkenende ii thorbecke lpf lubbers kabinet-biesheuvel kabinet-drees iv verkiezingen 1952 stikker europese raad kabinet-balkenende i raad van de europese unie kabinet-drees iii : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 15053 voor - gerbrandy i en ii - in 1.34686613082886 seconden.
Zoekterm en is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

Kabinetsformaties sinds 1945

In de periode 1945 tot 2017 zijn er zo'n 30 formaties geweest. Een formatie vindt in de regel elke vier jaar plaats, maar soms worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven na een val van een kabinet. Dit was bijvoorbeeld het geval in 1982 na de val van het kabinet-Van Agt II. ... vier partijlozen tot stand. kabinetsformatie 1945 het kabinet- gerbrandy - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Soorten kabinetten

Er zijn verschillende manieren om een kabinet te typeren. Kan een kabinet rekenen op de steun van een meerderheid van de Tweede Kamer dan spreken we van een meerderheidskabinet. Is dat niet het geval dan wordt het kabinet aangeduid als een minderheidskabinet. ... is sinds 1939 overigens niet meer voorgekomen. in 1939 werd gerbrandy - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Parlementaire enquêtes 1851 - heden

De Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de Verenigde Vergadering hebben een grondwettelijk recht van enquête. Het recht komt er op neer dat de Kamers een onderzoek kunnen instellen naar een specifiek onderwerp om op die manier de regering te controleren. ... richtte zich op het regeringsbeleid der kabinetten-de geer, - gerbrandy - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-De Geer II (1939-1940)

Dit kabinet is een centrumlinks noodkabinet, waarvan voor het eerst twee sociaaldemocraten deel uitmaken. Het kabinet bestaat verder uit ministers van RKSP, CHU, VDB, een ARP'er (zonder partijbinding) en twee partijlozen. ... daarom een nieuw kabinet worden gevormd. dat is het kabinet- gerbrandy - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. P.S. (Pieter) Gerbrandy

Fries, jurist, hoogleraar, maar bovenal oorlogspremier. Was gedeputeerde in Friesland en hoogleraar handels- en procesrecht aan de VU en al in 1929 kandidaat-minister. Trad in 1939 tegen de zin van zijn partij toe tot het tweede kabinet-De Geer en werd in september 1940 door de koningin aangezocht als premier, omdat hij, anders dan De Geer, onvoorwaardelijk streed voor herwinning van de vrijheid. ... p.s. (pieter) gerbrandy - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. M.P.L. (Max) Steenberghe

Katholieke werkgever, die op jonge leeftijd minister van Economische Zaken werd. Trad in 1935 uit het kabinet, omdat hij vond dat Nederland de gulden moest devalueren. In het vierde kabinet-Colijn koos hij de zijde van Romme tegenover Colijn en De Wilde. ... aan de koningin. - had in londen een moeizame relatie met gerbrandy - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Periode 1939-1945: Oorlogskabinetten

Deze periode wordt geheel beheerst door de internationale toestand. De herbewapening en annexatiedrift van Nazi-Duitsland mondt in 1939 uit in de Tweede Wereldoorlog. Na de val van het vijfde kabinet-Colijn is een kabinet-De Geer aangetreden waarin voor het eerst sociaaldemocraten zijn opgenomen. ... zij in september 1940 de vervanging van de geer door gerbrandy - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. J. (Jan) Schouten

Bijna veertig jaar lid van de Tweede Kamer voor de ARP en drieëntwintig jaar de zeer dominante fractie- en partijvoorzitter, wiens wil in de fractie wet was. Zoon van een haringvisser uit Maassluis die al op jonge leeftijd ging werken. ... volkspartij - behoorde in 1952 in de arp-fractie met gerbrandy - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. L.J.M. (Louis) Beel

Katholieke staatsman. Eén van de belangrijkste politici van na 1945. Begon zijn loopbaan als gemeenteambtenaar. In 1945 werd hij minister van Binnenlandse Zaken en als zodanig speelde hij een voorname rol bij de naoorlogse zuiveringen. ... over het hof, van 28 juni 1956 tot 24 augustus 1956 (samen met gerbrandy - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Verhouding tussen Eerste en Tweede Kamer

Het bestaan van twee Kamers kan tot conflicten tussen beide Kamers leiden. Dat gebeurt echter niet vaak, en dat komt doordat de Eerste Kamer - hoewel er formeel geen rangorde bestaat tussen beide Kamers - zich als regel terughoudend opstelt. ... gerbrandy - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Hoe is onze lange ij ontstaan?

De ij is van oorsprong een verlengde i. Woorden als prijs en schijnen werden in de Middeleeuwen geschreven als prise en schinen. Om in de schrijftaal duidelijker aan te geven dat deze i lang moest worden uitgesproken, verdubbelde men hem: priise, sc(h)iint ('schijnt'). ... gerbrandy - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Brunonen

Gravengeslacht uit Saksen ( Brunswijk-Meissen), ook wel De vorsten van Brunswijk genoemd, dat in de 11e eeuw een tijdlang Midden- Friesland tussen Vlie en Lauwers bestuurd heeft. ... gerbrandy - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) is een rechtse liberale partij, maar met op onder meer ethisch gebied progressievere standpunten. Politiek leider is sinds 31 mei 2006 Mark Rutte. De partij werd opgericht in 1948 als opvolger van de Partij van de Vrijheid (PvdV), die weer een voortzetting was van de vooroorlogse Liberale Staatspartij (LSP). ... gerbrandy - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europese Commissie (EC)

Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden ' eurocommissarissen ' genoemd. Elke eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. ... gerbrandy - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

VVD en de Tweede Kamerverkiezingen sinds 1948

In onderstaand overzicht vindt u de belangrijkste informatie rond de VVD en haar deelname aan Tweede Kamerverkiezingen sinds 1948. In dit overzicht staat vermeld met welke lijsttrekker, programma en kandidaten de VVD deelnam aan de verkiezingen. ... gerbrandy - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

SGP en de Tweede Kamerverkiezingen vanaf 1946

In onderstaand overzicht vindt u de belangrijkste informatie rond de SGP en haar deelname aan Tweede Kamerverkiezingen sinds 1946. In dit overzicht staat vermeld met welke lijsttrekker, programma en kandidaten de SGP deelnam aan de verkiezingen. ... gerbrandy - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ministerie van Economische Zaken (EZ)

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) is verantwoordelijk voor de bevordering van een evenwichtige economische groei, voor de ordening van het economisch leven, voor de landbouwsector en voor technologische innovatie. ... gerbrandy - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Regeerakkoord en regeringsprogramma

Een regeringsprogramma is een lijst van wat een nieuw optredend kabinet tot uitvoering denkt te brengen en waaraan de coalitiefracties in de Tweede Kamer niet gebonden zijn. Een regeerakkoord bevat de tussen coalitiefracties in de Tweede Kamer afgesproken hoofdlijnen van het beleid dat het kabinet moet uitvoeren. ... gerbrandy - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

PvdA en de Tweede Kamerverkiezingen sinds 1946

In onderstaand overzicht vindt u de belangrijkste informatie rond de PvdA en haar deelname aan Tweede Kamerverkiezingen sinds 1946. In dit overzicht staat vermeld met welke lijsttrekker, programma en kandidaten de PvdA deelnam aan de verkiezingen. ... gerbrandy - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Coalitie

We spreken van een coalitie als twee of meer partijen in de Tweede Kamer het kabinet steunen. Dat is nodig omdat het kabinet het vertrouwen van de Tweede Kamer moet hebben om goed te kunnen functioneren. ... gerbrandy - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Koningin Elizabeth-I

Koningin Elizabeth-I

Koningin Elizabeth I ... gerbrandy - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Tom Brook
Oost- Fries adellijk geslacht, de voornaamste familie in Oost-Friesland rond 1400. De familie Tom Brok (ook bekend als: tom Broke, tom Brook, tom Broek, ten Brok, ten Broke) was een machtige hoofdelingsfamilie, oorspronkelijk afkomstig uit Norderland. ... gerbrandy - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Loont kabinetsdeelname?

Het is opvallend dat de regeringscoalitie haast altijd zetels verliest, waarbij overigens de tweede of kleinere partijen in een coalitie vaak harde klappen kregen. Zo dramatisch als in 2002 en 2017 was uitzonderlijk, maar bijna altijd is er verlies. ... gerbrandy - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Demissionair kabinet

Als een kabinet of minister ontslag heeft gevraagd aan de Koning(in), maar dit ontslag nog niet is verleend, noemen we dat demissionair. ... gerbrandy - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 19