YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal muziek cultuur 't-schaep-met-de 5-pooten namen aaneenschrijven hoofdletter of kleine letter kunst loes luca leen jongewaard adele bloemendaal etymologie woordkeuze betekenis basisregels architectuur architecten gebouwen persoonsvorm - ontleden uitdrukkingen en spreekwoorden engels alternatieve spelling afkortingen werkwoord getallen tweede kamer eerste kamer woordgeslacht design samenstelling meewerkend voorwerp vvd d66 bijvoeglijk naamwoord persoonlijk voornaamwoord literair europese unie leestekens : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 9954 voor - t schaep met de 5 pooten - in 1.04102897644043 seconden.
Zoektermen met en de behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

't-Schaep-met-de 5-Pooten

Kunstbus - 't Schaep met de 5 Pooten 't Schaep met de 5 Pooten was een komische Nederlandse televisieserie van regisseur Joes Odufré, die vanaf 5 december 1969 door de KRO werd uitgezonden. De afleveringen werden geschreven door Eli Asser; de muziek was van Harry Bannink. ... t

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'Ik was vroeger bang voor Zwarte Piet' of 'Ik was vroeger bang voor zwarte piet'?

Genootschap Onze Taal - 'Ik was vroeger bang voor Zwarte Piet' is juist. Zwarte Piet, met twee hoofdletters, is de eigennaam van de knecht van Sinterklaas. ... t

                                                                                                                                           
Loes Luca
Kunstbus - Louise Diana Wilhelmina Catharina ( Loes) Luca ( Rotterdam, 18 oktober 1953) is een Nederlands actrice en comédienne die bekend is van Nénette et les Zézettes, Het Klokhuis en Ja Zuster, Nee Zuster en de nieuwe versie van 't Schaep met de 5 Pooten. ... luca louise diana wilhelmina ca t

                                                                                                                                           
Leen Jongewaard
Muziekbus - Leendert ( Leen) Jongewaard ( Amsterdam, 30 maart 1927 - Nice, 4 juni 1996) was een Nederlands acteur en zanger die vooral bekendheid genoot door zijn optreden in de televisieseries Ja Zuster, Nee Zuster, 't Schaep met de 5 Pooten en Citroentje met suiker en door zijn vertolkingen van liedjes zoals In een rijtuigje, Op een mooie Pinksterdag en M'n opa. ... jongewaard leender t

                                                                                                                                           
Adèle Bloemendaal
Muziekbus - Nederlands actrice, cabaretière en zangeres, geboren in Amsterdam, 11 januari 1933. In de Jordaan geboren comedienne pur sang, zowel in het theater, op de televisie als op de plaat. Levensloop Adèle Bloemendaal werd geboren als Adèle Maria Hameetman. ... bloemendaal nederlands ac t

                                                                                                                                           
Marc-Marie Huijbregts

Marc-Marie Huijbregts

Kunstbus - Nederlands stand-up comedian en acteur, gebore 21 december 1964 in Tilburg) Biografie Marc-Marie Huijbregts (1967) studeert na de h.a.v.o. nog even personeelswerk in Breda, maar zoekt zijn geluk in de musicalwereld. ... huijbreg t

                                                                                                                                           
Harry Bannink
Muziekbus - Harry Bannink (Enschede, 10 april 1929 — Bosch en Duin, 19 oktober 1999) is een pianist, arrangeur en dirigent, maar bovenal een componist die ontzettend veel liedjes (ruim drieduizend) op zijn naam heeft staan. ... harry bannink (enschede, 10 april 1929 — bosch en duin, 19 ok t

                                                                                                                                           

Profiel kandidaten Tweede Kamerverkiezingen 2017

Parlement & Politiek - Een profiel van de kandidatenlijsten van een aantal partijen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Voor deze analyse is uitgegaan van het zetelaantal dat wordt genoemd in de Peilingwijzer. ... kandida t

                                                                                                                                           

Totstandkoming Verdrag van Lissabon

Parlement & Politiek - Op 1 december 2009 is het Verdrag van Lissabon in werking getreden. Hiermee kwam een einde aan een lang hervormingsproces. Het verdrag is er op gericht de Europese Unie beter bestuurbaar en democratischer te maken. ... t

                                                                                                                                           

Subsidies van de Europese Unie 2014-2020

Parlement & Politiek - Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleidsterreinen van de EU. ... unie 2014-2020 - hoofdinhoud een aanzienlijk deel van de ui t

                                                                                                                                           

Dr. J.Th. de Visser

Parlement & Politiek - Hervormd predikant en vooraanstaand CHU-politicus. Tegenstander van de doleantie en wars van scherpslijperij. Kwam in 1897 voor de kleine Christelijk-Historische Kiezersbond in de Tweede Kamer. In 1918 de eerste minister van Onderwijs in de twintigste eeuw. ... j. t

                                                                                                                                           

Kabinet-De Jong (1967-1971)

Parlement & Politiek - Tijdens de verkiezingen van 1967 raken de confessionele drie voor het eerst hun meerderheid kwijt, onder andere door de opkomst van Boerenpartij en nieuwkomer D'66. Ook de PvdA lijdt verlies. Demissionair premier Zijlstra krijgt een informatieopdracht en stelt een beknopt programma op, vooral met financiële punten. ... t

                                                                                                                                           
Werkgelegenheids- en sociaal beleid
Parlement & Politiek - Werkgelegenheid ... unie wil een hoog werkgelegenheidsniveau binnen alle lids t

                                                                                                                                           

De huidige Tweede Kamer

Parlement & Politiek - Ondanks acht zetels verlies is de VVD met 33 zetels bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 toch de grootste partij geworden. Het historische verlies van de PvdA (-29) leverde hen uiteindelijk negen zetels op. ... huidige t

                                                                                                                                           

Mr. L. (Leo) de Block

Parlement & Politiek - KVP-bewindsman. Zoon van een generaal. Begon zijn loopbaan in het bankwezen en was topambtenaar op financiën en EZ, en daarna financieel directeur van de KLM. Staatssecretaris van Europese samenwerking in de kabinetten-Marijnen, -Cals en -Zijlstra. ... zoon van een generaal. begon zijn loopbaan in he t

                                                                                                                                           

Criminaliteitsbeleid

Parlement & Politiek - De EU vindt de veiligheid van de burgers erg belangrijk. Daarom is het van belang dat de lidstaten nauw samenwerken bij het bestrijden van criminaliteit. ... t

                                                                                                                                           
België
Parlement & Politiek - Op 25 mei 2014 waren er verkiezingen, waarbij N-VA flink won en de regeringspartijen (liberalen, sociaaldemocraten en christendemocraten) zich handhaafden ten opzichte van 2010. Na een moeizame formatie bracht de Waalse liberaal Charles Michel in oktober 2014 een kabinet tot stand van liberalen, Vlaamse nationalisten en Vlaamse christendemocraten. ... - hoofdinhoud belgie is een welvarend koninkrijk. belgie heef t

                                                                                                                                           

De Ploeg

Kunstbus - Groninger kunstenaarsvereniging De Ploeg 1918 Nederlandse kunstenaarsvereniging, opgericht in 1918 als reactie op het artistieke klimaat in de stad Groningen. Bracht vernieuwing teweeg op het gebied van de houtsnede en typografie. ... ploeg groninger kuns t

                                                                                                                                           

E. de Waal

Parlement & Politiek - Bekwame liberale minister van Koloniën in het kabinet-Van Bosse/Fock, die mede dankzij zijn soepelheid en tactische inzicht een wettelijke regeling van de suikercultures in Nederlands-Indië tot stand wist te brengen. ... de waal - hoofdinhoud bekwame liberale minis t

                                                                                                                                           
Beleid vervoer
Parlement & Politiek - De Europese regelgeving op het terrein van vervoer is er onder andere op gericht om het internationale vervoer binnen de Europese Unie te bevorderen. ... vervoer - hoofdinhoud de europese regelgeving op he t

                                                                                                                                           
Schengen- en visabeleid
Parlement & Politiek - Het Verdrag van Schengen regelt het vrije verkeer van personen tussen 26 deelnemende landen in Europa. Tussen deze landen zijn de controles aan de binnengrenzen verdwenen, waardoor burgers vrij kunnen reizen. ... en visabeleid - hoofdinhoud he t

                                                                                                                                           

Drs. J.W. (Jan) de Pous

Parlement & Politiek - Bekwame, hardwerkende minister van Economische Zaken, die zeer ingesteld was op het bereiken van consensus. Zoon van een Aalsmeerse bloemenkweker. Werd na een lectorschap aan de Vrije Universiteit op relatief jeugdige leeftijd lid van de Raad van State. ... j.w. (jan) de pous - hoofdinhoud bekwame, hardwerkende minis t

                                                                                                                                           

Eerste Kamerfractie Partij van de Arbeid (PvdA)

Parlement & Politiek - De Partij van de Arbeid is vanaf 1946 ononderbroken in de Eerste Kamer vertegenwoordigd. De fractie telt na de verkiezingen van 2015 acht leden. In 2011-2015 waren dat 14 zetels, evenveel als in 2007 - 2011. ... t

                                                                                                                                           

Kiesstelsels in de Europese Unie

Parlement & Politiek - Het kiesstelsel van Nederland is op evenredige vertegenwoordig (EV) gestoeld en kent geen districtenstelsel. De lidstaten van de Europese Unie kennen verschillende soorten kiesstelsels. Evenredige vertegenwoordiging en het meerderheidsstelsel wisselen elkaar af. ... t

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 7