YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
   
Ben jij onwetend, aspirant, kandidaats, meesterknecht of homo universalis? YaGooBle is een kennisspel waarmee je in 10 vragen kunt testen tot welke categorie jij jezelf mag rekenen.
Alias:
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur muziek design taal plateelbakkerij-zuid-holland aardrijkskundige namen literair nederland nederlandse geschiedenis wederopbouw & koude oorlog 1946-2000 aaneenschrijven economische crisis holland 1900-nu 1800-1900 19e eeuw macht en ideologie verenigde staten 1900-1945 interbellum, eerste & tweede wereldoorlog heersers nationalisme oorlog en revolutie 1700-1800 18e eeuw gebouwen holland festival vroegmoderne tijd 1500-1700 1500-nu kunst & cultuur nederlandse politiek scheepvaart frankrijk nederland en het buitenland democratie 3000 v.chr. tot 500 n. chr. bronstijd tot oudheid koningshuizen : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 2088 voor - zuid holland - in 0.131601810455322 seconden.

Plateelbakkerij-Zuid-Holland

Kunstbus - NV Koninklijke Plateelbakkerij Zuid- Holland (1898-1965) Aardewerkfabriek opgericht in 1898 in Gouda. Plateelbakkerij Zuid Holland had een groot aanzien in het goudsplateel (beschilderd sieraardewerk gebruiks- en sieraardewerk vervaardigd in Gouda) en trok de beste ontwerpers aan. ... zuid

                                                                                                                                           
Latijns-Amerika is met een streepje, maar Spaans Amerika bestaat uit twee losse woorden. Waarom?
Genootschap Onze Taal - Aardrijkskundige namen met een gebiedsaanduiding ( midden, centraal ) of een windrichting schrijven we met een streepje: Centraal-Afrika, Midden-Amerika, Noord-Holland, Zuidoost-Azië, enzovoort (zie ook het advies over Zuidoost-Nederland ). ... een streepje: centraal-afrika, midden-amerika, noord-holland, zuid

                                                                                                                                           

Holland Festival

Kunstbus - Het Holland Festival is een toonaangevend multidisciplinair internationale podiumkunstenfestival in Amsterdam. Het is een platform voor belangwekkende artistieke prestaties en ontwikkelingen. De initiatieven zijn toegespitst op bijzondere producties en activiteiten die niet door andere kunstinstellingen worden gerealiseerd. ... ontwikkelingen elders in europa, in noord- en zuid

                                                                                                                                           

Kop-van-Zuid

Kunstbus - Kop van Zuid De Kop van Zuid is een wijk en nieuw stadsdeel in Rotterdam, gelegen op de zuidoever van de Nieuwe Maas tegenover het centrum van de stad. De wijk is vrij jong en bestaat uit de Wilhelminapier en de V begrensd door de Rosestraat / spoorlijn Rotterdam-Dordrecht enerzijds en de Hilledijk / Hillestraat / Rijnhaven anderzijds. ... zuid

                                                                                                                                           

Prinses Máxima opent Archeologiehuis Zuid-Holland

IsGeschiedenis - Dit is niet zo makkelijk”. Prinses Máxima ervoer dinsdag 23 augustus aan den lijve dat schrijven op een kleitablet best lastig is. Met het zetten van haar handtekening in de zachte klei opende zij het nieuwe Archeologiehuis van Zuid-Holland, dat is gevestigd bij het Archeon in Alphen aan den Rijn. ... maxima opent archeologiehuis zuid

                                                                                                                                           

Holland-Amerika-Lijn

Kunstbus - De Holland- Amerika Lijn was van oorsprong een Nederlandse maatschappij die een scheepvaartverbinding onderhield tussen Nederland en de Verenigde Staten. Het bedrijf had als thuisbasis de haven van Rotterdam. ... het voormalige hoofdkantoor op de wilhelminapier op de kop van zuid

                                                                                                                                           
Hotel-New-York
Kunstbus - Het Hotel New York op de Wilhelminapier in Rotterdam is een hotel, gevestigd in het voormalige directiegebouw van de Holland- Amerika Lijn (H.A.L.). Het hotel werd geopend in 1993. Ten tijde van de opening was het de eerste nieuwe onderneming die zich, gedurfd, vestigde op de Kop van Zuid, de centrumuitbreiding op de zuidoever van de Maas. ... nieuwe onderneming die zich, gedurfd, vestigde op de kop van zuid

                                                                                                                                           
Mr. E.J.A. graaf van Bylandt
Parlement & Politiek - Medestander van Thorbecke die een veelzijdige staatkundige loopbaan doorliep. Werd door de liberale voorman in 1850 tot Commissaris van de Koning in Zuid-Holland benoemd en trad af toen in 1853 een einde kwam aan het liberale bewind. ... de liberale voorman in 1850 tot commissaris van de koning in zuid

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. M.W. de Jonge van Campensnieuwland
Parlement & Politiek - Uiterst conservatief politicus uit de periode vóór 1848. Vervulde belangrijke rechterlijke functies, zoals vicepresident van het Gerechtshof in Zuid-Holland. Werd als Tweede Kamerlid in 1831 met anderen door de koning belast met de voorbereiding van een grondwetsherziening om de Belgische opstandelingen de wind uit de zeilen te nemen. ... functies, zoals vicepresident van het gerechtshof in zuid

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. D.J. (Dirk) de Geer
Parlement & Politiek - Belangrijk staatsman in de eerste helft van de twintigste eeuw. Diverse malen Tweede Kamerlid, en tevens raadslid in Rotterdam, gedeputeerde van Zuid-Holland en burgemeester van Arnhem. Stond in de CHU aanvankelijk als vooruitstrevend te boek. ... kamerlid, en tevens raadslid in rotterdam, gedeputeerde van zuid

                                                                                                                                           

Holland, Nederland of de Lage Landen?

IsGeschiedenis - Er zijn veel benamingen voor Nederland. Waarom spreken buitenlanders zowel van Holland, The Netherlands als The Low Country? ... nederland vanaf de 1e eeuw in de romeinse tijd werd het zuid

                                                                                                                                           

Wat is juist: zuidoost-Nederland, Zuidoost-Nederland, Zuid-Oost-Nederland, of nog iets anders?

Genootschap Onze Taal - Juist is Zuidoost-Nederland. ... is juist: zuid

                                                                                                                                           

Geschiedenis van de Holland-Amerika Lijn

IsGeschiedenis - De MS Veendam, een schip van cruisemaatschappij Holland America Line, is afgekeurd door de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. De CDC constateerde tijdens een inspectie verschillende overtredingen van de hygiëneregels. ... hoofdkantoor van de holland-amerika lijn op de kop van zuid

                                                                                                                                           
Sybold van Ravesteyn
Sybold van Ravesteyn
Kunstbus - Sybold van Ravesteyn - Architect voor de Eeuwigheid Antoni Folkers, architect en gids in deze film, schept een hommage aan van Van Ravesteyn. Centraal Station Rotterdam Nederlandse architect, meubel- en interieurontwerper, geboren 18 februari 1889 Rotterdam - overleden 23 november 1983 Laren (Noord- Holland). ... voor het ontwerp van de stationsgebouwen. alle stations be zuid

                                                                                                                                           

Dordrecht, de oudste stad van Holland

IsGeschiedenis - Een onbekende man op een fiets heeft tegen over het stadhuis van Dordrecht schoten gelost. Dit gebeurde tijdens een nieuwjaarsreceptie in het stadhuis. Dordrecht is de oudste stad van Holland en was lang de belangrijkste stad van Holland. ... het riviertje de thuredriht in de veenmoerassen in het huidige zuid

                                                                                                                                           
Mens en economie in de Gouden Eeuw
IsGeschiedenis - Er bestaat een wijdverbreid misverstand dat economie vooral over geld gaat, maar in de kern gaat het natuurlijk over mensen. Mensen met hun onderlinge relaties – waar geld soms een rol in lijkt te spelen – bepalen de (economische) geschiedenis van een land. ... huwelijk langdurig uitgesteld. elders, in eerste instantie in zuid
                                                                                                                                           
Mr. H. (Harm) van Riel
Parlement & Politiek - Markant Eerste Kamerlid met onafscheidelijke sigaar en bolhoed, die sprak met Drentse tongval hoewel hij nauwelijks in die provincie had gewoond. Kleinzoon van de liberale staatsman Harm Smeenge; zijn moeder was een voorvechtster van vrouwenkiesrecht. ... minder geslaagde loopbaan bij een bank gedeputeerde was van zuid

                                                                                                                                           
Dr. L. (Leendert) Ginjaar
Parlement & Politiek - Wat streng ogende, bedachtzame, maar tevens voorkomende en bescheiden scheikundige, die na een loopbaan bij TNO VVD-minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne in het kabinet-Van Agt I werd. Bracht als minister diverse milieuwetten tot stand, zoals de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne en de Wet geluidhinder. ... 1970 tot 19 december 1977 - lid provinciale staten van zuid

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. D.Th. Gevers van Endegeest
Parlement & Politiek - Conservatieve negentiende-eeuwse politicus uit een Rotterdams regentengeslacht. Advocaat en ambtenaar in Den Haag. In de jaren tot 1848 gematigd voorstander van hervormingen. Keerde zich in 1848 echter tegen de Grondwetsherziening, maar paste zich daarna weer snel aan de nieuwe omstandigheden aan. ... tot 13 februari 1849 (1838-1840 voor holland, 1840-1849 voor zuid

                                                                                                                                           
Australië
Australië
Kunstbus - Australië is de naam van het continent dat ten zuidoosten van Azië ligt, tussen de Indische en de Grote Oceaan. Australië wordt in dit artikel gedefinieerd als:. het Australisch vasteland;. de eilanden op het Australisch continentaal plat;. ... australie is de naam van het continent dat ten zuid

                                                                                                                                           
Ir. C.N. van Dis
Parlement & Politiek - SGP-voorman. Scheikundig ingenieur, die jarenlang het onvervalste orthodox-calvinistische en anti-Roomse SGP-geluid in beide Kamers liet horen. Strijder tegen vrouwenkiesrecht, loterijen, crematie, sport, inentingen, emancipatie, de Verenigde Naties, etc. ... in rotterdam en lid van provinciale staten van zuid

                                                                                                                                           
H. (Hans) Wiegel
Parlement & Politiek - Voorman en prominent lid van de VVD. Bevorderde in de periode 1971-1982 als (jeugdig) partijleider door een op de middengroepen en geschoolde arbeiders gerichte koers de groei van zijn partij. Zette zich sterk af tegen het kabinet-Den Uyl. ... daarbij zouden overijssel, gelderland, noord-holland en zuid

                                                                                                                                           
Daders en slachtoffers: de Nederlandse betrokkenheid bij kaapvaart en piraterij
IsGeschiedenis - Dat wy onderscheid gewoon zijn te maaken, tussen kaapen en rooven: te weeten, dat kaapen is, met oorlof van den Prinse van den Lande der Vyanden Scheepen en Goederen te neemen op See, of elders op de Stroomen: maar rooven is sonder verlof Vrienden en Vyanden afbreuk doen. ... gingen de staten-generaal ermee akkoord dat schepen die ten zuid
                                                                                                                                           
Daders en slachtoffers: de Nederlandse betrokkenheid bij kaapvaart en piraterij (Inleiding)
IsGeschiedenis - ‘Dat wy onderscheid gewoon zijn te maaken, tussen kaapen en rooven: te weeten, dat kaapen is, met oorlof van den Prinse van den Lande der Vyanden Scheepen en Goederen te neemen op See, of elders op de Stroomen: maar rooven is sonder verlof Vrienden en Vyanden afbreuk doen. ... gingen de staten-generaal ermee akkoord dat schepen die ten zuid
                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 111