YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst willem van althuis wiebe knobbe cultuur literair design muziek architectuur architecten kunstenaars gebouwen - willem drees bouwkunde wel raad van state beel nederlands architect piet hein donner scholten herman tjeenk willink donner van hogendorp tjeenk willink louis beel willem scholten grondwet van 1814 roell beelaerts van blokland van reenen ruppert kabinet-thorbecke gijsbert karel van hogendorp aeneas mackay dr. a.a.l. rutgers van leeuwen discussies rond de raad van state van panhuys marinus ruppert mollerus : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 5623 voor - willem van althuis - in 0.368721961975098 seconden.
Zoekterm van is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Willem van Althuis

Kunstbus - Nederlands schilder, Onderwerpen: architectuur (als genre), landschappen, stillevens, non-figuratief, Geboorteplaats/datum Dronrijp (Menaldumadeel) 1926-03-03 EXPOSITIE WILLEM VAN ALTHUIS - SCHILDERIJEN 27-11-04 tot 01-04-05 Die vrijdagmiddag, na een laatste voorbereidingsslag van Thom Mercuur en enthousiaste vrijwilligers, is het zover. ... willem

                                                                                                                                           
Wiebe Knobbe
Kunstbus - Friese kunstenaar, De kunstenaar, die zijn werk signeerde met 'Wiebe' werd in 1934 in St. Johannesga geboren. Vanaf 1972 tot aan zijn dood in 1989 woonde hij in Groningen. Wiebe was autodidact. In Friesland kreeg hij naamsbekendheid na de tentoonstelling van aquarellen die Thom Mercuur in 1977 in Museum 't Coopmanshûs in Franeker organiseerde. ... op met nevelige landschappen en hoge, ijle luchten. net als willem

                                                                                                                                           
Christiaan Kuitwaard
Kunstbus - Christiaan Kuitwaard werd in 1965 geboren te Sneek. Hij woont en werkt nu in Oldeberkoop. Christiaan Kuitwaard koos op zijn 16de geen studie, maar het ruime sop bij de Koninklijke Marine. Vier jaar lang was hij beroepsmilitair bij de Koninklijke Marine en bevoer hij de grote zeeën voor hij er achterkwam dat hij naar de kunstacademie wilde. ... poetische, natuurlijke sfeer als het werk van onder anderen willem

                                                                                                                                           

Vicepresidenten van de Raad van State

Parlement & Politiek - De vicepresident van de Raad van State heeft de feitelijke leiding van dit Hoge College van Staat, het belangrijkste adviesorgaan van de regering. De vicepresident bekleedt tevens het voorzitterschap van de Afdeling Advisering van de Raad van State, die adviezen uitbrengt over onder meer wetsvoorstellen en verdragen. ... de adviezen werden rechtstreeks aan hem gegeven. voor koning willem

                                                                                                                                           
Willem van Haecht

Willem van Haecht

Kunstbus - Zuidnederlands schilder en graveur, 1593 - 1637 Antwerpen. Willem van Haecht stamde uit een Antwerpse kunstenaarsfamilie. Zijn vader, Tobias van Haecht, was de eerste leermeester van Rubens. In 1615 vertrok Van Haecht naar Parijs, maar hij keerde al snel weer huiswaarts. ... willem

                                                                                                                                           
Willem-IV-van-Beieren

Willem-IV-van-Beieren

Kunstbus - Willem IV van Beieren Wilhelm IV van Beieren ( München, 13 november 1493 - aldaar, 7 maart 1550) was een zoon van hertog Albrecht IV van Beieren en Cunigonde van Oostenrijk. Hij volgde in 1508 zijn vader op als hertog van Beieren, tot 1511 onder voogdij wegens zijn minderjarigheid, en een tijd samen met zijn broer Lodewijk. ... willem

                                                                                                                                           

Willem van Swanenburgh

Kunstbus - Noord- Nederlands (vóór 1775) schilder van portretten en architectuur (als genre) Naamsvarianten: Willem van Swanenburch, Willem Cornelisz. ... willem

                                                                                                                                           

Willem van Oranje

Kunstbus - Willem van Oranje 1533-1584 Willem van Oranje was een ambitieuze edelman die uitgroeide tot een rebel en later werd vereerd als de ‘vader des vaderlands’, als de grondlegger van een nieuwe Nederlandse staat. ... willem

                                                                                                                                           

Willem van Genk

Kunstbus - Willem van Genk, Haagse schizofrene, paranoide en autistische kunstenaar, geboren in 1927 te Voorburg. In de denkwereld van Van Genk verloopt niets volgens een logisch patroon. Alles gebeurt volstrekt onverwacht en onvoorspelbaar. ... willem

                                                                                                                                           
Willem van Otterloo

Willem van Otterloo

Muziekbus - Nederlands dirigent en componist, Winterswijk, 27 december 1907 - Melbourne, Australië, 27 juli 1978. Hij was de vader van dirigent en componist Rogier van Otterloo. De vader van Willem van Otterloo was inspecteur bij de Hollandse IJzeren Spoorweg Maatschappij, die later naar Utrecht werd overgeplaatst als adjunct-directeur van de Nederlandse Spoorwegen. ... willem

                                                                                                                                           
Willem van Leusden

Willem van Leusden

Kunstbus - Willem van Leusden (1886-1974) De in Utrecht geboren en vanaf zijn 25ste jaar in Maarssen wonende kunstenaar Willem van Leusden is bij het grote publiek vooral bekend als etser, maar zijn artistieke ontwikkeling heeft diverse stadia doorgemaakt die gekenmerkt worden door een zoeken naar nieuwe technieken en kunstvormen, en naar mogelijkheden en symbolen om uiting te geven aan zijn wereldbeeld. ... willem

                                                                                                                                           
Willem van Konijnenburg

Willem van Konijnenburg

Kunstbus - Olieverf 1917 - Overgave Beeldend kunstenaar, geboren 11 februari 1868 Den Haag - overleden 28 fbruari 1943 Den Haag. Biografie Willem (Adriaan) van Konijnenburg was de zoon van Willem van Konijnenburg, hoofdinspecteur der directe belastingen, en jkvr. ... willem

                                                                                                                                           

Willem van Tetrode

Kunstbus - Willem Danielsz. van Tetrode (ca 1525?-voor 1588?) Over het leven van de beeldhouwer Willem Danielsz. van Tetrode is vrij weinig bekend; zelfs over zijn geboorte- en sterfdatum is geen zekerheid (voorzichtig wordt zijn geboorte gedateerd omstreeks 1525, zijn sterfdatum voor 1588). ... willem

                                                                                                                                           
Willem van Aelst

Willem van Aelst

Kunstbus - Nederlands stillevenschilder, (ca. 1625/27 Delft/Utrecht? (16 mei 1627 gedoopt in Delft) - in of na 1683 Amsterdam). Willem van Aelst was een Nederlands schilder van bloem- en jachtstillevens, meestal in een gladde, uitvoerige manier; ook maakte hij de zgn. ... willem

                                                                                                                                           

Willem van Mieris

Kunstbus - Als zoon en leerling van de Leidse schilder Frans van Mieris groeide Willem van Mieris op in de traditie van de Fijnschilders. Hij nam de gladde, email-achtige stijl van zijn vader over, maar produceerde behalve genrestukken ook portretten, landschappen en historiestukken. ... willem

                                                                                                                                           

Frederik Willem van Eeden

Kunstbus - Frederik Willem van eeden Geboren op 3 april 1860 in Haarlem. Gestorven op 16 juni 1932 in Bussum. Nederlands schrijver. Frederik Van eeden is een spilfiguur van De Nieuwe Gids, en is, door de verscheidenheid van zijn oeuvre, één van de boeiendste schrijvers van de Nederlandse letteren. ... willem

                                                                                                                                           

De Grondwet van 1814

Parlement & Politiek - Op 29 maart 1814 keurde een 'Grote Vergadering representerende de Verenigde Nederlanden' het door een commissie ontworpen Grondwet goed. Dat ontwerp was gemaakt door een commissie onder leiding van Gijsbert Karel van Hogendorp. ... nederland bij het franse keizerrijk. de erfstadhouder prins willem

                                                                                                                                           

Willem Isaacsz. van Swanenburg

Kunstbus - Naamsvarianten: Willem Isaacsz van Swanenburch, Willem Isaacsz van Swanenburgh, Willem Isaacsz Swanenburg, Familierelatie zoon van Isaac Claesz. van Swanenburg, broer van Claes en Jacob van Swanenburg Noord- Nederlands (vóór 1775) prentkunstenaar, tekenaar van portretten Geboorteplaats/datum Leiden 1580-01-29 zie Ekkart 1979 Sterfplaats/datum Leiden 1612-05-31 zie Ekkart 1979 Plaats/periode van werkzaamheid Leiden 1595 - 1612 bracht zijn hele leven in Leiden door Leerling van Isaac Claesz. ... willem

                                                                                                                                           

Periode 1813-1815: Soeverein Vorst Willem

Parlement & Politiek - De periode november 1813-juni 1815 is als een overgangsperiode te beschouwen na de tijd waarin Nederland was ingelijfd bij Frankrijk (1810-1813). Erfprins Willem, de zoon van de vroegere stadhouder Willem V, treedt op als staatshoofd (soeverein vorst) en laat een Grondwet ontwerpen. ... 1813-1815: soeverein vorst willem

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 2003
Parlement & Politiek - Op 26 mei 2003 kozen de Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. Door de verkiezingsuitslag kon het nieuwe kabinet-Balkenende II rekenen op een meerderheid van 41 van de 75 Eerste Kamerzetels: 23 van het CDA, 15 van de VVD en 3 van D66. ... positie kandidatenlijst peter essers cda 6 han noten pvda 5 willem

                                                                                                                                           

Belangrijkste bepalingen Grondwet van 1814

Parlement & Politiek - Erfprins Willem verklaarde op 1 december 1813 de soevereiniteit over Nederland te aanvaarden onder waarborging 'eener wijze constitutie'. De nieuwe soevereine vorst benoemde op 21 december daarom een commissie die onder leiding van Gijsbert Karel van Hogendorp een ontwerp-Grondwet moest opstellen. ... bepalingen grondwet van 1814 - hoofdinhoud erfprins willem

                                                                                                                                           

Willem van de Velde

Kunstbus - Willem van de Velde I (ca. 1611-1693) Willem van de Velde I werd omstreeks 1611 in Leiden geboren. Zijn ouders waren afkomstig uit de buurt van Gent. Zijn gehele werkzame leven hield Van de Velde zich bezig met het tekenen van schepen. ... willem

                                                                                                                                           

De Grondwet van 1815

Parlement & Politiek - Op 1 augustus 1814 aanvaardde Willem I, die sinds 2 december 1813 soeverein vorst van de (Noordelijke) Nederlanden was, ook de soevereiniteit over de voormalige Oostenrijkse Nederlanden. Daardoor ontstond een personele unie van Noord- en Zuid-Nederland. ... van de onafhankelijk en de terugkeer van erfstadhouder willem

                                                                                                                                           
Willem V van Beieren

Willem V van Beieren

Kunstbus - Willem V (Landshut, 29 september 1548 - Schleißheim, 7 februari 1626), bijg. de Vrome, was een zoon van hertog Albrecht V van Beieren en Anna van Oostenrijk. Hij volgde zijn vader in 1579 op als hertog van Beieren. ... willem

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 194