YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
KEIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.  
Wat is jouw KEIQ (KennisEmotieIntelligentieQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw KEIQ op het niveau van een onwetende, leerling, kandidaat, meester of zelfs homo universalis ligt.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: werkwoord literair overgankelijk werkwoord onovergankelijk werkwoord taal betekenis aaneenschrijven ontleden basisregels etymologie samenstelling modaal-werkwoord persoonsvorm woordkeuze d/t uitdrukkingen en spreekwoorden engels voorzetsels trema afkortingen apostrof woordgebruik hulpwerkwoord sterk/zwak werkwoord enkelvoud/meervoud meewerkend voorwerp koppelwerkwoord hoofdletter of kleine letter gebiedende wijs namen aanhalingstekens alternatieve spelling lastige woorden afleiding persoonlijk voornaamwoord stijlfouten barbarisme bijvoeglijk naamwoord buigings-e woordvolgorde : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 552 voor - werkwoord - in 0.0264601707458496 seconden.

Werkwoord

Kunstbus - Het werkwoord [-en] o (verbum) Woord dat de naam noemt van een doen, een zijn, een worden, als werking voorgesteld. Het werkwoord vormt samen met het subject (onderwerp) en eventueel een object (voorwerp) de basis van een zin. ... werkwoord

                                                                                                                                           

Overgankelijk werkwoord

Kunstbus - Een overgankelijk werkwoord (ook: transitief werkwoord) is een werkwoord dat een lijdend voorwerp en soms een meewerkend voorwerp bij zich kan hebben.. De bakker bakt het brood.. De man schrijft een stukje. ... werkwoord

                                                                                                                                           

Onovergankelijk werkwoord

Kunstbus - Overgankelijk / Onovergankelijk werkwoord Hoofdwerkwoorden (of: zelfstandige werkwoorden) kunnen verdeeld worden in overgankelijke (of: transitieve) en onovergankelijke (of: intransitieve) werkwoorden. ... werkwoord

                                                                                                                                           

Hoe bepaal je de stam van een werkwoord?

Genootschap Onze Taal - De stam van een werkwoord vind je door van het hele werkwoord -en af te halen; wat je overhoudt, is de stam. De stam van worden is word, de stam van leiden is leid, de stam van houden is houd, enz. ... bepaal je de stam van een werkwoord

                                                                                                                                           

Welke vormen kan het werkwoord aannemen?

Genootschap Onze Taal - Voltooid deelwoord, infinitief en conjunctief zijn allemaal vormen van het werkwoord. Ze worden op verschillende manieren gebruikt. Dit advies biedt een beknopt overzicht van de werkwoordsvormen. Meer informatie is in specifiekere adviezen te vinden; zie daarvoor de links. ... vormen kan het werkwoord

                                                                                                                                           

Wat is een samengesteld werkwoord?

Genootschap Onze Taal - Een samengesteld werkwoord is een werkwoord dat is opgebouwd uit twee delen die ook als losse woorden voorkomen. Meestal is het tweede deel een werkwoord en het eerste een bijwoord, een bijvoeglijk naamwoord of een zelfstandig naamwoord: overdrijven, hardlopen, huishouden. ... is een samengesteld werkwoord

                                                                                                                                           

modaal-werkwoord

Kunstbus - Modaliteit (taalkunde) Modaliteit drukt de verhouding uit tussen de beschrijving en de werkelijkheid, bijvoorbeeld het oordeel van de spreker ten opzichte van de waarschijnlijkheid, mogelijkheid, wenselijkheid van de inhoud van de zin. ... werkwoord

                                                                                                                                           

Wat betekent het werkwoord epibreren?

Genootschap Onze Taal - Epibreren betekent 'net doen alsof je iets heel belangrijks doet of gaat doen, terwijl je eigenlijk niets (nuttigs) uitvoert of zal uitvoeren'. Simon Carmiggelt gebruikte dit werkwoord in 1954 in een van zijn stukjes. ... betekent het werkwoord

                                                                                                                                           

Wat is een zelfstandig werkwoord?

Genootschap Onze Taal - Als in een zin meerdere werkwoorden staan, is één daarvan het hoofdwerkwoord. Dit kan een koppelwerkwoord zijn of een zelfstandig werkwoord; hoofdwerkwoord is hier een overkoepelende term voor. De overige werkwoorden in de zin zijn hulpwerkwoorden. ... is een zelfstandig werkwoord

                                                                                                                                           

Wat is juist: in of op de bres? En welk werkwoord hoort erbij: staan of springen?

Genootschap Onze Taal - In de bres springen ('iemand te hulp komen, iets/iemand steunen', 'iets/iemand verdedigen') is de gebruikelijkste vorm, maar op de bres springen is eveneens juist. En in plaats van springen is ook het werkwoord staan mogelijk. ... is juist: in of op de bres? en welk werkwoord

                                                                                                                                           

Schrijf je sms'en of sms-en? En hoe schrijf je de vervoegingen van dit werkwoord?

Genootschap Onze Taal - De juiste spelling van het hele werkwoord is sms'en, met een apostrof. Van de afkorting sms wordt met het achtervoegsel -en een werkwoord gevormd. Omdat sms een afkorting is, kan dat achtervoegsel niet zomaar eraan vast worden geschreven. ... je sms'en of sms-en? en hoe schrijf je de vervoegingen van dit werkwoord

                                                                                                                                           

Hoe moet je het werkwoord typen vervoegen?

Genootschap Onze Taal - De juiste vervoeging is als volgt: ... moet je het werkwoord

                                                                                                                                           

Waarom is geweest met een t, zoals in 'Ik ben nog nooit in Zweden geweest'? In het hele werkwoord wezen zit toch een z, en geen s?

Genootschap Onze Taal - Geweest is een uitzondering. Vergelijkbare voltooide deelwoorden (zoals verweesd, gesjeesd en gevreesd ) krijgen inderdaad allemaal een d, omdat het hele werkwoord eindigt op -zen ( verwezen, sjezen, vrezen ), en niet op -sen. ... t, zoals in 'ik ben nog nooit in zweden geweest'? in het hele werkwoord

                                                                                                                                           

Hoe schrijf je het werkwoord dat bij yoga hoort?

Genootschap Onze Taal - Het werkwoord yogaën krijgt een trema. ... schrijf je het werkwoord

                                                                                                                                           

Hoe vervoeg je het werkwoord dat bij sudoku hoort? Is het hij sudokut, hij sudoku't of hij sudokuut?

Genootschap Onze Taal - Hij sudokuut is juist. Deze spelling sluit aan bij de uitspraak [suu-doo-kuut], die tamelijk algemeen lijkt. Een vergelijkbaar werkwoord is kukelekuen, waarvan de derde persoon enkelvoud hij kukelekuut luidt. ... vervoeg je het werkwoord

                                                                                                                                           
Is overgelegd juist in 'De stukken zijn overgelegd aan de commissie'?
Genootschap Onze Taal - Ja, overgelegd is hier juist. Overleggen (met de klemtoon op de o ) betekent volgens Van Dale "(ter bestemder plaatse) inleveren of overgeven, laten zien". Het is een formeel, enigszins plechtig werkwoord. ... overgeven, laten zien". het is een formeel, enigszins plechtig werkwoord

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Titia verraste Tim met dertig rode rozen' of 'Titia verrastte Tim met dertig rode rozen'?
Genootschap Onze Taal - Alleen 'Titia verraste Tim met dertig rode rozen', met één t, is juist. Het hele werkwoord is verrassen; er komt geen t in voor. De stam van het werkwoord (het hele werkwoord min de uitgang -en ) eindigt op een s; daaraan wordt de verledentijdsuitgang -te toegevoegd: verraste. ... tim met dertig rode rozen', met een t, is juist. het hele werkwoord

                                                                                                                                           

Wat is het voltooid deelwoord van het werkwoord dubbelklikken: dubbelgeklikt of gedubbelklikt?

Genootschap Onze Taal - Gedubbelklikt. De verleden tijd van dubbelklikken luidt dubbelklikte(n) en het voltooid deelwoord gedubbelklikt. Het is dus niet klikte(n) dubbel en dubbelgeklikt. ... is het voltooid deelwoord van het werkwoord

                                                                                                                                           

Is erven een zwak werkwoord ( erven - erfde - geërfd ) of is de sterke vervoeging ook goed ( erven - orf - georven )?

Genootschap Onze Taal - Erfde - geërfd is de normale vervoeging van erven. Sommige woordenboeken noemen ook de sterke vervoeging orf - georven; dat is volgens de grote Van Dale "in de volkstaal, bekakt en schertsend". Georven is dus geen geschikte vorm voor verzorgd taalgebruik. ... erven een zwak werkwoord

                                                                                                                                           

Wat is het voltooid deelwoord van het werkwoord spuitgieten: gespuitgiet, gespuitgegoten of spuitgegoten?

Genootschap Onze Taal - Gespuitgiet en spuitgegoten zijn juist. In onze Spellingwijzer Onze Taal en op onze spellingwebsite Spellingsite.nu staan beide vormen, net als in Van Dale (2015). ... is het voltooid deelwoord van het werkwoord

                                                                                                                                           

Wat wordt bedoeld met de term 'koppelwerkwoord'?

Genootschap Onze Taal - Een koppelwerkwoord is een werkwoord dat voorkomt in zinnen met een naamwoordelijk gezegde. In bijvoorbeeld 'Ik ben blij' gaat het om iets wat de 'ik' is (namelijk: blij). In deze zin is ben het koppelwerkwoord; blij is het naamwoordelijk deel van het gezegde. ... wordt bedoeld met de term 'koppel werkwoord

                                                                                                                                           
Wat is het voltooid deelwoord van skaten: geskate of geskatet?
Genootschap Onze Taal - Geskatet is juist. De juiste vervoeging van het werkwoord skaten is: ik skate - jij/hij skatet - skatete - geskatet - de geskatete afstand. ... of geskatet? geskatet is juist. de juiste vervoeging van het werkwoord

                                                                                                                                           
Wat betekent getogen in de uitdrukking geboren en getogen?
Genootschap Onze Taal - Het voltooid deelwoord getogen komt volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT, deel 4, 1889) van het Middelnederlandse werkwoord tien ('trekken'), dat later tijgen geworden is. In de uitdrukking geboren en getogen heeft het werkwoord tijgen de specifieke betekenis 'grootbrengen'. ... taal (wnt, deel 4, 1889) van het middelnederlandse werkwoord

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Brugge ademt een middeleeuwse sfeer' of 'Brugge ademt een middeleeuwse sfeer uit'?
Genootschap Onze Taal - 'Brugge ademt een middeleeuwse sfeer' is juist; er hoort geen uit bij. Ademen heeft hier de figuurlijke betekenis 'uitstralen', 'ervan uitgaan'. Uitademen heeft die figuurlijke betekenis niet; dit werkwoord heeft alleen de letterlijke betekenis 'lucht uitblazen'. ... uitgaan'. uitademen heeft die figuurlijke betekenis niet; dit werkwoord

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 231