YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese bank voor wederopbouw en ontwikkeling europese bank voor wederopbouw en ontwikkeling (ebrd) ebrd europese ontwikkelingsbank european bank for reconstruction and development kabinet-rutte i ministerie minister i&m staatssecretaris waterstaat, handel en nijverheid verkeer en waterstaat (vw) wederopbouw en volkshuisvesting verkeer en waterstaat lidewijde ongering infrastructuur en milieu volkshuisvesting en ruimtelijke ordening volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (vrom) ministerie van melanie schultz van haegen-maas geesteranus verkeer en energie sharon dijksma binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties knmi volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer volksgezondheid en milieuhygiene volkshuisvesting en bouwnijverheid waterstaat openbare werken en wederopbouw architectuur architecten verenigde naties cefta kroatie europese unie stabilisatie- en associatieovereenkomst hugh maaskant kandidaat lidstaat bosnie-herzegovina hoge vertegenwoordiger : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 126 voor - wederopbouw - in 0.0246758460998535 seconden.

Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD)

Parlement & Politiek - Deze bank is in 1991 opgericht om de voormalige communistische landen in Centraal- en Oost-Europa te ondersteunen bij hun overgang van een centraal gestuurde economie naar een vrije markteconomie. De laatste jaren heeft de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) haar activiteiten uitgebreid naar landen in Centraal-Azië. ... bank voor wederopbouw

                                                                                                                                           
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
Parlement & Politiek - Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) draagt zorg voor de ruimtelijke indeling, het verkeer en het water- en milieubeheer van ons land. Sinds mei 2015 is het ministerie ook belast met nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. ... en bouwnijverheid verkeer en waterstaat 1947-1959 wederopbouw

                                                                                                                                           

CARDS: Comité voor de tenuitvoerlegging van communautaire bijstand voor de wederopbouw, de ontwikkeling en de stabilisering van Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Servië en Montenegro (inclusief de provincie Kosovo) en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (CARDS)

Parlement & Politiek - Basisakte(s): ... voor de tenuitvoerlegging van communautaire bijstand voor de wederopbouw

                                                                                                                                           
Toetreding Kosovo tot de Europese Unie
Parlement & Politiek - Kosovo heeft binnen de Europese Unie de status van potentiële kandidaat lidstaat. Van toetreding is echter nog lang geen sprake, omdat verschillende Europese landen Kosovo niet erkennen. Een besluit tot toetreding wordt unaniem genomen en vereist dus instemming van alle lidstaten. ... deze claims bleken echter ongegrond. europese bank voor wederopbouw

                                                                                                                                           
Hugh Maaskant
Kunstbus - Huig Aart Maaskant Nederlands architect ( Rotterdam, 17 augustus 1907 - Rotterdam, 27 mei 1977). Huig Maaskant had een belangrijke bijdrage aan de wederopbouw van Rotterdam na de Tweede Wereldoorlog. De gebouwen die Maaskant vervolgens heeft gerealiseerd verbeelden bij uitstek het optimisme van de naoorlogse welvaartsstaat. ... mei 1977). huig maaskant had een belangrijke bijdrage aan de wederopbouw

                                                                                                                                           
Dr. J.A. (Johan) Ringers
Parlement & Politiek - Waterstaatkundig ingenieur, directeur van Rijkswaterstaat en daarna bestuurder van de Indische spoorwegen. Werd in 1940 als regeringscommissaris belast met de wederopbouw, maar later door de Duitsers geïnterneerd. ... werd in 1940 als regeringscommissaris belast met de wederopbouw

                                                                                                                                           
Mr.Dr. P. (Piet) Lieftinck
Parlement & Politiek - Minister van financiën tijdens de naoorlogse periode van wederopbouw met groot gezag. Werd al op vrij jonge leeftijd hoogleraar economie en monetair beleid in Rotterdam. Behoorde voor de oorlog tot de linkervleugel van de CHU en 'brak in 1946 door' naar de PvdA. ... minister van financien tijdens de naoorlogse periode van wederopbouw

                                                                                                                                           
Kabinet-Beel I (1946-1948)
Parlement & Politiek - Na de eerste naoorlogse verkiezingen komt er al gauw samenwerking tussen KVP en PvdA tot stand ('het nieuwe bestand'). Maar de politiek leider van de grootste partij, de KVP'er Romme, wordt niet met de formatie belast. ... en legt de basis voor een gematigd progressief beleid. de wederopbouw

                                                                                                                                           
Kraaijvanger Architecten
Kunstbus - Bureau Kraaijvanger Everhardus Hubertus Antonius Kraaijvanger (14-7-1899 Rotterdam - 9-2-1978 Rotterdam) Herman Marie Joseph Hubert Kraaijvanger (20-7-1903 Rotterdam - 15-9-1981 Rotterdam) De gebroeders Evert (1899-1978) en Herman (1903-1981) Kraaijvanger behoren tot de belangrijkste Rotterdamse architecten. ... de belangrijkste rotterdamse architecten. vooral tijdens de wederopbouw

                                                                                                                                           
Ir. H. (Hein) Vos
Parlement & Politiek - Vooraanstaand sociaaldemocratisch politicus en ideoloog. Ontwierp in de jaren dertig samen met Tinbergen het Plan van de Arbeid, het alternatief van SDAP en NVV voor de bestrijding van de crisis. Werd in 1937 SDAP-Kamerlid en in 1945 minister van Handel en Nijverheid in kabinet-Schermerhorn/Drees. ... octrooiraad, van 1940 tot 1944 - adviseur ministerie van wederopbouw

                                                                                                                                           
Tokio
Kunstbus - Tokio ( Japans: betekent "oostelijke hoofdstad"), ook wel als Tokyo gespeld volgens het Hepburn-systeem, is de hoofdstad van Japan. Tokio wordt naast Parijs, New York en Londen als één van de Grote Vier Wereldsteden beschouwd. ... meer dan 140 duizend inwoners kwamen om. de plannen voor de wederopbouw

                                                                                                                                           
Cas Oorthuys
Kunstbus - Nederlandse fotograaf van stadsgezichten, portretten, architectuur (als genre), dieren, Cas Oorthuys behoorde tot de belangrijkste vertegenwoordigers van de generatie fotografen die op basis van de Nieuwe Fotografie de ontwikkeling van de documentaire fotografie in Nederland beslissend hebben beïnvloed. ... heeft gebracht. als geen andere fotograaf in de periode van de wederopbouw

                                                                                                                                           
Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa
Parlement & Politiek - Dit orgaan is één van de twee statutaire organen van de Raad van Europa, samen met het Comité van Ministers. De vergadering vertegenwoordigt de politieke bewegingen in Europa en is een platform waar parlementariërs uit 47 Europese landen elkaar kunnen treffen. ... zijn de betrekkingen hecht, maar ook de europese bank voor wederopbouw

                                                                                                                                           
Jaap Bakema
Kunstbus - Nederlands architect en stedenbouwkundige, geboren 8 maart 1914 te Groningen, overleden 20 februari 1981 te Rotterdam. Samen met J.H. van den Broek (vanaf 1948 zijn compagnon) had hij een groot aandeel in de wederopbouw van Rotterdam na WO II. ... (vanaf 1948 zijn compagnon) had hij een groot aandeel in de wederopbouw

                                                                                                                                           
Frauenkirche Dresden
Kunstbus - De Frauenkirche (Onze-Lieve-Vrouwekerk) in Dresden is een Evangelisch- Lutherse kerk in hoogbarokke stijl die tussen 1726 en 1743 werd gebouwd. De kerk werd ontworpen door de Dresdener architect George Bähr (1666-1738). ... van de oorlog staan. na de wende begon men in 1994 met de wederopbouw

                                                                                                                                           
akropolis
akropolis
Kunstbus - Akropolis (of acropolis) is Grieks voor het hoogste punt van de stad (polis) en is de naam die in de steden ( poleis) werd gegeven aan de stadsburcht of citadel. In modern spraakgebruik is " akropolis" vooral de benaming voor de burchtheuvel van Athene. ... maar na de oorlog werd onder kimon ii onmiddellijk aan de wederopbouw

                                                                                                                                           
Mr.Drs. F.H.H. (Frans) Weekers
Parlement & Politiek - Frans Weekers (1967) was van 14 oktober 2010 tot 30 januari 2014 staatssecretaris van Financiën in het kabinet-Rutte I en kabinet-Rutte II. Hij was van 19 mei 1998 tot 23 mei 2002, van 3 juni 2003 tot 14 oktober 2010 en in september-november 2012 Tweede Kamerlid voor de VVD. ... sinds 2016 is hij bewindvoerder bij de europese bank voor wederopbouw

                                                                                                                                           
Hannah Arendt
Hannah Arendt
Kunstbus - Hannah Arendt (Hannover, 14 oktober 1906 - New York City, 4 december 1975) was een Joods- Duits- Amerikaanse filosofe en politiek denkster die zich onder andere heeft verdiept in de vragen die samenhangen met totalitaire politieke systemen. ... commissielid van de organisatie voor europese joodse culturele wederopbouw

                                                                                                                                           
Granpré Molière
Kunstbus - Prof.ir. Granpré Molière Nederlands architect en stedenbouwkundige, 13 oktober 1883 Oudenbosch - 13 februari 1972 Wassenaar. " Heden worden de meeste van ons nog wel ondergebracht: maar 'wonen' is een voorrecht van slechts enkelen van ons" - ( Granpré Molière) Granpré Molière heeft als hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Delft (1924-53) een grote invloed uitgeoefend op de ontwikkeling van de stedenbouw van de 20e eeuw. ... architecten van de delftse school; veruit de meeste naoorlogse wederopbouw

                                                                                                                                           
Cornelis van Traa
Kunstbus - Cornelis van Traa ( Rotterdam, 16 november 1899 - Rotterdam, 24 januari 1970) was een Nederlands stedebouwkundige. Hij is bekend geworden als ontwerper van het Basisplan voor de Wederopbouw van Rotterdam uit 1946. ... hij is bekend geworden als ontwerper van het basisplan voor de wederopbouw

                                                                                                                                           
W.J. (Jan) Andriessen
Parlement & Politiek - Katholiek politicus, die zowel Eerste en Tweede Kamerlid als partijvoorzitter was. Bezadigde nuchtere Tukker, die met niet meer dan lagere school tientallen jaren een zeer vooraanstaande rol speelde in de katholieke arbeidersbeweging en later in de KVP. ... 1948 tot november 1948 - voorzitter begrotingscommissie voor wederopbouw

                                                                                                                                           
Bernhard Schlink
Bernhard Schlink
Kunstbus - Duits schrijver en jurist, geboren 6 juli 1944 in Großdornberg, Bielefeld. Leeft in Berlijn en New York. Schlink groeide op in Heidelberg en studeerde rechten aan de universiteit van Heidelberg en aan de Vrije Universiteit van Berlijn. ... vijftig jaar geschiedenis, de moeilijke naoorlogse jaren, de wederopbouw

                                                                                                                                           
Nederlandse-Spoorwegen
Nederlandse-Spoorwegen
Kunstbus - Het in 1968 door Gert Dumbar en René van Raalt ontworpen logo van de NS (< >) staat voor heen en terug (= ) staat voor het spoor Het nationale spoorwegbedrijf van Nederland, een voormalig semi-overheidsbedrijf met een N. ... houden, dan wel om transporten naar duitsland te verhinderen. wederopbouw

                                                                                                                                           
Prof. R. (Romano) Prodi
Parlement & Politiek - Romano Prodi (1939) was van 1999 tot 2004 voorzitter van de Europese Commissie. Hij is van huis uit wetenschapper en was onder meer hoogleraar in Bologna, Trento en Harvard. In 1995 werd hij voorman van de centrumlinkse Olijf-coalitie, waarna hij in 1996-1998 premier was. ... iv) - voorzitter iri (instituut voor industriele wederopbouw

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 266