YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: life subsidies voor kleinere projecten erasmus life+ eu subsidies het asiel- en migratiefond (amif) europees investeringsfonds meerjarenbegroting 2014-2020 programma veiligheid en waarborging van vrijheden niet-gouvernementele organisaties subsidies 2014-2020 horizon 2020 europese structuurfondsen verdrag betreffende de werking van de europese unie grundtvig europese commissie euratom erasmus mundus commissie-juncker terugkeerfonds subsidies van de europese unie 2014-2020 3. aanvragen subsidies van de europese unie 2014-2020 enpi co jeugd in actie cultuur 2007 eu2020-strategie nieuwe meerjarenbegroting cohesiefonds evf subsidies europese unie raad overzeese gebieden media comenius cultuur kandidaat- of potentiele kandidaat-lidstaat acs-landen raad van europa subsidies van de europese unie 2014-2020 2. financiering : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 1 van 1 voor - vluchtelingenfonds - in 0.00476384162902832 seconden.
Subsidies van de Europese Unie 2014-2020
Parlement & Politiek - Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleidsterreinen van de EU. ... aan te pakken. meer informatie justitie en asiel het europees vluchtelingenfonds

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 103