YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: 28 eu-lidstaten niet-gouvernementele organisaties subsidies europese unie europese subsidies subsidies van de europese unie 2014-2020 a. structuurfondsen eu 2020-strategie een leven lang leren periode 2014-2020 2007-2013 erasmus mundus cultuur 2007 artikel 185 cda interreg iv meerjarenbegroting 2014-2020 kandidaat-lidstaten en potentiele kandidaat-lidstaten europa 2020-strategie europees sociaal fonds (esf). eu-lidstaten horizon 2020 commissie-juncker zevende kaderprogramma voor onderzoek europees visserijfonds europese structuurfondsen co subsidies van de europese unie 2014-2020 3. aanvragen life+ erasmus eu-criteria voor toetreding bruto nationaal inkomen fonds voor interne veiligheid (isf) subsidies van de europese unie 2014-2020 b. per beleidsterrein eu subsidies structuurfondsen kandidaat- programma veiligheid en waarborging van vrijheden europees orientatie- en garantiefonds voor de landbouw acs-landen europese commissie regionaal beleid : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 1 van 1 voor - vluchtelingenfonds - in 0.00463104248046875 seconden.
Subsidies van de Europese Unie 2014-2020
Parlement & Politiek - Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleidsterreinen van de EU. ... aan te pakken. meer informatie justitie en asiel het europees vluchtelingenfonds

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1