YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kandidaat-lidstaten en potentiele kandidaat-lidstaten life+ progress-microfinancieringsfaciliteit cultuur europarlementarier lidstaten enpi een leven lang leren cohesiefonds interreg iv buitengrenzenfonds commissie-juncker eu 2020-strategie verdrag betreffende de werking van de europese unie europese commissie europees vluchtelingenfonds ii jeugd in actie regionaal beleid nieuwe meerjarenbegroting trans-europese netwerken niet-gouvernementele organisaties milieubeleid subsidies van de europese unie 2014-2020 1. veranderingen rapporteur overzeese gebieden evf europese structuurfondsen erasmus eu2020-strategie leven lang leren subsidies van de europese unie 2014-2020 derde landen bruto nationaal inkomen media media 2007 28 eu-lidstaten grundtvig eures terugkeerfonds subsidies van de europese unie 2014-2020 2. financiering : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 1 van 1 voor - vluchtelingenfonds - in 0.00496602058410645 seconden.
Subsidies van de Europese Unie 2014-2020
Parlement & Politiek - Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleidsterreinen van de EU. ... aan te pakken. meer informatie justitie en asiel het europees vluchtelingenfonds

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 8