YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: eu subsidies eib media mundus periode 2014-2020 subsidies van de europese unie 2014-2020 ontwikkelingsbeleid cohesiefonds euratom zevende kaderprogramma voor onderzoek terugkeerfonds europese structuurfondsen fonds voor interne veiligheid (isf) europees sociaal fonds (esf). progress raad nieuwe meerjarenbegroting eures bruto nationaal inkomen buitengrenzenfonds lidstaten eu-lidstaten comenius subsidies 2014-2020 eu-subsidies progress-microfinancieringsfaciliteit corien wortmann-kool europese regionale beleid europees orientatie- en garantiefonds voor de landbouw subsidies van de europese unie 2014-2020 2. financiering niet-gouvernementele organisaties europese investeringsbank europees investeringsfonds regionaal beleid verdrag betreffende de werking van de europese unie jeugd in actie integratiefonds subsidies van de europese unie 2014-2020 - bronnen acs-landen grundtvig artikel 185 : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 1 van 1 voor - vluchtelingenfonds - in 0.00477290153503418 seconden.
Subsidies van de Europese Unie 2014-2020
Parlement & Politiek - Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleidsterreinen van de EU. ... aan te pakken. meer informatie justitie en asiel het europees vluchtelingenfonds

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 341