YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: violeta bulc v. (violeta) bulc europees parlement europese commissie europese unie vervoer transport regionaal beleid beleid vervoer raad van transportministers parlementaire commissie vervoer en toerisme lidstaten raad vervoer, telecommunicatie en energie bas eickhout (gl) eurocommissaris voor vervoer europees agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart aangepaste karla peijs sharon dijksma vaste commissie voor infrastructuur en milieu (i&m) - tweede kamer matthijs van miltenburg (d66) vervoersbeleid eu-landen gele kaart wim van de camp (cda) vicky maeijer (pvv) raadsformatie peter van dalen (cu) eerste kamercommissie voor infrastructuur, milieu en ruimtelijke ordening (imro) tolheffing in duitsland europees agentschap voor maritieme veiligheid directoraat-generaal energie en vervoer meer over trans-europese netwerken niet met het onderwerp zou moeten bezighouden hof van justitie van de europese unie transeuropese infrastructuurnetwerken raad commissie vervoer en toerisme van het europees parlement gekwalificeerde meerderheid europese investeringsbank : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 5 van 5 voor - violeta bulc - in 0.00593209266662598 seconden.

V. (Violeta) Bulc

Parlement & Politiek - De Sloveense Violeta Bulc (1964) is sinds 1 november 2014 lid van de Europese Commissie. In de Commissie-Juncker is zij belast met vervoer. Zij was adviseur op het gebied van bedrijfsstrategie en van lokaal en regionaal bestuur. ... ( violeta

                                                                                                                                           
Beleid vervoer
Parlement & Politiek - De Europese regelgeving op het terrein van vervoer is er onder andere op gericht om het internationale vervoer binnen de Europese Unie te bevorderen. ... de belasting voor het milieu verminderen. voor eurocommissaris violeta

                                                                                                                                           
Tolheffing in Duitsland
Parlement & Politiek - Vanaf 2019 zullen automobilisten op snelwegen in Duitsland tol moeten betalen. Dat geldt ook voor weggebruikers uit andere landen. Het Duitse plan voor het heffen van tol riep de afgelopen jaren in de Europese Unie veel weerstand op. ... te schrappen. de huidige eurocommissaris van verkeer violeta

                                                                                                                                           
Commissie-Juncker (2014-2019)
Parlement & Politiek - Land ... corina cretu regionaal beleid sociaaldemocraat, pes slovenie violeta

                                                                                                                                           
Eurocommissaris
Parlement & Politiek - Een eurocommissaris is één van de 28 leden van de Europese Commissie en heeft als taak het behartigen van het algemeen belang van de Europese Unie. Iedere commissaris heeft een eigen portefeuille. Een aantal eurocommissarissen zijn tevens vicevoorzitter van de Commissie. ... j.b. (julian) king eurocommissaris voor vervoer v. ( violeta

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 2