YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal samenstelling basisregels lastige woorden bezitsvorm tussen-s woordkeuze betekenis bijvoeglijk naamwoord afleiding buigings-e uitdrukkingen en spreekwoorden aaneenschrijven hoofdletter of kleine letter engels namen meervoudsvorming werkwoord alternatieve spelling afkortingen brief- en e-mailconventies uitspraak en klemtoon komma ei/ij minister etymologie enkelvoud/meervoud leestekens woordgeslacht oude naamvallen verkleinwoord kunst persoonsvorm getallen woordgebruik titulatuur muziek architectuur architecten gebouwen : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 8307 voor - tussen s - in 0.642604112625122 seconden.
Zoekterm s is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

Waarom schrijven we andersoortig met één s? Anderszins en anderstalig krijgen toch ook een tussen-s?

Genootschap Onze Taal - Daar is geen goede reden voor te geven. Woorden die eindigen op -soortig krijgen nooit een tussen-s. Naast andersoortig (eigenlijk: 'behorend tot een andere soort') komen bijvoorbeeld ook eigensoortig, gelijksoortig, ongelijksoortig, veelsoortig en vreemdsoortig zonder tussen-s voor. ... met een s? anderszins en anderstalig krijgen toch ook een tussen

                                                                                                                                           

Komt er wel of geen tussen-s in kwaliteit(s)controle?

Genootschap Onze Taal - Zowel kwaliteitcontrole als kwaliteitscontrole is juist; de vorm met tussen-s is verreweg het gewoonst. ... er wel of geen tussen

                                                                                                                                           

Waarom zit er een tussen-s in Koningsdag, terwijl die in Koninginnedag niet zat?

Genootschap Onze Taal - De tussenklanken -s- en -e(n)- zijn grillige elementen in het Nederlands. Of er in een samenstelling -s- of -e(n)- komt, is niet aan vaste regels gebonden; de tussen-n-regels bepalen alleen hoe de tussenklank -e(n)-, áls die wordt gebruikt moet worden gespeld, maar niet wanneer die klank verschijnt. ... zit er een tussen

                                                                                                                                           

Wat is juist: spellingregel of spellingsregel?

Genootschap Onze Taal - Het is allebei juist. Als een samenstelling met een tussen-s wordt uitgesproken, dus: het 'gewoonst' klinkt met een tussen-s, mag die s ook worden geschreven. Dat is de officiële regel die in het Groene Boekje staat. ... het is allebei juist. als een samenstelling met een tussen

                                                                                                                                           

Als iemand bevoegd is tot het ondertekenen van een document, is hij of zij dan tekenbevoegd, tekeningbevoegd of tekeningsbevoegd?

Genootschap Onze Taal - Tekeningsbevoegd is mogelijk, maar tekenbevoegd heeft de voorkeur. De vorm tekeningbevoegd, zonder tussen-s, is erg ongebruikelijk. ... heeft de voorkeur. de vorm tekeningbevoegd, zonder tussen

                                                                                                                                           

Wat is de juiste spelling: drugverslaafde of drugsverslaafde?

Genootschap Onze Taal - Beide vormen zijn goed. ... beide vormen zijn goed. voor het schrijven van de tussen

                                                                                                                                           

Wat is juist: natuurbeheerplan of natuurbeheersplan?

Genootschap Onze Taal - Zowel natuurbeheerplan als natuurbeheersplan is mogelijk. ... is mogelijk. de regels voor het schrijven van de tussen

                                                                                                                                           

'Welk van deze auto's is van jou?' Moet welk hier niet welke zijn?

Genootschap Onze Taal - Nee, er bestaat in deze zin keuzevrijheid tussen welk en welke. Dat komt doordat welk hier gevolgd wordt door een nabepaling met van + zelfstandig naamwoord. In dit soort constructies kan welk altijd gebruikt worden als het op een enkelvoud slaat, ook als het zelfstandig naamwoord waarop het betrekking heeft een de-woord is. ... niet welke zijn? nee, er bestaat in deze zin keuzevrijheid tussen

                                                                                                                                           

Wat zijn de meestgebruikte woorden in het Nederlands?

Genootschap Onze Taal - Wat de meestgebruikte woorden in het Nederlands zijn, is niet zo eenvoudig vast te stellen. Dat komt deels door het verschil in woordgebruik tussen spreektaal en schrijftaal. Een woord als ik is in spreektaal heel gewoon, maar in schrijftaal veel minder; dat komt ook doordat schrijftaalonderzoek zich baseert op kranten, tijdschriften en boeken. ... te stellen. dat komt deels door het verschil in woordgebruik tussen

                                                                                                                                           

Wat is de juiste vorm: woordvoer dster of woordvoerster?

Genootschap Onze Taal - Woordvoerster is zonder d tussen de r en de s. Woordvoerdster is dus niet goed. ... woordvoer dster of woordvoerster? woordvoerster is zonder d tussen

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'Het gaat tussen John en ik' of 'Het gaat tussen John en mij'?

Genootschap Onze Taal - 'Het gaat tussen John en mij' is goed. ... is juist: 'het gaat tussen

                                                                                                                                           

Wat zijn de regels voor het gebruik van de tussen-n in bijvoorbeeld ruggengraat/ruggegraat?

Genootschap Onze Taal - De officiële spelling schrijft ruggengraat met een tussen-n voor. Wat ons betreft zijn ruggengraat en ruggegraat allebei goed te verdedigen. ... zijn de regels voor het gebruik van de tussen

                                                                                                                                           

Fractie Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D)

Parlement & Politiek - In het Europees Parlement bestaat sinds juli 2009 de Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D). De fractie is ontstaan na een overeenkomst tussen de Partij van de Europese Sociaal-Democraten (PES), die verschillende sociaaldemocratische partijen uit Europa verenigt, en de Italiaanse Democratische Partij. ... democraten (s&d). de fractie is ontstaan na een overeenkomst tussen

                                                                                                                                           

bongo's

Muziekbus - Handtrommen. Slaginstrument van Cubaanse oorsprong bestaande uit twee naast elkaar gemonteerde trommeltjes, slechts aan één zijde van een vel voorzien. De van terts- tot kwintafstand gestemde, steeds met twee tegelijk bespeelde handtrommen hebben een doorsnee bespanning van ongeveer 10 tot 20 cm. ... 10 tot 20 cm. bongo's worden aan een standaard gemonteerd of tussen

                                                                                                                                           

Bestaat er verschil tussen weifelen en twijfelen?

Genootschap Onze Taal - Twijfelen en weifelen drukken allebei uit dat er geaarzeld wordt, dat iemand besluiteloos is. Er bestaat in sommige contexten een subtiel verschil tussen deze werkwoorden. ... er verschil tussen

                                                                                                                                           
Regionaal beleid
Parlement & Politiek - Hoewel de Europese Unie één van de rijkste delen van de wereld is, zijn er grote welvaartsverschillen tussen de regio's in Europa. Vooral in de zuidelijke en oostelijke landen zijn arme regio's. De Europese Unie heeft voor het bevorderen van de economie in zwakke regio's binnen haar lidstaten verschillende fondsen opgezet. ... delen van de wereld is, zijn er grote welvaartsverschillen tussen

                                                                                                                                           
Wanneer zetten we een komma voor die of dat?
Genootschap Onze Taal - Dat hangt af van het soort bijzin dat volgt op die of dat. ... bijzin dat volgt op die of dat. er is verschil in betekenis tussen

                                                                                                                                           
Wanneer moet je een komma gebruiken?
Genootschap Onze Taal - Er zijn geen vaste regels te geven voor het gebruik van komma's. Wanneer op welke plaats komma's gebruikt moeten worden, hangt af van het zinsverband. Er zijn echter wel enkele algemene uitgangspunten. ... 'zij schrijft artikelen, essays, romans, verhalen en columns.' tussen

                                                                                                                                           

The winter's-tale

Kunstbus - Shakespeares' The winter's tale (1610–1612) Winter(avond)sprookje gaat over een boze koning en een verliefde prins en prinses. In het eerste deel van de tragikomedie gaat de door blindheid geslagen koning Leontes zijn ondergang tegemoet. ... eilandenrijk onder een heerser gekomen. de bittere vijandschap tussen

                                                                                                                                           

Wat is juist: lange afstandsloper of langeafstandsloper?

Genootschap Onze Taal - Het hangt ervan af wat er bedoeld wordt: een lange afstandsloper is een afstandsloper die lang is, een langeafstandsloper is een loper van lange afstanden. Meestal is dat laatste bedoeld; alleen langeafstandsloper is dan juist. ... langeafstandsloper is dan juist. hetzelfde verschil bestaat tussen

                                                                                                                                           

S.J. van Embden

Kunstbus - S.J. (Samuel) van Embden Joods- Nederlands architect en stedenbouwkundige, geboren in 13 oktober 1904 in Amsterdam - overleden 20 september 2000 Bladel. S.J. van Embden leverde een grote bijdrage aan de inrichting van ons land, met name in de wederopbouwperiode. ... van caracas ( venezuela), singapore en ibadan (nigeria). tussen

                                                                                                                                           

Wat klopt er niet in de volgende zin: 'U kunt kiezen tussen uitspraak A of uitspraak B'?

Genootschap Onze Taal - Het woord of moet en zijn: 'U kunt kiezen tussen uitspraak A en uitspraak B.' Na het voorzetsel tussen hoort altijd iets meervoudigs te volgen. ... klopt er niet in de volgende zin: 'u kunt kiezen tussen

                                                                                                                                           

Is het dein of dijn in de zin 'Hij kent het verschil niet tussen het mijn en (het) dein/dijn'?

Genootschap Onze Taal - Juist is: 'Hij kent het verschil niet tussen het mijn en (het) dijn.' Het mijn en (het) dijn betekent letterlijk 'het mijne en het jouwe', oftewel 'mijn bezit en jouw bezit'. 'Hij kent het verschil niet tussen het mijn en (het) dijn' wil dus zeggen dat iemand een dief is. ... het dein of dijn in de zin 'hij kent het verschil niet tussen

                                                                                                                                           

In een krantenartikel kwam ik de volgende zin tegen: 'De chemie tussen de coach en de spelers ontbrak.' Wat betekent chemie in deze zin?

Genootschap Onze Taal - Tot niet zo heel lang geleden betekende chemie uitsluitend 'scheikunde' (of, metonymisch, 'chemische industrie'). Hier is een betekenis bij gekomen, die door de grote Van Dale (2005) omschreven wordt als "specifieke reactie tussen bep. ... een krantenartikel kwam ik de volgende zin tegen: 'de chemie tussen

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 279