YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: media mundus subsidies van de europese unie 2014-2020 2. financiering corien wortmann-kool ontwikkelingsbeleid acs-landen life+ verdrag betreffende de werking van de europese unie periode 2014-2020 europa 2020-strategie gemeenschappelijk landbouwbeleid europese investeringsbank leven lang leren fonds voor interne veiligheid (isf) zevende kaderprogramma voor onderzoek meerjarenbegroting 2014-2020 artikel 185 structuurfondsen overzeese gebieden europees visserijfonds europese regionale beleid integratiefonds milieubeleid commissie-juncker cultuur 2007 subsidies europese unie evf europees sociaal fonds (esf). interreg iv subsidies voor kleinere projecten raad cip 2007-2013 euratom subsidies van de europese unie 2014-2020 b. per beleidsterrein het asiel- en migratiefond (amif) transversaal programma buitengrenzenfonds lidstaten europees orientatie- en garantiefonds voor de landbouw leonardo da vinci : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 1 van 1 voor - terugkeerfonds - in 0.00479412078857422 seconden.
Subsidies van de Europese Unie 2014-2020
Parlement & Politiek - Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleidsterreinen van de EU. ... dat de huidige vier migratiefondsen ( integratiefonds, terugkeerfonds

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 2