YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: nieuwe meerjarenbegroting europese subsidies subsidies van de europese unie 2014-2020 2. financiering 28 eu-lidstaten cultuur europees parlement verdrag betreffende de werking van de europese unie subsidies 2014-2020 europese unie enpi structuurfondsen kandidaat-lidstaten en potentiele kandidaat-lidstaten eu-subsidies europees sociaal fonds (esf). fonds voor interne veiligheid (isf) eures cohesiefonds cda programma veiligheid en waarborging van vrijheden corien wortmann-kool horizon 2020 jeugd in actie comenius rapporteur media leven lang leren europese investeringsbank hercules ii europese structuurfondsen eib ontwikkelingsbeleid een leven lang leren subsidies van de europese unie 2014-2020 a. structuurfondsen evf europa 2020-strategie europees orientatie- en garantiefonds voor de landbouw eu-lidstaten het asiel- en migratiefond (amif) kandidaat- europarlementarier : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 1 van 1 voor - terugkeerfonds - in 0.00473499298095703 seconden.
Subsidies van de Europese Unie 2014-2020
Parlement & Politiek - Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleidsterreinen van de EU. ... dat de huidige vier migratiefondsen ( integratiefonds, terugkeerfonds

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 332