YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: europees sociaal fonds (esf). europa 2020-strategie lidstaten euratom gemeenschappelijk landbouwbeleid subsidies europa ontwikkelingsbeleid subsidies van de europese unie 2014-2020 3. aanvragen subsidies van de europese unie 2014-2020 a. structuurfondsen life jean monnet media overzeese gebieden erasmus erasmus mundus subsidie a. van de europese unie kandidaat- europese investeringsbank eu2020-strategie trans-europese netwerken cip europarlementarier 28 eu-lidstaten europese structuurfondsen commissie-juncker vluchtelingenfonds artikel 185 media mundus europees investeringsfonds buitengrenzenfonds meerjarenbegroting 2014-2020 transversaal programma eu-subsidies eu subsidies niet-gouvernementele organisaties eu-criteria voor toetreding europese nabuurschapsbeleid acs-landen cohesiefonds integratiefonds : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 1 van 1 voor - terugkeerfonds - in 0.00550603866577148 seconden.
Subsidies van de Europese Unie 2014-2020
Parlement & Politiek - Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleidsterreinen van de EU. ... dat de huidige vier migratiefondsen ( integratiefonds, terugkeerfonds

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 113