YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
   
Ben jij onwetend, aspirant, kandidaats, meesterknecht of homo universalis? YaGooBle is een kennisspel waarmee je in 10 vragen kunt testen tot welke categorie jij jezelf mag rekenen.
Alias:
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst architectuur gebouwen architecten - taal uitdrukkingen en spreekwoorden jan steen cultuur steen-van-rosette steen van rosetta design hoge & late middeleeuwen 1000-1500 1500-1700 vroegmoderne tijd 500-1000 vroege middeleeuwen wereldwijd engeland wetenschappers ontdekkingsreizen beschavingen steentijd oude steentijd vikingen hunebed carneool paleolithisch paleolithicum heliotroop chalcedoon jaspis alchemie kornalijn paleolithische smaragd zeeslagen hunebedden chalcedon : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 434 voor - steen - in 0.0423409938812256 seconden.
Searchterm ostergaard does not exist in our database.

Waar komt steen en been klagen vandaan?

Genootschap Onze Taal - Steen en been klagen betekent 'uitgebreid, hartgrondig klagen'. ... komt steen

                                                                                                                                           

Jan Steen

Kunstbus - De in 1626 in Leiden geboren schilder Jan Havickszoon steen is naast rembrandt een van de belangrijkste schilders van de Gouden Eeuw, de meesterverteller onder de 17e-eeuwse Nederlandse schilders. Steen is vooral beroemd als genreschilder. ... steen

                                                                                                                                           
Steen van Rosetta

Steen van Rosetta

Kunstbus - De Steen van Rosetta is een donkere granieten steen die de sleutel vormde voor het ontcijferen van het hiërogliefenschrift. De Steen van Rosetta (of Rosette) maakt al sinds 1802 deel uit van de collectie van het British Museum in Londen en is slechts één keer uit Londen weggeweest: in 1972 ging hij een maand naar het Louvre. ... steen

                                                                                                                                           
alchemie
Kunstbus - De alchemie (v) Oude geheime wetenschap die beoogde met de ‘steen der wijzen’ edele metalen en een levenselixer te bereiden. Alchemie is een oude vorm van praktische natuurfilosofie, waarin elementen van scheikunde, natuurkunde, astrologie, semiotiek, metallurgie, geneeskunde, mysticisme en religie samenkwamen. ... de alchemie (v) oude geheime wetenschap die beoogde met de ‘ steen

                                                                                                                                           
Paleolithicum
Kunstbus - Het Paleolithicum of de oude steentijd (van het oudgrieks: paleo = oud, lithos = steen) is de oudste periode in de voorgeschiedenis van de mens en zijn materiële cultuur. De periode begint zo'n 2,5 miljoen jaar geleden met het in gebruik nemen van stenen werktuigen door waarschijnlijk Homo habilis, maar mogelijk ook Paranthropus boisei, en eindigt tegelijk met het einde van de laatste ijstijd, 12. ... het paleolithicum of de oude steen

                                                                                                                                           
Smaragd
Kunstbus - Smaragd ( Latijn: smaragdus, afgeleid van het Perzische zamarat) is een variëteit van beryl en geldt als de edelste steen uit de berylgroep. De naam smaragd met als chemische formule Be 3 Al 2 (SiO 3 ) 6, komt uit het Grieks smaragdos en betekent 'groene steen'. ... zamarat) is een varieteit van beryl en geldt als de edelste steen

                                                                                                                                           
Het Rijksmuseum, Louvre en British Museum: 3 musea van wereldklasse
IsGeschiedenis - Het zijn drie van de bekendste musea van de wereld: het Rijksmuseum, het Louvre en het British Museum. Ze bieden onderdak aan enkele kunstwerken van onschatbare waarde. Denk aan de Nachtwacht, de Mona Lisa en de Steen van Rosetta. ... onschatbare waarde. denk aan de nachtwacht, de mona lisa en de steen
                                                                                                                                           
chalcedoon
Kunstbus - Chalcedoon Chalcedoon of chalcedon is een halfedelsteen en een variëteit van het mineraal kwarts. De kleur is bijna wit tot lichtblauw of duifblauw, vaak met strepen. De steen wordt ook gevonden in de kleuren appelgroen (chrysopraas genoemd), roze, rood (variëteit carneool) en koperkleur. ... chalcedoon chalcedoon of chalcedon is een halfedel steen

                                                                                                                                           
hunebedden
Kunstbus - Hunebedden (ca 3000 voor Christus) Een hunebed of dolmen is een megalithische ( Grieks: mega = groot, lithos = steen) steenkamer uit de prehistorie die bestaat uit staande draagstenen, overdekt door platte dekstenen. ... dolmen is een megalithische ( grieks: mega = groot, lithos = steen

                                                                                                                                           

Navigeren in de 16e eeuw met mysterieuze Vikingsteen

IsGeschiedenis - Een team van Engelse en Franse onderzoekers denkt zeker te weten een zogenaamde ‘Vikingsteen’ te hebben gevonden in het ruim van een in 1592 gezonken oorlogsschip. Direct bewijs ontbreekt, maar de onderzoekers menen dat de steen in de 16 e eeuw nog gebruikt werd als navigatiehulpmiddel. ... in de 16e eeuw met mysterieuze viking steen

                                                                                                                                           

Steendruk

Kunstbus - Steendruk of Lithografie De lithografie of steendruk ontleent zijn naam aan het Grieks: lithos is steen en grafien of graphein betekent schrijven. Het is een zogenaamde vlakdrukmethode, waarbij niet gewerkt wordt met reliëf. ... steen

                                                                                                                                           
Stenen-tijdperk
Kunstbus - Stenen tijdperk Met steentijd of stenen tijdperk wordt de periode uit de prehistorie aangeduid waarin mensen gebruiksvoorwerpen uitsluitend van steen maakten, en nog niet van metaal (helemaal aan het eind van de steentijd werden van sommige metalen wel sieraden gemaakt). ... stenen tijdperk met steen

                                                                                                                                           
Ossip Zadkine
Ossip Zadkine
Kunstbus - Ossip Zadkine in zijn studio circa 1950 Foto: Emmy Andriesse Franse beeldhouwer, etser, gouache- schilder, illustrator en lithograaf van Russische afkomst, 14-7-1890 Smolensk - 25-11-1967 Parijs, echtgenoot van Valentine Prax, Naamsvarianten: Osip, Zadkin, Cadkin, Osip Jocelyn Zadkin, Ossip Zadkine was een van de eerste kunstenaars die de principes van het kubisme in de beeldhouwkunst toepasten. ... opbouw, waarbij de aard van het materiaal (boomstam, steen

                                                                                                                                           
Serpentijn
Kunstbus - Het serpentijn Serpentijn kan slaan op een middeleeuws kanon, in dit artikel hebben we het echter over het mineraal Serpentijn (clinochrysotiel, Antigoriet, Chrysotiel, Cronstedtiet en Dozyiet), ook serpentino, serpentijnsteen of slangensteen genoemd, een magnesium- ijzer-silicaat, dat behoort tot de fylosilicaten. ... cronstedtiet en dozyiet), ook serpentino, serpentijn steen

                                                                                                                                           
cabochon
Kunstbus - Cabochon(s) 1. Siersteen die koepelvormig, hooggewelfd geslepen wordt. 2. In zijn natuurlijke vorm behouden edelsteen of ondoorzichtige steen met hoge glans door alleen te polijsten en hier en daar heel licht bij te slijpen. ... cabochon(s) 1. sier steen

                                                                                                                                           
Jailhouse Rock
IsGeschiedenis - Gevangenisbestaan in de Middeleeuwen ... cachot veranderde de opgraving van de mechelse gevangenis het steen
                                                                                                                                           
Veldspaat
Kunstbus - Verzamelnaam voor een groep van gesteentevormende mineralen die wordt uitgemaakt door lichtgekleurde, waterrijke alkali-aardalkali-aluminiumsilicaten. Veldspaat maakt naar schatting 60% van de aardkorst uit. ... verzamelnaam voor een groep van ge steen

                                                                                                                                           
Maaslandse-renaissance
Kunstbus - Maaslandse renaissance Maaslandse renaissance is een architectuurstijl uit de Renaissance, daterend uit de 17e en 18e eeuw, die vooral is toegepast in Nederlands Zuid-Limburg, Belgisch Limburg, de Voerstreek en het Land van Herve. ... op de vroegere vakwerkbouw, waarbij een nieuw materiaal ( steen

                                                                                                                                           

Gobertangesteen

Kunstbus - Gobertange (in het Nederlands meestal Gobertingen genoemd) is de naam van een beek en van een gehucht van het dorp Malen in de gemeente Geldenaken ( Waals- Brabant). De naam is vooral bekend vanwege de kalkhoudende zandsteen die in de streek reeds vele eeuwen ontgonnen wordt. ... steen

                                                                                                                                           
Argonauten
Argonauten
Kunstbus - Romaans terracotta relief, 1st eeuw, gevonden nabij Rome. Argos ( rechts) zit op de voorsteven, Athene past het zeil aan en Tiphys houdt de mast vast van het schip Argo Een van de bekendste verhalen uit de Griekse mythologie is dat van Jason en de Argonauten. ... aarde bezaait met drakentanden." ze gaf hem ook een magische steen

                                                                                                                                           
Ontdekten de Feniciërs Amerika?
IsGeschiedenis - Dat Christoffel Columbus in 1492 waarschijnlijk niet de eerste was die Amerika ontdekte is bij veel mensen bekend. Dat de Vikingen onder leiding van Leif Eriksson rond het jaar 1.000 voet aan wal zetten op het noordelijkste puntje van Newfoundland is bij minder mensen bekend, maar dat de Feniciërs in de Oudheid handel zouden hebben gedreven in Zuid-Amerika, roept bij veel mensen vraagtekens op. ... gevonden die verwijzen naar de koningen van fenicie. paraiba- steen
                                                                                                                                           
Waar komt de zegswijze leven in de brouwerij brengen vandaan?
Genootschap Onze Taal - Leven in de brouwerij brengen betekent 'voor drukte zorgen', 'de boel levendiger maken', 'de saaiheid doorbreken'. ... vermeldt: "de uitdrukking is ontstaan toen de schilder jan steen

                                                                                                                                           
Gabriël Metsu
Kunstbus - Gabriël Metsu (1629-1667) Noord- Nederlands schilder en decoratieschilder (van interieurs) Metsu schilderde veel genrestukken (vooral interieurs met mensen) en straattaferelen, maar ook een aantal religieuze voorstellingen. ... van gerard dou, van schilders als nicolaus knupfer en jan steen

                                                                                                                                           
Legenden over de oorsprong van de Inka’s: Een korte historie in een lang verleden
IsGeschiedenis - Oorsprongslegenden ter legitimatie van de eigen sociale positie vormen een diep gewortelde traditie onder de volkeren van het Andes-gebied. De Inka’s hanteerden zelfs twee oorsprongslegenden: de legende van Paqariqtambo en de Titicaca-legende, waarvan de eerste een historische basis lijkt te hebben. ... worden na bewezen diensten op strategische plaatsen in steen
                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 109