YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.   KEIQ 100.  
Wat is jouw KEIQ (KennisEmotieIntelligentieQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw KEIQ op het niveau van een onwetende, leerling, kandidaat, meester of zelfs homo universalis ligt.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur begard begarden begijnen begijn hoog college van staat taal raad voor maatschappelijke ontwikkeling raad voor de volksgezondheid en zorg rvens raad voor volksgezondheid & samenleving woordgeslacht lidwoord uitdrukkingen en spreekwoorden etymologie bronstijd tot oudheid 3000 v.chr. tot 500 n. chr. oude grieken griekenland nederland macht en ideologie nederlandse geschiedenis 1946-2000 wederopbouw & koude oorlog 1800-1900 19e eeuw interbellum, eerste & tweede wereldoorlog 1900-1945 1500-nu kunst & cultuur nederlandse politiek democratie communisme groot-brittannie 2017 cda christendom economische geschiedenis politieke stromingen vvd : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 966 voor - samenleving - in 0.0717928409576416 seconden.

Samenleving

Parlement & Politiek - Deze raad is onafhankelijk en geeft regering en parlement gevraagd en ongevraagd advies over de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur. Hierbij valt te denken aan de woonomgeving, ruimtelijke ordening, milieu, klimaatbeleid, water, landbouw, natuur, voedsel(kwaliteit), verkeer en vervoer, transport en de ruimtelijk-economische ontwikkeling. ... samenleving
                                                                                                                                           

Samenleving

Parlement & Politiek - De Nationale ombudsman is een onafhankelijk Hoog College van Staat dat klachten van burgers over onbehoorlijk gedrag van organen en ambtenaren van de centrale overheid en politie onderzoekt. Niemand kan de ombudsman voorschrijven hoe hij zijn taak moet uitvoeren. ... samenleving

                                                                                                                                           

Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVenS)

Parlement & Politiek - De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RV&S) adviseert de regering en het parlement op het gebied van zorg, welzijn en samenleving. Speerpunten zijn de rol van decentrale overheden en de veranderingen in het aanbod van zorg en welzijn. ... voor volksgezondheid & samenleving

                                                                                                                                           
Wat is het verschil tussen de idee en het idee?
Genootschap Onze Taal - De idee wordt vooral gebruikt als filosofische term, in de betekenis 'het veronderstelde eeuwige en volmaakte grond- of voorbeeld', of als synoniem voor denkbeeld: 'Kant heeft de idee dat subjectiviteit de basis is van objectieve kennis uitgewerkt', 'De idee van God als Schepper is al eeuwen oud', 'Veel relaties zijn onvolmaakt, maar daarachter schuilt de idee van liefde', 'De idee van de maakbare samenleving wordt door velen omarmd. ... schuilt de idee van liefde', 'de idee van de maakbare samenleving

                                                                                                                                           
Wat is een broodjeaapverhaal?
Genootschap Onze Taal - Een broodjeaapverhaal is een verzonnen verhaal, waarin de hoofdpersoon meestal iets gruwelijks overkomt. Het verhaal wordt als waargebeurd doorverteld, en wordt vaak geloofd. Broodjeaapverhalen spelen in op universele angsten en duiken soms over de hele wereld op als een soort mythe. ... van het boek broodje aap. de folklore van de post-industriele samenleving

                                                                                                                                           
Waar komt in een ivoren toren zitten vandaan?
Genootschap Onze Taal - Als van iemand wordt gezegd dat hij in een (of: zijn ) ivoren toren zit (of leeft ), wil dat zeggen dat hij zich afzondert van het 'gewone leven'. Hij leeft teruggetrokken, of omringt zich alleen met 'zijn soort mensen'. ... aan de hand is in de maatschappij of bij andere groepen in de samenleving

                                                                                                                                           

De militaire samenleving van de polis Sparta

IsGeschiedenis - THEMAMAAND OUDHEID – Van alle Griekse poleis uit de vijfde eeuw voor Christus is Sparta een apart geval. Met harde hand werd de samenleving geregeerd maar daardoor had Sparta wel een van de beste legers in het Oude Griekenland. ... militaire samenleving

                                                                                                                                           
Karl Popper
Kunstbus - Karl Raimund Popper ( Wenen, 28 juli 1902 – Londen, 17 september 1994) was een invloedrijke 20e eeuwse Oostenrijks- Britse wetenschapsfilosoof en belangrijk sociaal en politiek filosoof. Popper is het bekendst geworden door zijn weerlegging van het logisch positivisme, het klassieke model van wetenschap als een proces van observatie en inductie, zijn pleidooi voor falsifieerbaarheid als criterium om wetenschap van non- wetenschap te scheiden en zijn verdediging van de 'open samenleving'. ... non- wetenschap te scheiden en zijn verdediging van de 'open samenleving

                                                                                                                                           
De neolithische revolutie: van jagers naar boeren
IsGeschiedenis - Een revolutie duidt een korte periode aan waarin plotselinge veranderingen in de samenleving optreden. Dit is eigenlijk absoluut niet het geval met de zogenaamde neolithische revolutie. Tussen ongeveer 8000 en 3500 v. ... een korte periode aan waarin plotselinge veranderingen in de samenleving

                                                                                                                                           
Geschiedenis, ontstaan en hervorming van de PvdA
IsGeschiedenis - Nu de PvdA samen met de VVD vier jaar in de regering heeft gezeten, wil de partij graag aan de macht blijven. Deze keer wil de PvdA dichter bij haar oude idealen blijven zoals een eerlijke samenleving en meer banen. ... pvda dichter bij haar oude idealen blijven zoals een eerlijke samenleving

                                                                                                                                           
Utopia, het boek van Thomas More
IsGeschiedenis - Al dagenlang is het nieuwe SBS-programma Utopia in het nieuws. In het programma moeten deelnemers hun ideale samenleving bouwen. Utopia is gebaseerd op het gelijknamige boek van Thomas More, die tijdens de opkomst van het humanisme kritiek uitte op de Engelse samenleving. ... in het nieuws. in het programma moeten deelnemers hun ideale samenleving

                                                                                                                                           
dystopie
Kunstbus - Dystopie is een (denkbeeldige) samenleving met louter negatieve eigenschappen waarin men beslist niet zou willen leven. Een dystopie is daarmee het tegenovergestelde van een utopie, dat juist een bijzonder positieve samenleving voorspelt. ... dystopie is een (denkbeeldige) samenleving

                                                                                                                                           
Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ)
Parlement & Politiek - Dit onafhankelijk adviesorgaan is per 1 januari 2015 opgeheven en opgegaan in de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. ... 2015 opgeheven en opgegaan in de raad voor volksgezondheid en samenleving

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 2017
Parlement & Politiek - Op 15 maart 2017 waren er Tweede Kamerverkiezingen. Het ging om een reguliere verkiezing, maar tevens lagen drie grondwetsvoorstellen voor, die in eerste lezing waren aanvaard door beide Kamers. Dat betrof het voorstel over invoering van een correctief referendum, het uit de Grondwet halen van de burgemeestersbenoeming en een voorstel over de staatkundige positie van Caribisch Nederland. ... kandidatenlijst pvda 2 lodewijk asscher een verbonden samenleving

                                                                                                                                           
Periode 1918-1939: Interbellum
Parlement & Politiek - De tijd tussen de twee wereldoorlogen (het Interbellum) heeft twee belangrijke kenmerken. Ten eerste is dat de verzuiling van de samenleving. En tweede het overwicht van de drie confessionele partijen, RKSP, ARP en CHU. ... belangrijke kenmerken. ten eerste is dat de verzuiling van de samenleving

                                                                                                                                           
Socialisme<#>Socialisme
Kunstbus - 1 wijze van samenleving gericht op afschaffing van privé kapitaalbezit, socialisatie van de productiemiddelen en gemeenschappelijke voorziening in de behoeften van haar leden 2 [pol.] beweging die streeft naar een dergelijke maatschappij socialisme, als term de samenvatting van al die vormen van maatschappelijk streven die op de opheffing van een klassemaatschappij gericht zijn en in de afschaffing of beperking van de particuliere eigendom van de productiemiddelen een min of meer vergaande regeling van of controle op het productieproces en de verdeling van de opbrengst daarvan door de gemeenschap het doeltreffendste middel zien tot een rechtvaardiger samenleving. ... 1 wijze van samenleving

                                                                                                                                           
De geschiedenis van het alfabetisme in Nederland
IsGeschiedenis - Vandaag, 8 september, is het Wereldalfabetiseringsdag. Deze week wordt er in verschillende landen over de hele wereld aandacht gevraagd voor het belang van geletterdheid. Lezen en schrijven is immers onmisbaar in onze samenleving. ... geletterdheid. lezen en schrijven is immers onmisbaar in onze samenleving
                                                                                                                                           
Beleid informatiemaatschappij
Parlement & Politiek - Sinds de jaren '90 neemt het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) enorm toe. Informatie-uitwisseling vindt steeds meer plaats met behulp van digitale technologieën. Het meest in het oog springende voorbeeld is het internet. ... toegankelijk en spelen een belangrijke rol in onze economie en samenleving

                                                                                                                                           
Verzuiling
Parlement & Politiek - De Nederlandse samenleving werd een groot deel van de 20ste eeuw gekenmerkt door een sterke verzuiling. Daaronder verstaan we de opdeling van de maatschappij op grond van geloofsovertuiging en/of maatschappelijke opvattingen. ... - hoofdinhoud de nederlandse samenleving

                                                                                                                                           

De conservatieve jaren ’30: een verzuilde samenleving

IsGeschiedenis - De verzuiling ontstond eind 19 e eeuw. Zo streed Abraham Kuyper voor een eigen protestante krant, school en politieke partij. De katholieken, socialisten en liberalen besloten dit eveneens na te streven. ... conservatieve jaren '30: een verzuilde samenleving

                                                                                                                                           
De onderdrukking van vrouwen in het Oude Griekenland
IsGeschiedenis - Themamaand Oudheid – Afgezien van de mythische Amazonen, die erg wreed waren, werden vrouwen gezien als het zwakkere geslacht in de Oude Griekse samenleving van de vijfde en vierde eeuw voor Christus. Zowel in hun jeugd als tijdens hun huwelijk stonden vrouwen altijd onder het toezicht van een mannelijke voogd. ... vrouwen gezien als het zwakkere geslacht in de oude griekse samenleving

                                                                                                                                           
anarchisme
Kunstbus - 1. Anarchisme == Leer die alle (staats)gezag afwijst (afkomstig uit de Griekse αν = "geen" αρχος = "heerser") is het streven naar een geweldloze situatie of samenleving waarin mensen zonder macht of autoriteit leven ( anarchie). ... = "heerser") is het streven naar een geweldloze situatie of samenleving

                                                                                                                                           
VVD en Tweede Kamerverkiezingen 2006
Parlement & Politiek - De VVD haalde bij de verkiezingen van 22 november 2006 22 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was Mark Rutte. Het verkiezingsprogramma was getiteld 'Een samenleving met ambitie'. De VVD had voor de verkiezingen 27 zetels in de Tweede Kamer. ... was mark rutte. het verkiezingsprogramma was getiteld 'een samenleving

                                                                                                                                           
Raad voor maatschappelijke ontwikkeling (RMO)
Parlement & Politiek - Dit Nederlandse strategische adviesorgaan is per 1 januari 2015 opgeheven en opgegaan in de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. ... 2015 opgeheven en opgegaan in de raad voor volksgezondheid en samenleving

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 370