YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal hoofdletter of kleine letter namen documentatiecentrum nederlandse politieke partijen welter arp kvp chu rksp katholiek nationale partij romme kortenhorst vierde kabinet-colijn beel van doorn cultuur katholieken rkvp prof. veraart derde kabinet-drees rooms-katholieke partij nederland katholicisme rooms-katholieke volkspartij rooms-katholieke-kerk a.h.a. arts rooms-katholiek katholieke-kerk rooms katholieke volkspartij rkvp (rooms katholieke volkspartij) katholieke katholiek pius arts algemeene bond van rk-kiesverenigingen rooms-katholieke staatspartij ch.j.m. ruijs de beerenbrouck tweede kabinet-colijn eerste kabinet-de geer w.h. nolens l.n. deckers p.j.m. aalberse : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 508 voor - rooms katholiek - in 0.0416641235351562 seconden.

Wat is juist: 'Ik ben rooms-katholiek ' of 'Ik ben Rooms-Katholiek '?

Genootschap Onze Taal - 'Ik ben rooms-katholiek' is correct: het woord rooms-katholiek wordt met kleine letters geschreven. ... is juist: 'ik ben rooms

                                                                                                                                           

Rooms-Katholieke-Kerk

Kunstbus - De Rooms- Katholieke Kerk, meestal kortweg Katholieke Kerk genoemd, is de grootste christelijke Kerk ter wereld. Het woord Rooms duidt op Rome, omdat de bisschop van Rome het hoofd is van de Rooms- Katholieke Kerk. ... rooms

                                                                                                                                           

Rooms-Katholieke Volkspartij (RKVP)

Parlement & Politiek - De Rooms-Katholieke Volkspartij (RKVP) was een linkse katholieke partij die zich verwant voelde met de katholieke vakbeweging. De RKVP werd in december 1922 opgericht en streefde behalve sociale maatregelen typisch katholieke doelen na, zoals herstel van het gezantschap bij de paus en opheffing van het processieverbod. ... rooms

                                                                                                                                           

Rooms-Katholieke Staatspartij (RKSP)

Parlement & Politiek - De RKSP was de voorloper van de KVP en werd formeel op 3 juni 1926 opgericht. Daarvoor waren de katholieken georganiseerd in de Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen, die informeel ook al RKSP werd genoemd. ... rooms

                                                                                                                                           

Katholieke Volkspartij (KVP) (KVP)

Parlement & Politiek - De KVP was een christendemocratische partij, die, hoewel zij voor iedereen openstond, vrijwel uitsluitend aanhang had onder de katholieken. De partij was in 1945 de opvolger van de vooroorlogse RKSP. In 1980 fuseerde zij met ARP en CHU tot het CDA. ... in 1972 een partij ter rechterzijde van de kvp opgericht, de rooms

                                                                                                                                           
Opgeheven partijen
Parlement & Politiek - Diverse partijen zijn ooit vertegenwoordigd geweest in het Nederlandse parlement, maar nadien opgeheven. Een aantal daarvan zijn opgegaan in nieuwe partijen, waarvan sommige nog bestaan. ... volkspartij (kvp). de kvp was in 1945 ontstaan uit de rooms

                                                                                                                                           
W.J. (Jan) Andriessen
Parlement & Politiek - Katholiek politicus, die zowel Eerste en Tweede Kamerlid als partijvoorzitter was. Bezadigde nuchtere Tukker, die met niet meer dan lagere school tientallen jaren een zeer vooraanstaande rol speelde in de katholieke arbeidersbeweging en later in de KVP. ... en -datum bunnik, 18 juni 1978 levensbeschouwing rooms

                                                                                                                                           
frater
Kunstbus - Broeder van bepaalde congregaties die veelal in het onderwijs werkzaam zijn. ( ook een kleine vink, wintergast in de lage landen ) Een frater ( Latijn voor 'broeder') is een rooms-katholieke theologiestudent of geestelijke die geen wijding heeft ondergaan, maar die in een congregatie of een orde de drie kloostergeloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid heeft afgelegd. ... in de lage landen ) een frater ( latijn voor 'broeder') is een rooms

                                                                                                                                           
Algemeene Bond van RK-kiesvereenigingen
Parlement & Politiek - De Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen werd op 15 oktober 1904 opgericht. In mei 1926 werd zij omgevormd van een federatieve in een landelijke partij, de Rooms-Katholieke Staatspartij (RKSP), onder welke naam de Algemeene Bond ook al langere tijd bekend stond. ... zij omgevormd van een federatieve in een landelijke partij, de rooms

                                                                                                                                           
Mr.Dr. D.A.P.N. Koolen
Parlement & Politiek - Vooraanstaand katholiek politicus in het interbellum. Was advocaat en administratief rechter en kwam in 1905 in de Tweede Kamer voor het district Grave door oud-minister Harte te verslaan. Volgde in 1920 Fock op als Kamervoorzitter en trad in die functie tamelijk streng en formeel op. ... 's-gravenhage, 28 maart 1945 (familiegraf) levensbeschouwing rooms

                                                                                                                                           
Mr. P.J.M. (Piet) Aalberse
Parlement & Politiek - Katholieke voorman, die als minister een belangrijk aandeel had in de sociale wetgeving. Was advocaat en wethouder in Leiden en volgde in 1903 Schaepman op als Kamerlid. Steunde de sociale-wetgevingsvoorstellen van Talma en bracht zelf een wet tegen oneerlijke concurrentie tot stand. ... maar werd ook door politieke tegenstanders gewaardeerd. rooms

                                                                                                                                           
Zwitserland
Zwitserland
Kunstbus - De Zwitserse Bondsstaat (ook wel Zwitsers Eedgenootschap of Zwitserse Confederatie), kortweg Zwitserland ( Duits Schweiz, Frans: la Suisse, Italiaans Svizzera, Reto- Romaans: Svizra), is een land in het midden van Europa met als buren Duitsland in het noorden, Frankrijk in het westen, Italië in het zuiden, Oostenrijk en Liechtenstein in het oosten. ... de oerkantons - uri, schwyz en unterwalden - van het heilige rooms

                                                                                                                                           

Katholieken

Parlement & Politiek - Pas aan het einde van de 19e eeuw ontstond er een politieke organisatie van katholieken. Toch traden zij al vanaf omstreeks 1870 als groepering in het parlement op. Het zou tot 1883 duren, voordat er 'Proeve van een program van een katholieke partij' kwam en pas in 1897 kwam er een verbond van R. ... tot een landelijke partijorganisaties. daaruit kwam later de rooms

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. O.F.A.M. (Octaaf) van Nispen tot Sevenaer
Parlement & Politiek - Katholiek Tweede Kamerlid uit een Gelders adellijk geslacht. Advocaat in Nijmegen en in 1901 voor het gelijknamige district tot Kamerlid gekozen. Deskundig op het gebied van onder andere verkeer en buitenlandse zaken. ... vanwege zijn gezondheid. zou overigens 89 jaar worden. rooms

                                                                                                                                           
jacobitisme
Kunstbus - Het jacobitisme is een politieke stroming dat het Rooms-katholieke koningshuis Stuart weer terug op de Britse troon wilde hebben. De jacobieten waren actief eind 17e eeuw, begin 18e eeuw (al zijn er tot op de dag van vandaag enkele jacobieten) in het Verenigd Koninkrijk van Engeland, Schotland, Ierland en Wales. ... het jacobitisme is een politieke stroming dat het rooms

                                                                                                                                           
M.J.G.J. (Jean) Arnoldts
Parlement & Politiek - Katholiek Tweede Kamerlid uit Sittard, in welke plaats hij sigarenfabrikant was. Zoon van het Tweede Kamerlid J.H. Arnoldts. Was in zijn woonplaats op vele terreinen actief, maar speelde als Kamerlid nauwelijks een rol. ... van faillissement en vertrok daarna naar de verenigde staten. rooms

                                                                                                                                           
Mr.dr. W.H. Nolens
Parlement & Politiek - Limburgse priester en staatsman. Dé grote voorman van de katholieken in de eerste helft van de twintigste eeuw. Tot hij in 1896 Tweede Kamerlid werd docent aan het College Rolduc. Behoorde tot de meer democratisch gezinde katholieke Kamerleden. ... kamer. kende geen enkele persoonlijke eerzucht. schaepmaniaan, rooms

                                                                                                                                           
Mr.dr. P.J. (Piet) Witteman
Parlement & Politiek - Noord-Hollandse gedeputeerde, minister en senator. Advocaat in Amsterdam. Onafhankelijk en tolerant katholiek met veel invloed in de politiek en het maatschappelijk middenveld. Door zijn schoonfamilie ook goed thuis in kringen van kunstenaars. ... en -datum haarlem, 28 september 1972 levensbeschouwing rooms

                                                                                                                                           
Ch.J.I.M. (Charles) Welter
Parlement & Politiek - Hoffelijke 'grand seigneur', die tot op hoge leeftijd actief bleef als Tweede Kamerlid. Werd in 1925 na een loopbaan bij het Indische Gouvernement minister van Koloniën in het kortstondige eerste kabinet-Colijn. ... en -datum 's-gravenhage, 28 maart 1972 levensbeschouwing rooms

                                                                                                                                           
Mr. H.A.F.M.O. (Hans) van Mierlo
Parlement & Politiek - Voornaamste oprichter en lange tijd voorman van D66. Was afkomstig uit een katholiek ondernemersgezin en was journalist bij het Handelsblad. Wist in 1967, na een op Amerikaanse wijze gevoerde campagne en dankzij een uitstekende p. ... en -datum amsterdam, 11 maart 2010 levensbeschouwing - rooms

                                                                                                                                           
Mr. J.L.A. Luyben
Parlement & Politiek - Katholiek rechter, provinciebestuurder en politicus uit een vooraanstaande Bossche familie, die aanvankelijk - onder Willem I en Willem II - als Tweede Kamerlid tot de oppositionele leden behoorde. In 1840 één van de elf leden die tegen alle voorstellen tot Grondwetsherziening stemden. ... -datum 's-hertogenbosch, 15 september 1859 levensbeschouwing rooms

                                                                                                                                           
De Volkskrant
Kunstbus - de Volkskrant Het dagblad de Volkskrant is een van oorsprong rooms-katholieke Nederlandse krant, die zich sinds de jaren zestig richt op de hoger opgeleide lezers, links van het politieke midden. De Volkskrant werd vanaf 2 oktober 1919 uitgegeven als weekblad van de Katholieke Arbeidersbeweging (KAB). ... de volkskrant het dagblad de volkskrant is een van oorsprong rooms

                                                                                                                                           
Schrijf je kerk met een hoofdletter?
Genootschap Onze Taal - Gebouw Als een plaatselijke gemeente of een kerkgebouw bedoeld is, krijgt kerk kleine letters: 'De gereformeerde kerk in het dorp organiseert een braderie', 'Ga je vaak naar de katholieke kerk?', 'Bij ons in de straat staat een prachtige kerk', 'Protestantse kerken zijn meestal sober ingericht. ... lutherse kerk, de hervormde kerk, de gereformeerde kerk, de rooms

                                                                                                                                           
Dr. C.P.M. (Carl) Romme
Parlement & Politiek - Voorman van de KVP die met Drees in de naoorlogse jaren de Nederlandse politiek domineerde. Was voor de Tweede Wereldoorlog als jong Amsterdams gemeenteraadslid al een gedreven katholiek politicus. Na een hoogleraarschap in Tilburg werd hij in 1937 minister van Sociale Zaken in het vierde kabinet-Colijn. ... en -datum tilburg, 16 oktober 1980 levensbeschouwing rooms

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 288