YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, kandidaat, meester of zelfs homo universalis ligt.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur plato filosofen socrates turkije schrijvers macht en ideologie nederlandse geschiedenis milton, john nederlandse monarchie kunst mode aristoteles krizia plotinos ideeenleer esthetica kunstfilosofie magisch-realisten magisch-realisme magisch-realistisch magisch-realist magisch-realistische martin heidegger heidegger ideeen karl popper kunst & cultuur kritisch rationalisme idee mythe en sage raffael raffaello sanzio dialectisch raphael sanzio dialektiek wereldwijd dialectiek dialectische ontdekkingsreizen : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 104 voor - plato - in 0.0146000385284424 seconden.

Plato

Kunstbus - Plato (ergens tussen 428 en 423 v. Chr. en ca 348/47 v. Chr.) was een Grieks filosoof en schrijver. Als leerling van Socrates, leraar van Aristoteles en stichter van de Atheense Academie, het eerste instituut voor hoger onderwijs in het westen, is hij een van de meest invloedrijke denkers in de westerse filosofie. ... plato

                                                                                                                                           
Opmerkelijke gevallen van staatscensuur door de eeuwen heen
IsGeschiedenis - Hoewel wij in het Westen gewend zijn aan persvrijheid, heeft de mensheid hard moeten vechten om een einde te maken aan staatscensuur. Rondom de wereld vindt censuur echter nog veelvoudig plaats. In Turkije heeft Erdogan wederom kranten het zwijgen opgelegd omdat ze terrorisme zouden ondersteunen. ... kon zich beschermen door vooraf zelfcensuur toe te passen. plato

                                                                                                                                           

Plato: één der grootste filosofen

IsGeschiedenis - De Griekse filosoof Plato is misschien wel de bekendste filosoof van de Westerse wereld. Plato, Aristoteles en Socrates vormen samen de ‘academici’. Plato schreef werken over de meest uiteenlopende onderwerpen: van de perfecte staatsvorm en de betekenis van liefde tot zijn bekende ideeënleer. ... plato
                                                                                                                                           
Aristoteles
Kunstbus - Aristoteles (Stageira, 384 v. Chr. - Chalkis, 322 v. Chr.) was een Grieks filosoof en wordt met Socrates en Plato beschouwd als een van de invloedrijkste klassieke filosofen in de westerse traditie. Hij was lid van Plato's filosofische Akademeia en diens invloed is dan ook permanent aanwezig in Aristoteles' werk. ... 322 v. chr.) was een grieks filosoof en wordt met socrates en plato

                                                                                                                                           
Kunstfilosofie
Kunstbus - Kunstfilosofie ( esthetica) Al sinds Plato denken filosofen na over schoonheid, de waarde van esthetische oordelen, en de mogelijkheid - of onmogelijkheid! - kunstwerken te interpreteren. Hoewel elk van ons vele uitingen van muziek, literatuur of beeldende kunst apprecieert, is het een filosofische vraag bij uitstek waarin zo'n appreciatie nu precies bestaat. ... kunstfilosofie ( esthetica) al sinds plato

                                                                                                                                           
Plotinos
Kunstbus - Plotinos (derde eeuw na Chr.) behoort tot de groep van filosofen die worden gerekend tot de zgn. neoplatonici. Ze trachtten, steunend op de geschriften van Plato, tot een eigen filosofisch stelsel te komen. ... tot de groep van filosofen die worden gerekend tot de zgn. neo plato

                                                                                                                                           
ideeënleer
Kunstbus - De zogenaamde ' ideeënleer' van Plato (427-347 vC) is beroemd, of liever gezegd berucht. Generaties gymnasiasten en academici zijn opgegroeid met de gedachte dat Plato met zijn ideeënrijk een hogere werkelijkheid heeft beschreven, bevolkt met volmaakte, eeuwige Ideeën. ... de zogenaamde ' ideeenleer' van plato

                                                                                                                                           
Socrates
Kunstbus - Socrates (4 juni 470 - 399 v. Chr.) was de eerste van de drie invloedrijkste filosofen (naast Plato en Aristoteles) uit de Griekse oudheid. Hij was de eerste die het handelen van de mens centraal stelde in zijn wereldbeschouwing vanuit de vraag: hoe moeten wij zo verantwoord mogelijk leven? ... was de eerste van de drie invloedrijkste filosofen (naast plato

                                                                                                                                           
Krizia
Kunstbus - Italiaans modehuis en lifestyle merk in tassen, kleding, schoenen en parfums opgericht door Mariuccia Mandelli (Bergamo, 1925) in 1950 in Milaan, Italië. Zie ook Plato's dialoog over de ijdelheid van de vrouw. ... mandelli (bergamo, 1925) in 1950 in milaan, italie. zie ook plato

                                                                                                                                           
Humor in de klassieke Oudheid
IsGeschiedenis - De Grieken en Romeinen waren zich er uitermate van bewust dat humor de spanning tussen individuen kan opheffen. Zij waren echter nog meer beducht voor de gevaren van geestigheden. Het maken van komische opmerkingen was aan allerlei regels gebonden en lachen om een ander werd al gauw agressief gevonden. ... van cicero en quintilianus, maar ook in het werk van plato
                                                                                                                                           
Martin Heidegger
Kunstbus - Martin Heidegger, Duitse filosoof (ontoloog), is geboren op 26 september 1889 in Meßkirch, een klein dorp in de buurt van Freiburg. inleiding. Heel Heideggers denkweg wordt beheerst door ‘de vraag naar het zijn', naar de vele uiteenlopende wijzen waarop dingen ‘zijn'. ... termen zeggen wil: 'waarin de bovenzinnelijke wereld van plato

                                                                                                                                           
dialectiek
Kunstbus - 1 kennisleer die van de dialoogvorm gebruik maakt, het denken vanuit twee polen 2 vaardigheid in het voeren van discussies 3 vaardigheid in het spreken van lokale talen Bij de dialectiek ( dialektiek) worden standpunten tegenover elkaar gezet als these en antithese, die samen dienen vloeien in de synthese, die opnieuw het startpunt voor een discussie zou kunnen zijn, gekoppeld aan een andere, tegengestelde synthese, zodat er sprake is van een hernieuwde these en een hernieuwde antithese, die weer samen kunnen vloeien in een nieuwe synthese. ... opgevat als een manier om een ander ergens van te overtuigen. plato

                                                                                                                                           
Epicurus: geluk is het ultieme streven
IsGeschiedenis - De Griekse filosoof Epicurus staat bekend om het ultieme streven naar geluk als belangrijkste doel in het leven. Het epicurisme was met Plato’s Akademie, Aristoteles’ Lyceum en de latere Stoa de belangrijkste filosofische school die de Oude Grieken gekend hebben. ... als belangrijkste doel in het leven. het epicurisme was met plato
                                                                                                                                           
Socrates: de eeuwige twijfelaar
IsGeschiedenis - Hij wordt gezien als één van de grondleggers van de westerse filosofie. Hij denkt veel na over ethische kwesties en uit felle kritiek op de Atheense maatschappij. De elite ziet hem als een gevaar en dwingt hem om zelfmoord te plegen. ... had een grote schare aan leerlingen en volgelingen, waaronder plato
                                                                                                                                           
3 filosofen en hun opmerkelijke standpunten over muziek
IsGeschiedenis - Muziek. Iedereen luistert het en heeft er zijn eigen ideeën over. Wist je ook dat verschillende denkers zich al sinds de Oudheid aan de filosofie van de muziek hebben gewaagd? Filosofie van de muziek wordt omschreven als de studie van fundamentele vragen over de aard van de muziek en onze beleving ervan. ... uitspraken over het belang van muziek voor de mens. 1: plato
                                                                                                                                           
Van Atlantis tot stad Z: legendarische verloren beschavingen
IsGeschiedenis - De mythes en legendes over menig verloren stad wekken al lange tijd de interesse van avonturiers en historici. In de 15 e eeuw zorgde deze nieuwsgierigheid voor de opkomst en ontwikkeling van de archeologie. ... plaats allertijden: atlantis. de griekse filosoof plato

                                                                                                                                           
Pythagoras: briljant wiskundige of spirituele sekteleider?
IsGeschiedenis - Er bestaat wellicht geen andere filosoof die zo beroemd is geworden om iets wat hij niet heeft gedaan. De alom bekende stelling van Pythagoras was in zijn tijd al ontdekt door zowel de Babyloniërs als de Egyptenaren. ... getallen aan de buitenwereld bekend maakte. pythagoras & plato
                                                                                                                                           
Magisch-Realisme
Kunstbus - De term wordt vooral gebruikt als aanduiding voor een aantal Nederlandse schilders die vanaf de jaren '20 en '30 actief waren. Temidden van een kunstwereld waarin steeds abstracter en expressiever geschilderd werd, grepen de magisch realisten juist terug op het realisme. ... realisme vindt zijn oorsprong in de filosofieen van plato

                                                                                                                                           
Humor in de klassieke Oudheid
IsGeschiedenis - De Grieken en Romeinen waren zich er uitermate van bewust dat humor de spanning tussen individuen kan opheffen. Zij waren echter nog meer beducht voor de gevaren van geestigheden. Het maken van komische opmerkingen was aan allerlei regels gebonden en lachen om een ander werd al gauw agressief gevonden. ... van cicero en quintilianus, maar ook in het werk van plato
                                                                                                                                           
idee
Kunstbus - Er bestaat in het Nederlands een fundamenteel verschil tussen het idee en de idee. Onder het idee wordt verstaan: een al dan niet, meer of minder, oorspronkelijke gedachte. Het betreft een idee, een specifieke gedachte, die iemand op een gegeven moment, en tevens in een bepaalde context, heeft. ... vrede, vrijheid. ideeen in de filosofie (zie ook ideeenleer en plato

                                                                                                                                           
Raphael
Raphael
Kunstbus - Raphaël 1506 zelfportret Italiaans schilder, tekenaar en architect, geboren 6 april 1483 op het hertogdom van Urbino, een klein dorpje vlakbij Rome, en gestorven in Rome 6 april 1520. Zie het artikel Aartsengelen voor informatie over de aartsengel Rafaël. ... een punt waar allen zich naar richten: het gesprek tussen plato

                                                                                                                                           
Mythe van Atlantis
IsGeschiedenis - Een groep wetenschappers van de Schotse University of St. Andrews heeft de locatie van het ‘Britse Atlantis’ gevonden. In de Noordzee ontdekten zij het zogeheten ‘Doggerland’, een groot stuk bewoond gebied dat tussen 18. ... af te beelden, wat resulteerde in een opmerkelijk wereldbeeld. plato
                                                                                                                                           
Karl Popper
Kunstbus - Karl Raimund Popper ( Wenen, 28 juli 1902 – Londen, 17 september 1994) was een invloedrijke 20e eeuwse Oostenrijks- Britse wetenschapsfilosoof en belangrijk sociaal en politiek filosoof. Popper is het bekendst geworden door zijn weerlegging van het logisch positivisme, het klassieke model van wetenschap als een proces van observatie en inductie, zijn pleidooi voor falsifieerbaarheid als criterium om wetenschap van non- wetenschap te scheiden en zijn verdediging van de 'open samenleving'. ... wordt door van oudsher sterk bewonderde filosofen als plato

                                                                                                                                           
De geschiedenis van het politieke denken. Van canon naar praktijk
IsGeschiedenis - ... voor dit perspectief is bijvoorbeeld karl poppers visie dat plato
                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 83