YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, kandidaat, meester of zelfs homo universalis ligt.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: nederlandse mededingingsautoriteit consumentenautoriteit opta de autoriteit consument en markt onafhankelijke post en telecommunicatie autoriteit autoriteit consument en markt europese commissie acm mededingingswet zelfstandig bestuursorgaan zelfstandige bestuursorganen (zbo's) hoog college van staat minister zbo's rijksoverheid commissariaat voor de media rechtspersonen met een wettelijke taak ministerie de onafhankelijke post en telecommunicatie autoriteit elektriciteitswet 1998 nma (nederlandse mededingingsautoriteit) kabinet-rutte ii nma toenmalige ministerie van verkeer en waterstaat europese unie in de autoriteit consument en markt gaswet ministerie van economische zaken henk kamp h.g.j. (henk) kamp hans wijers : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 8 van 8 voor - opta - in 0.00401616096496582 seconden.

OPTA

Parlement & Politiek - De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) bestond sinds 1997 als onafhankelijke toezichthouder op de markt voor post en telecommunicatie in Nederland en was in het bijzonder belast met het afdwingen van concurrentie bij de liberalisering van deze markten. ... opta

                                                                                                                                           
Autoriteit Consument en Markt (ACM)
Parlement & Politiek - De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), telecomwaakhond OPTA en de Consumentenautoriteit gingen op 1 april 2013 samen in de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De Autoriteit Consument en Markt maakt zich als onafhankelijke toezichthouder sterk voor bedrijven en consumenten. ... de nederlandse mededingingsautoriteit (nma), telecomwaakhond opta

                                                                                                                                           
Zelfstandige bestuursorganen (ZBO's)
Parlement & Politiek - Een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) is een een bestuursorgaan van de centrale overheid dat niet onder een minister valt. ZBO's zijn "bekleed met openbaar gezag"; dat wil zeggen dat ze bevoegd zijn bepaalde taken uit te voeren en daar ook instrumenten tot hun beschikking voor hebben. ... tot hun beschikking voor hebben. voorbeelden van zbo's zijn de opta

                                                                                                                                           
Toezicht en controle
Parlement & Politiek - De Algemene Rekenkamer is een onafhankelijk Hoog College van Staat dat de rechtmatigheid en doelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van de Rijksoverheid controleert. Daarnaast kijkt de Algemene Rekenkamer of de overheid beleid uitvoert zoals dat was bedoeld. ... de nederlandse mededingingsautoriteit (nma), telecomwaakhond opta

                                                                                                                                           
Milieu en duurzaamheid
Parlement & Politiek - Deze organisatie bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. Kernwaarden zijn het verlenen van goede dienstverlening, het zorgen voor adequate opsporing en rechtvaardige handhaving. ... de nederlandse mededingingsautoriteit (nma), telecomwaakhond opta

                                                                                                                                           
H.G.J. (Henk) Kamp
Parlement & Politiek - Henk Kamp (1952) is sinds 5 november 2012 minister van Economische Zaken in het kabinet-Rutte II. Hij was eerder in 2002-2003 minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, in 2002-2007 minister van Defensie en in 2010-2012 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ... (nma), de onafhankelijke post en telecommunicatie autoriteit ( opta

                                                                                                                                           
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
Parlement & Politiek - De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) handhaafde tot april 2013 het verbod op kartels en misbruik van economische machtsposities, en hield toezicht op de vorming van zogenaamde 'concentraties' zoals bedrijfsfusies. ... zijn de onafhankelijke post en telecommunicatie autoriteit ( opta

                                                                                                                                           
Consumentenautoriteit
Parlement & Politiek - De Consumentenautoriteit hield toezicht op de consumentenrechten en viel onder het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De autoriteit probeerde de kennis bij consumenten en bedrijven te vergroten. ... en de onafhankelijke post en telecommunicatie autoriteit ( opta

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 88