YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
KEIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.  
Wat is jouw KEIQ (KennisEmotieIntelligentieQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw KEIQ op het niveau van een onwetende, leerling, kandidaat, meester of zelfs homo universalis ligt.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur interbellum, eerste & tweede wereldoorlog 1900-1945 macht en ideologie oorlog en revolutie 18e eeuw 1700-1800 nederland 1946-2000 wederopbouw & koude oorlog heersers protest 1900-nu nederlandse geschiedenis uitvindingen koude oorlog feest en gedenkdagen democratie vroegmoderne tijd 1500-1700 beroemde en beruchte nederlanders taal 19e eeuw 1800-1900 groot-brittannie 1500-nu frankrijk rusland communisme koningshuizen wetenschappers scheepvaart sportevenementen overige oorlogen muziek kunst & cultuur wereldwijd dictatuur socialisme verenigde staten : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 9862 voor - oorlog en revolutie - in 0.727116107940674 seconden.
Zoekterm en is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

De Roemeense revolutie

IsGeschiedenis - In 1989 verdween het ijzeren gordijn en viel de Sovjet-Unie uiteen. De Roemeense revolutie zou anders verlopen dan de revoluties elders in het Oostblok. ... oostblok. roemenie wordt communistisch tijdens de tweede wereld oorlog

                                                                                                                                           

De Terreur tijdens de Franse Revolutie

IsGeschiedenis - De Terreur is een van de meest tot de verbeelding sprekende episodes in de Franse Revolutie. Tussen het afzetten van koning Lodewijk XVI in augustus 1792 en de zomer van 1794 werden duizenden vermeende tegenstanders van de revolutie onder de guillotine ter dood gebracht. ... bestorming van de bastille in 1789 waren de revolutionairen in oorlog

                                                                                                                                           

De Schoonse Oorlog

IsGeschiedenis - Een onderzoeksteam heeft vermoedelijk het wrak gevonden van het Zweedse oorlogsschip Svardet, dat door een alliantie van Nederland en Denemarken-Noorwegen tot zinken werd gebracht. Het Zweedse schip was onderdeel van een oorlogsvloot bij de slag bij Öland in 1676 en was onderdeel van de Schoonse Oorlog (1675-1679). ... schoonse oorlog

                                                                                                                                           

Speech voor een toekomstige oorlog

IsGeschiedenis - In Groot-Brittannië zijn regeringsdocumenten vrijgegeven waaruit blijkt dat er in 1983 een speech klaar lag voor koningin Elizabeth II waarin zij zou spreken over het begin van de Derde Wereldoorlog. Er zijn in de geschiedenis vaker speeches geweest waarin een land werd voorbereid op een naderende oorlog, zelfs tégen Groot-Brittannië. ... voor een toekomstige oorlog

                                                                                                                                           

Terechtstelling en executie van Johan van Oldenbarnevelt

IsGeschiedenis - “Ik heb oprecht en vroom gehandeld, als een goede patriot, en zo zal ik sterven”. Op 13 mei 1619 kwam er met een publieke executie een einde aan het leven van landsadvocaat en raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt. ... nederlanden. er was behoefte aan een sterke leider om de oorlog

                                                                                                                                           

Michail Gorbatsjov eregast bij de herdenking val van de Muur

IsGeschiedenis - Tijdens de herdenking van 25 jaar val van de Muur op 9 november 2014 was ook Michail Gorbatsjov aanwezig. De voormalig Sovjet-leider is nog altijd populair in Duitsland om zijn rol bij de val van de Muur. ... muur beschuldigde gorbatsjov het westen ervan een nieuwe koude oorlog

                                                                                                                                           

Ontstaan van Internationale Vrouwendag

IsGeschiedenis - ‘Al snel verlieten duizenden de fabrieken en de straten werden gevuld met vrouwen gewapend met spandoeken met met leuzen als ‘Brood. Onze kinderen verhongeren!’ In de dagen die volgden sloten huisvrouwen, vrouwelijke arbeiders en soldatenvrouwen zich aan. ... stenen naar de politie en eisten het einde van de eerste wereld oorlog

                                                                                                                                           

De Mexicaanse Revolutie

IsGeschiedenis - In 1910 brak in Mexico een conflict uit dat de geschiedenis in zou gaan als de Mexicaanse Revolutie. De revolutie liep uit op een totale burgeroorlog tussen verschillende facties, die steeds wisselende allianties sloten. ... revolutie. de revolutie liep uit op een totale burger oorlog

                                                                                                                                           

Deelname Koude Oorlogsveteranen aan het 5 mei defilé

IsGeschiedenis - Veteranen uit de Tweede Wereldoorlog en ook van de missies in Afghanistan en Irak hebben hun ongenoegen geuit over de deelname van de Koude Oorlogsveteranen aan het 5 mei defilé. Al sinds 2008 proberen de leden van de vereniging Koude Oorlog Veteranen en Oud-Militairen (KOVOM) officieel erkend te worden als veteranen. ... koude oorlog

                                                                                                                                           

Religie en de Engelse verlichting

IsGeschiedenis - De Europese verlichting was een periode van grofweg de zeventiende tot de negentiende eeuw, die gekenmerkt werd door de (her)waardering van de menselijke rede. Het is enerzijds een intellectuele stroming waarbinnen wordt nagedacht en gediscussieerd over de rol van God en religie in de samenleving. ... gevolgen van deze sentimentele houding gezien in de godsdienst oorlog

                                                                                                                                           

Voetbal is oorlog

IsGeschiedenis - Gisteren deed een medewerker van de Wereldvoetbalbond FIFA een wel heel bijzondere ontdekking. Toen hij door de kelder van het hoofdkantoor struinde, stuitte hij op de sokkel van de allereerste wereldbeker. ... is oorlog

                                                                                                                                           

Oorlogsvrijwilligers: van socialisme tot jihad

IsGeschiedenis - Al maanden lang wordt het nieuws overheerst door nieuwsberichten over Nederlandse jihadstrijders die naar Syrië vertrekken om daar mee te strijden in de voor hen heilige oorlog. Nederland houdt zijn hart vast en roept om maatregelen wanneer de jihadstrijders terug zullen komen. ... oorlog

                                                                                                                                           

Tentoonstelling ‘In Vredesnaam’ in Centraal Museum Utrecht

IsGeschiedenis - De tentoonstelling ‘In Vredesnaam’ biedt een historische achtergrond bij de viering van 300 jaar Vrede van Utrecht in 2013. Deze ‘Vergeten Vrede’ is in Nederland relatief onbekend, maar in het buitenland staat de stad Utrecht juist bekend vanwege deze belangrijke onderhandelingen. ... een wandeling door de tijd, van het ontstaan van de godsdienst oorlog

                                                                                                                                           

Bosnische oorlog en het beleg van Sarajevo

IsGeschiedenis - Het is deze maand precies 20 jaar geleden dat het beleg van Sarajevo in 1992 van start ging. De belegering van de Bosnische hoofdstad zou uiteindelijk bijna vier jaar duren, met ruim 12.000 burgerslachtoffers als gevolg. ... oorlog

                                                                                                                                           

Ontstaan en opmars van de anticonceptiepil in Nederland

IsGeschiedenis - De Diane-35 pil heeft de afgelopen 25 jaar 27 dodelijke slachtoffer gemaakt in Nederland. Dit meldt Agnes Kant, directeur van het bijwerkingencentrum Lareb. Diane-35 is een zware pil die voor acne en overbeharing wordt gebruikt, maar ook werkt als anticonceptiepil. ... tags: nederland 1900-1945 | interbellum, eerste & tweede wereld oorlog

                                                                                                                                           

Marengo en de belangrijkste veldslagen voor Napoleon

IsGeschiedenis - Zondag 16 november werd bekend dat de kenmerkende hoed van Napoleon, die door het veilinghuis Osenat in Fontainebleau werd geveild, bijna 1,9 miljoen euro heeft opgebracht. De hoed was in bezit van de prinselijke familie in Monaco, die de opbrengst zal gebruiken om de eigen paleizen op te knappen. ... bedrijven. met de slag bij wagram kwam de vijfde coalitie oorlog

                                                                                                                                           

Een president mag niet zomaar oorlog voeren

IsGeschiedenis - Een aantal leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden wil president Obama voor de rechter dagen. Obama had eerst aan het Congres toestemming moeten vragen om oorlog te kunnen voeren. Omdat hij dat niet heeft gedaan, is hij in overtreding van de War Powers Resolution uit 1973, vinden de aanklagers. ... president mag niet zomaar oorlog

                                                                                                                                           
De historische ineffectiviteit van de VN Veiligheidsraad
IsGeschiedenis - Dinsdag 28 juni 2016 zal Nederland te horen krijgen of het een tijdelijke zetel in de VN Veiligheidsraad krijgt. De raad bestaat uit 5 vaste leden en 10 tijdelijke leden, die proberen de internationale vrede en veiligheid te bewaren. ... het was geen toeval dat de vijf winnaars van de tweede wereld oorlog

                                                                                                                                           
Hitlers kolos van Prora
IsGeschiedenis - Begin jaren dertig begint Adolf Hitler met de bouw van een gigantisch vakantieparadijs in het plaatsje Prora op het Duitse eiland Rügen. Het is één van de projecten van de Kraft durch Freude -organisatie, maar het imposante gebouw komt nooit helemaal af. ... iets wat uniek was in de wereld. tijdens de tweede wereld oorlog

                                                                                                                                           

De relatie tussen Zweden en Nederland

IsGeschiedenis - Op 4 en 5 april 2014 was het Zweedse koninklijk paar, koning Carl XVI Gustav en koningin Silvia op bezoek in Nederland. Het bezoek stond in het teken van de viering van vierhonderd jaar diplomatieke betrekkingen tussen de landen. ... maar is niet altijd vreedzaam geweest. zweeds - nederlandse oorlog

                                                                                                                                           

Begin van de Februarirevolutie in Rusland

IsGeschiedenis - Petrograd 1917 – Het Russische leger lijdt grote verliezen aan het front, terwijl de rest van de bevolking ondertussen omkomt van de honger. De ontevredenheid onder de Russen is groot en hun woede keert zich al snel tegen tsaar Nicolaas II en diens vrouw, Alexandra. ... werd met grote voedseltekorten als gevolg van de oorlog

                                                                                                                                           

Ontstaan Thanksgiving Day Verenigde Staten

IsGeschiedenis - Vandaag wordt in de Verenigde Staten Thanksgiving Day gevierd. De Amerikanen eten kalkoen, aardappels en taart, kijken sport en brengen tijd door met hun familie. Thanksgiving Day staat in het teken van het bedanken van God voor al zijn giften. ... in november moest worden gevierd. na de amerikaanse burger oorlog

                                                                                                                                           

Geschiedenis van annexaties

IsGeschiedenis - Russische troepen verstevigden hun grip op de Krim en een annexatie wordt niet uitgesloten. Een overzicht van annexaties door de eeuwen heen. ... 'super express' concludeerde onlangs dat de derde wereld oorlog

                                                                                                                                           

Ontsnapt aan Derde Wereldoorlog in 1983

IsGeschiedenis - Op 17 januari 2013 is de Dresden-prijs uitgereikt aan de Russische oud-militair Stanislav Petrov. De prijs wordt jaarlijks gegeven aan iemand die zich heeft ingezet voor het voorkomen van conflicten. Petrov negeerde in 1983 een waarschuwing voor de lancering van Amerikaanse raketten. ... aan derde wereld oorlog

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 231