YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal engels bijvoeglijk naamwoord buigings-e persoonsvorm enkelvoud/meervoud meervoudsvorming betekenis cultuur europees parlement europese commissie europese unie raad van europa raad cda europarlementarier lidstaten eu-lidstaten commissariaat voor de media europese investeringsbank eu 2020-strategie derde landen niet-gouvernementele organisaties europa 2020-strategie nieuwe meerjarenbegroting erasmus mundus milieubeleid trans-europese netwerken leven lang leren euratom subsidies van de europese unie 2014-2020 b. per beleidsterrein bruto nationaal inkomen evf kandidaat- subsidies van de europese unie 2014-2020 a. structuurfondsen media 2007 verdrag betreffende de werking van de europese unie ontwikkelingsbeleid sociaal en werkgelegenheidsbeleid meerjarenbegroting 2014-2020 : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 500 voor - media - in 0.0337629318237305 seconden.

Wat is beter: social media, op z'n Engels, of sociale media, op z'n Nederlands?

Genootschap Onze Taal - Het is allebei goed. Zowel social media ('soosjul miedia') als sociale media is heel gebruikelijk. ... is beter: social media

                                                                                                                                           

Wat is het meervoud van medium: mediums of media?

Genootschap Onze Taal - Het meervoud van medium is in de meeste betekenissen media: ... is het meervoud van medium: mediums of media

                                                                                                                                           

Moet het enkelvoud of meervoud worden gebruikt in 'De media heeft/hebben veel invloed op de publieke opinie'?

Genootschap Onze Taal - Juist is: 'De media hebben veel invloed op de publieke opinie. ... het enkelvoud of meervoud worden gebruikt in 'de media

                                                                                                                                           

Commissariaat voor de Media

Parlement & Politiek - Het Commissariaat voor de Media is opgericht op 1 januari 1988 en ziet toe op de naleving van de Mediawet en de Wet op de vaste boekenprijs. ... voor de media

                                                                                                                                           
Subsidies van de Europese Unie 2014-2020
Parlement & Politiek - Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleidsterreinen van de EU. ... 2014 zijn de afzonderlijke programma's cultuur (t/m 2013), media

                                                                                                                                           

Audiovisueel- en mediabeleid

Parlement & Politiek - Onder audiovisueel- en mediabeleid vallen de televisie, radio en film. Deze sector wordt economisch steeds belangrijker: meer dan één miljoen mensen is hier werkzaam. De sector speelt ook een belangrijke maatschappelijke rol, omdat deze media de voornaamste bron van informatie zijn voor de bevolking en een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding. ... en media

                                                                                                                                           
Hugo Heyrman
Kunstbus - Dr. Hugo Fidelis Eugenie Heyrman, °20 december 1942 Zwijndrecht, Provincie Antwerpen. Vlaams- Belgische kunstenaar, schilder, filmmaker, internetpionier, onderzoeker in synesthesie- en nieuwe media. Woont en werkt te Antwerpen. ... internetpionier, onderzoeker in synesthesie- en nieuwe media

                                                                                                                                           
Silvio Berlusconi
Silvio Berlusconi
Kunstbus - Who is Silvio Berlusconi (Part 01) ( Silvio Berlusconi ( Milaan, 29 september 1936) was van 2001 tot 2006 de premier van Italië. Hij is de leider van Forza Italia en eigenaar van het Italiaans media-imperium Mediaset. ... is de leider van forza italia en eigenaar van het italiaans media

                                                                                                                                           
Les Levine
Kunstbus - Media kunstenaar geboren 1935 in Dublin en nu woonachtig in New York Les Levine ging naar de kunst academie in Londen en emigreerde in 1958 naar Canada. In de vroege jaren zestig begon Levine in New York te werken en is een van de eerste kunstenaars die bekend werd als "media artiest". ... levine media

                                                                                                                                           
Takehisa Kosugi
Muziekbus - Takehisa Kosugi geboren Tokyo 1938 Japanse componist, mixed-media geluids- performance en installatie kunstenaar Takehisa Kosugi maakt mixed-media geluids- performances en installaties, waarbij hij gebruik maakt van dagelijkse materialen en electronische technologie, waarmee hij de veelheid van klanken in de ruimte realiseert. ... takehisa kosugi geboren tokyo 1938 japanse componist, mixed- media

                                                                                                                                           
BC Epker
Kunstbus - B.C. Epker (Harlingen 1968) Website: kunstenaar B.C. Epker houdt zich bezig met tekenen en fotografie. B.C. Epker studeerde in 1996 af aan de vakgroep Gemengde Media van de AKI in Enschede. Hij exposeerde daarna zowel in Friesland als daarbuiten. ... b.c. epker studeerde in 1996 af aan de vakgroep gemengde media

                                                                                                                                           
Jeffrey Shaw
Kunstbus - Australische performance en multimedia- kunstenaar, hoogleraar en kunsthistoricus, geboren Melbourne 1944. Jeffrey Shaw gebruikt digitale media als computers en beamprojectie in zijn streven om de toeschouwers bij de creatie en de verandering van het kunstwerk te betrekken. ... shaw australische performance en multi media

                                                                                                                                           
Peter Weibel
Peter Weibel
Kunstbus - Oostenrijkse multi-media kunstenaar, curator van tentoonstellingen en kunst-en mediatheoreticus, geboren Odessa, Oekraïne 5 maart 1944 Peter Weibels werk valt onder meerdere categorieën, conceptkunst, performance, experimentele film, videokunst, computerkunst en meer algemeen, multi-media kunst. ... weibel oostenrijkse multi- media

                                                                                                                                           
jaren vijftig
Kunstbus - Jaren Vijftig consumptiemaatschappij In de tweede helft van de twintigste eeuw verandert door de groei van de economie en de ontwikkeling van de electronische media de woonomgeving van de mens. Er ontstaat een consumptiemaatschappij. ... groei van de economie en de ontwikkeling van de electronische media

                                                                                                                                           
Standaardtaal
Kunstbus - De als norm erkende taal. We verstaan onder de standaardtaal de taal die algemeen bruikbaar is in het publieke domein, d.w.z. in alle belangrijke sectoren van het openbare leven, zoals het bestuur, de administratie, de rechtspraak, het onderwijs en de media. ... bestuur, de administratie, de rechtspraak, het onderwijs en de media

                                                                                                                                           
Cultuurbeleid
Parlement & Politiek - Europese Unie ... in 2014 zijn de europese subsidieprogramma's cultuur 2007, media

                                                                                                                                           
Standaardnederlands
Kunstbus - Standaardnederlands is de gestandaardiseerde variant van het Nederlands die wordt onderwezen op scholen en wordt gebruikt door de autoriteiten en media in Nederland, België en Suriname, en op de Nederlandse Antillen en Aruba. ... op scholen en wordt gebruikt door de autoriteiten en media

                                                                                                                                           
Steina en Woody Vasulka
Kunstbus - Steina Vasulka is een IJslandse musicus en videokunstenares, geboren in 1940 in Reykjavik, IJsland. Woody Vasulka is een Tsjechische media- kunstenaar, geboren in 1937 in Brno, destijds nog Tsjecho-Slowakije nu Tsjechië. ... 1940 in reykjavik, ijsland. woody vasulka is een tsjechische media

                                                                                                                                           
Perry Hoberman
Kunstbus - Amerikaanse mediakunstenaar uit New York. Perry Hoberman (born 1954), is an installation artist who has worked extensively with machines and media. His career has included stints with Laurie Anderson and the USC Interactive Media Division. ... hoberman amerikaanse media

                                                                                                                                           

Multimediakunst

Kunstbus - multimedia (zelfstandig naamwoord, meervoud) 1 Kunstvorm waarbij verschillende disciplines binnen één project gepresenteerd worden. 2 (computer) techniek of toepassing waarin tekst, beeld en geluid geïntegreerd zijn multimediaal ( bijvoeglijk naamwoord) met gebruik van vele soorten middelen multimediacomputer (m) met een video- en een geluidskaart toegeruste computer voor het draaien van programma’s met beeld, geluid en tekst Zodra meerdere media binnen één kunstwerk zijn gebruikt, praat je over multimedia- kunst. ... media

                                                                                                                                           
Zelfstandige bestuursorganen (ZBO's)
Parlement & Politiek - Een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) is een een bestuursorgaan van de centrale overheid dat niet onder een minister valt. ZBO's zijn "bekleed met openbaar gezag"; dat wil zeggen dat ze bevoegd zijn bepaalde taken uit te voeren en daar ook instrumenten tot hun beschikking voor hebben. ... van zbo's zijn de opta en het commissariaat voor de media

                                                                                                                                           
Raad voor Cultuur
Parlement & Politiek - Dit wettelijk adviesorgaan is ingesteld om de Nederlandse regering en het parlement te adviseren op het terrein van kunst, cultuur en media. De Raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleids­kwesties en subsidie­besluiten. ... parlement te adviseren op het terrein van kunst, cultuur en media

                                                                                                                                           
Thomas Raat
Kunstbus - Nederlandse kunstenaar, Woont en werkt in Leiden, Hij studeerde in 2001 af aan de KABK. 2003 Centrum Beeldende Kunst Leiden It's only human THOMAS RAAT zijn werken op papier zijn quasi luchtige varianten op agressieve beelden uit de media en actualiteit. ... zijn quasi luchtige varianten op agressieve beelden uit de media

                                                                                                                                           
Guy Debord
Kunstbus - Franse situationist, filosoof, filmmaker, schrijver en cultfiguur Onder leiding van Guy Debord voerde de Situationistische Internationale vanaf 1957 een felle strijd tegen de opkomende macht van de media, de consumptiemaatschappij en bestaande artistieke en maatschappelijke normen. ... vanaf 1957 een felle strijd tegen de opkomende macht van de media

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 240