YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, kandidaat, meester of zelfs homo universalis ligt.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur taal nederland 1900-1945 interbellum, eerste & tweede wereldoorlog nederlandse geschiedenis afleiding macht en ideologie 1800-1900 19e eeuw heersers 1900-nu oorlog en revolutie 1700-1800 18e eeuw beroemde en beruchte nederlanders europese unie uitvindingen feest en gedenkdagen scheepvaart colijn, hendrik 1946-2000 wederopbouw & koude oorlog woii democratie 1500-1700 vroegmoderne tijd nederlandse politiek protest overige oorlogen lucht- en ruimtevaart sportevenementen onderwijs willem-alexander verenigde staten kunst & cultuur 1500-nu duitsland hoge & late middeleeuwen 1000-1500 : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 8785 voor - macht en ideologie - in 0.626353025436401 seconden.
Zoekterm en is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

Het fascisme: Niet alleen een Duits begrip

IsGeschiedenis - Het naziregime van Adolf Hitler in de jaren ’30 en ’40 van de vorige eeuw hing een fascistische ideologie aan. Ook in Spanje en Italië waren er autoritaire leiders en regimes aan de macht gekomen. Zij neigden naar het fascisme en onderhielden politieke relaties met Duitsland. ... en italie waren er autoritaire leiders en regimes aan de macht

                                                                                                                                           

Terechtstelling en executie van Johan van Oldenbarnevelt

IsGeschiedenis - “Ik heb oprecht en vroom gehandeld, als een goede patriot, en zo zal ik sterven”. Op 13 mei 1619 kwam er met een publieke executie een einde aan het leven van landsadvocaat en raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt. ... zijn doodstraf was het gevolg van een jarenlange macht

                                                                                                                                           

Ontstaan en traditie van hutspot met haring en wittebrood

IsGeschiedenis - In Leiden wordt vandaag het Leidens Ontzet van 3 oktober 1574 gevierd. Het Leids ontzet vond plaats nadat de Spanjaarden tijdens de Tachtigjarige oorlog (1568-1648) de stad Leiden gedurende een periode van ruim vier maanden omsingelden. ... & koude oorlog feest en gedenkdagen heersers leiden macht

                                                                                                                                           

Ontstaan en opmars van de anticonceptiepil in Nederland

IsGeschiedenis - De Diane-35 pil heeft de afgelopen 25 jaar 27 dodelijke slachtoffer gemaakt in Nederland. Dit meldt Agnes Kant, directeur van het bijwerkingencentrum Lareb. Diane-35 is een zware pil die voor acne en overbeharing wordt gebruikt, maar ook werkt als anticonceptiepil. ... nederlanders christendom heersers kunst & cultuur liberalisme macht

                                                                                                                                           
Dordrecht, de oudste stad van Holland
IsGeschiedenis - Een onbekende man op een fiets heeft tegen over het stadhuis van Dordrecht schoten gelost. Dit gebeurde tijdens een nieuwjaarsreceptie in het stadhuis. Dordrecht is de oudste stad van Holland en was lang de belangrijkste stad van Holland. ... 'eerste stad van holland' betekende dat dordrecht extra veel macht

                                                                                                                                           

Moerdijk, verleden en toekomst

IsGeschiedenis - Het voortbestaan van het Noord-Brabantse dorp Moerdijk is onzeker. De provincie Noord-Brabant wil de haven en het industrieterrein in het dorp namelijk uitbreiden, dit plan zal de leefbaarheid van Moerdijk aantasten. ... 1900-nu 1946-2000 | wederopbouw & koude oorlog heersers macht

                                                                                                                                           

Hoe Polen van de landkaart verdween en weer terugkwam

IsGeschiedenis - De geschiedenis van Polen is een verhaal van grote macht, verval, tragedie en wederopbouw. In de 16e eeuw was Polen een machtige en verrassend democratische staat. Het speelde een belangrijke rol in de Europese politiek tot ver in de 18e eeuw. ... 0 1 0 de geschiedenis van polen is een verhaal van grote macht

                                                                                                                                           

Oorsprong relatie tussen de Verenigde Staten en Nederland

IsGeschiedenis - Titel: Vrijheid in het verschiet – Nederlandse emigratie naar Amerika 1840-1940 Auteur: Hans Krabbendam ISBN: 9789065509475 Uitgever: Verloren Prijs: €29,- ... | wederopbouw & koude oorlog gouden eeuw koloniaal verleden macht

                                                                                                                                           

Gibraltar: honderden jaren strijd om een kale rots

IsGeschiedenis - Spanningen tussen Spanje en Groot-Brittannië zijn de laatste weken hoog opgelopen. Het conflict gaat over Gibraltar, dat momenteel een Brits overzees territorium is. Spanje probeert al eeuwenlang het kleine schiereiland terug te krijgen en heeft daarom allerlei maatregelen getroffen om de Britten tegen te werken. ... rots, maar tot 711 was er geen volk dat langdurig een stabiele macht

                                                                                                                                           

Romeinse oorlogsvoering: legioenen, wapens en tactieken

IsGeschiedenis - In de themamaand het Romeinse Rijk hebben we al de Romeinse expansie en diens gevolgen besproken. We missen nog een algemeen beeld van hoe de Romeinen deze expansie teweeg brachten, namelijk met de Romeinse oorlogskunst. ... in de 2e eeuw n.chr. kregen legioenen steeds meer macht

                                                                                                                                           

Joseph Goebbels, Minister voor Volksvoorlichting en Propaganda

IsGeschiedenis - Joseph Goebbels, de nazi-minister van Propaganda die tijdens de Tweede Wereldoorlog het moraal van de Duitse bevolking hoog moest houden, was zelf voortdurend op zoek naar erkenning en bevestiging. Deze conclusie trekt Peter Longerich, de auteur die voor zijn nieuwe biografie over Goebbels onder andere diens dagboeken uitgebreid heeft bestudeerd. ... intelligentie en zijn achtergrond in de journalistiek. na de macht

                                                                                                                                           

Geschiedenis Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)

IsGeschiedenis - Nederland is een van de van negen landen die veel geheime informatie uitwisselt met andere landen, zo blijkt uit documenten die klokkenluider Edward Snowden gelekt heeft. Ook Frankrijk, Noorwegen en Denemarken bevinden zich in deze groep. ... inlichtingendienst. dit werden de marid (marine),de lamid (land macht

                                                                                                                                           

Religie en de Engelse verlichting

IsGeschiedenis - De Europese verlichting was een periode van grofweg de zeventiende tot de negentiende eeuw, die gekenmerkt werd door de (her)waardering van de menselijke rede. Het is enerzijds een intellectuele stroming waarbinnen wordt nagedacht en gediscussieerd over de rol van God en religie in de samenleving. ... democratie filosofen franse revolutie kunst & cultuur macht

                                                                                                                                           
Oorlogsvrijwilligers: van socialisme tot jihad
IsGeschiedenis - Al maanden lang wordt het nieuws overheerst door nieuwsberichten over Nederlandse jihadstrijders die naar Syrië vertrekken om daar mee te strijden in de voor hen heilige oorlog. Nederland houdt zijn hart vast en roept om maatregelen wanneer de jihadstrijders terug zullen komen. ... een neutrale positie en zag weinig heil in de oorlog tegen het macht

                                                                                                                                           

Ontstaan van Internationale Vrouwendag

IsGeschiedenis - ‘Al snel verlieten duizenden de fabrieken en de straten werden gevuld met vrouwen gewapend met spandoeken met met leuzen als ‘Brood. Onze kinderen verhongeren!’ In de dagen die volgden sloten huisvrouwen, vrouwelijke arbeiders en soldatenvrouwen zich aan. ... eerste & tweede wereldoorlog feest en gedenkdagen feminisme macht

                                                                                                                                           

Was Hitler een zwakke dictator?

IsGeschiedenis - Als de meeste mensen aan Adolf Hitler denken, denken zij vaak aan een man die alles wat Nazi-Duitsland uitvoerde zelf heeft bedacht. Men denkt dat hij het grote meesterbrein was achter de oorlog, de Holocaust en dat alles via hem verliep. ... zou sprake zijn van een gestroomlijnde staat met een piramide- macht

                                                                                                                                           
De eeuw van het nationalisme
IsGeschiedenis - De negentiende eeuw was de eeuw van het nationalisme. Hoewel vaak gedacht wordt dat het nationalisme al zo oud is als de mens, werd deze ideologie pas geboren tijdens de Franse revolutie. Het bleek grote impact te hebben op Europa, niet alleen definieerde het nationalisme de grenzen van het 19 e -eeuwse Europa. ... onlusten uit waarbij liberale nationalisten probeerden aan de macht

                                                                                                                                           

Ontwikkeling van Noord-Korea en Zuid-Korea

IsGeschiedenis - Noord- en Zuid-Korea hebben besloten dat families die door de deling van het land zijn gescheiden, elkaar weer mogen ontmoeten. Tussen 20 en 25 februari wordt de grens tussen beide landen tijdelijk opengesteld. ... de koreaanse oorlog heeft de economie van zuid-korea een stor macht

                                                                                                                                           

1982: Diplomatieke betrekkingen Nederland en Suriname

IsGeschiedenis - Door een inval van de politie afgelopen weekend in de Haagse woning van een Surinaamse diplomaat is maandag een diplomatieke rel ontstaan tussen Nederland en Suriname, schrijft het Algemeen Dagblad vandaag. ... suriname bouterse, desi 1946-2000 | wederopbouw & koude oorlog macht

                                                                                                                                           

Queen’s Speech en de opening van het Britse parlement

IsGeschiedenis - Gisteren heeft de Engelse koningin Elisabeth II weer haar traditionele ‘Queens Speech’ gehouden. Met deze jaarlijkse toespraak presenteert ze namens de regering de plannen van het kabinet en opent ze het parlementaire jaar. ... opdracht heeft gegeven". niet veel later nam het parlement de macht

                                                                                                                                           

Geschiedenis, ontstaan en hervorming van de PvdA

IsGeschiedenis - Nu de PvdA samen met de VVD vier jaar in de regering heeft gezeten, wil de partij graag aan de macht blijven. Deze keer wil de PvdA dichter bij haar oude idealen blijven zoals een eerlijke samenleving en meer banen. ... jaar in de regering heeft gezeten, wil de partij graag aan de macht

                                                                                                                                           

Alcoholgebruik en prohibitie in Rusland en de Sovjet-Unie

IsGeschiedenis - In Den Haag heeft de FIOD vandaag 50.000 liter sterke drank ontdekt waarover geen accijns was betaald. Over het algemeen wordt de illegale drankhandel vooral in verband gebracht met de prohibitie in de Verenigde Staten in de jaren ’20, maar ook in andere landen is er sprake geweest van anti-alcoholcampagnes. ... 0 tags: rusland stalin, jozef 1500-nu 1900-nu kunst & cultuur macht

                                                                                                                                           

Relaties tussen Groot-Brittannië en Japan

IsGeschiedenis - De Japanse keizer Akihito en keizerin Michiko zullen volgende week een officieel staatsbezoek brengen aan Groot-Brittannië ter ere van het 60-jarig jubileum van de regeerperiode van koningin Elisabeth. ... japan 1000-1500 | hoge & late middeleeuwen 1500-nu macht

                                                                                                                                           

Opkomst van Japan als grootmacht na de Meiji-restauratie

IsGeschiedenis - Vandaag is het precies 145 jaar geleden dat de laatste shogun van Japan op 9 november 1867 zijn macht overdroeg aan keizer Meiji. Na deze machtsoverdracht werden een groot aantal hervormingen doorgevoerd op politiek, economisch, cultureel en militair gebied. ... van japan als groot macht

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 144