YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, kandidaat, meester of zelfs homo universalis ligt.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal aaneenschrijven lastige woorden woordkeuze betekenis uitdrukkingen en spreekwoorden hoofdletter of kleine letter etymologie namen engels woordgebruik aardrijkskundige namen c/k ei/ij barbarisme samenstelling meervoudsvorming afleiding lidwoord uitspraak en klemtoon alternatieve spelling oude naamvallen stijlfouten ou/au dictee werkwoord bijvoeglijk naamwoord trema buigings-e apostrof d/t ontkenningen sterk/zwak werkwoord ontleden basisregels persoonsvorm literair kunst nederland architectuur : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1670 voor - lastige woorden - in 0.141545057296753 seconden.
Is er een algemene regel die bepaalt wanneer je au schrijft en wanneer ou?
Genootschap Onze Taal - Nee, voor au en ou zijn nauwelijks regels te geven. Als je een dialect spreekt of Engels kent, zie je wel overeenkomsten: spreek je een woord in het dialect of in het Engels uit met 'ol', dan krijgt het in het Nederlands ou en niet au. ... al bijna niemand over twijfelt; het gaat niet op voor de echt lastige

                                                                                                                                           
Onlangs hoorde ik iemand spreken over te kus en te keur. Ik dacht dat het moest zijn te kust en te keur. Heb ik gelijk?
Genootschap Onze Taal - Het moet inderdaad kust zijn en niet kus. Geen enkele van de recente woordenboeken vermeldt een variant met kus. Stoett zegt in zijn gezaghebbende Nederlandse Spreekwoorden en gezegden: "De woorden kust en keur zijn zinsverwante woorden die thans als identiek worden opgevat (. ... een grotere kans loopt weggelaten te worden. trefwoorden lastige

                                                                                                                                           
Bestaat er een betekenisverschil tussen merengue en meringue?
Genootschap Onze Taal - Ja. Deze woorden lijken op elkaar, maar hebben een verschillende betekenis. ... bestaat de muziekstijl meringue ... trefwoorden betekenis lastige

                                                                                                                                           
Ik doe binnenkort mee aan een dictee. Wat kan ik doen ter voorbereiding?
Genootschap Onze Taal - Wie zich grondig wil voorbereiden op een dictee, kan het volgende doen. ... versteende woorden zonder tussen-n, zoals apekool lastige

                                                                                                                                           

Wat is het verschil tussen doceren en doseren? En hoe moeten deze woorden klinken?

Genootschap Onze Taal - Doceren betekent 'lesgeven'. Doseren is 'afpassen, in juiste hoeveelheden verdelen'. (Denk daarbij aan docent respectievelijk dosis . ... adviezen veertig, vijftig, zestig, zeventig trefwoorden lastige

                                                                                                                                           
Wat zijn homoniemen?
Genootschap Onze Taal - Homoniemen zijn woorden die er hetzelfde uitzien, maar een verschillende betekenis hebben. Bijvoorbeeld bank (om op te zitten) en bank (als geldinstelling). ... beletten verwante adviezen homograaf, homogram trefwoorden lastige

                                                                                                                                           
Waarom schrijven we begrafenis met een f, terwijl begraven met een v is? Het is toch ook belevenis en niet belefenis?
Genootschap Onze Taal - Dat heeft met geschiedenis van deze woorden te maken. Hoewel woorden als begrafenis en belevenis nu op -enis eindigen, eindigden ze enkele eeuwen geleden op -nis. Dit achtervoegsel kwam soms achter een werkwoordstam: erf - erfnis, begraaf - begraafnis, soms achter een bijvoeglijk of zelfstandig naamwoord: droef - droefnis, duister - duisternis, en soms achter een voltooid deelwoord: bekend - bekendnis, gebeurd - gebeurdnis. ... / bijdehante tante boude / boute uitspraken trefwoorden lastige

                                                                                                                                           
Wat is juist: dat lijdt geen twijfel of dat leidt geen twijfel?
Genootschap Onze Taal - Dat lijdt geen twijfel is juist. Deze combinatie komt voor in zinnen als 'Het lijdt nauwelijks twijfel dat een kind behoefte heeft aan regelmaat' en 'Het lijdt geen twijfel dat over opvoeding zeer verschillend gedacht wordt. ... voor de keuze tussen ij en ei. hieronder staat een lijst lastige

                                                                                                                                           
Waarom is het meervoud van fotograaf fotografen en niet fotograven? Het is toch ook brief - brieven en raaf - raven?
Genootschap Onze Taal - De f van bijvoorbeeld fotograaf, geograaf, hiëroglief, filosoof en antroposoof blijft ook in het meervoud staan. Dat komt doordat deze woorden rechtstreeks uit het Grieks zijn afgeleid. In Griekse woorden die op een f eindigen, verandert de f niet in een v voor de meervoudsuitgang -en: fotografen, geografen, hiërogliefen, filosofen, antroposofen, enz. ... apocrieve kaarsen, laarzen rigoureuze / rigoureuse trefwoorden lastige

                                                                                                                                           
Voorkómen betekent 'beletten', en vóórkomen 'zich voordoen', 'bestaan' of 'voor het gerecht verschijnen'. Alleen in de uitspraak kun je het verschil horen. Is er een naam voor een woord als voorkomen?
Genootschap Onze Taal - Ja, zulke woorden worden homografen of homogrammen genoemd. Er zijn maar weinig homografen die zo ongekunsteld zijn als voorkomen; de meeste zijn wat vergezocht. ... homo is, een homograaf. verwante adviezen homoniem trefwoorden lastige

                                                                                                                                           
Wat is juist: een contradictio in terminis of een contradictio in terminus?
Genootschap Onze Taal - Contradictio in terminis is juist. Deze Latijnse woordgroep betekent volgens Van Dale (2005) letterlijk: 'tegenstrijdigheid in de gebruikte woorden'. Terminis is hier dus een meervoud; het enkelvoud terminus is hier niet juist. ... ironie is natuurlijk alles mogelijk. trefwoorden etymologie lastige

                                                                                                                                           
Wat is juist: dreumessen of dreumesen? En bajessen of bajesen?
Genootschap Onze Taal - In het meervoud van dreumes en bajes zit maar één s: dreumesen, bajesen. ... geaudite / geauditte hilversumer / hilversummer trefwoorden lastige

                                                                                                                                           
Wat is juist: niet voor rede vatbaar zijn of niet voor rede n vatbaar zijn?
Genootschap Onze Taal - Juist is niet voor rede vatbaar zijn ('niet willen luisteren naar argumenten'). (Niet) voor rede n vatbaar zijn is sterk verouderd; het wordt tegenwoordig als onjuist beschouwd. ... bestaan ('bestaansgrond'). trefwoorden betekenis etymologie lastige

                                                                                                                                           
Zijn de spelers en aanhangers van voetbalclub Ajax Ajacieden of Ajaxieden?
Genootschap Onze Taal - Volgens de officiële spelling is alleen Ajacieden juist; in de Spellingwijzer Onze Taal geven we ook het alternatief Ajaxieden. Veel mensen spreken namelijk van 'aa-jaks- ie-duhn'; het is niet zo vreemd om die x (die wordt uitgesproken als ks ) dan ook te schrijven. ... de zonen van priamus, de laatste koning van troje. trefwoorden lastige

                                                                                                                                           
Is het sex met een x, of seks met ks?
Genootschap Onze Taal - De juiste spelling in het Nederlands is met ks: seks. ... bijvoorbeeld vaak voor sex in plaats van seks. trefwoorden lastige

                                                                                                                                           
Is het apocriefe of apocrieve?
Genootschap Onze Taal - Apocriefe is met een f. ... - vieve, enz. trefwoorden bijvoeglijk naamwoord buigings-e lastige

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Ze zaten te rummikubben' of 'Ze zaten te rummikuppen'?
Genootschap Onze Taal - Rummikuppen is juist, alhoewel het spel Rummikub heet, met een b. ... / lelystadter / lelystedeling relaxed / relaxt trefwoorden lastige

                                                                                                                                           
Wat is de juiste spelling: ongelovelijk, ongelofelijk of ongelooflijk?
Genootschap Onze Taal - De schrijfwijzen ongelooflijk en ongelofelijk zijn beide goed; ongelovelijk is onjuist, ook al bevat het werkwoord geloven wel een v (en geen f ). ... adviezen werkloos / werkeloos zoutloos / zouteloos trefwoorden lastige

                                                                                                                                           
'De minister werd beschuldigd van onoorbare praktijken.' Moet onoorbare niet met oi worden geschreven?
Genootschap Onze Taal - Nee, de juiste spelling is onoorbaar ('ontoelaatbaar', 'onbehoorlijk'). Ook oorbaar ('gepast', 'fatsoenlijk', 'billijk') wordt met dubbel o geschreven. ... verwante adviezen notoir: [nootoor] / [nootwaar] trefwoorden lastige

                                                                                                                                           
Wat is goed: 'Hij vertelde me alle in's en out's' of 'Hij vertelde me alle ins en outs'?
Genootschap Onze Taal - De schrijfwijze ins en outs is juist: 'Hij vertelde me alle ins en outs. ... adviezen babies / baby's trefwoorden afleiding apostrof lastige

                                                                                                                                           
Wat is juist: onmiddelijk of onmiddellijk?
Genootschap Onze Taal - Onmiddellijk is juist, met twee l 'en. ... verwante adviezen adelijk / adellijk trefwoorden afleiding lastige

                                                                                                                                           
Wat is juist: overhemdblouse of overhemdbloes?
Genootschap Onze Taal - Beide zijn juist. Blouse en bloes gelijkwaardige spellingvarianten. Ook bij samenstellingen met -bloes/-blouse heeft de taalgebruiker de keuze. ... komt alleen rna-molecule voor in de woordenlijst. trefwoorden lastige

                                                                                                                                           
Wat is juist: begroeiing, begroeiïng of begroeing?
Genootschap Onze Taal - De juiste schrijfwijze is begroeiing, met twee i 's en zonder trema. ... verwante adviezen klinkerbotsing in afleidingen trefwoorden lastige

                                                                                                                                           
In het Groene Boekje staat zowel stikker als sticker. Mag je dat woord inderdaad op twee manieren schrijven?
Genootschap Onze Taal - Als aanduiding voor het zelfklevende papiertje is alleen sticker de correcte spelling, zo valt op te maken uit de hedendaagse woordenboeken. Stikker is gereserveerd voor de betekenissen 'persoon die turf steekt' en 'grote soort van veenspade'. ... korps, stijl versus steil en dokter versus doctor. trefwoorden lastige

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 84