YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, kandidaat, meester of zelfs homo universalis ligt.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: literair kern christian kern dr. ch. (christian) kern ch. kern taal enkelvoud/meervoud getallen basisregels woordgeslacht uitdrukkingen en spreekwoorden ontleden afkortingen stijlfiguren oostenrijk ferrero-waldner werner faymann land oostenrijk cultuur 19e eeuw 1800-1900 macht en ideologie vroegmoderne tijd 1500-1700 kunst & cultuur arthur japin katholicisme interbellum, eerste & tweede wereldoorlog uitvindingen lettergreep rusland 1900-1945 italie wetenschappers bepaling socialisme deurne in nederland communisme galilei, galileo einstein : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 369 voor - kern - in 0.0461421012878418 seconden.

kern

Kunstbus - 1. het binnenste, middelste of voornaamste gedeelte van iets: de harde kern (van een groep) de meest overtuigde leden 2. kiem, beginsel: een kern van waarheid 3. de hoofdzaak, het wezenlijke: de kern van een betoog Kern (taalkundig) Het belangrijkste deel van een samenstelling of woordgroep wordt de kern genoemd. ... kern

                                                                                                                                           

Dr. Ch. (Christian) Kern

Parlement & Politiek - De sociaaldemocraat Christian Kern (1966) is sinds 17 mei 2016 bondskanselier van Oostenrijk. Hij volgde toen Werner Faymann op als leider van een coalitie van sociaaldemocraten en christendemocraten. Kern is afkomstig uit de wetenschapsjournalistiek, was perschef van de SP-fractie en bestuurder van een grote elektriciteitsmaatschappij. ... ch. (christian) kern

                                                                                                                                           
Wat is juist: Vijf miljoen mensen keken naar de voetbalwedstrijd of Vijf miljoen mensen keek naar de voetbalwedstrijd?
Genootschap Onze Taal - Zowel het enkelvoud als het meervoud is verdedigbaar, maar wij hebben een duidelijke voorkeur voor het meervoud keken. Het ligt volgens ons het meest voor de hand om binnen het onderwerp vijf miljoen mensen het meervoud mensen als kern te beschouwen. ... het onderwerp vijf miljoen mensen het meervoud mensen als kern

                                                                                                                                           
Wat is juist: de wc of het wc?
Genootschap Onze Taal - De wc is juist: het is verreweg het gebruikelijkst om wc als mannelijk de-woord op te vatten. Dat is op zichzelf opmerkelijk, omdat wc een afkorting is van watercloset, dat onzijdig is: het is het watercloset. ... van een afkorting hetzelfde als dat van het voluit geschreven ( kern

                                                                                                                                           
Wat is het lijdend voorwerp?
Genootschap Onze Taal - Het lijdend voorwerp is degene die of datgene wat de werking van het gezegde direct ondergaat. Het lijdend voorwerp wordt daarom ook wel direct object genoemd. Het bestaat uit een zelfstandig naamwoord (bijvoorbeeld de fiets, een meisje, Anna ), een woordgroep met een zelfstandig naamwoord als kern ( haar nieuwe kleren ) of een persoonlijk voornaamwoord ( mij, je, haar, hem, het, ons, jullie, hen ). ... anna ), een woordgroep met een zelfstandig naamwoord als kern

                                                                                                                                           
Waar komt het spreekwoord 'Er is geen koe zo bont of er zit wel een vlekje aan' vandaan en wat betekent het?
Genootschap Onze Taal - Dit spreekwoord betekent: 'een gerucht of een roddel heeft altijd wel een kern van waarheid'. Misschien is het gerucht of de roddel wat overdreven, maar van elk praatje is wel íéts waar. Dit spreekwoord heeft dus dezelfde betekenis als 'Waar rook is, is vuur': een praatje komt niet zómaar de wereld in. ... betekent: 'een gerucht of een roddel heeft altijd wel een kern

                                                                                                                                           
Waar komt 'Het bloed kruipt waar het niet gaan kan' vandaan en wat wordt ermee bedoeld?
Genootschap Onze Taal - 'Het bloed kruipt waar het niet gaan kan' is een uitdrukking die in verschillende betekenissen wordt gebruikt. Vaak betekent het 'iemand kan proberen zijn ware aard te verbergen, maar uiteindelijk zal toch uit allerlei dingen blijken hoe hij echt is'. ... bloed kruipt waar het niet gaan kan' met bloed 'het ware, de kern

                                                                                                                                           
Wat is een hypallage?
Genootschap Onze Taal - Een hypallage is een stijlfiguur. Hypallage betekent letterlijk 'verwisseling'. Het Griekse hupallagè betekent 'verandering' (van hupo- ('onder') en allassein ('verruilen')). Er wordt een bijzondere combinatie van een bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord mee bedoeld. ... woorden: het bijvoeglijk naamwoord staat weliswaar voor zijn kern

                                                                                                                                           
Oostenrijk
Parlement & Politiek - De Republiek Oostenrijk is een neutrale staat in Midden-Europa. Het land is sinds 1995 lid van de Europese Unie, maar maakt geen deel uit van de NAVO. In Wenen is het Internationale Atoomagentschap gevestigd. ... 9 mei 2016 zijn ontslag aan en werd opgevolgd door christian kern

                                                                                                                                           
Sterven voor Lenin – Inessa Armand, de perfecte Bolsjewiek
IsGeschiedenis - Inessa Armand leefde een tegendraads en moedig leven, seksueel, sociaal en politiek. Als Bolsjewistisch revolutionair en minnares van Lenin schreef zij geschiedenis. In de historiografie zijn deze twee aspecten van haar politieke leven apart beschouwd. ... vrouw nadezdja kroepskaja. in 1910 drong armand door tot de kern
                                                                                                                                           
Sterven voor Lenin – Inessa Armand, de perfecte Bolsjewiek
IsGeschiedenis - Inessa Armand leefde een tegendraads en moedig leven, seksueel, sociaal en politiek. Als Bolsjewistisch revolutionair en minnares van Lenin schreef zij geschiedenis. In de historiografie zijn deze twee aspecten van haar politieke leven apart beschouwd. ... vrouw nadezdja kroepskaja. in 1910 drong armand door tot de kern
                                                                                                                                           
Monarchie en meritocratie in Nederland
IsGeschiedenis - Het persoonlijke ethos van koningin Beatrix. Ze is als ‘een buizerd in het zwerk van ons staatsbestel’. Deze karakterisering, afkomstig van oud-premier Van Agt, is misschien wat al te bloemrijk. Toch zullen velen er een kern van waarheid in herkennen: Beatrix, 25 jaar koningin van Nederland, onderscheidt zich als staatshoofd vooral door haar professionaliteit. ... is misschien wat al te bloemrijk. toch zullen velen er een kern
                                                                                                                                           
zelfstandignaamwoordgroep
Kunstbus - Een zelfstandignaamwoordgroep is een woordgroep die bestaat uit een zelfstandig naamwoord, dat de kern vormt, met daarbij een element als een lidwoord of een voornaamwoord en/of een of meer bepalingen (bijv. ... woordgroep die bestaat uit een zelfstandig naamwoord, dat de kern

                                                                                                                                           
Galileo Galilei: Vader van de moderne astronomie
IsGeschiedenis - In de vroege ochtend van dinsdag 5 juli is de ruimtesonde Juno bij de planeet Jupiter aangekomen. De sonde gaat onderzoek doen naar de atmosfeer van de planeet en zal ook bepalen of Jupiter een harde kern heeft of een kern die uit gas bestaat. ... van de planeet en zal ook bepalen of jupiter een harde kern

                                                                                                                                           

De kern van het Marxisme

IsGeschiedenis - Het Marxisme is niet zozeer een filosofie, maar eerder te omvatten als een politiek-filosofisch systeem. De grondslag is gebaseerd op de ideeën van Karl Marx en Friedrich Engels. Er kunnen boekdelen vol worden geschreven met de uitwerking van het systeem van marxisme, waar andere stromingen zich vervolgens weer op gebaseerd hebben. ... kern

                                                                                                                                           
Albert Einstein
Kunstbus - Albert Einstein (1879-1955) De opsteller van de relativiteitstheorie (1879-1955) behandelt ruimte- en tijdproblemen en de geldigheid van basisnatuurwetten in bewegende coördinaatstelsels. Einstein wordt als de belangrijkste wetenschapper sinds Isaac Newton beschouwd. ... albert einstein overleed op 18 april 1955. albert einstein en kern

                                                                                                                                           
Deurne in Nederland
Kunstbus - Deurne (dialect Deurze) is een plaats en gemeente in de provincie Noord- Brabant in de regio Peelland. De gemeente telt 31.496 inwoners (31 mei 2009, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 119,02 km² (waarvan 1,02 km² water). ... 1926 met deurne en liessel tot de gemeente deurne fuseerde. kern

                                                                                                                                           
Arthur Japin
Kunstbus - Nederlands schrijver, geboren te Haarlem, 26 juli 1956, Zijn met veel gevoel voor stijl gecomponeerde romans en verhalen hebben veelal een autobiografische of historische kern. Arthur Japin ontving voor zijn roman Een schitterend gebrek in 2004 de Libris literatuurprijs. ... en verhalen hebben veelal een autobiografische of historische kern

                                                                                                                                           
Met geweer en glimlach. De oorsprong van moderne counterinsurgency
IsGeschiedenis - In Irak en Afghanistan woeden uitzichtloze guerrillaoorlogen. Het aantal slachtoffers aan westerse zijde neemt alleen maar toe. Ook de Nederlandse krijgsmacht heeft in de Afghaanse provincie Uruzgan met een toenemend aantal slachtoffers te maken. ... dit aan met 'chirurgisch geweld', het verwijderen van de kern
                                                                                                                                           
Met geweer en glimlach. De oorsprong van moderne counterinsurgency
IsGeschiedenis - In Irak en Afghanistan woeden uitzichtloze guerrillaoorlogen. Het aantal slachtoffers aan westerse zijde neemt alleen maar toe. Ook de Nederlandse krijgsmacht heeft in de Afghaanse provincie Uruzgan met een toenemend aantal slachtoffers te maken. ... dit aan met 'chirurgisch geweld', het verwijderen van de kern
                                                                                                                                           
lettergreep
Kunstbus - De lettergreep [-grepen] v(m) 1. Kleinste verbinding van letters waarin een woord kan worden verdeeld met het oog op het afbreken aan het einde van een regel. 2. een prosodische eenheid in gesproken taal. ... lettergrepen bestaan uit een sonore en accentdragende kern

                                                                                                                                           
Monarchie en meritocratie in Nederland
IsGeschiedenis - Het persoonlijke ethos van koningin Beatrix. Ze is als ‘een buizerd in het zwerk van ons staatsbestel’. Deze karakterisering, afkomstig van oud-premier Van Agt, is misschien wat al te bloemrijk. Toch zullen velen er een kern van waarheid in herkennen: Beatrix, 25 jaar koningin van Nederland, onderscheidt zich als staatshoofd vooral door haar professionaliteit. ... is misschien wat al te bloemrijk. toch zullen velen er een kern
                                                                                                                                           
bepaling
Kunstbus - De bepaling (-en -linkje) v 1 vaststelling 2 voorschrift: ~en van de wet 3 (taalk) woord dat of woordgroep die een zinsdeel bepaalt In de taalkunde worden bij de grammaticale ontleding sommige zinsdelen bepaling of adjunct genoemd. ... dat een nadere specificatie of omschrijving uitdrukt van de kern

                                                                                                                                           
geodesie
Kunstbus - Geodesie De klassieke geodesie is de wetenschap die zich bezighoudt met de bepaling van de vorm en de afmetingen van de aarde. Deze omschrijving heeft slechts betrekking op de kern van het vakgebied, dat is de meetkundige beschrijving van de aarde of delen daarvan. ... van de aarde. deze omschrijving heeft slechts betrekking op de kern

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 86