YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, kandidaat, meester of zelfs homo universalis ligt.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: architectuur kerkgebouw kerk kerkgebouwen kathedraal kerken kathedralen cultuur presbyteriaanse presbyteriaanse-kerk presbyteriaans taal hoofdletter of kleine letter namen doopsgezinde doopsgezinden doopsgezinde kerk uitdrukkingen en spreekwoorden katholicisme katholieke katholieken rooms-katholiek katholieke-kerk rooms-katholieke-kerk katholiek nederland christendom 1000-1500 hoge & late middeleeuwen 1500-nu nederlandse geschiedenis religie 1500-1700 vroegmoderne tijd macht en ideologie 500-1000 vroege middeleeuwen kunst & cultuur europa bronstijd tot oudheid : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1417 voor - kerk - in 0.0841948986053467 seconden.
kerk

kerk

Kunstbus - Kerk 1. Een kerk is een plaats van samenkomst voor christenen. In dit gebouw worden diensten en andere samenkomsten belegd ter ere van God. In sommige kerken staat een altaar dat gebruikt wordt bij de uitvoering van sacramenten. ... kerk

                                                                                                                                           

Presbyteriaanse-kerk

Kunstbus - Presbyteriaanse kerk Presbyterianisme is een vorm van calvinisme die ontstaan is in Schotland en Engeland gedurende de Schotse Reformatie, welke vooral door John Knox geleid werd. De Presbyteriaanse Kerk komt dan ook grotendeels in Schotland en Engelssprekende gebieden voor. ... kerk

                                                                                                                                           

doopsgezinde Kerk

Kunstbus - De Doopsgezinden vormen de Nederlandse tak van wat internationaal wel de Mennonieten genoemd worden. Mennonieten zijn de volgelingen en geestverwanten van Menno Simons (1496-1561) die naast de bekende kerkhervormers als Luther, Calvijn en Zwingli, in zeker opzicht de enige kerkhervormer van Nederlandse afkomst is. ... kerk

                                                                                                                                           

Schrijf je kerk met een hoofdletter?

Genootschap Onze Taal - Gebouw Als een plaatselijke gemeente of een kerkgebouw bedoeld is, krijgt kerk kleine letters: 'De gereformeerde kerk in het dorp organiseert een braderie', 'Ga je vaak naar de katholieke kerk?', 'Bij ons in de straat staat een prachtige kerk', 'Protestantse kerken zijn meestal sober ingericht. ... je kerk

                                                                                                                                           

Waar komt de uitdrukking 'De kogel is door de kerk' vandaan?

Genootschap Onze Taal - De kogel is door de kerk wordt gezegd als er (meestal na lang overleg) een beslissing is genomen over iets. Waar deze uitdrukking vandaan komt, is niet met zekerheid te zeggen. ... komt de uitdrukking 'de kogel is door de kerk

                                                                                                                                           

Rooms-Katholieke-Kerk

Kunstbus - De Rooms- Katholieke Kerk, meestal kortweg Katholieke Kerk genoemd, is de grootste christelijke Kerk ter wereld. Het woord Rooms duidt op Rome, omdat de bisschop van Rome het hoofd is van de Rooms- Katholieke Kerk. ... kerk

                                                                                                                                           
Waar komt in vol ornaat vandaan?
Genootschap Onze Taal - In vol ornaat betekent 'in je mooiste kleren', 'gekleed in een ambtsgewaad met alle daarbij behorende kentekenen en versierselen', 'met alles erop en eraan'. Bijvoorbeeld: 'De kroonprins schreed in vol ornaat de kerk binnen' en 'Voor het station stond een doedelzakspeler in vol ornaat te spelen. ... eraan'. bijvoorbeeld: 'de kroonprins schreed in vol ornaat de kerk

                                                                                                                                           

De kerk en de vluchteling

IsGeschiedenis - De Protestantse Kerk Nederland (PKN) wil vluchtelingen gaan opvangen in lege kerken. Het is niet voor het eerst dat een kerkelijke organisatie betrokken wil zijn bij de opvang van asielzoekers in Nederland. ... kerk
                                                                                                                                           

Reformatie, definitieve scheuring binnen de Rooms-katholieke Kerk

IsGeschiedenis - Volgens paus Franciscus moeten er hervormingen plaatsvinden binnen de Rooms-katholieke Kerk en moet de macht ervan niet alleen bij het Vaticaan liggen. Hij verklaart dit in het Evangelium gaudium. In de 16e eeuw was de Rooms-katholieke Kerk niet gediend van hervormingen, wat resulteerde in de Reformatie. ... definitieve scheuring binnen de rooms-katholieke kerk

                                                                                                                                           

Tussen kerk en kunst

IsGeschiedenis - Het Tetschener Altaar van Caspar David Friedrich ... kerk
                                                                                                                                           

Geschiedenis van de Russisch-Orthodoxe kerk

IsGeschiedenis - De Russische punkband Pussy Riot riskeert mogelijk zeven jaar celstraf omdat ze in februari een Russisch-Orthodoxe kerk binnendrongen en daar een punkgebed zongen. Het gebed was gericht tegen Vladimir Poetin en de Russisch-Orthodoxe kerk. ... van de russisch-orthodoxe kerk

                                                                                                                                           

Tussen kerk en kunst

IsGeschiedenis - Het Tetschener Altaar van Caspar David Friedrich ... kerk
                                                                                                                                           

Paus benoemt Friese kerk tot basiliek

IsGeschiedenis - Trending – De Sint-Franciscuskerk gelegen in de Friese plaats Bolsward heet vanaf 28 mei 2017 de Sint-Franciscusbasiliek. Op 23 november 2016 werd de kerk al door de Romeinse Congregatie voor de Goddelijke Eredienst uitgeroepen tot basilica minor, maar op 28 mei 2017 werd de kerk in een proclamatie officieel tot basiliek verheven. ... benoemt friese kerk
                                                                                                                                           

Grafkelder van de Oranjes in de Nieuwe Kerk

IsGeschiedenis - Na het overlijden van prins Johan Friso zijn de speculaties over mogelijke begraafplaatsen begonnen. De grafkelder van de Oranjes in de Nieuwe Kerk in Delft is de plek die het meest voor de hand ligt. Hoewel de kerk momenteel een grootschalige verbouwing ondergaat is een bijzetting van prins Friso mogelijk. ... van de oranjes in de nieuwe kerk

                                                                                                                                           

Geschiedenis van de mormoonse kerk

IsGeschiedenis - “Voor het eerst vrouwen in top mormoonse kerk”, zo koppen verschillende nieuwswebsites. Een opzienbarende ontwikkeling voor het mormonisme, dat tot nu toe vrouwen niet toestond in de hoogste kringen. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft drie vrouwen aangesteld in verschillende bestuursfuncties. ... van de mormoonse kerk
                                                                                                                                           

December in de Orthodoxe kerk

IsGeschiedenis - Wanneer men denkt aan een christelijke kerst, wordt er voornamelijk gedacht aan de kerstdagen zoals we die in Nederland vieren. In de Oosters-orthodoxe kerk, ziet de decembermaand er heel anders uit. ... in de orthodoxe kerk

                                                                                                                                           
Brabants’ trots: de Sint-Janskathedraal
IsGeschiedenis - De romaanse Sint Jan werd te klein voor Den Bosch Door de snelle groei van de stad werden rond 1318 de stadsmuren verlengd, hierdoor kwam de Sint Jan ook in het nieuwe stadscentrum te liggen. De Bossche Sint Jan kreeg steeds meer bezoekers en werd steeds onafhankelijker, maar nog steeds bleef de Sint-Salvatorkerk uit Orthen de moederkerk. ... bosch gingen in het begin naar de nabijgelegen sint-salvator kerk

                                                                                                                                           

De christelijke kerk in het Byzantijnse Rijk

IsGeschiedenis - Het oude Rome en het ‘nieuwe Rome’. De verhouding tot Rome loopt als een rode draad door de Byzantijnse kerkgeschiedenis. Tijdens de tweede helft van het eerste millennium ontstonden er in toenemende mate dogmatische en politieke controverses en culturele, sociale en kerkelijke vervreemding tussen de Griekse en de Latijnse christenheid. ... christelijke kerk
                                                                                                                                           

Katholieke kerk wist van kindermisbruik

IsGeschiedenis - Het Katholieke verbond voor Kinderbescherming heeft de rooms-katholieke internaten in 1959 en 1962 al gewaarschuwd voor seksueel misbruik van minderjarigen door priesters en geestelijken. Dat blijkt uit twee brieven die gestuurd zijn aan de besturen van internaten eind jaren vijftig, aldus de Volkskrant vandaag. ... kerk

                                                                                                                                           

Ontstaan van de katholieke kerk in Brazilië

IsGeschiedenis - Paus Franciscus brengt van 22 tot 28 juli een bezoek aan Brazilië. Het is de eerste buitenlandse reis van de paus, die op zondag 28 juli in Rio de Janeiro bij de Wereldjongerendagen aanwezig zal zijn. Brazilië heeft de grootste katholieke gemeenschap ter wereld en heeft dat te danken aan de Portugese kolonisten. ... van de katholieke kerk

                                                                                                                                           

De christelijke kerk in het Byzantijnse Rijk

IsGeschiedenis - Het oude Rome en het ‘nieuwe Rome’. De verhouding tot Rome loopt als een rode draad door de Byzantijnse kerkgeschiedenis. Tijdens de tweede helft van het eerste millennium ontstonden er in toenemende mate dogmatische en politieke controverses en culturele, sociale en kerkelijke vervreemding tussen de Griekse en de Latijnse christenheid. ... christelijke kerk
                                                                                                                                           

Geschiedenis van de Geboortekerk van Jezus

IsGeschiedenis - In Bethlehem staat een kerk op de plek waar Jezus is geboren: de geboortekerk. In deze kerk hebben drie geloven hun eigen vleugel. Dat dit gedeelde beheer van de Geboortekerk van Jezus niet altijd vlekkeloos gaat, werd duidelijk op 28 december 2011. ... van de geboorte kerk

                                                                                                                                           
heilige
Kunstbus - De heilige ( heiligen) 1 persoon die door de rooms-katholieke kerk openlijk vereerd mag worden, heilig verklaard is. 2 iem. die een bij uitstek vroom, godgewijd leven leidt. In algemene zin is een heilige een bijzonder goed en rechtvaardig persoon, wiens invulling van het leven puur en boven alle partijdigheid verheven is. ... de heilige ( heiligen) 1 persoon die door de rooms-katholieke kerk

                                                                                                                                           
Jan Noyons
Kunstbus - Johannes Henricus Maria Noyons, Utrechts beeldhouwer, edelsmid Geboorteplaats/datum Utrecht 1918-07-06 Sterfplaats/datum Utrecht 1982-12-08 De kerk als opdrachtgever Tot 1964 was het vooral de kerk die opdrachten gaf aan Noyons. ... utrecht 1918-07-06 sterfplaats/datum utrecht 1982-12-08 de kerk

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 144