YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese commissie europees parlement jean-claude juncker commissie-juncker federica mogherini commissie juncker frans timmermans valdis dombrovskis pierre moscovici johannes hahn elzbieta bienkowska margrethe vestager europese regeringsleiders cecilia malmstrom jyrki katainen karmenu vella vervoer voorzitter europese commissie tibor navracsics kristalina georgieva alde vytenis andriukaitis marianne thyssen maros sefcovic violeta bulc commissie-barroso ii neven mimica regionaal beleid corina cretu ontwikkelingssamenwerking alenka bratusek handel eurogroep hoge vertegenwoordiger vicevoorzitters miguel arias canete andrus ansip carlos moedas phil hogan klimaatactie en energie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 48 voor - juncker - in 0.0194151401519775 seconden.

Commissie-Juncker (2014-2019)

Parlement & Politiek - Land ... juncker

                                                                                                                                           
De toekomst van Europa
Parlement & Politiek - In het debat over meer of minder Europese samenwerking staan drie vragen telkens centraal: ... ze hun eigen problemen op kunnen lossen. commissievoorzitter juncker

                                                                                                                                           
Europese Commissie (EC)
Parlement & Politiek - Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden ' eurocommissarissen ' genoemd. Elke eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. ... tijdens een eurotop hun goedkeuring gegeven. de commissie- juncker

                                                                                                                                           

J.C. (Jean-Claude) Juncker

Parlement & Politiek - Jean-Claude Juncker (1954) is sinds 1 november 2014 voorzitter van de Europese Commissie. Hij werd op 15 juli 2014 gekozen. Juncker was in 1995-2013 minister-president van Luxemburg. Eerder was hij staatssecretaris en minister onder meer van financiën. ... (jean-claude) juncker

                                                                                                                                           
Institutioneel beleid: spelregels en spelers van de Europese Unie
Parlement & Politiek - De afspraken tussen de lidstaten van de Europese Unie zijn vastgelegd in verdragen. Die verdragen zijn verscheidene malen aangepast en aangevuld. In de verdragen zijn de doelstellingen van de Europese Unie omschreven. ... instellingen toekomst europese unie commissievoorzitter juncker

                                                                                                                                           
Schengen- en visabeleid
Parlement & Politiek - Het Verdrag van Schengen regelt het vrije verkeer van personen tussen 26 deelnemende landen in Europa. Tussen deze landen zijn de controles aan de binnengrenzen verdwenen, waardoor burgers vrij kunnen reizen. ... de toestroom van vluchtelingen in te kunnen dammen. voorzitter juncker

                                                                                                                                           
Vicevoorzitter Europese Commissie
Parlement & Politiek - De voorzitter van de Europese Commissie mag binnen de Commissie vicevoorzitters benoemen. Tot 2014 was dit vooral een erefunctie. Sinds het aantreden van de Commissie-Juncker bekleden de vicevoorzitters een belangrijke positie. ... vooral een erefunctie. sinds het aantreden van de commissie- juncker

                                                                                                                                           
Energie-unie: veiligstellen van de Europese energievoorziening
Parlement & Politiek - Een van de hoofddoelen van de Commissie-Juncker is het realiseren van een energie-unie. Daarmee moet heel Europa verzekerd worden van een betrouwbare energievoorziening. Bovendien moeten de EU-lidstaten een overgang maken van fossiele naar duurzame energie. ... © europese unie, 2015 een van de hoofddoelen van de commissie- juncker

                                                                                                                                           
TTIP: Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag
Parlement & Politiek - De TTIP-onderhandelingen tussen de EU en de Verenigde Staten begonnen in juli 2013. In 2013 en begin 2014 werd er vooral gewerkt aan een agenda voor de onderhandelingen. Hierin werd bepaald welke zaken er besproken moesten worden tijdens de onderhandelingen van het vrijhandelsverdrag. ... versie) rapport stand van zaken ttip commissievoorzitter juncker

                                                                                                                                           
Werkprogramma Europese Commissie 2016
Parlement & Politiek - In het werkprogramma voor 2016 van de Europese Commissie lag de nadruk op migratie, economische en sociale kwesties, energie en duurzaamheid. Het programma bevatte een beperkt aantal wetgevende voorstellen, die aansloten op de in 2015 aangenomen strategische programma's. ... uit het werkprogramma 2016 nieuwe initiatieven de commissie- juncker

                                                                                                                                           
Beleid buurlanden
Parlement & Politiek - Het beleid dat zich richt op de buurlanden die niet lid zullen worden van de Europese Unie heet officieel het Europees Nabuurschapsbeleid ( European Neighbourhood Policy of ENP ). Het dateert van 2004 en is sindsdien meerdere malen herzien. ... middenveld te creeren. herziening door commissie juncker

                                                                                                                                           
Subsidies van de Europese Unie 2014-2020
Parlement & Politiek - Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleidsterreinen van de EU. ... investeringen het investeringsfonds van de commissie- juncker

                                                                                                                                           
Werkgelegenheids- en sociaal beleid
Parlement & Politiek - Werkgelegenheid ... grote economieen, zoals de verenigde staten. de commissie juncker

                                                                                                                                           
Luxemburgs voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2015 (EU2015LU)
Parlement & Politiek - Als één van de medeoprichters van de Europese Unie wilde Luxemburg zich tijdens haar voorzitterschap richten op het terugwinnen van het vertrouwen van de 500 miljoen burgers die in de Europese Unie wonen. ... aan de hand van het investeringsfonds van de commissie- juncker

                                                                                                                                           
Voorzitter Europese Commissie
Parlement & Politiek - Deze functie wordt sinds 1 november 2014 vervuld door de Luxemburger Jean-Claude Juncker. Hij is de opvolger van de Portugees José Manuel Barroso. ... sinds 1 november 2014 vervuld door de luxemburger jean-claude juncker

                                                                                                                                           
Onderzoeks- en innovatiebeleid
Parlement & Politiek - De Europese Unie voert een gemeenschappelijk beleid voor onderzoek en innovatie. Doel is het vergroten van het Europese concurrentievermogen. Europa moet een dynamische en concurrerende kenniseconomie worden. ... gps. meer informatie extra investeringen de commissie juncker

                                                                                                                                           
Luxemburg
Parlement & Politiek - Het internationaal georiënteerde Luxemburg is één van de meest welvarende landen van de wereld. Als deel van de Benelux behoorde het in 1951 tot de zes landen die in 1951 de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), de voorloper van de Europese Unie, vormden. ... als premier. sinds 1995 was de christendemocraat jean-claude juncker

                                                                                                                                           
Europese Commissie
Parlement & Politiek - De Europese Commissie is het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Voorzitter van de Europese Commissie is de Luxemburger Jean-Claude Juncker. Frans Timmermans is de Nederlandse eurocommissaris. Hij is vicevoorzitter van de Commissie en is belast met betere regelgeving en duurzaamheid. ... van de europese commissie is de luxemburger jean-claude juncker

                                                                                                                                           
Profijt interne markt
Parlement & Politiek - Het bewaren van vrede en het creëren van economische voordelen zijn twee hoofddoelen van de Europese Unie. Om beide te bereiken hebben de Europese lidstaten besloten hun markten samen te voegen, waardoor zij afhankelijk werden van elkaar (vrede) en de markt groter werd met meer concurrentie (economische voordelen). ... regels voor druk op het midden- en kleinbedrijf. de commissie juncker

                                                                                                                                           
Aanpak belastingontduiking en -ontwijking
Parlement & Politiek - Een gestolen cd-rom met een enorme hoeveelheid belastende informatie over met name Duitse rekeninghouders in Liechtenstein bracht de strijd tegen belastingontduiking in 2008 in een hogere versnelling. Het feit dat hierbij ook namen van invloedrijke (Europese) maatschappelijke figuren opdoken, maakte dat de zaak des te meer aandacht kreeg. ... commissie en toenmalig premier van luxemburg, jean-claude juncker

                                                                                                                                           
V. (Valdis) Dombrovskis
Parlement & Politiek - Valdis Dombrovskis (1971) is sinds 1 november 2014 lid van de Europese Commissie. Hij is vicevoorzitter van de Commissie-Juncker en is belast met euro en sociale dialoog. Sinds 15 juli 2016 is hij tevens belast met de portefeuille financiële stabiliteit, financiële dienstverlening en gezamenlijke kapitaalmarkt, overgenomen van de vertrokken Britse eurocommissaris Hill. ... de europese commissie. hij is vicevoorzitter van de commissie- juncker

                                                                                                                                           
Eurogroep
Parlement & Politiek - De Eurogroep bestaat uit de ministers van Financiën van de landen die de euro als nationale munteenheid hebben ingevoerd (de eurozone ). Dit samenwerkingsverband heeft als doel de coördinatie van economisch beleid binnen de muntunie te versterken en de financiële stabiliteit van de eurolanden te bevorderen. ... van de eurogroep als opvolger van de luxemburger jean-claude juncker

                                                                                                                                           
K. (Karmenu) Vella
Parlement & Politiek - Karmenu Vella (1950) is sinds 1 november 2014 lid van de Europese Commissie voor Malta. In de Commissie-Juncker is hij belast met milieu, maritieme zaken en visserij. Vella is sinds 1976 lid van het parlement van Malta en was onder meer minister van Openbare Werken, van Industrie en voor Toerisme. ... 2014 lid van de europese commissie voor malta. in de commissie- juncker

                                                                                                                                           
Dr. T. (Tibor) Navracsics
Parlement & Politiek - De Hongaar Tibor Navracsics (1966) is sinds 1 november 2014 lid van de Europese Commissie. In de Commissie-Juncker is hij belast met onderwijs, cultuur, jongeren en sport. Hij is lid van het centrumrechtse Fidesz. ... 1 november 2014 lid van de europese commissie. in de commissie- juncker

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 103