YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur idee ideeen muziek idee-fixe taal woordgeslacht lidwoord uitdrukkingen en spreekwoorden werkwoord betekenis namen design conceptueel conceptuele conceptualisme droog design begrip concept kunst architectuur literair film fotografie basisregels aaneenschrijven voorzetsels hans van mierlo gesamtkunstwerk mr. hans van mierlo stichting d66 kenniscentrum d66 amerikaanse schilderkunst georg hegel foucaults filmmuziek per norgard muziekcompositie underground functionalistisch : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 709 voor - idee - in 0.0379540920257568 seconden.

idee

Kunstbus - Er bestaat in het Nederlands een fundamenteel verschil tussen het idee en de idee. Onder het idee wordt verstaan: een al dan niet, meer of minder, oorspronkelijke gedachte. Het betreft een idee, een specifieke gedachte, die iemand op een gegeven moment, en tevens in een bepaalde context, heeft. ... idee

                                                                                                                                           

Idee-Fixe

Muziekbus - Idee-fixe, naam, die Berlioz gaf aan een dominerend thema in zijn Symphonie fantastique, dat de gevoelens van de hoofdpersoon voor de geliefde vrouw uitbeeldt. ... idee

                                                                                                                                           

Wat is het verschil tussen de idee en het idee?

Genootschap Onze Taal - De idee wordt vooral gebruikt als filosofische term, in de betekenis 'het veronderstelde eeuwige en volmaakte grond- of voorbeeld', of als synoniem voor denkbeeld: 'Kant heeft de idee dat subjectiviteit de basis is van objectieve kennis uitgewerkt', 'De idee van God als Schepper is al eeuwen oud', 'Veel relaties zijn onvolmaakt, maar daarachter schuilt de idee van liefde', 'De idee van de maakbare samenleving wordt door velen omarmd. ... is het verschil tussen de idee

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking opgeld doen vandaan?
Genootschap Onze Taal - Opgeld doen wil zeggen dat iets populair en/of in de mode is. Bijvoorbeeld: ‘Wat vandaag opgeld doet, kan morgen weer vergeten zijn.’ Het wordt meestal gebruikt in formuleringen als ‘een idee dat vooral de laatste tijd opgeld doet’ en ‘een term die opgeld doet’, waarmee bedoeld is dat je iets steeds vaker hoort en/of ziet. ... zijn.' het wordt meestal gebruikt in formuleringen als 'een idee

                                                                                                                                           
Wat voor werkwoordsvorm is ware in ware het niet dat?
Genootschap Onze Taal - Ware is hier een werkwoordsvorm die de aanvoegende wijs (ook wel conjunctief ) genoemd wordt. Ware het niet dat … betekent 'als het niet zo zou zijn dat …', bijvoorbeeld in: 'Een aardig idee, ware het niet dat het volstrekt onuitvoerbaar is. ... 'als het niet zo zou zijn dat …', bijvoorbeeld in: 'een aardig idee

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking 'Joost mag het weten' vandaan en wat wordt ermee bedoeld?
Genootschap Onze Taal - Als je iets niet weet, kun je zeggen: 'Joost mag het weten.' Je bedoelt dan: 'ik heb geen flauw idee (en ik ga me er ook niet in verdiepen)'. ... 'joost mag het weten.' je bedoelt dan: 'ik heb geen flauw idee

                                                                                                                                           
Wat betekent multiculturalisering? Dat men van vele culturen een smeltkroes wil maken of juist dat men de diverse culturen hun eigen karakter laat behouden?
Genootschap Onze Taal - Naar ons idee het eerste. Multiculturalisering betekent volgens ons dat vele culturen in één geheel geïntegreerd worden. ... de diverse culturen hun eigen karakter laat behouden? naar ons idee

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking 'Om der wille van de smeer likt de kat de kandeleer' vandaan?
Genootschap Onze Taal - 'Om der wille van (of omwille van ) de smeer likt de kat de kandeleer' betekent: als iemand denkt ergens uiteindelijk voordeel bij te hebben, doet hij dingen die hij eigenlijk niet prettig vindt. Deze uitdrukking wordt vaak gebruikt in een situatie waarin iemand extra aardig doet tegen een ander, terwijl dat niet gemeend is. ... te krijgen. oorspronkelijk verwijst de uitdrukking naar het idee

                                                                                                                                           
Wat is de functie van de verledentijdsvorm gingen in het volgende dialoogje? A: Wat zullen we morgen doen? B: Morgen gingen we zwemmen.
Genootschap Onze Taal - Gingen lijkt op het eerste gezicht misschien vreemd, maar is toch mogelijk. Spreker B drukt ermee uit dat er in het verleden een afspraak is gemaakt om te gaan zwemmen ('Morgen gingen we zwemmen, weet je nog? ... b bijvoorbeeld vervolgen met '... maar als jij nu een ander idee

                                                                                                                                           
Droog Design
Kunstbus - Website: idee, een helder en hedendaags concept, een praktisch en eenvoudig product, gecombineerd met vernieuwing in idee en soms nieuwe technologie, eenvoud, hergebruik, tactiliteit, ervaring, het onvermijdelijke ornament, het zijn allemaal bekende stokpaardjes van Droog. ... design website: idee

                                                                                                                                           
concept
Kunstbus - Concept / Conceptueel Doorverwijspagina conceptueel (bn.) == abstract Conceptuele kunst Stroming in de Moderne kunst waarbij de idee centraal staat en de uitbeelding daaraan ondergeschikt is => conceptkunst, conceptuele kunst Het conceptualisme Leer dat de algemene begrippen niet slechts woorden, maar zelfstandige formaties van het denken zijn Het Concept ( concept, ~en) 1 ontwerp, voorlopige formulering van een wet, een brief enz. ... conceptuele kunst stroming in de moderne kunst waarbij de idee

                                                                                                                                           
compositie
Kunstbus - 1. Beeldende kunst: Compositie is een aanduiding voor de rangschikking, de geordende samenstelling van beeldelementen als lijn, vorm en kleur in een kunstwerk. Daarnaast wordt de term ook gebruikt om een abstracte voorstelling aan te duiden. ... uitgangspunt voor het beginnen van een compositie is het ' idee

                                                                                                                                           
aristocratie
Kunstbus - De aristocratie (v; aristocratieën; aristocratisch, aristocraat) 1. de voorname families van een land of een stad 2. regering van de aanzienlijksten 2. staat die door de aanzienlijksten bestuurd wordt Aristocratie ( Grieks: aristo ("beste") + cratie ("heersen")) is een regeringsvorm waarbij de heerschappij in handen is van een kleine groep, de zogenaamde aristocraten. ... niettemin hebben filosofen en politieke denkers ook idee

                                                                                                                                           
Libertinisme
Kunstbus - Libertinisme is de levensfilosofie dat absolute individuele vrijheid voorstaat. Een libertijn wordt ook wel een vrijgeest genoemd. Moderne interpretatie In de praktijk wordt onder 'een libertijn' verstaan, iemand die voor seksuele vrijheid staat en wordt vaak geassocieerd met SM en bandeloosheid. ... te komen. oorsprong van het theologische libertinisme het idee

                                                                                                                                           
Pierre Huyghe
Kunstbus - Pierre Huyghe ( Parijs, 1962) Franse kunstenaar, Geboren in Parijs. Woont in Parijs. Pierre Huyghe (1962) is een van die kunstenaars die in de late jaren negentig installaties en films maakte als 'remakes' of refererend aan bekende films. ... nog een stap verder. interludes is mede gebaseerd op het idee

                                                                                                                                           
Mart Stam
Mart Stam
Kunstbus - Nederlandse architect en ontwerper, geboren 5 augustus 1899 in Purmerend - overleden 23 februari 1986 in Goldbach (kanton Zürich, Zwitserland). Zie ook Stam was architect, interieurontwerper en industrieel ontwerper van de ' Nieuwe Zakelijkheid' / het 'Nieuwe Bouwen' en leraar aan het Bauhaus. ... wel mart stam. gedurende zijn leven bracht hij zijn werk en idee

                                                                                                                                           
Ad Arma
Kunstbus - Nederlands beeldhouwer, graficus, etser, schilder, Ad Arma en A.P. Compaan, A.P. Compaan is een kunstenaarsduo bestaande uit Ad Arma (1954) en Peer van Eeden (1947). " De enige constante is de continuiteit van de vormverandering" Geboren Rotterdam 23-7-1954, Opleiding: Academie voor Beeldende Kunsten Artibus Utrecht (1974 - 1979), Ad Arma is een veelzijdig kunstenaar. ... kleurgebruik versterkt. in de etsen van ad arma is het idee

                                                                                                                                           
Michel Foucault
Kunstbus - Michel Foucault (Poitiers, 15 oktober 1926 - Parijs, 25 juni 1984) was een Franse postmoderne filosoof, bekend vanwege zijn politiek activisme in de jaren 70 en 80 en zijn analyses in de politieke filosofie via begrippen als disciplinemaatschappij, biopolitiek en biomacht. ... genoemd. de antisubjectfilosofie verwerpt het idee

                                                                                                                                           
structuralisme
Kunstbus - Kan verwijzen naar:. De stroming structuralisme in de architectuur (zie hieronder).. Sociaal structuralisme (sociale wetenschap), een stroming in de sociale wetenschappen. Filosofisch structuralisme ( filosofie), De wereld is een zinvol geheel dankzij systemen of structuren waarin mensen zich moeten invoegen. ... vergeten. uit de afrikaanse stedenbouw haalde van eyck het idee

                                                                                                                                           
Tijdlijn psychologie
Kunstbus - Voorgeschiedenis rond 1550 v. Chr. - in de Papyrus Ebers wordt depressie aangestipt. rond 390 v. Chr. - Plato onderscheid vier stadia van de menselijke kennisverwerving, stelt dat alle kennis aangeboren is en maakt een onderscheid tussen waarneming en werkelijkheid. ... a new theory of vision, waarin hij beweert dat de mentale idee

                                                                                                                                           
Museum
Kunstbus - Het museum, meervoud: musea / museums 1 gebouw waarin voorwerpen van culturele waarde bijeengebracht zijn en uitgestald worden " Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiele getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen. ... (1778-1858). 1821 in kunst und altertum lanceert goethe het idee

                                                                                                                                           
Psychoanalyse
Kunstbus - De psychoanalyse is een medische behandeling en stroming, soms als " dieptepsychologie" of "psychodynamische psychologie" aangeduid die de menselijke geest bestudeert door middel van verkenningen van het onderbewustzijn. ... zoals verlammingen van lichaamsdelen. hier deed freud het idee

                                                                                                                                           
Merijn Bolink
Kunstbus - Merijn Bolink (1967) Amsterdamse kunstenaar, groeide op in Hilversum, studeerde aan de AKI in Enschede. Merijn Bolink ontdekt en creëert als een wetenschapper. Met wetenschappelijke en mathematische precisie analyseert, deconstrueert en combineert hij elementen. ... slakken, net zoals al die diertjes – en nog veel meer – als idee

                                                                                                                                           
auteursfilm
Kunstbus - Auteursfilm Speelfilm, waarvan de regisseur tekst en scenario zelf geschreven heeft, of anderszins zijn persoonlijke stempel op de film heeft gedrukt. Eind jaren vijftig vormde een groep jonge cineasten, die voor een deel geschoold waren in de filmkritiek, samen de beweging van de nouvelle vague. ... ‘auteur’ van een film gezien; in de jaren vijftig ontstond het idee

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 3

Tweets by kunstbus