YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, kandidaat, meester of zelfs homo universalis ligt.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur humanisme humanistisch humanistische humanisten humanistisch verbond humanist geschiedenis humanisme filosofen 1500-nu kunst & cultuur erasmus, desiderus more, thomas boeken groot-brittannie schrijvers engeland kunst literair nederland nederlandse geschiedenis protestantisme hans holbein sartre jean paul sartre jean-paul sartre verlichting reformatie holbein katholieke volkspartij maan sassen ko suurhoff d66 verzuiling feij van melick-herkenbosch van rhijn abraham kuyper doorbraakgedachte commissaris van de koningin 1945-1946 : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 74 voor - humanisme - in 0.047896146774292 seconden.

humanisme

Kunstbus - 1. Een levensbeschouwing, ontstaan als stroming in de renaissance in Italië, waarin geleerden ( humanisten) de nadruk legden op studie van de klassieken en op de menselijke waardigheid en kennis. De intellectuele bedrijvigheid in de periode van de renaissance, en met name de wijsgerig-literaire en de godsdienstige aspecten daarvan, vat men meestal samen onder het begrip humanisme. ... humanisme

                                                                                                                                           

geschiedenis humanisme

Kunstbus - Geschiedenis Humanisme Als levensbeschouwing beschouwt het hedendaagse humanisme zich de erfgenaam van het veranderde wereldbeeld dat door die eerste humanisten werd ingezet, zowel op intellectueel als op religieus terrein. ... humanisme

                                                                                                                                           
Utopia, het boek van Thomas More
IsGeschiedenis - Al dagenlang is het nieuwe SBS-programma Utopia in het nieuws. In het programma moeten deelnemers hun ideale samenleving bouwen. Utopia is gebaseerd op het gelijknamige boek van Thomas More, die tijdens de opkomst van het humanisme kritiek uitte op de Engelse samenleving. ... boek van thomas more, die tijdens de opkomst van het humanisme

                                                                                                                                           
Erasmus versus dominee Vlietstra
IsGeschiedenis - Ouders moeten een ‘zondig’ kind slaan. Die boodschap verkondigt dominee A. Vlietstra van de Hersteld Hervormde Kerk in Katwijk in de nieuwsbrief. Vlietstra baseert zich op teksten uit de zeventiende eeuw, die volgens hem ‘beslist nog niet uit de tijd zijn’. ... den boze. eind vijftiende - en in de zestiende eeuw kwam het humanisme

                                                                                                                                           
Hans Holbein
Kunstbus - Hans Holbein de Jonge (1497/8-1543) Holbein's drawings -- figures at the English court Duits schilder en graveur, 1497/98 Augsburg - oktober/november 1543 Londen. Hans Holbein de Jonge was een belangrijke vertegenwoordiger van de vroeg-renaissancistische schilderkunst. ... jaren en was een bekend centrum van de boekdrukkunst, van het humanisme

                                                                                                                                           
reformatie
Kunstbus - De kerkhervorming in de 16e eeuw door Luther, Calvijn, Zwingli e.a. In de 16e eeuw vond er in verschillende landen van Europa binnen de toenmalige kerken een Reformatie plaats. Deze kerkhervorming heeft geleid tot de nieuwe kerkvormen van het Protestantisme. ... zit hem in het spontane van luthers religieuze ervaringen. humanisme

                                                                                                                                           
Jean-Paul Sartre
Jean-Paul Sartre
Kunstbus - 1948 Parijs; Jean-Paul Sartre in zijn werkkamer Frans filosoof, toneel- en romanschrijver, politiek commentator en literair-recensent. Jean-Paul Sartre werd geboren in Parijs en leverde een grote bijdrage aan de westerse filosofie. ... in 1945 zijn tweede hoofdwerk 'l' existentialisme est un humanisme

                                                                                                                                           
Miguel de Cervantes
Miguel de Cervantes
Kunstbus - Één van de belangrijkste roman- en toneelschrijvers uit de Spaanse literatuur. Hij schreef een twintigtal toneelwerken, maar is vooral bekend geworden door zijn boek Don Quichot van La Mancha. Miguel de Cervantes y Saavedra (29 september 1547 - 23 april 1616) is geboren in Alcalá de Henares. ... van aristoteles en ariosto, het analytische humanisme

                                                                                                                                           
Petrarca
Petrarca
Kunstbus - Francesco Petrarca Italiaans dichter en prozaschrijver, (Arezzo, 20 juli 1304 - Arquà, 19 juli 1374). Francesco Petrarca (ook Francesco Petracco) was een van de grondleggers van het humanisme. Biografie Hij was de zoon van een notaris die tegelijk met Dante om zijn lidmaatschap van de Welfen werd verbannen uit Florence. ... (ook francesco petracco) was een van de grondleggers van het humanisme

                                                                                                                                           
“De katholieken in het openbare leven van deze tijd”
IsGeschiedenis - Aan de r.k. kerken is op 30 Mei in brochurevorm een bisschoppelijk mandement (herderlijk schrijven) verkrijgbaar gesteld, dat vele reacties heeft uitgelokt. Het mandement, dat tot titel draagt “De katholiek in het openbare leven van deze tijd`, heeft een omvang van 47 pag. ... liberalisme in zijn nieuwe vorm" af, evenals "het goddeloze humanisme
                                                                                                                                           
Martin Heidegger
Kunstbus - Martin Heidegger, Duitse filosoof (ontoloog), is geboren op 26 september 1889 in Meßkirch, een klein dorp in de buurt van Freiburg. inleiding. Heel Heideggers denkweg wordt beheerst door ‘de vraag naar het zijn', naar de vele uiteenlopende wijzen waarop dingen ‘zijn'. ... had aan sein und zeit) zijn existentialisme als een nieuw humanisme

                                                                                                                                           
Franse-literatuur
Kunstbus - De Franse literatuur bestaat uit de literaire verhalende, lyrische en dramatische teksten in de Franse taal. Het gaat hierbij om teksten van auteurs uit Frankrijk en de (voormalige) Franse koloniën, uit Wallonië, Franstalig Zwitserland en Franstalig Canada. ... romain rolland, jean-christophe ( 1912) (socialisme, humanisme

                                                                                                                                           
De 'doorbraak'
Parlement & Politiek - Na de Tweede Wereldoorlog streefden progressieven naar een zogenaamde 'doorbraak': niet langer moest het 'geloof' bepalend zijn voor de politieke keuze. Progressieve katholieken en protestanten dienden zich aan te sluiten bij sociaaldemocraten en vrijzinnig-democraten in één progressieve partij. ... die partij moest gebaseerd zijn op zowel christendom als humanisme

                                                                                                                                           
Volkshelden of antihelden?
IsGeschiedenis - Een kanttekening bij de nationalistische historiografie. Nederlandse historische figuren als Willem van Oranje, Maurits van Nassau, Piet Heijn en Michiel de Ruyter worden in veel schoolboeken nog steeds gepresenteerd als gecanoniseerde volkshelden. ... en tevens vertrouwd gemaakt met de denkbeelden van het humanisme
                                                                                                                                           
“De katholieken in het openbare leven van deze tijd”
IsGeschiedenis - Aan de r.k. kerken is op 30 Mei in brochurevorm een bisschoppelijk mandement (herderlijk schrijven) verkrijgbaar gesteld, dat vele reacties heeft uitgelokt. Het mandement, dat tot titel draagt “De katholiek in het openbare leven van deze tijd`, heeft een omvang van 47 pag. ... liberalisme in zijn nieuwe vorm" af, evenals "het goddeloze humanisme
                                                                                                                                           
Duitse literatuur
Kunstbus - Onder Duitse literatuur verstaat men die literaire werken, die in het Duits zijn geschreven. Ook de Oostenrijkse literatuur en de Duitstalige Zwitserse literatuur vallen hier dus onder, al worden deze in later perioden ook los gezien. ... vormde johannes von tepl met zijn der ackermann aus bohmen. humanisme

                                                                                                                                           
Vroege-Renaissance
Kunstbus - De vroeg-renaissance is in enge zin de periode van 1420 tot 1500 alhoewel de voorboden zich al voordeden vanaf 1300. Italië kende in deze periode grote welvaart en waar welvaart is, is ook cultuur en kunst. ... gesystematiseerd in de scholastiek, verloor zijn primaat. het humanisme

                                                                                                                                           
Roger Somville
Kunstbus - Roger Somville (1923) Frans- Belgische graficus, schilder, tekenaar en tapijtontwerper. Neo- expressionistische stijl. Geboren in Schaarbeek ( Brussel). Roger Somville (°13-11-1923) is één van de meest prominente kunstenaars en ongetwijfeld de meest bekende uit Franstalig België. ... bepaalt. de renaissance heeft het individu bevrijd vanuit een humanisme

                                                                                                                                           
Quattrocento
Kunstbus - Quattrocento, o. (It. = 400), de 15e eeuw, in Italië, de eeuw van Renaissance en Humanisme. Quattrocento is een term die wordt gebruikt om de 15e-eeuwse periode van Italiaanse kunst en literatuur aan te duiden. ... = 400), de 15e eeuw, in italie, de eeuw van renaissance en humanisme

                                                                                                                                           
Michel Foucault
Kunstbus - Michel Foucault (Poitiers, 15 oktober 1926 - Parijs, 25 juni 1984) was een Franse postmoderne filosoof, bekend vanwege zijn politiek activisme in de jaren 70 en 80 en zijn analyses in de politieke filosofie via begrippen als disciplinemaatschappij, biopolitiek en biomacht. ... feite de wil tot macht. hij kritiseert de steriliteit van het humanisme

                                                                                                                                           
Volkshelden of antihelden?
IsGeschiedenis - Een kanttekening bij de nationalistische historiografie. Nederlandse historische figuren als Willem van Oranje, Maurits van Nassau, Piet Heijn en Michiel de Ruyter worden in veel schoolboeken nog steeds gepresenteerd als gecanoniseerde volkshelden. ... en tevens vertrouwd gemaakt met de denkbeelden van het humanisme
                                                                                                                                           
Vrijzinnig-protestantisme
Kunstbus - Vrijzinnig-protestantisme is een aanduiding voor stromingen in het protestantisme die hun geloofsgoed en geloofspraktijk laten bepalen door vrijzinnigheid. In Nederland vallen kerken die zichzelf expliciet vrijzinnig noemen onder het Protestantisme. ... het midden van de 19e eeuw op onder invloed van het opkomende humanisme

                                                                                                                                           
Religieuze-Kunst
Kunstbus - Religieuze Kunst Artistieke waarde is geen garantie voor religieuze diepgang en authenticiteit en omgekeerd religiositeit niet voor kunstzinnigheid. Dat blijkt wel uit de vaak gehoorde stelling dat veel religieuze en kerkelijke kunstwerken in artistiek opzicht nietszeggend en teleurstellend zijn, terwijl daarentegen kunstenaars die niets met geloof te maken willen hebben, soms een diepe religieuze sensibiliteit ten toon weten te spreiden. ... predikatie. pas na de 15e eeuw, in de renaissance tijdens het humanisme

                                                                                                                                           
Alvar Aalto
Alvar Aalto
Kunstbus - Alvar Aalto was een Finse architect, glas- en meubelontwerper, geboren als Hugo Alvar Hendrik Aalto op 3 februari 1898 Kuortane Finland - overleden 11 mei 1976 Helsinki. Een welsprekende humanist en ook één van de grootste architecten en designers van de 20e eeuw. ... zwang was in kringen van de avant-garde. dit individualisme en humanisme

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 85