YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, kandidaat, meester of zelfs homo universalis ligt.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur hoge-venen taal uitdrukkingen en spreekwoorden leestekens aanhalingstekens europese commissie europese unie raad europese raad lidstaten tweede kamer raad van state commissie regering raad buitenlandse zaken federica mogherini eerste kamerleden algemene rekenkamer hoge colleges van staat hoge vertegenwoordiger nationale ombudsman hoge raad vaste voorzitter van de europese raad hoge vertegenwoordiger van de unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid piet hein donner hoge raad der nederlanden catherine ashton koning europa in de wereld defensiebeleid rechten en taken tweede kamer provinciale staten buitenlandse beleid buitenlandchef rijksoverheid buitenlands beleid van de europese unie art. 118 grondwet (gw) hv high representative of the union for foreign affairs and security policy : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1900 voor - hoge - in 0.101917028427124 seconden.

Hoge-Venen

Kunstbus - Hoge Venen De Hoge Venen ( Duits: Hohes Venn; Frans: Hautes Fagnes) vormen als onderdeel van grotendeels de Ardennen en voor een kleiner deel van de Eifel een hoogvlakte en natuurreservaat in noordoostelijk België plus een stukje aangrenzend Duitsland. ... hoge

                                                                                                                                           

Waar komt de uitdrukking 'Met hoge heren is het kwaad kersen eten' vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Genootschap Onze Taal - 'Met hoge (of: grote) heren is het kwaad kersen eten' betekent: 'als je vertrouwelijk omgaat met hooggeplaatsten, loopt dat vaak verkeerd af', oftewel: 'verwacht niet dat je voordeel zult hebben als je met 'hoge heren' omgaat, want het tegendeel is vaak het geval'. ... komt de uitdrukking 'met hoge

                                                                                                                                           

Wanneer gebruik je hoge en wanneer lage aanhalingstekens?

Genootschap Onze Taal - Er zijn geen officiële regels voor het gebruik en de vorm van aanhalingstekens, maar er zijn wel conventies die wijdverbreid zijn. ... gebruik je hoge

                                                                                                                                           

Hoge Raad der Nederlanden

Parlement & Politiek - De Hoge Raad der Nederlanden is het hoogste rechtscollege van ons land. De belangrijkste taak van de Hoge Raad betreft de cassatierechtspraak. Dit betekent dat de Hoge Raad beoordeelt of bij de uitspraken van lagere rechters (meestal gerechtshoven) de procedures en de procesregels juist zijn gevolgd en toegepast. ... hoge

                                                                                                                                           

Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (vicevoorzitter) (HV)

Parlement & Politiek - De Hoge Vertegenwoordiger geeft de Europese Unie internationaal gezien op het terrein van het buitenlands en defensiebeleid één gezicht en één stem. Daardoor moet er meer samenhang in het externe optreden en het buitenlandse beleid van de Europese Unie komen. ... hoge

                                                                                                                                           

Hoge Colleges van Staat

Parlement & Politiek - Van een aantal overheidsorganen is (grond)wettelijk vastgelegd dat ze zelfstandig en onafhankelijk zijn. Dit zijn de Hoge Colleges van Staat, een verzamelnaam voor enkele colleges binnen de overheid met een bijzondere positie. ... hoge

                                                                                                                                           
Voordrachten en benoemingen
Parlement & Politiek - De Tweede Kamer heeft het recht om de Nationale ombudsman en diens plaatsvervanger, en de Kinderombudsman te kiezen. Daarnaast stelt de Kamer een voordracht op voor de benoeming van leden van de Algemene Rekenkamer, van de Hoge Raad der Nederlanden, alsmede van de leden van de commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. ... voor de benoeming van leden van de algemene rekenkamer, van de hoge

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking door de wol geverfd zijn vandaan en wat wordt ermee bedoeld?
Genootschap Onze Taal - Door de wol geverfd zijn betekent tegenwoordig meestal 'zeer ervaren zijn'. Van Dale (2005) vermeldt ook nog de betekenis 'in hoge mate onbeschaamd, brutaal, doortrapt'. ... zijn'. van dale (2005) vermeldt ook nog de betekenis 'in hoge

                                                                                                                                           
Beleid buurlanden
Parlement & Politiek - Het beleid dat zich richt op de buurlanden die niet lid zullen worden van de Europese Unie heet officieel het Europees Nabuurschapsbeleid ( European Neighbourhood Policy of ENP ). Het dateert van 2004 en is sindsdien meerdere malen herzien. ... aan te gaan over de situatie in oekraine. het is daarom een hoge

                                                                                                                                           
Waar komt dat het een aard heeft vandaan?
Genootschap Onze Taal - Dat het een aard heeft betekent 'in hoge mate', 'extreem'. Het wordt gecombineerd met een werkwoord, bijvoorbeeld drinken dat het een aard heeft en werken dat het een aard heeft, wat dan wil zeggen: 'heel veel drinken' en 'heel hard werken'. ... een aard heeft vandaan? dat het een aard heeft betekent 'in hoge

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking bakzeil halen vandaan en wat betekent het?
Genootschap Onze Taal - Bakzeil halen betekent 'terugkrabbelen', 'een minder hoge toon aanslaan', 'veel minder eisen stellen dan je in het begin deed'. ... het? bakzeil halen betekent 'terugkrabbelen', 'een minder hoge

                                                                                                                                           
Voorzitterschap Europese Unie
Parlement & Politiek - Elk half jaar (van januari t/m juni en van juli t/m december) wordt de Europese Unie voorgezeten door een lidstaat. Het land dat voorzitter is, leidt de vergaderingen van de Raad van de Europese Unie. Uitzondering hierop is de Raad Buitenlandse Zaken die wordt voorgezeten door de Hoge Vertegenwoordiger voor het buitenlands- en defensiebeleid. ... is de raad buitenlandse zaken die wordt voorgezeten door de hoge

                                                                                                                                           
Waar komt het spreekwoord 'De berg heeft een muis gebaard' vandaan?
Genootschap Onze Taal - 'De berg heeft een muis gebaard' wordt gezegd als er hoge verwachtingen waren gewekt, maar het resultaat weinig bleek voor te stellen. Een hoop drukte om niets dus, veel geschreeuw en weinig wol. ... vandaan? 'de berg heeft een muis gebaard' wordt gezegd als er hoge

                                                                                                                                           
Commissie-Juncker (2014-2019)
Parlement & Politiek - Land ... plaats in. vicevoorzitters ansip, dombrovskis, katainen, hoge

                                                                                                                                           
Toetreding Kosovo tot de Europese Unie
Parlement & Politiek - Kosovo heeft binnen de Europese Unie de status van potentiële kandidaat lidstaat. Van toetreding is echter nog lang geen sprake, omdat verschillende Europese landen Kosovo niet erkennen. Een besluit tot toetreding wordt unaniem genomen en vereist dus instemming van alle lidstaten. ... de ministers van beide landen onder leiding van toenmalig hoge

                                                                                                                                           
Raad van State
Parlement & Politiek - De Raad van State is een van de Hoge Colleges van Staat en heeft als voornaamste taak de regering en het parlement te adviseren over wetgeving en bestuur. Daarnaast is deze instantie de hoogste algemene bestuursrechter. ... van state - hoofdinhoud de raad van state is een van de hoge

                                                                                                                                           
Tweede Kamerlid
Parlement & Politiek - De Tweede Kamer bestaat uit 150 parlementariërs: volksvertegenwoordigers die op basis van evenredige vertegenwoordiging voor een periode van in principe vier jaar worden gekozen via de kandidatenlijst van een politieke partij. ... - lid van of procureur-generaal of advocaat-generaal bij de hoge

                                                                                                                                           
Huehuetéotl: Oude God van het Vuur
IsGeschiedenis - Archeologen hebben in de Piramide van de Zon in het Mexicaanse Teotihuacán een opmerkelijke sculptuur gevonden. De 58 centimeter hoge sculptuur weegt 190 kilo en dateert uit de vijfde eeuw. Het is het grootste beeld dat tot nu toe ontdekt is in de Mexicaanse ruïnestad. ... een opmerkelijke sculptuur gevonden. de 58 centimeter hoge

                                                                                                                                           
Ministeriële verantwoordelijkheid
Parlement & Politiek - De ministeriële verantwoordelijkheid houdt in dat ministers, gezamenlijk en afzonderlijk, verantwoording aan het parlement afleggen voor hun beleidsdaden. Zij alleen zijn (politiek) verantwoordelijk voor wetgeving en beleid. ... april 1948, houdende een verzoek de procureur-generaal bij de hoge

                                                                                                                                           
Procedure ambtsmisdrijven
Parlement & Politiek - Leden van de Staten-Generaal worden, net als ministers en staatssecretarissen, bij het plegen van ambtsmisdrijven berecht door de Hoge Raad. De opdracht voor vervolging moet worden gegeven bij koninklijk besluit of bij besluit van de Tweede Kamer. ... bij het plegen van ambtsmisdrijven berecht door de hoge

                                                                                                                                           
De geschiedenis van de bliksemafleider
IsGeschiedenis - Wie een lichtflits ziet en een donder hoort, zal even schrikken. Onweer is vandaag de dag nog altijd een angstaanjagend weertype, want onweer slaat 100.000 keer per jaar ergens in. Sinds het ontstaan van hoge gebouwen werd het inslaan van de bliksem een probleem, maar hoe werden hoge gebouwen beschermd tegen bliksem? ... slaat 100.000 keer per jaar ergens in. sinds het ontstaan van hoge

                                                                                                                                           
6 wreedste executiemethoden uit de geschiedenis
IsGeschiedenis - De Europese Unie heeft een verklaring uitgegeven waarin alle lidstaten gezamenlijk oproepen tot een wereldwijde afschaffing van de doodstraf. Volgens Catherine Ashton, de hoge vertegenwoordiger van Buitenlandse Zaken namens de EU, is de doodstraf “een wrede en onmenselijke actie”. ... afschaffing van de doodstraf. volgens catherine ashton, de hoge

                                                                                                                                           
Geschiedenis van Riga
IsGeschiedenis - De Zweedse stad Umeå en de Letse hoofdstad Riga zijn benoemd tot culturele hoofdsteden van 2014. Riga is de grootste van de twee en heeft een rijke geschiedenis. ... letland op 21 augustus 1991 verklaarde de letse hoge

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 87