YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur goden god godendom godin taal hoofdletter of kleine letter woordkeuze voorzetsels etymologie betekenis woordgeslacht lidwoord literair muziek mythologie apollo hades hemelvaart asclepiuscultus vertumnus satan apollon paradijselijk petasus zondeval hercules asclepius atheisme priester adam en eva caduceus gewijd stille-omgang sacramentalia mirakel-van-amsterdam statenbijbel dionysos asklepios hermes : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 535 voor - god - in 0.0279669761657715 seconden.

god

Kunstbus - 1. Bovenmenselijk, machtig en aanbiddelijk wezen. 2. Het Opperwezen, de Schepper, de Geest waardoor en waarin alles is, zoals Hij bij monotheïsten, vooral bij joden en christenen genoemd wordt. Het godendom == de gezamenlijke goden Een god is een hypothetisch bovennatuurlijke entiteit die door gelovigen beschouwd wordt als de prima causa (de 'eerste oorzaak') van het universum, of verantwoordelijk geacht wordt voor bepaalde aspecten van de werkelijkheid, dan wel voor de werkelijkheid als geheel. ... god

                                                                                                                                           

Wanneer krijgt het woord god een hoofdletter?

Genootschap Onze Taal - In een verwijzing naar (de enige) God is een hoofdletter juist. De kleine letter is juist in een algemene of versterkende betekenis en in vloeken. ... krijgt het woord god

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'geloven aan God' of 'geloven in God'?

Genootschap Onze Taal - 'Geloven aan God' is niet fout. In de grote Van Dale (2005) vinden we bij het lemma geloven onder andere "vast overtuigd zijn dat iemand of iets niet alleen in de verbeelding, maar in werkelijkheid bestaat: aan een persoonlijke God, spiritisme, aan spoken geloven ". ... is juist: 'geloven aan god

                                                                                                                                           
Waarom is iets als het potdicht zit 'hermetisch gesloten'?
Genootschap Onze Taal - Het woord hermetisch is het bijvoeglijk naamwoord bij Hermes, de Griekse god van handel, verkeer en welsprekendheid, en de boodschapper van de goden. Hermes werd in een religieus-mystieke beweging uit het begin van onze jaartelling vereenzelvigd met de Egyptische god Thot. ... hermetisch is het bijvoeglijk naamwoord bij hermes, de griekse god

                                                                                                                                           
Wat betekent praline in 'Kijk die praline daar eens lopen'?
Genootschap Onze Taal - Met praline wordt hier 'opgemaakte, verwijfde homo' bedoeld; het is een woord uit het Vlaamse homomilieu. Het komt in deze betekenis voor in het Homo-erotisch woordenboek van Arendo Joustra (1999). Joustra geeft het volgende citaat: "Ergens binnenkomen en dan iedereen horen zeggen 'wauw', of 'och God, zie ze daar weer, de pralines'. ... binnenkomen en dan iedereen horen zeggen 'wauw', of 'och god

                                                                                                                                           
Wat is het verschil tussen de idee en het idee?
Genootschap Onze Taal - De idee wordt vooral gebruikt als filosofische term, in de betekenis 'het veronderstelde eeuwige en volmaakte grond- of voorbeeld', of als synoniem voor denkbeeld: 'Kant heeft de idee dat subjectiviteit de basis is van objectieve kennis uitgewerkt', 'De idee van God als Schepper is al eeuwen oud', 'Veel relaties zijn onvolmaakt, maar daarachter schuilt de idee van liefde', 'De idee van de maakbare samenleving wordt door velen omarmd. ... de basis is van objectieve kennis uitgewerkt', 'de idee van god

                                                                                                                                           
Bijbel
Kunstbus - De Bijbel is het boek wat vertelt over God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. De Bijbel is echter niet uit de hemel komen vallen. Nee, het heeft wel meer dan 1200 jaar geduurd voor de Bijbel zoals we die nu hebben er was. ... de bijbel is het boek wat vertelt over god

                                                                                                                                           
Freyr
Kunstbus - Freyr, ook wel Frey, Frø, Fricco Froði (Froðr in het Oudnoors betekent vruchtbaar, wijs) en Yngvi- Freyr genoemd, is de Noordse fallische god van de mannelijke seksualiteit. Hij is tweelingbroer van de godin Freya. ... wijs) en yngvi- freyr genoemd, is de noordse fallische god

                                                                                                                                           
Maarten Biesheuvel
Maarten Biesheuvel
Kunstbus - J.M.A. Biesheuvel Nederlands schrijver van proza en poëzie Doopnamen: Jacobus Martinus Arend Geboren: 23-05-1939 te Schiedam Pseudoniemen: Emmy van Overeem, God. J.M.A. Biesheuvel schreef ook onder de naam Maarten Biesheuvel. ... 23-05-1939 te schiedam pseudoniemen: emmy van overeem, god

                                                                                                                                           
Apollo
Kunstbus - Apollo kan verwijzen naar Apollon, een Griekse god, of Apollo, een Romeinse god. De Romeinse god Apollo ( Nederlands, verouderd: Apol) was oorspronkelijk een Griekse godheid en zou nooit echt worden geïdentificeerd met een Romeinse godheid. ... apollo kan verwijzen naar apollon, een griekse god

                                                                                                                                           
Priester
Kunstbus - In vele religies zoals het boeddhisme, hindoeïsme en het christendom is een priester een tussenpersoon tussen God ( goden) en de mensen. Het woord is afgeleid van het Griekse presbuteros dat oudste (van de gemeente) of ouderling betekent. ... en het christendom is een priester een tussenpersoon tussen god

                                                                                                                                           
Paradijs
Kunstbus - Het paradijs (paradijzen) 1. de verblijfplaats van Adam en Eva 2. de hemel, verblijfplaats van God of van goden, de engelen en de gelukzaligen; ook oord of toestand van gelukzaligheid 3. uitzonderlijk bekoorlijke en lieflijke verblijfplaats Het paradijs is in de volksmond een oord waar het leven heerlijk is. ... verblijfplaats van adam en eva 2. de hemel, verblijfplaats van god

                                                                                                                                           
Hercules
Kunstbus - Doorverwijspagina Hercules (sterrenbeeld), een sterrenbeeld Hercules Magusanus, de oppergod van de Batavieren De naam is ontleend aan de vergelijkbare Romeinse God Hercules met daarachter in de Germaanse taal het woord Magusanus, een samenvoeging van de woorden oud en jong. ... (sterrenbeeld), een sterrenbeeld hercules magusanus, de opper god

                                                                                                                                           
Mercurius
Mercurius
Kunstbus - Beeld van Mercurius van Artus Quellinus Mercurius ( Nederlands verouderd: Mercuur) was de god van de handel, reizigers en winst van de Romeinen. Reeds zijn naam duidt hem als zodanig aan, daar zijn naam waarschijnlijk is afgeleid van het Latijnse merx of mercator, wat koopman betekent. ... quellinus mercurius ( nederlands verouderd: mercuur) was de god

                                                                                                                                           
Statenbijbel
Kunstbus - Voor christenen is de bijbel het belangrijkste boek dat er is, omdat het de door God geopenbaarde waarheid ofwel ‘het woord van God’ bevat. Een van de strijdpunten van de Reformatie was de vraag voor wie de bijbel bedoeld was. ... de bijbel het belangrijkste boek dat er is, omdat het de door god

                                                                                                                                           
Hemelvaart
Kunstbus - Met Hemelvaart wordt binnen het christendom het letterlijke opvaren van Jezus Christus naar God, zijn Vader in de hemel, herdacht. Soms wordt de hemelvaart verward met de opname van Maria in de hemel ( Maria-Tenhemelopneming), dat een puur rooms-katholieke aangelegenheid is en niet gebaseerd op bijbelse geschriften. ... christendom het letterlijke opvaren van jezus christus naar god

                                                                                                                                           
Wonder
Kunstbus - Het wonder (wonderen) Bovennatuurlijke gebeurtenis, door tussenkomst van God of door goddelijke machten plaatsvindend. wonder ( bijvoeglijk naamwoord) = vreemd, buitengewoon wonderbaar ( bijvoeglijk naamwoord; wonderbaarder, wonderbaarst) = een wonder zijnde wonderbaarlijk ( bijvoeglijk naamwoord; wonderbaarlijker, wonderbaarlijkst; wonderbaarlijkheid) = grote verwondering wekkend wonderlijk ( bijvoeglijk naamwoord; wonderlijker, wonderlijkst) = als een wonder aandoend ook wel vreemd of zonderling Het mirakel (mirakelen, mirakels) = wonder mirakels ( bijvoeglijk naamwoord)(informeel) = lastig mirakels ( bijwoord)(informeel) = in hoge mate Het mirakelspel = toneelspel over een goddelijk wonder Een wonder (of een mirakel) is een zeer indrukwekkende en rationeel (schijnbaar) onverklaarbare gebeurtenis. ... (wonderen) bovennatuurlijke gebeurtenis, door tussenkomst van god

                                                                                                                                           
Kaiser Chiefs
Kaiser Chiefs
Muziekbus - Kaiser Chiefs is een Britse new wave / artrockband, die gevormd werd in Leeds. In 2005 werden ze genomineerd voor de Mercury Prize. Ze scoorden in die tijd sterk in de alternatieve hitlijsten met liedjes als Oh My God en Everyday I Love You Less And Less. ... tijd sterk in de alternatieve hitlijsten met liedjes als oh my god

                                                                                                                                           
Dionysos
Kunstbus - Dionysos / Bacchus Dionysos, Bakchos, Dionysus of Bacchus (Lat.) is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij is de god van de landbouw, de vruchtbaarheid, de natuur, de wijn, het plezier en de dans, het leven, en voor onsterfelijkheid. ... (lat.) is een figuur uit de griekse mythologie. hij is de god

                                                                                                                                           
Sacraal
Kunstbus - 1 gewijd 2 (geneeskunde) betr. hebbend op het heiligbeen Gewijd ( bijvoeglijk naamwoord) 1 geheiligd, als heilig erkend of vereerd 2 met de liturgie in verband staand Heilig ( bijvoeglijk naamwoord; heiliger, heiligst; heiligheid) 1 (van God en Christus) verheven, volmaakt 2 aan God of aan de goden gewijd, alleen voor de godsdienst bestemd 3 (van personen) door God met bijzondere gaven bedeeld, heilig verklaard 4 onaantastbaar 5 oprecht, plechtig De liturgie (v)(liturgieën) 1 kerkdienst 2 verzameling van liederen, gebeden enz. ... bijvoeglijk naamwoord; heiliger, heiligst; heiligheid) 1 (van god

                                                                                                                                           
islam
Kunstbus - de islam (m) De islam is een monotheïstische godsdienst en één van de drie Abrahamitische religies. Het Arabische woord islam betekent letterlijk overgave (aan God (Ar: Allah) of onderwerping en wijst op het fundamentele religieuze principe dat een aanhanger van de islam ( moslim) zich overgeeft aan Gods wil. ... de islam (m) de islam is een monotheistische god

                                                                                                                                           
Adam en Eva
Kunstbus - Adam en Eva waren volgens de Bijbel de eerste man en de eerste vrouw. Het Bijbelboek Genesis vertelt dat God Adam schiep door leven te blazen in het "stof der aarde" (Gen. 2:7). Later creëerde Hij Eva uit een rib van Adam. ... man en de eerste vrouw. het bijbelboek genesis vertelt dat god

                                                                                                                                           
Hades
Kunstbus - Hades, ook wel Haides, Ploutoon (Gr.) of Pluto, Orcus (Lat.) is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij is de god van de dood en heerser van de (gelijkgenaamde) onderwereld of Schimmenrijk. Tevens is hij de god van de rijkdom en de kostbare metalen. ... (lat.) is een figuur uit de griekse mythologie. hij is de god

                                                                                                                                           
Hermes
Kunstbus - Hermes is een figuur uit de Griekse mythologie. Zoon van de oppergod Zeus en de bergnimf Maia. Hij is de god van de handel, het verkeer en de welsprekendheid. Ook is hij de boodschapper der goden en geldt als de patroon van reizigers en dieven. ... is een figuur uit de griekse mythologie. zoon van de opper god

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 227

Tweets by kunstbus