YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal getallen aaneenschrijven alternatieve spelling basisregels afleiding samenstelling leestekens namen apostrof hoofdletter of kleine letter symbolen afkortingen trema enkelvoud/meervoud betekenis uitdrukkingen en spreekwoorden woordkeuze etymologie persoonsvorm accenten uitspraak en klemtoon buigings-n woordgebruik dan/als lidwoord verkleinwoord meervoudsvorming trappen van vergelijking barbarisme woordvolgorde kunst literair getal roman opalka voegwoord oude naamvallen telwoord gulden snede fibonacci : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 88 voor - getallen - in 0.0086209774017334 seconden.

Hoe schrijf je getallen voluit, bijvoorbeeld 108, 2013, 2577 en 17.053.980?

Genootschap Onze Taal - Hele getallen in woorden worden aan elkaar geschreven, met de volgende uitzonderingen: ... schrijf je getallen

                                                                                                                                           

Wanneer schrijf ik getallen in letters en wanneer in cijfers?

Genootschap Onze Taal - Daar zijn geen vaste regels voor. De gebruikelijkste richtlijnen staan hieronder. ... schrijf ik getallen

                                                                                                                                           
Wat is de beste manier om telefoonnummers te noteren?
Genootschap Onze Taal - Er zijn verschillende manieren, maar de volgende notatie ligt het meest voor de hand: ... er een spatie: 03 456 78 90. er kunnen redenen zijn om de getallen

                                                                                                                                           
Wat is juist: 230-V-aansluiting, 230V-aansluiting of 230 V-aansluiting?
Genootschap Onze Taal - 230V-aansluiting is correct. Een getal en een eenheid, zoals 230 V, worden in combinatie met nog een ander woord aan elkaar vast geschreven: 230V-aansluiting; tussen de eenheid en de rest van de samenstelling moet een streepje staan. ... dan 1,5l-pak. verwante adviezen 1-aprilgrap / 1 aprilgrap getallen

                                                                                                                                           
Na hoeveel jaar vier je je smaragden huwelijk? En bestaat er eigenlijk een overzicht van dit soort benamingen?
Genootschap Onze Taal - Met een smaragden huwelijk wordt meestal een 40-jarig huwelijk bedoeld, maar als benaming voor een 55-jarig huwelijk komt het ook voor. ... door het zilveren jubileum: 25 jaar. over de gebruikelijkste getallen

                                                                                                                                           
Wat is juist: 1ste of 1e?
Genootschap Onze Taal - Zowel 1ste als 1e is goed. ... 2e, 8e, 12e, 1000e, enzovoort. dit heeft als voordeel dat alle getallen

                                                                                                                                           
Hoe schrijf je 2½ in letters: tweeënhalf, twee en half, tweeëneenhalf of twee en een half?
Genootschap Onze Taal - Zowel tweeënhalf als twee en een half is juist. ... een van de vormen, maar in de praktijk bestaat er bij hogere getallen

                                                                                                                                           
Is het vitamine-C of vitamine C?
Genootschap Onze Taal - Juist is vitamine C, zonder streepje. ... / 230v-aansluiting / 230 v-aansluiting 80-jarig / 80 jarig getallen

                                                                                                                                           
Zinnen beginnen altijd met een hoofdletter. Maar waar komt de hoofdletter als de zin met een cijfer begint, zoals in '80% verzuimde naar het werk te gaan'?
Genootschap Onze Taal - Nergens. '80% verzuimde naar het werk te gaan' is dus goed; verzuimde is met een kleine letter. Als het eerste complete woord van een zin een cijfer of symbool is, krijgt het tweede woord geen hoofdletter. ... ook altijd wat met jou. 'k weet niet wat ik zeggen moet. met getallen

                                                                                                                                           
Wat is juist: 80-jarig of 80 jarig?
Genootschap Onze Taal - 80-jarig, met streepje, is juist. Het geheel vormt een samenstelling. Samenstellingen worden zo veel mogelijk aaneengeschreven, maar tussen een cijfer en de rest van de samenstelling moet een streepje staan. ... wordt, is er geen reden om een streepje in te voegen. bij lage getallen

                                                                                                                                           
Wat is juist: 1 aprilgrap of 1-aprilgrap?
Genootschap Onze Taal - Volgens de officiële spelling is 1 aprilgrap juist. Wat ons betreft is 1-aprilgrap ook mogelijk; deze alternatieve vorm staat daarom in onze Spellingwijzer Onze Taal. ... vijftigeurobiljet, enz. bestaat geen verschil van inzicht. bij getallen

                                                                                                                                           
Tot welke woordsoort hoort veel, bijvoorbeeld in 'Er waren veel belangstellenden'?
Genootschap Onze Taal - Veel is een telwoord, en wel een onbepaald hoofdtelwoord. ... geven een aantal of nummer; bepaalde hoofdtelwoorden zijn getallen

                                                                                                                                           
Wat is juist: een 20e-eeuws pand of een 20e eeuws pand?
Genootschap Onze Taal - Een 20e-eeuws pand is juist. Ook 20ste-eeuws en twintigste-eeuws zijn mogelijk. ... verwante adviezen 1ste / 1e 75ste / 75'ste / 75-ste jaargang getallen

                                                                                                                                           
Moet er een apostrof voor het cijfer 70 in de jaren (')70?
Genootschap Onze Taal - Nee, de jaren 70, zonder apostrof, is juist. ... jaren 20 van de 20ste eeuw' te lang vindt. verwante adviezen getallen

                                                                                                                                           
'Deze maand een driedubbel dik nummer!' Is dat nummer nu drie keer of zes keer zo dik als normaal?
Genootschap Onze Taal - Een driedubbel dik nummer is een nummer dat drie keer zo dik is als normaal. In samenstellingen met dubbel ( driedubbel, vierdubbel, tiendubbel, enzovoort) betekent dubbel '-voudig' of '-maal'. ... dan dan / als: vijf keer meer dan / als trefwoorden betekenis getallen

                                                                                                                                           
Laatst zei iemand dat hij al "twee ton" heeft gereden met zijn auto. Kun je dat zo zeggen?
Genootschap Onze Taal - Ja, in de autowereld is ton als aanduiding voor 100.000 kilometer heel gewoon. Deze vakterm kom je ook steeds vaker in algemene teksten tegen. Van Dale (2005) noemt het volgende voorbeeld: 'een auto met twee ton op de teller'. ... geld worden gebruikt, en wel kilometers. trefwoorden betekenis getallen

                                                                                                                                           
Hoe lang is drie duim?
Genootschap Onze Taal - Ongeveer 7,5 centimeter. ... van een hand (ca. 10 cm). trefwoorden betekenis etymologie getallen

                                                                                                                                           
Wat is het best: de jaren zeventig of de zeventiger jaren?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei juist; beide constructies komen voor in de woordenboeken. ... '70 jaren-80-muziek / jaren 80-muziek trefwoorden barbarisme getallen

                                                                                                                                           
Wat is juist: alledrie of alle drie?
Genootschap Onze Taal - Alle drie is juist. Ook bij andere telwoorden wordt de combinatie met alle los geschreven: alle twee, alle tien, alle honderd, enz. ... vanalles / van alles alle / allen trefwoorden aaneenschrijven getallen

                                                                                                                                           
Is het 'Een aantal collega's ging op cursus' of 'Een aantal collega's gingen op cursus'?
Genootschap Onze Taal - Beide zinnen zijn juist. Bij een aantal X'en is zowel een enkelvoud als een meervoud mogelijk. ... hier wonen / woont trefwoorden basisregels enkelvoud/meervoud getallen

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking van zessen klaar zijn vandaan en wat wordt ermee bedoeld?
Genootschap Onze Taal - Van zessen klaar zijn betekent 'zich goed kunnen redden', 'goed de handen uit de mouwen kunnen steken', 'doortastend zijn', 'klaar zijn om te handelen'. ... van uiterlijk; flink, bijdehand, handig, bekwaam." trefwoorden getallen

                                                                                                                                           
Wat is juist: Vijf miljoen mensen keken naar de voetbalwedstrijd of Vijf miljoen mensen keek naar de voetbalwedstrijd?
Genootschap Onze Taal - Zowel het enkelvoud als het meervoud is verdedigbaar, maar wij hebben een duidelijke voorkeur voor het meervoud keken. Het ligt volgens ons het meest voor de hand om binnen het onderwerp vijf miljoen mensen het meervoud mensen als kern te beschouwen. ... ging / gingen op cursus trefwoorden enkelvoud/meervoud getallen

                                                                                                                                           
Is er verschil tussen een tweewekelijkse cursus en een tweeweekse cursus?
Genootschap Onze Taal - Ja: een tweewekelijkse cursus vindt elke twee weken plaats (dus steeds met tussenpozen van veertien dagen). Een tweeweekse cursus heeft een totale duur van twee weken; de cursus duurt veertien dagen (of vindt in elk geval in zijn geheel binnen een tijdsspanne van veertien dagen plaats). ... ongetwijfeld zijn honderdjarig bestaan. trefwoorden betekenis getallen

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Er gingen weer duizende vuurpijlen de lucht in' of 'Er gingen weer duizenden vuurpijlen de lucht in'?
Genootschap Onze Taal - 'Er gingen weer duizenden vuurpijlen de lucht in' is juist. ... 'de politie ontving tientallen tips.' trefwoorden buigings-n getallen

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 247