YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, kandidaat, meester of zelfs homo universalis ligt.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur gereformeerden gereformeerd gereformeerde kerk gereformeerde nederland nederlandse politiek 1946-2000 wederopbouw & koude oorlog dr. h. (hendrik) colijn protestantisme hendrik colijn christendom reformatie 1500-nu nederlandse geschiedenis arp kabinet-mackay christen-democratische partij rksp abraham kuyper antirevolutionairen documentatiecentrum nederlandse politieke partijen th. heemskerk gpv egbert schuurman chu sgp groen van prinsterer prof.dr.ir. e. (egbert) schuurman rpf j. zijlstra w.p. berghuis j. boersma vrij-antirevolutionairen eerste kabinet-colijn w. aantjes j. schouten b.w. biesheuvel gerrit holdijk : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 35 voor - gereformeerden - in 0.0150649547576904 seconden.

gereformeerden

Kunstbus - De Gereformeerden maken van oudsher een belangrijk deel uit van de Nederlandse samenleving. In de 21e eeuw zijn de gereformeerden, die ongeveer 10% uitmaken van de Nederlandse samenleving, globaal in drie groepen te onderscheiden:. ... gereformeerden

                                                                                                                                           
Geschiedenis van de PKN
IsGeschiedenis - Op zondag 14 september 2014 werd gevierd dat de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) tien jaar bestaat met een speciale kerkdienst. Deze dienst vond plaats in kerk De Fontein in Nijkerk, waarin verschillende filmpjes, bijdragen van bekende muzikanten en diverse toespraken een plaats hadden. ... wortels van de pkn de samenwerking tussen protestanten en gereformeerden

                                                                                                                                           
Oprichting van de ChristenUnie
IsGeschiedenis - In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart schrijft de redactie over de grootste politieke partijen in Nederland. Niet groot maar ook niet klein is de ChristenUnie. Deze partij is een van de jongste in het hedendaagse Nederlandse parlement en werd pas opgericht in 2001, maar desalniettemin kent de ChristenUnie een lange politieke geschiedenis. ... doop en verscheidene kerkrechtelijke zaken besloten een aantal gereformeerden

                                                                                                                                           
Dr. H. (Hendrik) Colijn
Parlement & Politiek - Antirevolutionair staatsman, die zijn loopbaan als officier in de binnenlanden van Indië begon. Korte tijd Tweede Kamerlid en als jong minister van Oorlog succesvol. Daarna directeur van een olieconcern. ... - lid deputaatschap voor de verzorging van de verstrooide gereformeerden

                                                                                                                                           
Vaccinatiecampagnes in de 19de eeuw
IsGeschiedenis - ‘Burgers noodzaken tot hun geluk’. Dit najaar wordt er een inentingscampagnetegen de Mexicaanse griep gevoerd. Sinds de ‘mislukte’ vaccinatie tegen baarmoederhalskanker eerder dit jaar ligt de aanpak van dergelijke campagnes onder vuur. ... van god zagen en daarom inenten niet geoorloofd vonden. streng- gereformeerden
                                                                                                                                           
Prof.Dr.Ir. E. (Egbert) Schuurman
Parlement & Politiek - Vriendelijke senator van gereformeerden huize met een grote staat van dienst. Zat achtentwintig jaar in de Eerste Kamer, eerst als eenmansfactie (RPF) en later in gezamenlijkheid van RPF en GPV en als voorzitter van de ChristenUnie-fractie. ... e. (egbert) schuurman - hoofdinhoud vriendelijke senator van gereformeerden

                                                                                                                                           
Over de eigenheid van de Nederlandse filmcultuur
IsGeschiedenis - ... protestanten het voor het zeggen hadden. in de bible-belt waar gereformeerden
                                                                                                                                           
Over de eigenheid van de Nederlandse filmcultuur
IsGeschiedenis - ... protestanten het voor het zeggen hadden. in de bible-belt waar gereformeerden
                                                                                                                                           
90 jaar Staatkundig-Gereformeerde Partij
Parlement & Politiek - PDC, april 2008 ... in de hervormde kerk een aparte orthodoxe vleugel. toen gereformeerden

                                                                                                                                           
Vaccinatiecampagnes in de 19de eeuw
IsGeschiedenis - ‘Burgers noodzaken tot hun geluk’. Dit najaar wordt er een inentingscampagnetegen de Mexicaanse griep gevoerd. Sinds de ‘mislukte’ vaccinatie tegen baarmoederhalskanker eerder dit jaar ligt de aanpak van dergelijke campagnes onder vuur. ... van god zagen en daarom inenten niet geoorloofd vonden. streng- gereformeerden
                                                                                                                                           
Anti-Revolutionaire Partij (ARP)
Parlement & Politiek - De ARP werd in 1879 opgericht door Abraham Kuyper. Daarmee kwam er een partijverband voor politieke stroming, de antirevolutionairen, die reeds sinds het begin van de 19e eeuw bestond. Zij was de eerste nationale politieke partij. ... kuyper bovendien een belangrijke rol bij de afsplitsing van de gereformeerden

                                                                                                                                           
Behoedzaam opereren onder de radar
IsGeschiedenis - Katholieke politici hebben de naam listig en onbetrouwbaar te zijn. Waar komt dat slechte imago vandaan en wat klopt ervan? ... partijvorming liep dan ook flink achter bij die van de gereformeerden
                                                                                                                                           
Ir. H. (Henk) Vredeling
Parlement & Politiek - Markant PvdA'er die naam maakte als Kamerlid, europarlementariër en minister, maar wiens lidmaatschap van de Europees Commissie op een teleurstelling uitliep. Was van gereformeerden huize en werd tijdens de bezetting socialist. ... de europees commissie op een teleurstelling uitliep. was van gereformeerden

                                                                                                                                           
Schuilkerken in de 17e eeuw
IsGeschiedenis - Hoewel de Gouden Eeuw bekend staat als een eeuw vol tolerantie, gold dat niet voor gelovigen die niet Calvinistisch waren. Gewetensvrijheid was er wel, maar van godsdienstvrijheid was er nog geen sprake. ... de overheid begon namelijk in te zien dat het merendeel van de gereformeerden

                                                                                                                                           
Behoedzaam opereren onder de radar
IsGeschiedenis - Katholieke politici hebben de naam listig en onbetrouwbaar te zijn. Waar komt dat slechte imago vandaan en wat klopt ervan? ... partijvorming liep dan ook flink achter bij die van de gereformeerden
                                                                                                                                           
Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP)
Parlement & Politiek - Orgaan ... een nogal stabiele aanhang uit de kring van de 'bevindelijke' gereformeerden

                                                                                                                                           
Geschiedenis van de Statenbijbel
IsGeschiedenis - Het eerste – in paars fluweel gebonden – exemplaar van de Statenvertaling heeft vrijdag 14 november tijdelijk een plaats gekregen in de pas geopende Catharinazaal van museum Catharijneconvent. Dit eerste exemplaar is in het bezit van het Utrechts Archief en is tijdelijk in bruikleen van het museum. ... dan toe was het vooral de zogenaamde deux aes bijbel die door gereformeerden
                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Ik ben rooms-katholiek ' of 'Ik ben Rooms-Katholiek '?
Genootschap Onze Taal - 'Ik ben rooms-katholiek' is correct: het woord rooms-katholiek wordt met kleine letters geschreven. ... fundamentalisten fundamentalistisch - gereformeerde, gereformeerden

                                                                                                                                           
Van profeten en zwepen, regeringspartners en volkstribunen
IsGeschiedenis - Een beschouwing over de opkomst en rol van nieuwe partijen in het Nederlandse politieke bestel ... tieke overtuiging of hun belangen. zo voelden de vrijgemaakt- gereformeerden
                                                                                                                                           
Simon Stevin, vader van burgerschap in de Nederlanden
IsGeschiedenis - Simon Stevin (1548-1620) is vermaard geworden als wiskundige, uitvinder en ingenieur. Minder bekend is dat hij zich ook met politieke filosofie bezighield. In 1590, in de turbulente jaren van de Opstand, publiceerde hij Het Burgherlick Leven, een politiek traktaat waarin hij – in het Nederlands – heel pragmatisch de plichten en rechten van de burger en de staat uiteenzet. ... uit de ongelukkige gang van zaken in vlaanderen waar de gereformeerden
                                                                                                                                           
Antirevolutionairen
Parlement & Politiek - Antirevolutionair was een 19e-eeuwse politieke stroming, die zich keerde tegen de ideeën van de Franse Revolutie, met name tegen de volkssoevereiniteit. De overheid ontleende haar gezag volgens de antirevolutionairen niet aan het volk, maar aan God. ... in de hervormde kerk en tot de afgescheidenen (christelijk- gereformeerden

                                                                                                                                           
Philips van Marnix
Kunstbus - Philips van Marnix van St. Aldegonde Filips van Marnix, heer van Sint-Aldegonde ( Brussel, tussen 7 maart en 20 juli 1540 – Leiden, 15 december 1598) was een Zuid- Nederlands schrijver, politicus, geleerde en assistent van Willem van Oranje. ... organisatie zou ontstaan die de door de oorlog verspreide gereformeerden

                                                                                                                                           
Bersiapperiode breekt uit in Indonesië na de WOII
IsGeschiedenis - Door materiaal uit de documentaire Buitenkampers is men een filmschat op het spoor uit het voormalige Nederlands Indië. De documentaire gaat over Indische Nederlanders tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog. ... titel: gezag is gezag - kanttekeningen bij de houding van de gereformeerden

                                                                                                                                           
Van profeten en zwepen, regeringspartners en volkstribunen
IsGeschiedenis - Een beschouwing over de opkomst en rol van nieuwe partijen in het Nederlandse politieke bestel ... tieke overtuiging of hun belangen. zo voelden de vrijgemaakt- gereformeerden
                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 90