YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese unie europees parlement raadsformatie raad van ministers niet met het onderwerp zou moeten bezighouden aangepaste eerste kamercommissie voor economische zaken (ez) beleid voedselveiligheid regionaal beleid gemeenschappelijk landbouwbeleid martijn van dam annie schreijer-pierik (cda) voedselveiligheid anja hazekamp (pvdd) europese autoriteit voor voedselveiligheid vaste commissie voor economische zaken (ez) - tweede kamer jan huitema (vvd) bas belder (sgp) landbouw landbouwbeleid (glb) parlementaire commissie landbouw en plattelandsontwikkeling europees landbouwbeleid eu-budget voor de periode 2014-2020 directoraat-generaal landbouw en plattelandsontwikkeling glb commissie landbouw en plattelandsontwikkeling van het europees parlement beleid landbouw raad landbouw phil hogan (ierland) cap de commissie landbouw en plattelandsontwikkeling communautair bureau voor plantenrassen eu-lidstaten europese commissie raad gekwalificeerde meerderheid cultuur lidstaten gewone wetgevingsprocedure : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 171 voor - gemeenschappelijk landbouwbeleid - in 0.0268349647521973 seconden.

Landbouwbeleid (GLB)

Parlement & Politiek - Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie heeft in het verleden geleid tot enorme overschotten. De melkplas, de boterberg, volle graanschuren, en recenter de wijnplas; er werd en wordt soms nog steeds te veel geproduceerd. ... (glb) - hoofdinhoud bron: © european union, 2016 het europese gemeenschappelijk

                                                                                                                                           
Subsidies van de Europese Unie 2014-2020
Parlement & Politiek - Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleidsterreinen van de EU. ... nationale of regionale autoriteiten. dit geldt vooral voor het gemeenschappelijk

                                                                                                                                           
Beleid voedselveiligheid
Parlement & Politiek - De landbouw- en voedselsector in Europa is van groot belang voor de Europese economie. Zo is de Europese Unie de tweede exporteur van landbouwproducten ter wereld. ... voor het huidige beleid van voedselveiligheid ligt in het gemeenschappelijk

                                                                                                                                           
Handelsbeleid
Parlement & Politiek - De Europese Unie is de grootste exporteur en de grootste importeur ter wereld. De EU is verantwoordelijk voor bijna éénvijfde van de wereldhandel. ... bij de handel met derde landen. binnen de eu is sprake van een gemeenschappelijk

                                                                                                                                           
Raad Landbouw en Visserij (AGRIPECHE)
Parlement & Politiek - De raadsformatie Landbouw bestaat uit de ministers van landbouw en/of visserij van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad Landbouw vergadert formeel één keer per maand. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk. ... van de raad landbouw valt sinds 1960 hoofdzakelijk onder het gemeenschappelijk

                                                                                                                                           
Verkiezingsprogramma's 2017 over Europa
Parlement & Politiek - De VVD is groot voorstander van een vrije markt in Europa. Open grenzen zijn daarvoor belangrijk en strenge bewaking van de Europese buitengrenzen is noodzakelijk om de markt en onze vrijheid te beschermen. ... een energie-unie wil en streeft naar een hervorming van het gemeenschappelijk

                                                                                                                                           
Mr. B.W. (Barend) Biesheuvel
Parlement & Politiek - ARP-voorman, minister van Landbouw en premier. Afkomstig uit Haarlemmerliede en net als Colijn een boerenzoon. Kwam via de Christelijke boeren- en tuindersbond in de Kamer, waarvan hij al snel een gerespecteerd lid was. ... mei 1966 een belangrijk aandeel in het tot stand komen van een gemeenschappelijk

                                                                                                                                           
Commissie-Delors III (1993-1995)
Parlement & Politiek - Deze Europese Commissie trad aan op 6 januari 1993 en bleef in functie tot januari 1995. ... broek, hans van den nederland externe betrekkingen, gemeenschappelijk

                                                                                                                                           
Europa vanaf 1945
Kunstbus - Nederland staat niet op zichzelf, maar is nauw verbonden met de omliggende landen, die samen Europa vormen. Na de Tweede Wereldoorlog zagen staatslieden van een aantal West- Europese landen in dat de Europese toekomst moest liggen in samenwerking, om te helpen voorkomen dat er weer oorlog zou uitbreken. ... handel in alle producten garandeerde. al gauw begon de eeg een gemeenschappelijk

                                                                                                                                           
Mr. V.G.M. (Victor) Marijnen
Parlement & Politiek - KVP-minister, minister-president en bestuurder. Was afkomstig uit de katholieke werkgeversorganisatie. Werd minister van Landbouw en Visserij in het kabinet-De Quay en in 1963 vrij verrassend minister-president, nadat De Quay niet meer beschikbaar was en Zijlstra stuitte op een veto van de KVP. ... kwamen - tijdens zijn ministerschap trad (per 1 juli 1962) het gemeenschappelijk

                                                                                                                                           
Pijlerstrusctuur van de Europese Unie
Parlement & Politiek - Tot de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in december 2009 kende de Europese Unie drie 'pijlers'. Die pijlers omvatten clusters van beleidsterreinen die een eigen besluitvormingsprocedure hadden. ... en milieubeleid en asiel en migratie - tweede pijler: het gemeenschappelijk

                                                                                                                                           
Kabinet-De Quay (1959-1963)
Parlement & Politiek - Beel (KVP), tot informateur benoemd, komt na de verkiezingen al vrij snel tot de conclusie dat herstel van de rooms-rode samenwerking is uitgesloten. De PvdA wil alleen meedoen aan een parlementair kabinet; confessionelen en liberalen willen een extraparlementair kabinet. ... door verzet van minister luns - per 30 juli 1962 treedt het gemeenschappelijk

                                                                                                                                           
Speciaal Comite Landbouw (SCL)
Parlement & Politiek - Het Speciaal Comité voor de Landbouw (SCL) is een comité van de Raad dat de besluiten van de Landbouwraad voorbereidt. Het SCL richt zich met name op aspecten die betrekking hebben op de gemeenschappelijke marktordeningen voor de producten, het agromonetaire stelsel, en de landbouwstructuren. ... richt zich met name op aspecten die betrekking hebben op de gemeenschappelijk

                                                                                                                                           

Interparlementaire Conferentie voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid

Parlement & Politiek - Deze Europese interparlementaire vergadering is belast met het toezicht op het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie. Op een conferentie van de voorzitters van de parlementen van de EU in april 2011 kwamen de aanwezigen overeen dat de Interparlementaire Conferentie opgezet zou moeten worden, zodat er ook op Europees niveau parlementaire controle op het buitenlands en defensiebeleid kan plaatsvinden. ... conferentie voor het gemeenschappelijk

                                                                                                                                           

Defensiebeleid (Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid)

Parlement & Politiek - De basis voor het huidige defensiebeleid van de Europese Unie ligt in de periode na de Tweede Wereldoorlog. In 1952 werd getracht een Europese Defensiegemeenschap (EDG) op richten. Dit mislukte in 1954 door tegenstand in Frankrijk. ... ( gemeenschappelijk

                                                                                                                                           
Douanebeleid
Parlement & Politiek - Achtergrond en doelstellingen van het beleid ... geimporteerd naar de unie, bestaan nog wel invoerrechten: het gemeenschappelijk

                                                                                                                                           
Europese bankenunie
Parlement & Politiek - De Europese Centrale Bank (ECB) heeft op 4 november 2014 het toezicht op de grote banken overgenomen van de nationale toezichthouders. Hiermee is de ECB dé toezichthouder op grote banken in de EU geworden en spelen de nationale banken hierin een kleinere rol. ... dat banken in financiele problemen komen door middel van gemeenschappelijk

                                                                                                                                           

Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC)

Parlement & Politiek - De taak van dit directoraat-generaal is om klantgerichte wetenschappelijke en technische steun te leveren voor de ontwikkeling, de implementatie en de controle van het beleid van de Europese Unie. Als dienst van de Europese Commissie functioneert het als onafhankelijk centrum van wetenschap en technologie. ... gemeenschappelijk

                                                                                                                                           
Europees Instituut voor veiligheidsstudies (EUISS)
Parlement & Politiek - Dit agentschap heeft tot doel Europese besluitvormers te voorzien van wetenschappelijke kennis op het gebied van veiligheids- en defensiekwesties. Het IIS draagt zo bij aan het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) van de Europese Unie. ... en defensiekwesties. het iis draagt zo bij aan het gemeenschappelijk

                                                                                                                                           
Onderzoeks- en innovatiebeleid
Parlement & Politiek - De Europese Unie voert een gemeenschappelijk beleid voor onderzoek en innovatie. Doel is het vergroten van het Europese concurrentievermogen. Europa moet een dynamische en concurrerende kenniseconomie worden. ... en innovatiebeleid - hoofdinhoud de europese unie voert een gemeenschappelijk

                                                                                                                                           
Douane-unie
Parlement & Politiek - De douane-unie is een samenwerking op het gebied van douanetarieven. De douane-unie werd in 1968 tot stand gebracht tussen de zes oorspronkelijke lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap (EEG). ... meer geheven. bovendien geldt in de gehele eu een gemeenschappelijk

                                                                                                                                           
Europese Raad
Parlement & Politiek - De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders van de 28 EU-lidstaten, een vaste voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie. Daarnaast woont de Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid de vergaderingen van de Europese Raad bij. ... commissie. daarnaast woont de hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk

                                                                                                                                           
Beleid buurlanden
Parlement & Politiek - Het beleid dat zich richt op de buurlanden die niet lid zullen worden van de Europese Unie heet officieel het Europees Nabuurschapsbeleid ( European Neighbourhood Policy of ENP ). Het dateert van 2004 en is sindsdien meerdere malen herzien. ... overeenkomsten worden bijvoorbeeld afwijkende tarieven van het gemeenschappelijk

                                                                                                                                           
Tips
Parlement & Politiek - De volgende tips kunnen u helpen om sneller uw weg te vinden in de beschikbare informatie. ... gemeenschappelijk

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 103