YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, kandidaat, meester of zelfs homo universalis ligt.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: literair formeel taal woordkeuze woordgebruik betekenis brief- en e-mailconventies meervoudsvorming voorzetsels oude naamvallen aaneenschrijven werkwoord persoonsvorm voegwoord etymologie ontleden leestekens tweede kamer eerste kamer minister kabinet tweede kamerleden kabinet-rutte ii kabinet-rutte i wetsvoorstel regeerakkoord provinciale staten fracties staatssecretaris hans wiegel eerste kamerleden grondwet han noten balkenende i balkenende iv functie en positie tweede kamer vragenrecht balkenende iii rutte ii kabinet-kuyper : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 423 voor - formeel - in 0.0553650856018066 seconden.

formeel

Kunstbus - 1 de vorm betreffend 2 vormelijk: een erg formele man 3 formaliteit. 4 beleefdheid. 5 uitgedrukt in een vergelijking (wiskunde). In de wetenschap en maatschappij wordt het begrip " formeel" vooral gebruikt als predicaat in verschillende context:. ... formeel

                                                                                                                                           
Als je duidelijk, aansprekend, bondig en 'fris' wilt schrijven, welke woorden en woordcombinaties kun je dan beter vermijden?
Genootschap Onze Taal - Wie eenvoudig en duidelijk wil schrijven, let op zijn woordkeuze. Door te kiezen voor woorden en formuleringen die in het 'gewone' dagelijkse taalgebruik vaak voorkomen, en door omslachtige formuleringen als ondanks het feit dat te vermijden, maak je een tekst duidelijker en aansprekender, en toegankelijk voor een breed publiek. ... publiek. hieronder staat een lijst met woorden die ouderwets, formeel

                                                                                                                                           
Wat is het verschil tussen teneinde en ten einde?
Genootschap Onze Taal - Teneinde betekent 'met het doel': 'Teneinde meer jongeren aan het werk te krijgen, worden diverse maatregelen genomen.' Teneinde is een nogal formeel woord, dat in de meeste teksten beter vervangen kan worden door om. ... worden diverse maatregelen genomen.' teneinde is een nogal formeel

                                                                                                                                           
Wat is beter: te Amsterdam of in Amsterdam?
Genootschap Onze Taal - In Amsterdam is het gewoonst. Te Amsterdam is ook mogelijk, maar het is nogal formeel. Gewoonlijk wordt bij plaatsnamen het voorzetsel in gebruikt om de locatie aan te geven waar iets zich bevindt of waar iets gebeurt of gebeurd is. ... het gewoonst. te amsterdam is ook mogelijk, maar het is nogal formeel

                                                                                                                                           
Kan deze een n krijgen als ermee wordt verwezen naar meer personen?
Genootschap Onze Taal - Ja, dat kan wel, maar het meervoud dezen is wel ongewoon en nogal formeel. Het kan alleen worden gebruikt bij de verwijzing naar meer personen; dus niet bij de verwijzing naar dieren, dingen, begrippen, enz. ... dat kan wel, maar het meervoud dezen is wel ongewoon en nogal formeel

                                                                                                                                           
Is overgelegd juist in 'De stukken zijn overgelegd aan de commissie'?
Genootschap Onze Taal - Ja, overgelegd is hier juist. Overleggen (met de klemtoon op de o ) betekent volgens Van Dale "(ter bestemder plaatse) inleveren of overgeven, laten zien". Het is een formeel, enigszins plechtig werkwoord. ... plaatse) inleveren of overgeven, laten zien". het is een formeel

                                                                                                                                           
Is 'Geachte meneer Jansen' een goede aanhef voor een brief of e-mailbericht?
Genootschap Onze Taal - 'Geachte meneer Jansen' is in zakelijk/formeel brief- en e-mailverkeer niet erg gebruikelijk. Volgens de conventies is 'Geachte heer Jansen' het best. Meneer is een spreektaalvorm, die daardoor niet zo geschikt is voor een aanhef van een brief of e-mail. ... brief of e-mailbericht? 'geachte meneer jansen' is in zakelijk/ formeel

                                                                                                                                           
Wat is het meervoud van behandelaar: behandelaars of behandelaren?
Genootschap Onze Taal - Het meervoud van behandelaar kan zowel behandelaars als behandelaren zijn. Behandelaars is het gewoonst. Behandelaren komt wat formeel over en is in de praktijk minder gebruikelijk. ... zijn. behandelaars is het gewoonst. behandelaren komt wat formeel

                                                                                                                                           
Wat is beter: 'Zoudt u mij willen helpen?' of 'Zou u mij willen helpen?'
Genootschap Onze Taal - Zou u is het gebruikelijkst: 'Zou u mij willen helpen?' Zoudt u wordt als formeel taalgebruik beschouwd. ... gebruikelijkst: 'zou u mij willen helpen?' zoudt u wordt als formeel

                                                                                                                                           
Kan een brief waarin een directeur het overlijden van een collega meedeelt, worden afgesloten met de formule Met vriendelijke groet?
Genootschap Onze Taal - Ja, als het binnen het bedrijf gebruikelijk is om brieven aan collega's af te sluiten met deze formulering, dan kan dat ook in zo'n brief. Een afsluiting als Hoogachtend is dan te formeel en afstandelijk. ... ook in zo'n brief. een afsluiting als hoogachtend is dan te formeel

                                                                                                                                           
Wat is het verschil tussen enkel en alleen?
Genootschap Onze Taal - Enkel en alleen betekenen in een zin als ‘Je hebt enkel/alleen een beetje fantasie nodig’ hetzelfde: ‘slechts, uitsluitend’. Alleen is de neutrale vorm; enkel wordt soms afgekeurd. Er zijn namelijk taalgebruikers die enkel een ouderwets, formeel woord vinden; andere vinden het juist een gewestelijk, dialect-achtig woord. ... er zijn namelijk taalgebruikers die enkel een ouderwets, formeel

                                                                                                                                           
Wat betekent daar in de zin Daar ik hoofdpijn had, ging ik vroeg naar bed?
Genootschap Onze Taal - Daar is hier gebruikt als een voegwoord in de betekenis 'omdat'. Hoewel de hedendaagse woordenboeken het woord in deze betekenis zonder voorbehoud geven, zouden wij het liever niet gebruiken. Daar is in deze betekenis nogal ambtelijk en formeel; het adviesboek Vraagbaak Nederlands (2005) noemt het zelfs 'verouderd, stoffig'. ... niet gebruiken. daar is in deze betekenis nogal ambtelijk en formeel

                                                                                                                                           
Wat is het (gebruiks)verschil tussen echter en maar?
Genootschap Onze Taal - Echter is een bijwoord met een tegenstellende betekenis; het lijkt op maar. Maar er zijn een paar verschillen tussen echter en maar. Echter is vooral een schrijftaalwoord. En zelfs in schrijftaal doet het al snel wat stijf en formeel aan. ... en zelfs in schrijftaal doet het al snel wat stijf en formeel

                                                                                                                                           
Hoe heet het zinsdeel voor de winnaar in de zin 'Er klonk een luid applaus voor de winnaar'?
Genootschap Onze Taal - In deze zin is voor de winnaar het belanghebbend voorwerp, dat uitdrukt voor wie iets bestemd is. Kenmerkend voor het belanghebbend voorwerp is dat het ingeleid wordt door voor (of ten bate van, ten behoeve van ). ... een heerlijke maaltijd.' die laatste zin is overigens wel erg formeel

                                                                                                                                           
Als ik een brief begin met 'Hierbij delen wij u het volgende mee', moet ik die zin dan afsluiten met een punt of met een dubbele punt?
Genootschap Onze Taal - Met een punt, omdat er doorgaans geen opsomming of één enkele, toelichtende mededeling volgt, maar een heel verhaal. Nog beter is het deze openingszin wat specifieker te maken. Dat u met uw brief iets wilt meedelen, ligt nogal voor de hand. ... graag ingaan op uw offerte van 2 augustus jl.' of, iets minder formeel

                                                                                                                                           
Verhouding tussen Eerste en Tweede Kamer
Parlement & Politiek - Het bestaan van twee Kamers kan tot conflicten tussen beide Kamers leiden. Dat gebeurt echter niet vaak, en dat komt doordat de Eerste Kamer - hoewel er formeel geen rangorde bestaat tussen beide Kamers - zich als regel terughoudend opstelt. ... niet vaak, en dat komt doordat de eerste kamer - hoewel er formeel

                                                                                                                                           
Roger Somville
Kunstbus - Roger Somville (1923) Frans- Belgische graficus, schilder, tekenaar en tapijtontwerper. Neo- expressionistische stijl. Geboren in Schaarbeek ( Brussel). Roger Somville (°13-11-1923) is één van de meest prominente kunstenaars en ongetwijfeld de meest bekende uit Franstalig België. ... de organische en levende synthese van de realiteit; tot een formeel

                                                                                                                                           
De ondergang van het Ottomaanse Rijk en de deling van het Midden-Oosten
IsGeschiedenis - ... faisal op 14 juni een ultimatum. hoewel faisal het ultimatum formeel
                                                                                                                                           
Onderwerpen door wetten? De houding van de Romeinen tegenover het inheemse recht in de provincie Arabia
IsGeschiedenis - Romeinse overheersing heeft sporen nagelaten in de onderworpen gebieden, sporen die de historicus kan gebruiken om iets te zeggen over de mate waarin het dagelijks leven daadwerkelijk door de Romeinse overheersing is beïnvloed. ... lang een bepaalde zaak mag worden aangehouden, zijn regels van formeel
                                                                                                                                           
Lodewijk XIV koning van Frankrijk
IsGeschiedenis - REIMS 1654- Pracht en praal waren sleutel elementen voor de absoluut monarch die vandaag, 386 jaar geleden formeel tot koning werd gekroond. De regeringsperiode van Lodewijk XIV begon op 7 juni in de Kathedraal van Reims. ... voor de absoluut monarch die vandaag, 386 jaar geleden formeel

                                                                                                                                           
Onderwerpen door wetten? De houding van de Romeinen tegenover het inheemse recht in de provincie Arabia
IsGeschiedenis - Romeinse overheersing heeft sporen nagelaten in de onderworpen gebieden, sporen die de historicus kan gebruiken om iets te zeggen over de mate waarin het dagelijks leven daadwerkelijk door de Romeinse overheersing is beïnvloed. ... lang een bepaalde zaak mag worden aangehouden, zijn regels van formeel
                                                                                                                                           
De ondergang van het Ottomaanse Rijk en de deling van het Midden-Oosten
IsGeschiedenis - ... faisal op 14 juni een ultimatum. hoewel faisal het ultimatum formeel
                                                                                                                                           
‘Ontbloot van alle winsten?’ Armoede en overlevingsstrategieën van gebroken gezinnen in Holland, 1600-1800.
IsGeschiedenis - ... tussen weduwen en onbestorven weduwen, vrouwen die formeel
                                                                                                                                           
Werkwoord
Kunstbus - Het werkwoord [-en] o (verbum) Woord dat de naam noemt van een doen, een zijn, een worden, als werking voorgesteld. Het werkwoord vormt samen met het subject (onderwerp) en eventueel een object (voorwerp) de basis van een zin. ... waarin conjunctiefvormen voorkomen, behoren meestal tot formeel

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 84