YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.   KEIQ 100.  
Wat is jouw KEIQ (KennisEmotieIntelligentieQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw KEIQ op het niveau van een onwetende, leerling, kandidaat, meester of zelfs homo universalis ligt.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: verdrag van lissabon europese unie raad van europa europees hof van justitie lidstaten taal eu-lidstaten europese commissie europees parlement europese raad raad justitie en binnenlandse zaken europese hof voor de rechten van de mens raad van de europese unie gewone wetgevingsprocedure raad van ministers verdrag van amsterdam raad van state eg-verdrag verdrag voor de rechten van de mens cultuur comite van ministers van de raad van europa parlementaire vergadering raad niet met het onderwerp zou moeten bezighouden aangepaste gekwalificeerde meerderheid van stemmen nederland verenigde staten raadsformatie eenparigheid van stemmen comite van ministers griekenland eerste kamer auke zijlstra (pvv) dennis de jong (sp) kati piri (pvda) cyprus europees verdrag voor de rechten van de mens europees hof voor de rechten van de mens 1946-2000 : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 14974 voor - europese hof voor de rechten van mens - in 2.50376987457275 seconden.
Zoektermen voor, de en van behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)

Parlement & Politiek - Bij dit orgaan van de Raad van Europa kunnen individuen, groepen, organisaties en landen een klacht indienen tegen een lidstaat, door een beroep te doen op het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). ... website http://www.echr.coe.int/echr/homepage_en grondslag europese

                                                                                                                                           

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)

Parlement & Politiek - Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) is een Europees verdrag waarin de mensen- en burgerrechten van alle inwoners van de aangesloten landen zijn vastgelegd. ... het verdrag ondertekend. het evrm is dus geen verdrag van de europese

                                                                                                                                           

Mensenrechtenbeleid

Parlement & Politiek - Mensenrechten nemen binnen de Europese Unie een belangrijke plaats in. Zij staan in het Handvest van de grondrechten, waar de EU zich aan moet houden. Ook voert de EU een actief mensenrechtenbeleid. Zo vraagt de EU zowel binnen als buiten de EU voortdurend aandacht voor schendingen van mensenrechten. ... - hoofdinhoud mensenrechten nemen binnen de europese

                                                                                                                                           

Raad van Europa (RvE)

Parlement & Politiek - De Raad van Europa is in 1949 opgericht om de democratie en de mensenrechten in geheel Europa te bevorderen. Dit orgaan is géén onderdeel van de Europese Unie en moet niet verward worden met de Raad van de Europese Unie of de Europese Raad. ... europa te bevorderen. dit orgaan is geen onderdeel van de europese

                                                                                                                                           

Comité van Ministers van de Raad van Europa

Parlement & Politiek - Dit orgaan is één van de twee statutaire organen van de Raad van Europa, samen met de Parlementaire Vergadering. Het Comité bestaat uit alle ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten, vertegenwoordigt de Europese regeringen en neemt beslissingen. ... van buitenlandse zaken van de lidstaten, vertegenwoordigt de europese

                                                                                                                                           

Verdrag van Lissabon

Parlement & Politiek - Dit Europese verdrag voert een aantal hervormingen door om de Europese Unie democratischer en beter bestuurbaar te maken nadat in 2004 en 2007 twaalf nieuwe landen lid zijn geworden van de Europese Unie. ... van lissabon - hoofdinhoud dit europese

                                                                                                                                           

Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlement & Politiek - Dit orgaan is één van de twee statutaire organen van de Raad van Europa, samen met het Comité van Ministers. De vergadering vertegenwoordigt de politieke bewegingen in Europa en is een platform waar parlementariërs uit 47 Europese landen elkaar kunnen treffen. ... in europa en is een platform waar parlementariers uit 47 europese

                                                                                                                                           

Onderhandelingen over de hereniging van Cyprus

Parlement & Politiek - Het eiland Cyprus is verdeeld in twee geïsoleerde delen: een Turks-Cypriotisch en een Grieks-Cypriotisch deel. De Turkse Republiek van Noord-Cyprus wordt alleen erkend door Turkije. De EU-lidstaat Republiek Cyprus, van de Grieks-Cyprioten, wordt door Turkije niet als land erkend. ... verschillen behoorlijk van elkaar. het zuiden is lid van de europese

                                                                                                                                           

Straatsburg als centrum van Europese eenwording

IsGeschiedenis - De commissie Constitutionele Zaken van het Europees Parlement heeft de eerste stappen gezet in het kader van opheffing van Straatsburg als vergaderlocatie. Het merendeel van de commissie heeft een rapport goedgekeurd waarbij ze aangeven dat het Parlement zelf wil kunnen beslissen waar ze vergaderen, dat is op dit moment nog niet mogelijk. ... als centrum van europese

                                                                                                                                           

Is het einde van de Europese Unie nabij? – Een theoretische exercitie over Europese integratie en desintegratie

IsGeschiedenis - Valt de Europese Unie weer uit elkaar? Dat vroeg columnist Charlemagne van The Economist zich af naar aanleiding van de discussies tussen de (huidige en toekomstige) lidstaten van de EU over het Amerikaans ingrijpen in Irak en het Grondwettelijk Verdrag in 2003. ... het einde van de europese
                                                                                                                                           

Is het einde van de Europese Unie nabij? – Een theoretische exercitie over Europese integratie en desintegratie

IsGeschiedenis - Valt de Europese Unie weer uit elkaar? Dat vroeg columnist Charlemagne van The Economist zich af naar aanleiding van de discussies tussen de (huidige en toekomstige) lidstaten van de EU over het Amerikaans ingrijpen in Irak en het Grondwettelijk Verdrag in 2003. ... het einde van de europese
                                                                                                                                           

Europese integratie: waar geen wil is, kan ook het recht geen weg vinden

IsGeschiedenis - Wanneer een historicus aan een jurist vraagt uiteen te zetten welke bijdrage zijn discipline heeft geleverd aan de Europese integratie, dan kan de jurist twee dingen doen. Ten eerste kan hij lovende woorden spreken over zijn vakgebied, omdat het tot voor kort immers juristen waren die zich bezighielden met de integratie onder het EEG-verdrag. ... europese
                                                                                                                                           
Constitutionele toetsing
Parlement & Politiek - Constitutionele toetsing door de rechter houdt in dat de rechter toetst (of mag toetsen) of wetten al dan niet in overeenstemming zijn met de Grondwet. Het huidige artikel 120 van de Grondwet bepaalt dat de rechter niet mag beoordelen of wetten en verdragen in strijd zijn met de Grondwet. ... de nederlandse rechtspraktijk past wel wetgeving van de europese

                                                                                                                                           
Straatsburg
Kunstbus - Straatsburg ( Frans en Engels: Strasbourg, Duits: Straßburg, Elzassisch: Strossburi) is de hoofdstad van de regio Elzas in het noordoosten van Frankrijk. De stad telt ongeveer 264.000 inwoners en de agglomeratie 650. ... het humanisme. nog voordat de "zwarte dood" - de verwoestende europese

                                                                                                                                           

SGP en haar geschiedenis

IsGeschiedenis - “Ik ben geen Aletta Jacobs. Ik sta er heel nuchter in”, aldus Lilian Janse die zich vanaf 26 augustus 2013 lijsttrekker van de SGP mag noemen. De SGP krijgt voor het eerst in haar geschiedenis een vrouwelijk lijsttrekker. ... van de verenigde naties. in maart 2013 stelde het europese

                                                                                                                                           
Beleid rechtspraak
Parlement & Politiek - De rechtsstelsels en gerechtelijke apparaten van de lidstaten zijn verschillend. Elke lidstaat heeft zijn eigen wetgeving en rechtspraak. De behoefte om op dit gebied samen te gaan werken groeit echter. ... terecht kunnen als in hun eigen land. daarom streeft de europese

                                                                                                                                           
Werkgelegenheids- en sociaal beleid
Parlement & Politiek - Werkgelegenheid ... en sociaal beleid - hoofdinhoud de europese

                                                                                                                                           
Beleid vervoer
Parlement & Politiek - De Europese regelgeving op het terrein van vervoer is er onder andere op gericht om het internationale vervoer binnen de Europese Unie te bevorderen. ... vervoer - hoofdinhoud de europese

                                                                                                                                           
Beleid interne markt
Parlement & Politiek - Al sinds de jaren vijftig werken de lidstaten van de Europese Unie en haar voorgangers aan een gemeenschappelijke markt. Binnen deze gemeenschappelijke markt geldt een vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal. ... al sinds de jaren vijftig werken de lidstaten van de europese

                                                                                                                                           
Criminaliteitsbeleid
Parlement & Politiek - De EU vindt de veiligheid van de burgers erg belangrijk. Daarom is het van belang dat de lidstaten nauw samenwerken bij het bestrijden van criminaliteit. ... nauw samenwerken bij het bestrijden van criminaliteit. de europese

                                                                                                                                           

Europese Commissie (EC)

Parlement & Politiek - Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden ' eurocommissarissen ' genoemd. Elke eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. ... europese

                                                                                                                                           

Brexit: Verenigd Koninkrijk stapt uit Europese Unie

Parlement & Politiek - Hoe leeft de 'echtscheiding' aan de andere kant van het kanaal? Op 5 juli debatteren o.a. Titia Ketelaar en Hans Vollaard over het effect van de recente verkiezingsuitslag op de brexit-procedure. ... verenigd koninkrijk stapt uit europese

                                                                                                                                           

CETA: Handelsverdrag EU-Canada

Parlement & Politiek - In oktober 2013 bereikten de EU en Canada een akkoord over de hoofdlijnen voor een handelsverdrag. De onderhandelingen over het handelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada begonnen in 2009 onder leiding van Karel de Gucht, de toenmalige eurocommissaris voor handel. ... economic and trade agreement (ceta-verdrag) tussen de europese

                                                                                                                                           

Toetreding Bosnië en Herzegovina tot de Europese Unie

Parlement & Politiek - Sinds het ondertekenen van de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst (SAO) in 2008, wordt Bosnië en Herzegovina gezien als een potentiële kandidaat voor een lidmaatschap van de Europese Unie. In de periode van onderhandelingen over die overeenkomst, van oktober 2005 tot juni 2008, werden grote politieke en justitiële hervormingen doorgevoerd in Bosnië en Herzegovina. ... bosnie en herzegovina tot de europese

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 372