YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese commissie europees parlement eurocrisis europese unie europese raad eurocrisis door begrotingstekort en staatsschuld eurolanden institutioneel beleid europa in de toekomst verdrag begrotingsdiscipline en europese controle bbp europese verdragen verdrag van lissabon witboek interne markt lidstaten van de europese unie zestig jaar geleden het eeg-verdrag werd ondertekend coordinatie en bestuur nederland over europa opkomende economische grootmachten sp europees hof van justitie europa en democratie politieke unie eu europese defensie gemeenschap huidige bevoegdheden europese unie emmanuel macron toekomst europese unie statenverbond europa toekomst europa fiscal compact meer over de toespraak van cameron verdere integratie europese unie angela merkel lidstaten commissievoorzitter europees verdrag begrotingsdiscipline procedure voor buitensporige tekorten kosten en baten van de europese samenwerking : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 23 van 23 voor - eurocrisis - in 0.0137660503387451 seconden.
De toekomst van Europa
Parlement & Politiek - In het debat over meer of minder Europese samenwerking staan drie vragen telkens centraal: ... door de bevolking gekozen europees parlement mee beslissen. de eurocrisis

                                                                                                                                           
Verdrag voor stabiliteit, coördinatie en governance in de EMU
Parlement & Politiek - Dit verdrag is in januari 2012 gesloten tussen het merendeel van de lidstaten van de Europese Unie. Lidstaten die de euro als munt hebben moesten dit verdrag ondertekenen, lidstaten zonder de euro konden zich bij het verdrag aansluiten. ... het verdrag om te zetten in nationale wetgeving. met oog op de eurocrisis

                                                                                                                                           
Euro
Parlement & Politiek - Dit is de naam van de gemeenschappelijke Europese munt die op 1 januari 1999 is ingevoerd. Vanaf die datum voeren de nationale centrale banken en het gehele bankwezen in de eurozone onderlinge transacties in euro’s uit en worden nieuwe overheidsschulden in euro’s uitgegeven. ... en litouwen op 1 januari 2015 tot de eurozone toegetreden. de eurocrisis

                                                                                                                                           
Voor- en nadelen van de Europese Unie
Parlement & Politiek - De Nederlandse politiek heeft de laatste jaren veel over Europa en haar kosten en baten gedebatteerd. De politieke partijen kijken daarin verschillend naar de voor- en nadelen die het lidmaatschap van de EU Nederland oplevert of kost. ... van onze eigen bevoegdheden opgeven. het bestrijden van de eurocrisis

                                                                                                                                           
Eurozone
Parlement & Politiek - De eurozone bestaat uit de 19 EU-lidstaten die de euro hebben ingevoerd als valuta. ... de voorwaarden voldoen. dit omdat deze landen de afloop van de eurocrisis

                                                                                                                                           
Beleid fraudebestrijding
Parlement & Politiek - Het bestrijden van fraude staat hoog op de Europese agenda. Het Europees Bureau voor fraudebestrijding OLAF houdt zich al sinds 1999 actief bezig met het opsporen en voorkomen van fraude met Europese gelden. ... opsporing en controle. nieuwe vormen van fraude en de eurocrisis

                                                                                                                                           
Regionaal beleid
Parlement & Politiek - Hoewel de Europese Unie één van de rijkste delen van de wereld is, zijn er grote welvaartsverschillen tussen de regio's in Europa. Vooral in de zuidelijke en oostelijke landen zijn arme regio's. De Europese Unie heeft voor het bevorderen van de economie in zwakke regio's binnen haar lidstaten verschillende fondsen opgezet. ... daardoor eerder rekenen op steun. naar aanleiding van de eurocrisis

                                                                                                                                           
Coördinatie nationale economieën
Parlement & Politiek - Elke lidstaat van de Europese Unie is lid van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Deze monetaire unie streeft naar een optimale integratie van de nationale economieën, zodat economische groei en welvaart gestimuleerd worden. ... besluiten om sancties op te leggen. naar aanleiding van de eurocrisis

                                                                                                                                           
De Griekse crisis
Parlement & Politiek - Net na het aantreden van een nieuwe Griekse regering in oktober 2009 onthulde de minister van Financiën dat zijn voorgangers stelselmatig valse, veel te rooskleurige cijfers over het Griekse begrotingstekort hadden gepresenteerd. ... van de gezamenlijke munt en werd er gevreesd voor een bredere eurocrisis

                                                                                                                                           
Europese Faciliteit voor financiële stabiliteit (EFSF)
Parlement & Politiek - Dit tijdelijke noodfonds (Engels: European Financial Stability Facility ) werd in 2010 opgericht om de financiële stabiliteit in de eurozone te bewaren. Eurolanden die in financiële problemen verkeerden, konden bij het EFSF een lening aanvragen. ... permanente noodfonds medio 2013 het efsf vervangen, maar om de eurocrisis

                                                                                                                                           
Europese bankenunie
Parlement & Politiek - De Europese Centrale Bank (ECB) heeft op 4 november 2014 het toezicht op de grote banken overgenomen van de nationale toezichthouders. Hiermee is de ECB dé toezichthouder op grote banken in de EU geworden en spelen de nationale banken hierin een kleinere rol. ... voor de bankenunie door nederland aangenomen. meer informatie eurocrisis

                                                                                                                                           
Europa en democratie
Parlement & Politiek - Democratie is één van de kernwaarden van de Europese Unie. Door de burgers gekozen volksvertegenwoordigers spelen in besluitvorming op Europees niveau een belangrijke rol. Voor individuele burgers zijn de mogelijkheden om Europees invloed uit te oefenen of mee te praten zeer beperkt. ... eigen land maar weinig invloed heeft. een gevoel dat door de eurocrisis

                                                                                                                                           
Eurobeleid
Parlement & Politiek - Al vanaf de jaren '70 van de vorige eeuw wordt eraan gewerkt om de Europese economieën en munteenheden op één lijn te krijgen. In 1989 presenteerde men een driestappenplan om te komen tot een Economische en Monetaire Unie (EMU). ... wordt uitgevoerd. meer informatie achtergrondartikelen eurocrisis

                                                                                                                                           
Cijfers kabinet-Rutte II (2012-)
Parlement & Politiek - Het kabinet-Rutte II trad aan in een periode waarin Nederland, in het verlengde van de Grote Recessie als gevolg van de kredietcrisis wederom te maken had met negatieve economische groei. De eurocrisis, met name telkens terugkerende problemen, zorgden vooral in de eerste jaren van het kabinet-Rutte II voor grote onzekerheid. ... wederom te maken had met negatieve economische groei. de eurocrisis

                                                                                                                                           
Kabinet-Rutte I (2010-2012)
Parlement & Politiek - De kabinetsformatie van 2010 leidde tot samenwerking van VVD, CDA en PVV in het minderheidskabinet-Rutte I. Naast een regeerakkoord werd er een gedoogakkoord gesloten met de PVV. De grote interne verdeeldheid van het CDA over een toekomstige samenwerking met de PVV was bepalend voor het gezicht van de formatie en in eerste instantie zetten de christendemocraten zich in voor een samenwerking tussen de VVD, PvdA D66 en GroenLinks. ... de aow-leeftijd in stappen naar 67 jaar gaat (in 2023). eurocrisis

                                                                                                                                           
Verkiezingsprogramma's 2017 over Europa
Parlement & Politiek - De VVD is groot voorstander van een vrije markt in Europa. Open grenzen zijn daarvoor belangrijk en strenge bewaking van de Europese buitengrenzen is noodzakelijk om de markt en onze vrijheid te beschermen. ... nederlandse partijen kunnen niet om kwesties als de eurocrisis

                                                                                                                                           
Ir. A.P.C. (Tony) van Dijck
Parlement & Politiek - Tony van Dijck (1963) is sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van de PVV. Hij was managementconsultant en enige jaren woonachtig en werkzaam op Curaçao, onder meer als ondernemer in de horeca. ... van dijck woont in den haag. hij is woordvoerder financien en eurocrisis

                                                                                                                                           
Historisch overzicht cijfers kabinetten
Parlement & Politiek - De economie en de arbeidsmarkt verzwakken na de twee oliecrises in de jaren '70, met oplopende begrotingstekorten en uitkeringsafhankelijkheid als gevolg. In 1981/1982 is sprake van een crisis. Ondanks economisch herstel blijft daarna sprake van grote problemen op de arbeidsmarkt. ... wederom te maken had met negatieve economische groei. de eurocrisis

                                                                                                                                           
CDA en Tweede Kamerverkiezingen 2012
Parlement & Politiek - Het CDA had bij de verkiezingen van 12 september Sybrand van Haersma Buma als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma luidt 'Iedereen'. ... - handhaving van het aantal volksvertegenwoordigers - de eurocrisis

                                                                                                                                           
Economisch en monetair beleid
Parlement & Politiek - Dit beleid heeft als doel de economische groei zeker te stellen en meer banen te creëren. In de eerste plaats bepaalt ieder EU-land zijn eigen economische beleid, maar dat beleid moet wel het belang van de hele EU dienen. ... de europese unie heeft sinds het uitbreken van de eurocrisis

                                                                                                                                           
Welke combinaties met euro krijgen een hoofdletter, en welke een kleine letter?
Genootschap Onze Taal - Veel woorden die beginnen met euro krijgen een kleine letter. Sommige combinaties gelden in hun geheel als eigennaam en worden daarom met een hoofdletter geschreven. ... eurocent eurocentrisme, eurocentrisch eurocheque eurocraat eurocrisis

                                                                                                                                           
Kabinet-Rutte II (2012 - )
Parlement & Politiek - Dit kabinet werd door VVD en PvdA gevormd na de verkiezingen van 12 september 2012. Het kabinet bestaat uit 7 ministers van de VVD en 6 ministers van d … ... wederom te maken had met negatieve economische groei. de eurocrisis

                                                                                                                                           
Europese Centrale Bank (ECB)
Parlement & Politiek - De Europese Centrale Bank (ECB) is verantwoordelijk voor het monetaire beleid van de Unie. De basisdoelstelling van de ECB is het handhaven van de prijsstabiliteit binnen de eurozone en daarmee het bewaken van de koopkracht en het beheersen van de inflatie. ... gekregen. dat instrumentarium is in de nasleep van de eurocrisis

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 122