YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
KEIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.  
Wat is jouw KEIQ (KennisEmotieIntelligentieQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw KEIQ op het niveau van een onwetende, leerling, kandidaat, meester of zelfs homo universalis ligt.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: etymologie literair taal betekenis aardrijkskundige namen afbrekingen d/t uitdrukkingen en spreekwoorden lastige woorden woordkeuze namen meervoudsvorming engels woordgebruik tussen-n voorzetsels uitspraak en klemtoon getallen aaneenschrijven stijlfouten woordgeslacht basisregels samenstelling lidwoord ei/ij oude naamvallen symbolen dictee afleiding cultuur design trema belgie chauvinisme patriottisme amethist chauvinist vaderlandsliefde patriot antropologische : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 163 voor - etymologie - in 0.0116510391235352 seconden.

etymologie

Kunstbus - De etymologie -gieën v Onder etymologie verstaat men de oorsprong en de geschiedenis van woorden, alsook de tak van de taalwetenschap die zich met de herkomst van woorden bezighoudt; daarom wordt het ook wel de woordherkomst ( Duits: Wortherkunft) genoemd. ... etymologie

                                                                                                                                           
Waar komt het woord verstandskies vandaan? Vaak wordt gezegd dat deze aanduiding te maken heeft met de 'verre stand' van de kies: de vér-standskies dus. Klopt dat?
Genootschap Onze Taal - Nee; hoewel dit een veelgehoorde verklaring is, is deze etymologie niet waarschijnlijk. De verstandskies wordt namelijk ook in andere talen met 'verstand' geassocieerd, waarbij de gedachte aan 'verre stand' niet mogelijk is. ... dat? nee; hoewel dit een veelgehoorde verklaring is, is deze etymologie

                                                                                                                                           

Wat wordt bedoeld met volksetymologie?

Genootschap Onze Taal - Volksetymologie is het verschijnsel dat een woord door 'het volk' (de taalgebruikers) wordt vervormd. Vaak gaat het om woorden die niet zo bekend meer zijn en/of waarvan de opbouw niet wordt doorzien. De taalgebruikers brengen zo'n woord in verband met een ander woord dat erop lijkt en dat ze wél goed kennen; ze verzinnen er dus een andere etymologie (herkomst) bij. ... wordt bedoeld met volks etymologie

                                                                                                                                           
Waarom wordt Brabant met een t gespeld, maar Brabanders met een d?
Genootschap Onze Taal - Tegenwoordig is alleen Brabanders juist, maar vroeger kwam Brabanters, met een t, wel voor. Waarschijnlijk is men naar analogie van Hollanders gaan spreken van Brabanders. Deze verandering heeft al lang geleden plaatsgevonden; denk aan de Spaanschen Brabander, de titel van Bredero's toneelstuk uit 1617. ... tegenwoordig slechts nu en dan opzettelijk, ter wille der etymologie

                                                                                                                                           
Waar komt het woord balorig vandaan?
Genootschap Onze Taal - Bal- in balorig betekent 'kwaad, slecht'. Vroeger sprak men niet van balorig maar van balhorig; iemand die niet goed wilde luisteren, was balhorig ('slecht horend'). Hieruit is de huidige betekenis van balorig ontstaan: 'niet naar goede raad luisterend, tegendraads, ontevreden'. ... vanwege de associatie met de ballenbak. overigens komt de etymologie

                                                                                                                                           
Wat is de herkomst van het woord boterham?
Genootschap Onze Taal - De herkomst van het woord boterham is niet duidelijk. Het eerste deel van het woord is hetzelfde als het gewone woord boter, maar waar het tweede deel ( ham ) vandaan komt, is onbekend. ... het tweede deel van de samenstelling is geen bevredigende etymologie

                                                                                                                                           
Wat is de herkomst van het woord autoped? Heeft het iets met auto's te maken?
Genootschap Onze Taal - Autoped ('step') is afgeleid van het Franse autopède; dat verklaart de d op het eind van het woord. Autopède is weer gevormd naar het Griekse autos ('zelf') en pedis, de tweede naamval van pes ('voet'). ... niets met de auto als vervoermiddel te maken heeft, komt de etymologie

                                                                                                                                           
Wat is juist: niet voor rede vatbaar zijn of niet voor rede n vatbaar zijn?
Genootschap Onze Taal - Juist is niet voor rede vatbaar zijn ('niet willen luisteren naar argumenten'). (Niet) voor rede n vatbaar zijn is sterk verouderd; het wordt tegenwoordig als onjuist beschouwd. ... een reden van bestaan ('bestaansgrond'). trefwoorden betekenis etymologie

                                                                                                                                           
Waarom gebruikt het Engels het woord Dutch voor het Nederlands (en de Nederlanders)?
Genootschap Onze Taal - Het Engels heeft het woord Dutch ontleend aan het Nederlands, maar dan wel in een tijd dat wij onze taal zelf nog met Duitsch of Dietsch aanduidden — waarschijnlijk in de late Middeleeuwen. Wie Middelnederlandse teksten bekijkt, zal het woord Nederlandsch daarin niet of nauwelijks aantreffen; het gewone woord was in die tijd Duitsch of Dietsch, of ook wel Nederduitsch of Nederdietsch. ... / dietsen bloed trefwoorden aardrijkskundige namen engels etymologie

                                                                                                                                           
Waar komt het voorvoegsel Ver- in Nederlandse en Vlaamse familienamen vandaan?
Genootschap Onze Taal - In de meeste gevallen is Ver- een samentrekking van Van de(r). Vermeulen betekent dus Van de Meulen ('molen') en Verkuijlen eigenlijk Van de Kuijlen ('kuil', 'groeve', 'hol'). Ver- werd veelal gecombineerd met namen van bouwwerken ( Verbruggen, Verschuren ) of rivieren ( Vermaas ). ... sone 'de zoon van de vrouw die aleke heet'). trefwoorden etymologie

                                                                                                                                           
Wat is juist: de luipaard of het luipaard?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei juist. Luipaard is oorspronkelijk een de-woord, maar het luipaard mag ook. Van Dale heeft tot en met zijn dertiende druk expliciet aangegeven dat het luipaard eigenlijk niet goed was, maar sinds de veertiende druk (2005) staan de luipaard en het luipaard gelijkwaardig naast elkaar. ... panter was. in het nederlands werd leopart aangepast ( volks etymologie

                                                                                                                                           
Waar komt het woord sjasliek vandaan?
Genootschap Onze Taal - Sjasliek is een gegrild gerecht, een spies met daaraan vlees, tomaat, uien, enz. Het woord sjasliek – dat we ook aantreffen als sjaslik, sjasliek, sjasjlik, sjasjliek, schaschlik, shaslick, shaslik en shasjliek – hebben we via het Russisch ( šašlyk ) ontleend aan het Tataars ( šišlik ), een taal die in de voormalige Sovjet-Unie gesproken wordt (onder meer in de republiek Tatarstan, waar ongeveer de helft van de Tataren woont). ... schrijfwijzen, zoals shaslick, veel frequenter. trefwoorden etymologie

                                                                                                                                           
Wat is juist: hartstikke bedankt of hardstikke bedankt?
Genootschap Onze Taal - Hartstikke bedankt is juist. ... hartverscheurend en hartverwarmend. trefwoorden d/t etymologie

                                                                                                                                           
Waar komt knof in knoflook vandaan?
Genootschap Onze Taal - Knof zelf betekent niets; knoflook is een verbastering van kloflook, dat moeilijk uit te spreken was vanwege de twee l 'en die zo vlak na elkaar staan. Klof- in kloflook is een afleiding van het zelfstandig naamwoord kloof of het werkwoord klieven; het verwijst naar de kleine 'kloofjes' tussen de tenen van een bolletje knoflook. ... plantnamen, waarvan bieslook de bekendste is. trefwoorden etymologie

                                                                                                                                           
Het Nederlandse volkslied begint met 'Wilhelmus van Nassouwe / ben ik van Duitsen bloed'. Moet dat niet 'van Dietsen bloed' zijn?
Genootschap Onze Taal - Nee, het is altijd 'van Duitsen bloed' geweest. Het is een misverstand om te denken dat alleen Diets en niet Duits op Nederland(s) kan slaan. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) zegt bij Duitsch: "Etymologisch één met DIETSCH, zie ald[aar]". ... letteren (dbnl). trefwoorden aardrijkskundige namen etymologie

                                                                                                                                           
Waar komt je (niet) laten ringeloren vandaan en wat betekent het?
Genootschap Onze Taal - Wie zich laat ringeloren, laat anderen de baas over hem/haar spelen en/of laat zich de kaas van het brood eten. ... komt nog maar hoogst zelden voor. trefwoorden betekenis etymologie

                                                                                                                                           
Waar komt dat is de lakmoesproef voor ... vandaan?
Genootschap Onze Taal - Een lakmoesproef is een test die aangeeft of iets écht deugt. Het wordt gebruikt in contexten waarin er (nog) getwijfeld wordt aan bijvoorbeeld de kwaliteit, het bestaansrecht, de invloed of het belang van iets; de lakmoesproef is 'de ultieme test'. ... noch in letterlijk, noch in figuurlijk gebruik. trefwoorden etymologie

                                                                                                                                           
Waar komt kant-en-klaar vandaan?
Genootschap Onze Taal - Kant-en-klaar betekent 'helemaal klaar voor gebruik', 'direct toepasbaar, verwerkbaar, eetbaar, enz. ... zoo kant of klaar, of 't hapert hier of daar.' trefwoorden etymologie

                                                                                                                                           
Wat is juist: antedateren of antidateren?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei juist; het Groene Boekje en de recente woordenboeken vermelden beide vormen. Antedateren/antidateren betekent dat iets gedateerd wordt op een al voorbije datum. In het dagelijks taalgebruik lijkt antidateren iets gebruikelijker te zijn. ... een oude vorm van antea ('vroeger') + datum. trefwoorden etymologie

                                                                                                                                           
Hoe komen we aan de benamingen voor de dagen van de week?
Genootschap Onze Taal - Wij hebben de namen voor de dagen van de week, net als die voor de maanden, ontleend aan de Germanen en de Romeinen. De Romeinen hadden van de Grieken het gebruik overgenomen om de dagen te noemen naar hemellichamen: de zon, de maan en vijf planeten. ... maandnamen blauwe maandag namen van maanden trefwoorden etymologie

                                                                                                                                           
Waar komt sikkeneurig zijn vandaan?
Genootschap Onze Taal - Sikkeneurig ('chagrijnig, lusteloos') is een verbastering van het Franse woord chicaneur, dat 'vitziek persoon' ('iemand die op een nare manier op- en aanmerkingen maakt') betekent. Het Etymologisch Woordenboek van Van Dale vermeldt dat sikkeneurig in 1784 voor het eerst in het Nederlands op schrift voorkwam. ... dag de sik was: dan werd hij geslacht. trefwoorden betekenis etymologie

                                                                                                                                           
Wat is het juiste woord voor 'leer van het dieet': diëtiek of diëtetiek?
Genootschap Onze Taal - Beide woorden zijn juist. Hoewel diëtiek beter bij dieet lijkt aan te sluiten, heeft diëtetiek de oudste papieren. Dit woord, dat oorspronkelijk alleen 'voedingsleer' betekende en teruggaat op het Griekse diaitètikos ('volgens de voedingsleer'), komt al minstens twee eeuwen voor in het Nederlands. ... noemt beide vormen, evenals het witte boekje. trefwoorden etymologie

                                                                                                                                           
Waar komt de naam van de feestdag Halloween vandaan?
Genootschap Onze Taal - Halloween is een feest dat vooral in Amerika populair is: een feest van pompoenen waarin enge gezichten worden uitgesneden en waarbij kinderen de deuren langsgaan om om snoep te vragen. Het vindt plaats op 31 oktober en is sterk verbonden aan de dag erna: Allerheiligen, een feestdag ter ere van alle heiligen. ... feestdagen: hemelvaartsdag / hemelvaartsdag trefwoorden engels etymologie

                                                                                                                                           
Waar komt het woord moedervlek vandaan?
Genootschap Onze Taal - De waarschijnlijkste verklaring voor de benaming moedervlek is dat je zo'n vlek al jong krijgt (heel soms word je er zelfs al mee geboren). Daardoor werd er een verband gelegd met de moeder. Zij is immers degene die het kind bij zich heeft gedragen en gevoed. ... verwante adviezen moederland / vaderland trefwoorden etymologie

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 231