YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, kandidaat, meester of zelfs homo universalis ligt.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: literair de revisor literatuur nederland 1900-nu wederopbouw & koude oorlog 1946-2000 macht en ideologie nederlandse geschiedenis 1900-1945 interbellum, eerste & tweede wereldoorlog 1800-1900 19e eeuw verenigde staten oorlog en revolutie groot-brittannie 1700-1800 18e eeuw uitvindingen beroemde en beruchte nederlanders sportevenementen scheepvaart turkije feest en gedenkdagen lucht- en ruimtevaart griekenland staatsgreep noord-amerika cyprus colijn, hendrik nederlandse feestdagen kunst & cultuur 1500-nu vroegmoderne tijd 1500-1700 1000-1500 hoge & late middeleeuwen gebouwen christendom vvd : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 8019 voor - de revisor - in 0.497170925140381 seconden.
Zoekterm de is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

De Revisor

Kunstbus - De Revisor (tijdschrift) De Revisor is een Nederlands literair tijdschrift dat staat voor een literaire tendens voor de jaren tachtig van de twintigste eeuw. De Revisor werd in 1974 opgericht door de schrijvers Dirk Ayelt Kooiman en Thomas Graftdijk als voortzetting van het tijdschrift Soma (1969-1972). ... de

                                                                                                                                           

Nederlandse successen tijdens de ‘grijze’ jaren ‘30

IsGeschiedenis - De dertiger jaren staan vooral bekend om de negatieve aspecten van die tijd. Zo ondervonden veel Nederlanders de gevolgen van de crisis, waardoor er een hoge werkeloosheid ontstond. Daarnaast kwam de NSB in die tijd op, die een belangrijke rol zouden spelen tijdens de bezetting. ... de

                                                                                                                                           

‘Gandy Dancers’: muziek en de spoorlijn

IsGeschiedenis - De ‘Gandy Dancers’ waren de duizenden arbeiders, van ver schil lende etnische achtergronden, die tijdens de 19 de en 20 ste eeuw werkten aan het spoor in de Verenigde Staten. De mannen moesten nieuwe trajecten aanleggen en bestaande verbindingen onderhouden. ... dancers': muziek en de

                                                                                                                                           

De vergeten Turkse invasie van Cyprus

IsGeschiedenis - De overblijfselen van zestien Griekse soldaten werden op 4 oktober 2016 van Cyprus naar Griekenland overgebracht om daar hun laatste rustplaats te vinden. De soldaten zijn om het leven gekomen tijdens de Turkse invasie van Cyprus in 1974, maar werden in 2015 pas teruggevonden en geïdentificeerd. ... de

                                                                                                                                           

Schoolmelk, inktlappen en wit krijt: onderwijsperikelen tijdens de jaren ‘50

IsGeschiedenis - Les krijgen van de nonnen, lid worden van de M-brigade of je inktpotje laten vallen: dit zijn typische schoolse problemen van 60 jaar geleden. De leerplichtwet zorgde ervoor dat kinderen destijds op zijn minst de lagere school hadden afgerond. ... inktlappen en wit krijt: on de

                                                                                                                                           

De 'Paascrisis'

Parlement & Politiek - Op 22 maart 2005 kreeg het voorstel in tweede lezing tot het uit de Grondwet halen van de burgemeestersbenoeming geen tweederde meerderheid in de Eerste Kamer. Een dag later trad minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties) af. ... de

                                                                                                                                           

Brabants’ trots: de Sint-Janskathedraal

IsGeschiedenis - De romaanse Sint Jan werd te klein voor Den Bosch Door de snelle groei van de stad werden rond 1318 de stadsmuren verlengd, hierdoor kwam de Sint Jan ook in het nieuwe stadscentrum te liggen. De Bossche Sint Jan kreeg steeds meer bezoekers en werd steeds onafhankelijker, maar nog steeds bleef de Sint-Salvatorkerk uit Orthen de moederkerk. ... trots: de

                                                                                                                                           

De 'doorbraak'

Parlement & Politiek - Na de Tweede Wereldoorlog streefden progressieven naar een zogenaamde 'doorbraak': niet langer moest het 'geloof' bepalend zijn voor de politieke keuze. Progressieve katholieken en protestanten dienden zich aan te sluiten bij sociaaldemocraten en vrijzinnig-democraten in één progressieve partij. ... de

                                                                                                                                           

Wat is juist: de recente verbouwing of de recentelijke verbouwing?

Genootschap Onze Taal - De recente verbouwing heeft de voorkeur. ... is juist: de

                                                                                                                                           

De Koning

Parlement & Politiek - Nederland is een koninkrijk. Dat betekent dat een Koning het staatshoofd is of eigenlijk: het 'onschendbare deel' van de regering. Het Statuut voor het Koninkrijk bepaalt dat de Kroon van het Koninkrijk wordt gedragen door de erfgenamen van Koningin Juliana. ... de

                                                                                                                                           

Hoe komen we aan de benamingen voor de dagen van de week?

Genootschap Onze Taal - Wij hebben de namen voor de dagen van de week, net als die voor de maanden, ontleend aan de Germanen en de Romeinen. De Romeinen hadden van de Grieken het gebruik overgenomen om de dagen te noemen naar hemellichamen: de zon, de maan en vijf planeten. ... komen we aan de

                                                                                                                                           

Van camping tot glamping: een geschiedenis van kamperen

IsGeschiedenis - Het plezierkamperen In de negentiende eeuw veranderde de visie op de wildernis. In Groot-Brittannië ontstond een beweging die verkondigde dat de natuur heel mooi kon zijn. De natuur moest beleefd worden. ... camping tot glamping: een geschie de
                                                                                                                                           

Wat is juist: 'De gebaksvorkjes liggen achterin de la' of 'De gebaksvorkjes liggen achter in de la'?

Genootschap Onze Taal - Juist is 'De gebaksvorkjes liggen achter in de la. ... is juist: ' de

                                                                                                                                           

De Schoolmeester

Kunstbus - De Schoolmeester is het pseudoniem van de Nederlandse dichter Gerrit van de Linde ( Rotterdam, 12 maart 1808 – Londen, 27 januari 1858). Gerrit van de Linde was de zoon van een Rotterdamse koopman en makelaar. ... de

                                                                                                                                           

5 onvergetelijke kinderprogramma’s uit de jaren ’50

IsGeschiedenis - De eerste televisie-uitzending in Nederland was op 2 oktober 1951. Alle uitzendingen waren destijds live, er kon nog niks worden opgenomen. Begin 1955 verschenen er ook kinderprogramma’s. Dappere Dodo was de eerste poppenserie voor kinderen. ... onvergetelijke kin de

                                                                                                                                           

Wat zijn de dt-regels voor de tegenwoordige tijd?

Genootschap Onze Taal - Op vrijwel alle werkwoorden zijn voor de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd enkelvoud de volgende regels van toepassing: ... zijn de

                                                                                                                                           

De Acht

Kunstbus - Architectenkern de 8 In 1927 werd door een groep jonge architecten, waaronder Merkelbach, Karsten en Groenenwegen, de vereniging ‘De 8' opgericht. De Architectenkern de 8 bestond in het begin uit architecten die, evenals Merkelbach, opgeleid waren in de sfeer van de Amsterdamse School. ... de

                                                                                                                                           

Waar komt de kat de bel aanbinden vandaan?

Genootschap Onze Taal - De kat de bel aanbinden betekent 'als eerste een moeilijke kwestie aansnijden' of 'iets gevaarlijks ondernemen waar ook anderen de vruchten van zullen plukken'. De stoute schoenen aantrekken heeft een vergelijkbare betekenis; stout heeft hier de oude betekenis 'dapper'. ... komt de

                                                                                                                                           

Wie waren de jongens van Jan de Witt?

Genootschap Onze Taal - Met jongens van Jan de Witt worden flinke mensen bedoeld; mensen op wie je kunt bouwen en die de handen uit de mouwen steken. ... waren de

                                                                                                                                           

Wat betekent de naam de Radstake?

Genootschap Onze Taal - Tegenwoordig is de Radstake een groot uitgaanscentrum in de Achterhoek. Het is ongeveer gevestigd op een pleisterplaats die al op middeleeuwse kaarten wordt aangeduid als de radstake. Over de herkomst van het woord radstake bestaan twee theorieën. ... betekent de

                                                                                                                                           

Waar komt de uitdrukking met de noorderzon vertrekken vandaan?

Genootschap Onze Taal - Met de noorderzon vertrekken betekent 'ongemerkt vertrekken', 'ineens spoorloos verdwijnen', 'op de vlucht slaan'. ... komt de

                                                                                                                                           

Waar komt de zegswijze de handdoek in de ring gooien vandaan?

Genootschap Onze Taal - De handdoek in de ring gooien (of werpen ) betekent 'het opgeven'. ... komt de

                                                                                                                                           

Albert de Klerk

Muziekbus - Albert de Klerk geboren Haarlem 4-10-1917, gestorven 1-12-1998 Nederlandse organist en componist Reeds op 16 jarige leeftijd werd de Klerk benoemd tot organist van de St. Jozefkerk te Haarlem als opvolger van Hendrik Andriessen. ... de

                                                                                                                                           

Waar ligt de klemtoon in cupido: op de eerste of op de tweede lettergreep?

Genootschap Onze Taal - De meeste mensen zeggen [KU-pie-do], maar als de Romeinse liefdesgod bedoeld wordt, kan de klemtoon ook op de tweede lettergreep liggen (de u wordt dan als [oe] uitgesproken): [koe-PIE-do]. In het Latijn lag de klemtoon ook op die tweede lettergreep. ... ligt de

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 90