YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, kandidaat, meester of zelfs homo universalis ligt.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur conservatieven conservatief kabinet-van hall/donker curtius jhr.mr. g.c.j. () van reenen jyrki katainen van reenen baron schimmelpenninck van der oye alexander stubb petr necas juha sipila mr. w.a.a.j. () baron schimmelpenninck van der oye land finland p. (petr) necas mari kiviniemi finland europese commissie commissie katholieken europees parlement thorbecke kabinet-van zuylen van nijevelt liberalen elzbieta bienkowska pes evp antirevolutionairen liberalisme g.ch.c. () pels rijcken kabinet-mackay commissie-barroso ii reding, viviane andrus ansip kabinet-de jong jean-claude juncker g.ch.c. pels rijcken potocnik, janez kallas, siim sefcovic pels rijcken : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 196 voor - conservatief - in 0.0223720073699951 seconden.

conservatief

Kunstbus - Behoudend, niet veranderingsgezind. Zie ook conservatisme. ... conservatief

                                                                                                                                           
P. (Petr) Necas
Parlement & Politiek - Petr Necas (1964) was van 28 juni 2010 tot 10 juli minister-president van Tsjechiÿ. Hij is sinds april 2010 leider van de conservatief-liberale partij ODS. Eerder was hij natuurkundig onderzoeker, parlementslid en viceminister van Defensie. ... van tsjechiy. hij is sinds april 2010 leider van de conservatief

                                                                                                                                           
Mr. W.A.A.J. baron Schimmelpenninck van der Oye
Parlement & Politiek - In de Eerste Kamer een veelzijdig conservatief lid, die zichzelf later overigens tot de antirevolutionairen rekende. Zoon van de conservatieve minister en Gelderse Gouverneur Willem Anne Schimmelpenninck van der Oye. ... van der oye - hoofdinhoud in de eerste kamer een veelzijdig conservatief

                                                                                                                                           
Finland
Parlement & Politiek - Finland heeft een vrij stabiel politiek stelsel, waarin coalitiekabinetten regeren. Na de verkiezingen van 19 april 2015 vormde de leider van de centrumpartij Juha Sipilä een kabinet met conservatief-liberalen en eurosceptische nationalisten. ... de leider van de centrumpartij juha sipila een kabinet met conservatief

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. G.C.J. van Reenen
Parlement & Politiek - Onafhankelijke gematigde Amsterdamse conservatief, steunpilaar van Willem III. Zowel zijn vader als schoonvader waren Tweede Kamerlid. Was aanvankelijk advocaat en later burgemeester van en Tweede Kamerlid voor Amsterdam. ... van reenen - hoofdinhoud onafhankelijke gematigde amsterdamse conservatief

                                                                                                                                           
Romeins vermaak
IsGeschiedenis - Dat Rome één van de meest invloedrijke steden, zo niet dé meest invloedrijke, in de geschiedenis van Europa is geweest, staat vast. Je zou dan ook verwachten dat Rome altijd al de status die bij zijn macht hoorde, zou hebben uitgestraald. ... gezag zouden kunnen ondermijnen. ten tweede was de senaat erg conservatief
                                                                                                                                           
Romeins vermaak
IsGeschiedenis - Dat Rome één van de meest invloedrijke steden, zo niet dé meest invloedrijke, in de geschiedenis van Europa is geweest, staat vast. Je zou dan ook verwachten dat Rome altijd al de status die bij zijn macht hoorde, zou hebben uitgestraald. ... gezag zouden kunnen ondermijnen. ten tweede was de senaat erg conservatief
                                                                                                                                           
Kabinet-Rochussen (1858-1860)
Parlement & Politiek - Dit gemengd liberaal-conservatieve kabinet kan niet veel tot stand brengen. Plannen op het gebied van koloniën en een belastinghervorming halen niet de eindstreep. ... 1858 - 1 september 1859) minister: jhr. e.a.o. de casembroot ( conservatief

                                                                                                                                           
B.M. (Beata) Szydlo
Parlement & Politiek - Beata Szydlo (1963) is sinds 10 november 2015 premier van Polen. Zij werd als zodanig in juni 2015 naar voren geschoven door de conservatief-nationalische partij PiS (Recht en Rechtvaardigheid) van Jaroslaw Kaczynski. ... zij werd als zodanig in juni 2015 naar voren geschoven door de conservatief

                                                                                                                                           
Litouwen
Parlement & Politiek - De Republiek Litouwen is de zuidelijkste van de drie Baltische staten. Het land werd in 1990 onafhankelijk van de Sovjet-Unie, waarvan het sinds 1940 deel uitmaakte. Op 1 mei 2004 werd Litouwen lid van de Europese Unie, en op 1 januari 2014 voerde het land de euro in. ... door de christendemocratische (conservatieve) partij, een conservatief

                                                                                                                                           
Commissie-Barroso I (2004-2010)
Parlement & Politiek - Deze Europese Commissie trad op 22 november 2004* aan en bleef tot 10 februari 2010 in functie. In de commissie zaten voor het eerst leden uit de tien landen die in 2004 tot de Europese Unie waren toegetreden. ... zaken, audit en aanpak van fraude met eu-gelden conservatief

                                                                                                                                           
Mr.Dr. J. (Jan) Heemskerk Azn.
Parlement & Politiek - Belangrijke negentiende-eeuwse politicus, die driemaal een bekwame minister van Binnenlandse Zaken was, met grote kennis van zaken. Aanvankelijk gematigd liberaal Tweede Kamerlid voor Amsterdam. Werd allengs conservatiever. ... die bedaard en met milde humor optrad. 'pragmatisch' liberaal, conservatief

                                                                                                                                           
G.Ch.C. Pels Rijcken
Parlement & Politiek - Zeeofficier die in het conservatieve kabinet-Van Zuylen van Nijevelt minister van Marine was. Had een lange loopbaan bij de Marine en was onder meer onderwijzer van Japanse zeeofficieren en commandant van de marinebasis bij Den Helder. ... een (lichte) overtreding door de hoge raad werd veroordeeld. conservatief

                                                                                                                                           
Tussen fascisme en conservatisme
IsGeschiedenis - Het Verbond voor Nationaal Herstel (1932-1941). Enkele dagen nadat Hitler de macht greep in Duitsland en een muiterij uitbrak op De Zeven Provinciën, publiceerde het zojuist opgerichte conservatieve Verbond voor Nationaal Herstel zijn eerste manifest. ... partijen als de christelijk-historische unie (chu) en de conservatief
                                                                                                                                           
Tussen fascisme en conservatisme
IsGeschiedenis - Het Verbond voor Nationaal Herstel (1932-1941). Enkele dagen nadat Hitler de macht greep in Duitsland en een muiterij uitbrak op De Zeven Provinciën, publiceerde het zojuist opgerichte conservatieve Verbond voor Nationaal Herstel zijn eerste manifest. ... partijen als de christelijk-historische unie (chu) en de conservatief
                                                                                                                                           
J.F. (Fredrik) Reinfeldt
Parlement & Politiek - Fredrik Reinfeldt (1965) was in 2006-2014 minister-president van Zweden. Hij was leider van de conservatief-liberale Moderaterna-partij, die in 2004 een coalitie (Allians för Sverige) vormde met de christendemocraten, de Volkspartij (sociaal-liberalen) en de Centrumpartij (boeren). ... 2006-2014 minister-president van zweden. hij was leider van de conservatief

                                                                                                                                           
D.F. (Donald) Tusk
Parlement & Politiek - Donald Tusk (1957) is vanaf 1 december 2014 de vaste voorzitter van de Europese Raad. Hij was in november 2007-september 2014 minister-president van Polen. Tusk was medeoprichter en leider van het conservatief-liberale (maar bij de christendemocratische Europese Volkspartij aangesloten) Burgerplatformum. ... van polen. tusk was medeoprichter en leider van het conservatief

                                                                                                                                           
Mr. A. van Naamen van Eemnes
Parlement & Politiek - Conservatief-liberale politicus in de tweede helft van de negentiende eeuw. Echte 'middenman', die vooral vanwege de onderwijspolitiek in het liberale kamp kwam. Aanvankelijk advocaat in Zwolle en later tevens schoolopziener in de arrondissementen Ommen en Kampen. ... a. van naamen van eemnes - hoofdinhoud conservatief

                                                                                                                                           
Periode 1872-1888: kiesrecht- en schoolstrijd
Parlement & Politiek - Twee onderwerpen staan in deze periode centraal. Het eerste betreft de vraag welke burgers, naast de belastingbetalers, het kiesrecht moeten krijgen. Het tweede is de financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs. ... geen meerderheid hebben kunnen krijgen, treedt een overwegend conservatief

                                                                                                                                           
Dr. I. (Iveta) Radicová
Parlement & Politiek - Iveta Radicová (1956) was van 8 juli 2010 tot 4 april 2012 minister-president van Slowakije. Zij is lid van de conservatief-liberale/christendemocratische partij SDKU-DS. Mevrouw Radicová is sociologe en werkte als wetenschapper en hoogleraar aan de Comenius Universiteit van Bratislava. ... april 2012 minister-president van slowakije. zij is lid van de conservatief

                                                                                                                                           
Boerenpartij
Parlement & Politiek - De Boerenpartij was een conservatief-liberale belangen- en protestpartij. De partij werd opgericht in 1958 als voortzetting van de 'Vrije Boeren', een organisatie die zich tegen overheidsregulering van de landbouw via publiekrechtelijke organisaties verzette. ... - hoofdinhoud de boerenpartij was een conservatief

                                                                                                                                           
Commissie-Juncker (2014-2019)
Parlement & Politiek - Land ... en concurrentievermogen (vicevoorzitter) liberaal- conservatief

                                                                                                                                           
Vietnam in de Nederlandse politiek
IsGeschiedenis - Liever een uur stilte voor de slachtoffers. De linkse oppositie in Nederland, vanaf eind 1966 onder leiding van de PvdA, begreep dat er met kritiek op de Amerikaanse interventie in Vietnam stemmen te winnen waren. ... als inzet van het politieke steekspel tussen progressief en conservatief
                                                                                                                                           
Jhr.Mr. M.W. de Jonge van Campensnieuwland
Parlement & Politiek - Uiterst conservatief politicus uit de periode vóór 1848. Vervulde belangrijke rechterlijke functies, zoals vicepresident van het Gerechtshof in Zuid-Holland. Werd als Tweede Kamerlid in 1831 met anderen door de koning belast met de voorbereiding van een grondwetsherziening om de Belgische opstandelingen de wind uit de zeilen te nemen. ... m.w. de jonge van campensnieuwland - hoofdinhoud uiterst conservatief

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 88