YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek communio cultuur norbertijnen premonstratenzers mis proprium-missae antifoon heinrich isaac requiem rooms-katholiek katholieken katholieke-kerk rooms-katholieke-kerk katholiek proprium katholicisme katholieke ottavio pitoni : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 10 van 10 voor - communio - in 0.00375485420227051 seconden.

communio

Muziekbus - Communio Onderdeel van het proprium van de r.k. mis, gezongen tijdens de communiegang van de gelovigen. De communio is van origine een antifoon met psalm 33, maar de psalm wordt vrijwel nooit meer gezongen. ... communio

                                                                                                                                           
Norbertijnen
Kunstbus - De Ordo Canonici Regularis Praemonstratensis (O. Praem.), in het Nederlands premonstratenzers of norbertijnen, is een kloosterorde van reguliere kanunniken en lekenbroeders van de Orde van Prémontré. Ontstaan Deze kloosterorde werd in 1121 door de heilige Norbertus van Xanten gesticht in Prémontré, vanwaar de naam. ... dit wordt kernachtig aangeduid met het begrip communio

                                                                                                                                           
Mis
Muziekbus - 1 katholieke kerkdienst met eucharistieviering => offermaaltijd 2 muziek of liederen voor de katholieke kerkdienst De mis is in liturgische zin: het geheel van gebeden, lofprijzingen, acclamaties (aanroepingen) en lezingen tijdens de rooms-katholieke eredienst, de centrale vormgeving van de katholieke godsdienst. ... 15. tafelgebed, 16. pater noster, 17. agnus dei, 18. communio

                                                                                                                                           
Proprium-Missae
Muziekbus - Proprium Missae Latijnse naam voor het geheel van de vijf steeds wisselende gezangen van de mis; introïtus- antifoon, graduale-responsorium, halleluja (of tractus), offertorium- antifoon en communio- antifoon ... halleluja (of tractus), offertorium- antifoon en communio

                                                                                                                                           
Proprium
Muziekbus - Liturgie, De wisselende gezangen van de r.k. mis, d.w.z. de gezangen waarvan de teksten per dag anders zijn, aangepast aan de liturgische tijd. ... introitus, graduale, alleluia, tractus, offertorium en communio

                                                                                                                                           
antifoon
Muziekbus - Antifoon 1. wisselzang tussen twee zangkoren ( Gregoriaans-liturgische benaming). 2. overdrachtelijk gebruikt voor aanduiding van elke muzikale structuur waarbij groepen van stemmen elkaar afwisselen in tegenstelling tot de afwisseling van solostem en groep van stemmen, het responsoriaal. ... solist en koor. in het gregoriaans zijn de introitus en de communio

                                                                                                                                           
Rooms-Katholieke-Kerk
Kunstbus - De Rooms- Katholieke Kerk, meestal kortweg Katholieke Kerk genoemd, is de grootste christelijke Kerk ter wereld. Het woord Rooms duidt op Rome, omdat de bisschop van Rome het hoofd is van de Rooms- Katholieke Kerk. ... zijn er vele kerken met een andere ritus, die in gemeenschap ( communio

                                                                                                                                           
Heinrich Isaac
Muziekbus - Heinrich Isaac geboren Brabant ca 1450, gestorven Florence, 26-3-1517 Vlaams componist Over Heinrich Isaacs muzikale opleiding is zo goed als niets bekend, en ook de latere perioden uit zijn leven zijn niet unaniem te reconstrueren. ... het bevat een unieke verzameling introitus, allelujaverzen, communio

                                                                                                                                           
Ottavio Pitoni
Ottavio Pitoni
Muziekbus - Giuseppe Ottavio Pitoni Italiaanse componist, geboren 18 maart 1657 in Rieti, gestorven 1 februari 1743 in Rome De leerling van Pompeo Natale en Francesca Foggia begon op elfjarige leeftijd zijn muzikale loopbaan als koorknaap bij de St. ... voor een mis; 231 graduali; 15 sequences; 211 offertori; 16 communio

                                                                                                                                           
Requiem
Muziekbus - Mis, waarvan de tekst is aangepast voor een uitvaart. Muziek voor de r.k. dodenmis-liturgie. Genoemd naar de tekst van de introïtus: " Requiem aeternam.." (= "eeuwige rust..."). Vanaf de 15e eeuw is het requiem ook meerstemmig gecomponeerd en, in tegenstelling tot "gewone" missen, zowel het ordinarium als het proprium. ... "domine jesu christe", 7. sanctus, 8. agnus dei, 9. communio

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 217