YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
KEIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.  
Wat is jouw KEIQ (KennisEmotieIntelligentieQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw KEIQ op het niveau van een onwetende, leerling, kandidaat, meester of zelfs homo universalis ligt.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal betekenis woordkeuze woordgebruik uitdrukkingen en spreekwoorden werkwoord etymologie aaneenschrijven engels voorzetsels samenstelling lastige woorden bijvoeglijk naamwoord afleiding aardrijkskundige namen meervoudsvorming barbarisme woordgeslacht stijlfouten enkelvoud/meervoud lidwoord voegwoord ontkenningen trappen van vergelijking uitspraak en klemtoon ei/ij oude naamvallen buigings-n bezitsvorm c/k persoonlijk voornaamwoord meewerkend voorwerp leestips afbrekingen namen tussen-n getallen hulpwerkwoord accenten sterk/zwak werkwoord : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 2155 voor - betekenis - in 0.0925500392913818 seconden.

Naast het bijvoeglijk naamwoord zwoel bestaat ook zoel. Heeft dit dezelfde betekenis?

Genootschap Onze Taal - In de praktijk worden zoel en zwoel door elkaar gebruikt. Beide woorden kunnen zowel de betekenis 'drukkend warm, benauwd' als 'aangenaam warm, zacht voor de tijd van het jaar' hebben. De vorm zwoel komt veruit het vaakst voor van de twee. ... naamwoord zwoel bestaat ook zoel. heeft dit dezelfde betekenis

                                                                                                                                           

Wat is precies de betekenis van sanctioneren?

Genootschap Onze Taal - De grote Van Dale (2005) geeft bij sanctioneren drie betekenissen: ... is precies de betekenis

                                                                                                                                           

Kan ik faciliteren gebruiken in de betekenis 'van faciliteiten voorzien'? Of is alleen faciliëren juist?

Genootschap Onze Taal - Faciliteren is juist in de betekenis 'van faciliteiten voorzien, ondersteuning bieden'; faciliëren wordt doorgaans gebruikt in de betekenis 'vergemakkelijken, gemakkelijk(er) maken'. ... ik faciliteren gebruiken in de betekenis

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Ze hebben opgetreden in Amsterdam' of 'Ze zijn opgetreden in Amsterdam'?
Genootschap Onze Taal - Beide vormen zijn juist, maar in de meeste contexten is hebben het best. Het hangt deels van de betekenis af. ... de meeste contexten is hebben het best. het hangt deels van de betekenis

                                                                                                                                           
Als een ambtenaar vertrouwelijke informatie heeft doorgespeeld, horen en lezen we in de media: 'De ambtenaar heeft gelekt.' Is lekken hier juist?
Genootschap Onze Taal - Ja, lekken is in deze betekenis helemaal ingeburgerd. Bijna alle hedendaagse woordenboeken vermelden bij lekken onder andere iets als 'geheime, vertrouwelijke informatie laten uitlekken'. Van Dale geeft deze betekenis voor het eerst in de elfde druk (1984). ... heeft gelekt.' is lekken hier juist? ja, lekken is in deze betekenis

                                                                                                                                           

Wat is het precieze betekenis- en gebruiksverschil tussen omdat en doordat?

Genootschap Onze Taal - Omdat en doordat kunnen allebei een oorzaak aanduiden; omdat kan daarnaast betrekking hebben op een reden (er zit dan een drijfveer, overtuiging en/of gedachte achter). ... is het precieze betekenis

                                                                                                                                           
Wat is het best: 'Die bloemen rieken heerlijk' of 'Die bloemen ruiken heerlijk'?
Genootschap Onze Taal - 'Die bloemen ruiken heerlijk' is verreweg het gewoonst. Ruiken betekent hier 'een geur verspreiden'. Het verouderende werkwoord rieken heeft dezelfde betekenis, dus rieken is in deze zin ook mogelijk. ... verspreiden'. het verouderende werkwoord rieken heeft dezelfde betekenis

                                                                                                                                           

Is er verschil in betekenis tussen samenstellingen die beginnen met aansluit- ( aansluitpunt ) en samenstelling die beginnen met aansluitings- ( aansluitingspunt )?

Genootschap Onze Taal - In het Nederlands kunnen samenstellingen onder meer gevormd worden door twee zelfstandige naamwoorden te koppelen (zoals in aansluitings+kosten ) of door een werkwoordsstam en een zelfstandig naamwoord samen te voegen (zoals in aansluit+punt ). ... er verschil in betekenis

                                                                                                                                           
Waar komt de zegswijze pappen en nathouden vandaan?
Genootschap Onze Taal - Voor de herkomst van pappen en nathouden bestaan verschillende verklaringen. Ook de betekenis van deze uitdrukking ligt niet vast. De bekendste betekenis is 'de zaak zo goed en zo kwaad als het gaat aan de gang houden', 'ergens halfslachtig mee doorgaan'. ... pappen en nathouden bestaan verschillende verklaringen. ook de betekenis

                                                                                                                                           
Is het palet of pallet? En wat is het meervoud hiervan?
Genootschap Onze Taal - Palet en pallet bestaan allebei; ze hebben elk een eigen betekenis. ... palet en pallet bestaan allebei; ze hebben elk een eigen betekenis

                                                                                                                                           
Veel bedrijven prijzen tegenwoordig hun 'kwalitatieve producten' aan. Die vorm is toch niet juist?
Genootschap Onze Taal - Inderdaad, kwalitatieve producten is een vreemde combinatie. Kwalitatief betekent 'de kwaliteit betreffend'. Kwalitatieve producten zijn dus letterlijk 'producten die de kwaliteit betreffen', en daaraan is geen zinnige betekenis toe te kennen. ... die de kwaliteit betreffen', en daaraan is geen zinnige betekenis

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Brugge ademt een middeleeuwse sfeer' of 'Brugge ademt een middeleeuwse sfeer uit'?
Genootschap Onze Taal - 'Brugge ademt een middeleeuwse sfeer' is juist; er hoort geen uit bij. Ademen heeft hier de figuurlijke betekenis 'uitstralen', 'ervan uitgaan'. Uitademen heeft die figuurlijke betekenis niet; dit werkwoord heeft alleen de letterlijke betekenis 'lucht uitblazen'. ... juist; er hoort geen uit bij. ademen heeft hier de figuurlijke betekenis

                                                                                                                                           
Wat is het verschil tussen amper en ampel?
Genootschap Onze Taal - Ampel en amper zijn twee woorden die veel op elkaar lijken, maar een tegenovergestelde betekenis hebben. ... woorden die veel op elkaar lijken, maar een tegenovergestelde betekenis

                                                                                                                                           
Kun je een jonge voetballer een cadet noemen?
Genootschap Onze Taal - Ja, dat kan. Vooral in België komt cadet in deze betekenis voor. Een cadet is in België meestal een jong lid (rond twaalf tot vijftien jaar) van een sportvereniging. ... cadet noemen? ja, dat kan. vooral in belgie komt cadet in deze betekenis

                                                                                                                                           

In welke boeken kan ik de betekenis en herkomst van spreekwoorden, zegswijzen en uitdrukkingen vinden?

Genootschap Onze Taal - Hieronder staan een aantal boeken die de herkomst en betekenis van spreekwoorden, zegswijzen en uitdrukkingen geven. ... welke boeken kan ik de betekenis

                                                                                                                                           
Wat wordt bedoeld met de K3-eilanden?
Genootschap Onze Taal - Veel mensen zullen K3 vooral kennen als de naam van een Belgisch meidengroepje. Maar K3 heeft sinds 2006 ook een andere betekenis: de K3 of de K3-eilanden is de verzamelnaam voor de Caraïbische eilanden Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. ... meidengroepje. maar k3 heeft sinds 2006 ook een andere betekenis

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'U rijdt te snel' of 'U rijdt te hard'?
Genootschap Onze Taal - Beide formuleringen zijn juist. Snel wordt in de woordenboeken onder meer omschreven als 'zich vlug voortbewegend of daartoe in staat', en 'vlug, niet veel tijd nodig hebbend, haastig'. Bij hard staat als betekenis onder meer 'snel', met voorbeelden als hard lopen en hard rijden. ... niet veel tijd nodig hebbend, haastig'. bij hard staat als betekenis

                                                                                                                                           
Wat is juist: eis en weder dienende of ijs en weder dienende?
Genootschap Onze Taal - IJs en weder dienende is juist. Het betekent namelijk: 'als ijs en weer dienen', oftewel 'als de (weers)omstandigheden meewerken'. In deze uitdrukking wordt dienen gebruikt in de betekenis 'geschikt, gunstig zijn (voor iets)'. ... meewerken'. in deze uitdrukking wordt dienen gebruikt in de betekenis

                                                                                                                                           
Wat betekent het als je zegt dat een bedrijf 'op de schop gaat'? Wordt het dan gereorganiseerd of gaat het failliet?
Genootschap Onze Taal - Op de schop gaan heeft in elk geval niet de betekenis 'failliet gaan'. Het betekent zoveel als 'bewerkt worden, onderzocht worden, opnieuw ingericht worden, veranderd worden, gerenoveerd worden', etc. De hedendaagse woordenboeken noemen als voorbeeldzinnen onder meer 'De hele buurt gaat op de schop' (= 'wordt opnieuw ingericht') en 'De wijk gaat op de schop' (= 'wordt gerenoveerd'). ... gaat het failliet? op de schop gaan heeft in elk geval niet de betekenis

                                                                                                                                           
Is moraal juist in: 'Chocolade is slecht voor de lijn maar goed voor de moraal'?
Genootschap Onze Taal - Moraal is hier juist, maar het moreel kan ook. Beide woorden kunnen gebruikt worden in de betekenis 'geestelijke toestand', 'gemoedsgesteldheid'. Moraal heeft deze betekenis in het Nederlands nog niet zo lang; moreel wel. ... het moreel kan ook. beide woorden kunnen gebruikt worden in de betekenis

                                                                                                                                           
Wat betekent oubollig?
Genootschap Onze Taal - De betekenis van oubollig wordt steeds negatiever. De ontwikkeling was eerst andersom. De betekenis van de oudste vorm abolge, verwant met belgen ('kwaad maken'), is 'toornig, boos'; later verschoof die via 'gek, dwaas' naar 'koddig'. ... betekent oubollig? de betekenis

                                                                                                                                           
Wat is precies het verschil tussen willekeurig en onwillekeurig?
Genootschap Onze Taal - Willekeurig en onwillekeurig zijn lang niet altijd elkaars tegenovergestelde; soms lijkt de betekenis juist eerder ongeveer hetzelfde. ... zijn lang niet altijd elkaars tegenovergestelde; soms lijkt de betekenis

                                                                                                                                           
In sommige kookwoordenboeken vind je het woord adelijk, vooral in de combinatie adelijk wild. Moet dat niet adellijk zijn? En wat betekent het precies?
Genootschap Onze Taal - Meestal betekent adellijk 'van adel, te maken hebbend met de adel', maar het heeft nog een betekenis. In de combinatie adellijk wild betekent het namelijk 'langere tijd bewaard, nét niet rot’. Adellijk wild was dus niet meteen nadat het was geschoten bereid, maar eerst enige tijd bewaard. ... adel, te maken hebbend met de adel', maar het heeft nog een betekenis

                                                                                                                                           

Wat is de herkomst en betekenis van het woord fiebelefors?

Genootschap Onze Taal - De meeste bronnen maken geen melding van fiebelefors; alleen in Van Dale vinden we het terug: "fiebelefors (gewestelijk), op stel en sprong, overhaast". De toevoeging 'gewestelijk' duidt erop dat fiebelefors niet tot de standaardtaal gerekend kan worden. ... is de herkomst en betekenis

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 231