YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal betekenis woordkeuze woordgebruik uitdrukkingen en spreekwoorden werkwoord etymologie aaneenschrijven voorzetsels engels samenstelling lastige woorden bijvoeglijk naamwoord aardrijkskundige namen barbarisme afleiding stijlfouten meervoudsvorming woordgeslacht lidwoord voegwoord enkelvoud/meervoud ontkenningen trappen van vergelijking uitspraak en klemtoon ei/ij oude naamvallen buigings-n bezitsvorm c/k persoonlijk voornaamwoord leestips meewerkend voorwerp afbrekingen namen tussen-n getallen hulpwerkwoord sterk/zwak werkwoord accenten : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1843 voor - betekenis - in 0.0769400596618652 seconden.

Naast het bijvoeglijk naamwoord zwoel bestaat ook zoel. Heeft dit dezelfde betekenis?

Genootschap Onze Taal - In de praktijk worden zoel en zwoel door elkaar gebruikt. Beide woorden kunnen zowel de betekenis 'drukkend warm, benauwd' als 'aangenaam warm, zacht voor de tijd van het jaar' hebben. De vorm zwoel komt veruit het vaakst voor van de twee. ... naamwoord zwoel bestaat ook zoel. heeft dit dezelfde betekenis

                                                                                                                                           

Wat is precies de betekenis van sanctioneren?

Genootschap Onze Taal - De grote Van Dale (2005) geeft bij sanctioneren drie betekenissen: ... is precies de betekenis

                                                                                                                                           

Kan ik faciliteren gebruiken in de betekenis 'van faciliteiten voorzien'? Of is alleen faciliëren juist?

Genootschap Onze Taal - Faciliteren is juist in de betekenis 'van faciliteiten voorzien, ondersteuning bieden'; faciliëren wordt doorgaans gebruikt in de betekenis 'vergemakkelijken, gemakkelijk(er) maken'. ... ik faciliteren gebruiken in de betekenis

                                                                                                                                           
Wat betekent het werkwoord smouten in 'Ik smout 't niet'?
Genootschap Onze Taal - Smouten is een Bargoens woord voor 'vertrouwen'. Smouten is afgeleid van het zelfstandig naamwoord smout, dat eigenlijk 'vet' betekent. Volgens het Bargoens Woordenboek (1986) heeft zich hieruit de betekenis 'gunstige gelegenheid' ontwikkeld. ... volgens het bargoens woordenboek (1986) heeft zich hieruit de betekenis

                                                                                                                                           
Wat is juist: interim-manager, interimmanager of interim manager?
Genootschap Onze Taal - Interim-manager is juist. In interim-manager betekent interim 'tijdelijk, tussentijds, voorlopig'. In die betekenis wordt er een streepje na interim geschreven. ... betekent interim 'tijdelijk, tussentijds, voorlopig'. in die betekenis

                                                                                                                                           
In een krantenartikel kwam ik de volgende zin tegen: 'De chemie tussen de coach en de spelers ontbrak.' Wat betekent chemie in deze zin?
Genootschap Onze Taal - Tot niet zo heel lang geleden betekende chemie uitsluitend 'scheikunde' (of, metonymisch, 'chemische industrie'). Hier is een betekenis bij gekomen, die door de grote Van Dale (2005) omschreven wordt als "specifieke reactie tussen bep. ... (of, metonymisch, 'chemische industrie'). hier is een betekenis

                                                                                                                                           

In welke boeken kan ik de betekenis en herkomst van spreekwoorden, zegswijzen en uitdrukkingen vinden?

Genootschap Onze Taal - Hieronder staan een aantal boeken die de herkomst en betekenis van spreekwoorden, zegswijzen en uitdrukkingen geven. ... welke boeken kan ik de betekenis

                                                                                                                                           
Wat is juist: eis en weder dienende of ijs en weder dienende?
Genootschap Onze Taal - IJs en weder dienende is juist. Het betekent namelijk: 'als ijs en weer dienen', oftewel 'als de (weers)omstandigheden meewerken'. In deze uitdrukking wordt dienen gebruikt in de betekenis 'geschikt, gunstig zijn (voor iets)'. ... meewerken'. in deze uitdrukking wordt dienen gebruikt in de betekenis

                                                                                                                                           
Wat zijn homoniemen?
Genootschap Onze Taal - Homoniemen zijn woorden die er hetzelfde uitzien, maar een verschillende betekenis hebben. Bijvoorbeeld bank (om op te zitten) en bank (als geldinstelling). ... zijn woorden die er hetzelfde uitzien, maar een verschillende betekenis

                                                                                                                                           
Als iemand het heeft over een enerverende middag, heeft hij het dan naar zijn zin gehad of niet?
Genootschap Onze Taal - Daarover zijn de meningen verdeeld. In Van Dale staan sinds de elfde druk (1984) twee betekenissen bij enerverend: 'zenuwachtig, prikkelbaar makend' en 'opwindend' (een enerverende wedstrijd). In de tiende druk (1976) vermeldde Van Dale nog alleen de negatieve betekenis. ... verdeeld. in van dale staan sinds de elfde druk (1984) twee betekenis

                                                                                                                                           
Is er verschil tussen moederland en vaderland?
Genootschap Onze Taal - Moederland en vaderland kunnen allebei 'land van oorsprong' betekenen, 'land waar iemand vandaan komt'. Ook voor 'land waar men zich thuis voelt' kunnen beide termen gebruikt worden, al is vaderland gebruikelijker in die betekenis. ... termen gebruikt worden, al is vaderland gebruikelijker in die betekenis

                                                                                                                                           
Wat is het verschil tussen de idee en het idee?
Genootschap Onze Taal - De idee wordt vooral gebruikt als filosofische term, in de betekenis 'het veronderstelde eeuwige en volmaakte grond- of voorbeeld', of als synoniem voor denkbeeld: 'Kant heeft de idee dat subjectiviteit de basis is van objectieve kennis uitgewerkt', 'De idee van God als Schepper is al eeuwen oud', 'Veel relaties zijn onvolmaakt, maar daarachter schuilt de idee van liefde', 'De idee van de maakbare samenleving wordt door velen omarmd. ... de idee wordt vooral gebruikt als filosofische term, in de betekenis

                                                                                                                                           
Veel bedrijven prijzen tegenwoordig hun 'kwalitatieve producten' aan. Die vorm is toch niet juist?
Genootschap Onze Taal - Inderdaad, kwalitatieve producten is een vreemde combinatie. Kwalitatief betekent 'de kwaliteit betreffend'. Kwalitatieve producten zijn dus letterlijk 'producten die de kwaliteit betreffen', en daaraan is geen zinnige betekenis toe te kennen. ... die de kwaliteit betreffen', en daaraan is geen zinnige betekenis

                                                                                                                                           
Waarom noemen we een dik boek ook wel een dikke pil?
Genootschap Onze Taal - Het woord pil is ontleend aan het Latijnse pillula, dat 'balletje, klompje' betekent. Hierin herkennen we pil in de medische betekenis: 'een klein balletje of klompje van een bepaald geneesmiddel, bedoeld om in zijn geheel door te slikken'. ... klompje' betekent. hierin herkennen we pil in de medische betekenis

                                                                                                                                           
Wat is het verschil tussen amper en ampel?
Genootschap Onze Taal - Ampel en amper zijn twee woorden die veel op elkaar lijken, maar een tegenovergestelde betekenis hebben. ... woorden die veel op elkaar lijken, maar een tegenovergestelde betekenis

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Die broek pas ik eigenlijk niet meer' of 'Die broek past mij eigenlijk niet meer'?
Genootschap Onze Taal - 'Die broek past mij eigenlijk niet meer' is voor de meeste taalgebruikers het best. Als passen de betekenis 'goed zitten, de goede maat hebben' heeft, wordt het bij voorkeur gecombineerd met een indirect object, om precies te zijn een ondervindend voorwerp. ... meer' is voor de meeste taalgebruikers het best. als passen de betekenis

                                                                                                                                           

Wat is het precieze betekenis- en gebruiksverschil tussen omdat en doordat?

Genootschap Onze Taal - Omdat en doordat kunnen allebei een oorzaak aanduiden; omdat kan daarnaast betrekking hebben op een reden (er zit dan een drijfveer, overtuiging en/of gedachte achter). ... is het precieze betekenis

                                                                                                                                           
Wat betekent het als je zegt dat een bedrijf 'op de schop gaat'? Wordt het dan gereorganiseerd of gaat het failliet?
Genootschap Onze Taal - Op de schop gaan heeft in elk geval niet de betekenis 'failliet gaan'. Het betekent zoveel als 'bewerkt worden, onderzocht worden, opnieuw ingericht worden, veranderd worden, gerenoveerd worden', etc. De hedendaagse woordenboeken noemen als voorbeeldzinnen onder meer 'De hele buurt gaat op de schop' (= 'wordt opnieuw ingericht') en 'De wijk gaat op de schop' (= 'wordt gerenoveerd'). ... gaat het failliet? op de schop gaan heeft in elk geval niet de betekenis

                                                                                                                                           

Wat is de herkomst en betekenis van het woord fiebelefors?

Genootschap Onze Taal - De meeste bronnen maken geen melding van fiebelefors; alleen in Van Dale vinden we het terug: "fiebelefors (gewestelijk), op stel en sprong, overhaast". De toevoeging 'gewestelijk' duidt erop dat fiebelefors niet tot de standaardtaal gerekend kan worden. ... is de herkomst en betekenis

                                                                                                                                           
Wat wordt bedoeld met de K3-eilanden?
Genootschap Onze Taal - Veel mensen zullen K3 vooral kennen als de naam van een Belgisch meidengroepje. Maar K3 heeft sinds 2006 ook een andere betekenis: de K3 of de K3-eilanden is de verzamelnaam voor de Caraïbische eilanden Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. ... meidengroepje. maar k3 heeft sinds 2006 ook een andere betekenis

                                                                                                                                           
In een negentiende-eeuwse brief kwam ik het woord item tegen. Is dit woord echt al zo oud?
Genootschap Onze Taal - Ja, het zelfstandig naamwoord item bestond zelfs al in het Middelnederlands; het is een Latijns leenwoord, dat werd uitgesproken als [ietem]. Oorspronkelijk betekende het 'post op een rekening', later kreeg het de algemenere betekenis 'onderwerp (dat aan bod komt)'. ... het 'post op een rekening', later kreeg het de algemenere betekenis

                                                                                                                                           
Waar komt het spreekwoord 'Er is geen koe zo bont of er zit wel een vlekje aan' vandaan en wat betekent het?
Genootschap Onze Taal - Dit spreekwoord betekent: 'een gerucht of een roddel heeft altijd wel een kern van waarheid'. Misschien is het gerucht of de roddel wat overdreven, maar van elk praatje is wel íéts waar. Dit spreekwoord heeft dus dezelfde betekenis als 'Waar rook is, is vuur': een praatje komt niet zómaar de wereld in. ... praatje is wel iets waar. dit spreekwoord heeft dus dezelfde betekenis

                                                                                                                                           
Waar komt het woord balorig vandaan?
Genootschap Onze Taal - Bal- in balorig betekent 'kwaad, slecht'. Vroeger sprak men niet van balorig maar van balhorig; iemand die niet goed wilde luisteren, was balhorig ('slecht horend'). Hieruit is de huidige betekenis van balorig ontstaan: 'niet naar goede raad luisterend, tegendraads, ontevreden'. ... was balhorig ('slecht horend'). hieruit is de huidige betekenis

                                                                                                                                           
Is digibeet ('iemand die niets snapt van computers') een goed Nederlands woord?
Genootschap Onze Taal - Ja, er is niets mis met het woord digibeet. De betekenis van het woord digibeet vloeit niet voort uit de onderdelen waaruit het is opgebouwd. Digibeet is een combinatie van het voorvoegsel digi-, dat gebruikt wordt voor zaken die met digitaal dataverkeer te maken hebben, en -beet, het laatste gedeelte van analfabeet. ... woord? ja, er is niets mis met het woord digibeet. de betekenis

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 18

Tweets by kunstbus