YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
KEIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.  
Wat is jouw KEIQ (KennisEmotieIntelligentieQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw KEIQ op het niveau van een onwetende, leerling, kandidaat, meester of zelfs homo universalis ligt.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal afleiding literair aaneenschrijven samenstelling trema woordkeuze apostrof aardrijkskundige namen afkortingen hoofdletter of kleine letter meervoudsvorming getallen alternatieve spelling tussen-n verkleinwoord uitspraak en klemtoon basisregels lastige woorden betekenis werkwoord etymologie woordgebruik bijvoeglijk naamwoord tussen-s barbarisme woordgeslacht buigings-n lidwoord buigings-e nederland nederlandse geschiedenis interbellum, eerste & tweede wereldoorlog 1900-1945 sportevenementen scheepvaart colijn, hendrik uitvindingen lucht- en ruimtevaart nederlandse feestdagen : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 110 voor - afleiding - in 0.0101099014282227 seconden.

afleiding

Kunstbus - Afleiding Een afleiding of derivatie is een woordvormingsprocedé waarbij aan een grondwoord taalelementen worden toegevoegd die niet als losse woorden kunnen voorkomen (gebonden morfemen). Deze toevoegsels kunnen worden onderscheiden in voor- en achtervoegsels (ook wel pre- en suffixen genoemd). ... afleiding

                                                                                                                                           

Wat is het verschil tussen een afleiding en een samenstelling?

Genootschap Onze Taal - Kort gezegd: van een samenstelling kunnen alle delen ook zelfstandig voorkomen en van een afleiding niet. ... is het verschil tussen een afleiding

                                                                                                                                           
Ik kom vaak het woord bewegwijzering tegen. Is dat wel een goed woord? Is wegbewijzering niet logischer?
Genootschap Onze Taal - Bewegwijzering is een heel gewoon woord. Het hoort bij het werkwoord bewegwijzeren, dat een directe afleiding is van wegwijzer; het betekent '(iets, bijvoorbeeld een route) van wegwijzers voorzien, ergens wegwijzers langs plaatsen'. ... het hoort bij het werkwoord bewegwijzeren, dat een directe afleiding

                                                                                                                                           
Wat is de juiste schrijfwijze: hbo'er of hbo-er?
Genootschap Onze Taal - Hbo'er (met apostrof) is juist. Dit woord is een afleiding van hbo. Aan de afkorting hbo wordt het achtervoegsel -er geplakt. Dat achtervoegsel kan niet zomaar aan hbo vastgeplakt worden; dat zou tot uitspraakverwarring kunnen leiden ('hboer'). ... of hbo-er? hbo'er (met apostrof) is juist. dit woord is een afleiding

                                                                                                                                           
Hoe ontstaan nieuwe woorden?
Genootschap Onze Taal - Nieuwe woorden kunnen op verschillende manieren gevormd worden. De gebruikelijkste zijn: afleiding, samenstelling, nieuwvorming en ontlening. ... manieren gevormd worden. de gebruikelijkste zijn: afleiding

                                                                                                                                           
Hoe heet een inwoner van Lelystad?
Genootschap Onze Taal - Een inwoner van Lelystad is een Lelystedeling. Die vorm Lelystedeling is te vergelijken met de woorden stedeling, Randstedeling en hoofdstedeling, die zijn afgeleid van stad, Randstad en hoofdstad. Een vrouwelijke inwoner kan ook een Lelystadse genoemd worden; dat is een afleiding van het bijvoeglijk naamwoord Lelystads. ... inwoner kan ook een lelystadse genoemd worden; dat is een afleiding

                                                                                                                                           
Hoe noem je een inwoner van New York?
Genootschap Onze Taal - Een inwoner van New York is een New Yorker. ... new york bevat een spatie. deze spatie blijft staan in de afleiding

                                                                                                                                           
Is chicheid wel juist geschreven?
Genootschap Onze Taal - Chicheid is juist, maar er is wel iets raars mee: er staan een c en een h achter elkaar die niet als [ch] worden uitgesproken. Voor dit soort gevallen van 'botsende' medeklinkers bestaan geen regels, wat bijvoorbeeld bij klinkerbotsing wel het geval is (een trema in skiën, een streepje in zo-even ). ... trema in skien, een streepje in zo-even ). chicheid is een afleiding

                                                                                                                                           
Wat is de juiste spelling van de afkorting van zelfstandige zonder personeel?
Genootschap Onze Taal - Een zelfstandige zonder personeel is een zzp'er - met kleine letters, zonder punten, en met een apostrof voor het achtervoegsel -er. Het meervoud is zzp'ers. ... is het een achtervoegsel; zzp'er is in zijn geheel een afleiding

                                                                                                                                           
Is een persoon die of een team dat in een halve finale speelt een halve finalist of een halvefinalist?
Genootschap Onze Taal - De juiste spelling is halvefinalist. ... zelfstandig naamwoord finale. het achtervoegsel -ist maakt een afleiding

                                                                                                                                           
Wat is juist: ideeënloos of ideeëloos?
Genootschap Onze Taal - Volgens de officiële spelling is ideeëloos correct. Wat ons betreft is ook ideeënloos prima; deze alternatieve vorm is daarom opgenomen in de Spellingwijzer Onze Taal en op onze spellingwebsite Spellingsite. ... onze taal en op onze spellingwebsite spellingsite.nu. afleiding

                                                                                                                                           
Wat is klinkerbotsing?
Genootschap Onze Taal - Klinkerbotsing betekent dat er twee klinkers naast elkaar staan die als één klank gelezen kunnen worden, terwijl ze bij verschillende lettergrepen horen. Een voorbeeld van een woord met klinkerbotsing is beïnvloeden. ... klinkerbotsing kan op twee manieren worden verholpen: bij afleiding

                                                                                                                                           
Wat is juist: gsm'etje of gsm-metje? En is het meervoud gsm's?
Genootschap Onze Taal - Het meervoud van gsm is gsm's, en de verkleinvorm luidt gsm'etje. ... of een woord dat een losse letter of cijfer bevat in een afleiding

                                                                                                                                           
Wat is juist: een 20e-eeuws pand of een 20e eeuws pand?
Genootschap Onze Taal - Een 20e-eeuws pand is juist. Ook 20ste-eeuws en twintigste-eeuws zijn mogelijk. ... zijn mogelijk. een telwoord en een zelfstandig naamwoord (of afleiding

                                                                                                                                           
Wat is juist: onmiddelijk of onmiddellijk?
Genootschap Onze Taal - Onmiddellijk is juist, met twee l 'en. ... 'direct'. verwante adviezen adelijk / adellijk trefwoorden afleiding

                                                                                                                                           
Wat is juist: de rechtelijke macht of de rechterlijke macht?
Genootschap Onze Taal - Juist is de spelling met een r: de rechterlijke macht. Dit is een verzamelterm voor 'alle instanties die rechtspreken'. ... dale (2005) komt alleen scheidsrechterlijk voor. trefwoorden afleiding

                                                                                                                                           
Wanneer is een woord dat op -schap eindigt een de-woord en wanneer een het-woord?
Genootschap Onze Taal - Het achtervoegsel -schap hoort soms bij vrouwelijke en soms bij onzijdige woorden. Hieronder staan de categorieën woorden die specifiek vrouwelijk dan wel onzijdig zijn. ... enz.; verzamelnamen als de broederschap en de vennootschap; afleiding

                                                                                                                                           
Kun je spreken van de afkeur als je de afkeer bedoelt?
Genootschap Onze Taal - De afkeur is geen gangbaar zelfstandig naamwoord. Het historische Woordenboek der Nederlandsche Taal vermeldt de afkeur wel, maar noemt het "dichterlijke stijl". ... auto's', bijvoorbeeld in de combinatie apk-afkeur. trefwoorden afleiding

                                                                                                                                           
Wat is juist: 75ste jaargang, 75-ste jaargang of 75'ste jaargang?
Genootschap Onze Taal - 75ste jaargang is juist. ... los kan voorkomen), zoals 80-jarige en 36-urige werkweek. bij afleiding

                                                                                                                                           
Is alleen kostwinner de juiste vorm, of mag het ook kostwinnaar zijn?
Genootschap Onze Taal - De juiste vorm is kostwinner; kostwinnaar wordt niet in de naslagwerken vermeld. ... maar winner bestaat ook nog steeds. trefwoorden afleiding

                                                                                                                                           
Is er een betekenisverschil tussen motivering en motivatie?
Genootschap Onze Taal - Motivering en motivatie kunnen allebei 'het motiveren, het aangeven van motieven, onderbouwing' en 'argument, reden' betekenen. ... facturatie / facturering realisering / realisatie trefwoorden afleiding

                                                                                                                                           
Wat is de juiste vorm: woordvoer dster of woordvoerster?
Genootschap Onze Taal - Woordvoerster is zonder d tussen de r en de s. Woordvoerdster is dus niet goed. ... ). verwante adviezen fietster / fietsster trefwoorden afleiding

                                                                                                                                           
Hoe komt het dat sommige woorden in het enkelvoud een korte klinker hebben ( dag, dak, lot, schip ) en in het meervoud een lange klinker ( dagen, daken, loten, schepen )?
Genootschap Onze Taal - Dat is zo in het Oudnederlands ontstaan, in de vroege Middeleeuwen. ... en noors. dit komt ook voor in enkele oudere nederlandse afleiding

                                                                                                                                           
Waar komt knof in knoflook vandaan?
Genootschap Onze Taal - Knof zelf betekent niets; knoflook is een verbastering van kloflook, dat moeilijk uit te spreken was vanwege de twee l 'en die zo vlak na elkaar staan. Klof- in kloflook is een afleiding van het zelfstandig naamwoord kloof of het werkwoord klieven; het verwijst naar de kleine 'kloofjes' tussen de tenen van een bolletje knoflook. ... l 'en die zo vlak na elkaar staan. klof- in kloflook is een afleiding

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 232