YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal uitdrukkingen en spreekwoorden muziek cultuur kunst italiaanse classicistische italiaanse-muziek classicistisch neoklassieke design architectuur muziekgeschiedenis augustus arp gregoriaanse kalender literair literatuur louis-quatorze antiek surinaamse literatuur antiquiteiten lodewijk-xiv-stijl antieke italiaanse-opera chu tabak duitse literatuur kvp ballet klavecimbel rpf-jongeren gpjc christenunie gpv perspectief politieke jongerenorganisaties reformatorische politieke federatie arjos jacques louis david : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 231 voor - 1700 1800 - in 0.0278439521789551 seconden.
Italiaanse-muziek
Muziekbus - Italiaanse muziek Zie het artikel Italiaanse Volksmuziek voor de ontwikkeling van de muziek in Italië van voor 900 nC 9de eeuw In de 9de eeuw begon een geheel nieuwe wijze van musiceren. Het gelijktijdig hanteren van verschillende stemmen en het experimenteren met het gelijktijdig klinken van verschillende tonen deed zijn intrede, de klankfantasie en het voorstellings- en combinatievermogen werd steeds gecompliceerder. ... had venetie nooit minder dan zes operagezelschappen. tussen 1700

                                                                                                                                           
classicistisch
Kunstbus - Classicisme De klassieke kunst heeft een onuitwisbaar stempel op de kunstgeschiedenis gedrukt. Herlevingen vonden plaats tijdens Renaissance, Barok, Rococo en Neo- Classicisme. In deze periodes ontleenden kunstenaars thema's aan de klassieke mythologie en putten ze inspiratie uit antieke tempels. ... ( rafael en poussin) in de 1e helft van de 18e eeuw (tussen 1700

                                                                                                                                           
muziekgeschiedenis
Muziekbus - ca 8000 vC Eerste muzikale uitingen van de mens (ratels, rammelaars, bromhout, eentonige fluiten uit beenderen) ca 6000 vC Zang en slaginstrumenten. ca 3000 vC Gebruik van de pentatoniek in Egypte ca 2000 vC Gebruik van de pentatoniek in China ca 1900 vC Overgang van pentatoniek op modaal systeem ca 1200 vC Gebruik van bronzen lieren Noord Europa ca 1000 vC Overgang pentatoniek op modaal systeem Midden- Oosten ca 800 vC Uitvinding van het muziek-spijkerschrift in Babylon ca 700 vC Barden en Keltische dichters en zangers in Gallië, Wales, Schotland en Ierland ca 500 vC Toonsysteem met vierde tonen in Indië ca 400 vC Muziek geschreven voor Griekse toneelstukken Van de Oudgriekse muziek zijn geen partituren bewaard gebleven, wel kunnen er reconstructies gemaakt worden op basis van overgeleverde beschrijvingen. ... geschreven. de piano is het instrument van de 19e eeuw. rond 1700

                                                                                                                                           
gregoriaanse kalender
Kunstbus - Gregoriaanse kalender De gregoriaanse kalender, een aanpassing van de daarvoor gebruikte juliaanse kalender, werd voor het eerst voorgesteld door de Napolitaanse arts Aloisius Lilius, en werd overgenomen door het Concilie van Trente (1545-1563). ... dat bijvoorbeeld 1600, 2000 en 2400 schrikkeljaren zijn, maar 1700

                                                                                                                                           
Surinaamse literatuur
Kunstbus - De literatuur van Suriname onderscheidt zich in de Surinaamse orale (mondeling overgeleverde) literatuur en de Surinaamse geschreven literatuur. De orale literatuur is een uiterst vitaal, authentiek en wezenlijk domein van expressie geweest, en is dat goeddeels nog altijd. ... van 1676, kan een esthetische kwaliteit niet ontzegd worden. 1700

                                                                                                                                           
Italiaanse-Opera
Muziekbus - Italiaanse Opera Zie voor de voorgeschiedenis Italiaanse Opera het artikel Italiaanse muziek. renaissance Spaanse en vooral Italiaanse wereldlijke composities (de lauden en frottolen) nemen de ontwikkeling van de homofone stijl over en in Frankrijk ontstaat ca 1530 een type chanson dat mogelijk door de frottole beïnvloed is en eveneens homofoon is. ... had venetie nooit minder dan zes operagezelschappen. tussen 1700

                                                                                                                                           
Lodewijk-XIV-stijl
Kunstbus - Lodewijk XIV-stijl De Lodewijk XIV-stijl is een Barok-stijl genoemd naar de Franse koning die regeerde van 1643 tot 1715, Louis XIV. De stijl wordt in Frankrijk de Louis Quatorze-stijl genoemd. In Nederland wordt de stijl toegepast in de eerste helft van de 18e eeuw, met name in de periode ±1700-±1740. ... in de eerste helft van de 18e eeuw, met name in de periode ± 1700

                                                                                                                                           
antiek
Kunstbus - Antiek Het woord antiek is een collectieve aanduiding voor oude kunst-, sier- en gebruiksvoorwerpen. Doordat het woord antiek collectief gebruikt wordt, kan het niet één bepaald voorwerp aanduiden. Wil men dat toch doen, dan spreekt men van "stuk antiek", of van "antiquiteit": dat laatste woord wordt voornamelijk in het meervoud gebruikt. ... waarneembaar, zoals bloemen. vroege ottomaanse tapijten (voor 1700

                                                                                                                                           
Klavecimbel
Muziekbus - Oud snaarinstrument, ook wel ingedeeld bij de toetsinstrumenten. Zie ook cembalo Het klavecimbel behoort tot de groep chordofonen (dit zijn instrumenten waarbij het geluid wordt voortgebracht door het in trilling brengen van snaren). ... die op zijn beurt leidde tot de huidige piano. omstreeks 1700

                                                                                                                                           
ballet
Muziekbus - Ballet 1a. Essentieel een door een choreograaf uitgewerkte dansschepping, waarin door meerdere dansers een handeling ontwikkeld wordt. Door verruiming van begrip, eveneens de dansintermezzi in de opera en alle groepsdansen van abstracte en absolute opvatting. ... was de eerste vrouw in het ballet le triomphe de l'amour. rond 1700

                                                                                                                                           
Tabak
Kunstbus - Tabak is een product afkomstig van de bladeren van de tabaksplant Nicotiana tabacum, dat als genotmiddel wordt gerookt, gekauwd (gepruimd) en gesnoven ( snuiftabak). Rookbare vormen van tabak zijn shag, sigaretten, sigaren en pijptabak; voor het snuiven wordt tabak tot snuiftabak gemalen en om te kauwen als pruimtabak verkocht. ... en mexico. het land met de meeste productie is china met 1700

                                                                                                                                           
Duitse literatuur
Kunstbus - Onder Duitse literatuur verstaat men die literaire werken, die in het Duits zijn geschreven. Ook de Oostenrijkse literatuur en de Duitstalige Zwitserse literatuur vallen hier dus onder, al worden deze in later perioden ook los gezien. ... waren de theoretische werken van johann christoph gottsched ( 1700

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking 'Ik ken mijn pappenheimers' (met de betekenis 'Ik weet wat voor vlees ik in de kuip heb'; 'Ik ken mijn mensen') vandaan?
Genootschap Onze Taal - Deze uitdrukking is volgens (onder andere) Nederlandse spreekwoorden en gezegden (1981) van F.A. Stoett ontleend aan een toneelstuk van Schiller (1759-1805), Wallensteins Tod (1800). ... 1700

                                                                                                                                           
Vertegenwoordigend Lichaam (juni 1798-oktober 1801)
Parlement & Politiek - Overeenkomstig de staatsregeling van 1798 werden, na de omwenteling van juni dat jaar, verkiezingen uitgeschreven voor een Vertegenwoordigend Lichaam. Dat nieuwe parlement kwam op 31 juli 1798 voor het eerst bijeen. ... 1700

                                                                                                                                           
Marcos António da Fonseca Portugal
Marcos António da Fonseca Portugal
Muziekbus - Marcos Portugal (ook: Portogallo of Marco Portogallo) was een Portugees componist, geboren Lissabon 24 maart 1762, gestorven Rio de Janeiro 17 februari 1830. Marcos António da Fonseca Portugal studeerde bij de componist João de Sousa Carvalho aan de enige muziekschool in Lissabon, het Patriarchaal Seminarie. ... 1700

                                                                                                                                           
Queen-Anne
Queen-Anne
Kunstbus - Queen Anne Anna Stuart ( Londen, 6 februari 1665 – aldaar, 1 augustus 1714), bekend als Queen Anne, was van 1702 tot 1707 koningin van Engeland en Schotland en daarna tot 1714 van Groot-Brittannië. Zij was de dochter van Jacobus II en zijn eerste vrouw, Anna Hyde. ... leden prins george en prinses anna aan veel tegenspoed. rond 1700

                                                                                                                                           
RPF-Jongeren (RPFJ)
Parlement & Politiek - Deze politieke jongerenorganisatie was verwant aan de Reformatorische Politieke Federatie (RPF). De moederpartij besloot, ondanks weerstand van de leden, in 1981 over te gaan tot de oprichting van een jongerenorganisatie (RPJO). ... tot stand. na een moeizaam begin wist de organisatie ongeveer 1700

                                                                                                                                           
Uitvoerend Bewind (1798-1801)
Parlement & Politiek - Tussen januari 1798 en oktober 1801 is er een staatsbestel met, naast een nationaal parlement, een Uitvoerend Bewind. Dat is een meerdere leden tellende nationale regering. Aanvankelijk bestaat het Uitvoerend Bewind uit radicaal-democraten, maar na een staatsgreep in juni 1798 komen gematigder bestuurders aan de macht. ... 1700

                                                                                                                                           
Museum
Kunstbus - Het museum, meervoud: musea / museums 1 gebouw waarin voorwerpen van culturele waarde bijeengebracht zijn en uitgestald worden " Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiele getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen. ... 1700

                                                                                                                                           
Induscultuur
Kunstbus - induscultuur Induscultuur: 3000 - 1700 vC Uit enkele archeologische vondsten aan de oevers van de Indus weten we dat er tussen 3000 en 1700 voor Christus een bloeiende maatschappij heeft bestaan. Over deze cultuur is niet zoveel bekend. ... induscultuur induscultuur: 3000 - 1700

                                                                                                                                           
Arcangelo Corelli
Muziekbus - geb. Fusignano bij Ravenna, 17-2-1653 - Rome, 8-1-1713 Italiaans componist Na eerst les te hebben gehad in zijn geboortestad, ging Corelli in 1666 naar Bologna waar hij studeerde bij G. Benvenuti ( een van de hoofdfiguren van de Bologneser violistenschool) en L. ... kardinalen panfili en ottoboni (later paus alexander viii). in 1700

                                                                                                                                           
Sonate
Muziekbus - Aanvankelijk, i.t.t. de cantate, een instrumentaal speelstuk. Vaak waren deze sonates geschreven als triosonate voor 2 violen en b.c. of als solosonate voor viool. Rond 1700 ontstaat de kerksonate (sonata da chiesa), met als delen: langzaam, snel, langzaam, snel, en de kamersonate (sonata da camera), die vaak, als de suite, invloeden heeft van dansvormen. ... voor 2 violen en b.c. of als solosonate voor viool. rond 1700

                                                                                                                                           
Ludwig van Beethoven
Ludwig van Beethoven
Muziekbus - geboren: Bonn 17 dec. 1770 gestorven: Wenen 26 maart 1827 Duits componist uit de Weense klassieke school, later beschouwd als exponent van de (vroeg) romantiek. Geen componist is zó vaak met zó'n boze gezichtsuitdrukking afgebeeld als Beethoven. ... 1700

                                                                                                                                           
Jacques Louis David
Jacques Louis David
Kunstbus - zelfportret 1794 Frans schilder, geboren op 30 augustus 1748 te Parijs - overleden 29 december 1825 in Brussel. Jacques-Louis David, vaak kortweg David genoemd, lanceerde zich met zijn sobere kleuren, spaarzame lichteffecten en strakke lijnen als voortrekker van het neoclassicisme dat zich afzette tegen de frivoliteit van het rococo. ... 1700

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 260